Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | ÚPT(starý) | InfoSys.(starý) | Mé staré str. |   je 22. 12. 2014, 12:13  
Vyberte si z následující nabídky prezentace:
HLAVNÍ STRÁNKA
 
CO JE NOVÉ?
LETOS
DŘÍVE
 
O MÉ OSOBĚ:
PŘEHLED
ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKT
VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ
ČLENSTVÍ V KOMISÍCH, VÝBORECH A SPOLEČNOSTECH
ZKUŠENOSTI
PUBLIKACE
NEJCITOVANĚJŠÍ PRÁCE
DŮVĚRNÉ
 
AKTIVITY:
PŘEHLED
VĚDECKÉ PROJEKTY
VĚDECKÉ PUBLIKACE
CITACE PUBLIKACÍ
TÝM SKS
LABORATOŘ EM
POČÍTAČE
CENTRUM MONITOROVÁNÍ INTERNETU
AKTUALITY O VĚDĚ A VÝZKUMU
ZACHYCENO Z MÉDIÍ
PRO ADMINISTRATIVU
ÚVAHY A POSTŘEHY
CSEM
EUREM
 
MIKROSKOPIE:
MAIN
SOCIETIES
MEETINGS
LITERATURE
DATABASE
LABORATORIES
PRODUCTION & SALES
E-LEARNING & SOFTWARE
INFORMATION RESOURCES
NEW SUBMISSION
 
PARTNEŘI:
PŘEHLED
VUT BRNO
MASARYKOVA UNIVERZITA
OSTATNÍ VYSOKÉ ŠKOLY
AV ČR
SAV
GRANTOVÉ AGENTURY
VLÁDA ČR
SDRUŽENÍ CESNET
 
ODKAZY V ÚPT:
PŘEHLED
Oficiální WWW ÚPT
Web Mail
WWW.PETR
ScopeWin
OMITEC
Podzimní škola EM
Recent Trends
Cryogenics 2004
WWW2 (pokusný)
"Králík" (pokusný)
Původní InfoSystém ÚPT
Původní WWW ÚPT.
ČSMS
EUREM 2000
JČMF
 
DISKUZNÍ FÓRA:
MIKROSKOPIE
O APLIKACI 'PHORUM'
POČÍTAČE V ÚPT
TESTY
WWW PREZENTACE ÚPT
 
WEBMAIL:
PŘEHLED
PŘIHLÁŠENÍ
RYCHLÝ NÁVOD
PODROBNÝ NÁVOD
 
ARCHÍV:
PŘEHLED
MÉ PŮVODNÍ WWW SÍDLO
ZASTARALÉ UPOUTÁVKY
UPOUTÁVKY r. 2003
UPOUTÁVKY r. 2002
UPOUTÁVKY r. 2001
 
INTERNET:
PŘEHLED
MOJI FAVORITÉ
NAVIGACE V INTERNETU
KOMUNIKACE
SLUŽBY A INFORMACE
POČÍTAČE A INTERNET
OBCHOD A PRODEJ
ZPRAVODAJSTVÍ
SPOLEČNOST
VĚDA A VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNIKA
KULTURA A UMĚNÍ
SPORT
CESTOVÁNÍ
 
NÁPOVĚDA:
PŘEHLED
SLOVO WEBMASTERA
ORIENTACE V PREZENTACI
POKYNY PRO AUTORY
 
VYHLEDÁVÁNÍ:
HLEDEJ
PRAVIDLA PRO VYHLEDÁVÁNÍ
 
AUDIT:
PŘEHLED


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Webové stránky Petra Schauera

Motto: pokud není tato prezentace pro vás užitečná, tak je to uděláno špatně.

Najdete zde informace vztahující se k mé osobě a k mým aktivitám. Kromě toho prezentace poslouží všem, kteří se zajímají o přístrojovou techniku (především o elektronovou mikroskopii) a o počítače. V nabídce nechybí diskuzní fóra, monitoring zpravodajství s využitím RSS kanálů, webmail pro místní uživatele a mnoho dalších pokročilých webových technologií. Velké množství odkazů na místní i vzdálené užitečné servery může posloužit lidem, kteří plavou ve stejných vodách jako já sám.

Poslední aktualizace obsahu tohoto WWW sídla: 5. 12. 2014, 17:45.
Údaj se nevztahuje na stránky monitorující zpravodajské servery. Ty jsou aktualizovány nepřetržitě se zpožděním maximálně 1 hodiny.
 

Poslední nejvýznamnější novinky.
Vyčerpávající přehled o aktualizaci tohoto sídla najdete v rubrice 'Co je nové'.


Mikroskopické konference
v r. 2014

(4.2.2014) Převážná část nejvýznamnějších setkání mikroskopiků v r. 2014 je podchycena.

Anglicky kompilovaná sekce "Petr's Microscopy Resources" je dlouhodobě nejnavštěvovanější částí a stránka "Microscopy Meetings" nejnavštěvovanější stránkou mé webové prezentace. Až 500 návštěv zmíněné stránky za měsíc prokazuje silný zájem o tuto úzce zaměřenou odbornou problematiku. Proto byla v lednu 2014 provedena klíčová revize a aktualizace zde prezentovaných setkání mikroskopiků celosvětového významu. Největší celosvětovou událostí r. 2014 je kongres "IMC18", který se uskuteční v září 2014 v Praze. Seznam bude i nadále udržován a doplňován.
Přehledy jsou v angličtině ..
 

 
Publikace z posledních let

(7.10.2013) I nadále pravidelně zveřejňuji všechny své publikace.

I když o tom v aktualitách příliš často nepíši, všechny své publikace se snažim zveřejňovat na svých stránkách. Například letos vyšel velmi zajímavý článek "Study of spatial resolution of YAG:Ce cathodoluminescent imaging screens", na který netrpělivě čekali ti, kteří se zabývají limitními možnostmi snímání obrazu v prozařovacích elektronových mikroskopech. Především kinetikou dnešních scintilačních detektorů elektronů se zabývají oba letošní konferenční příspěvky. Samozřejmě na těchto mých stránkách najdete i ostatní mé publikace nejen z posledních let, ale v podstatě z celého období mé vědecké činnosti.
Více o publikacích ..
 

Revize citací mých vědeckých prací

(19.4.2013) V rámci revize citací mých prací bylo doplněno téměř 100 publikací.

Znovu se potvrdilo, že jak databáze Web of Knowledge tak databáze Scopus nevykazují všechny publikace, které citují mé vědecké práce. Je to mrzuté, protože grantové agentury hodnotí navrhovatele projektu podle počtu citací a potažmo podle H-indexu, získaného na základě počtu citací. To potvrzuje, že udržovat vlastní seznamy citací není zbytečná práce. V únoru jsem se tedy rozhodl, že si napíši skripty pro filtrování různých dostupných zdrojů a takto získanými nálezy doplním svoji databázi citací mých vlastních publikací. První etapa právě skončila a přinesla téměř 100 dříve nepodchycených publikací citujících mé práce.
Nahlédněte do doplněného seznamu citací ..
 

 
Mikroskopické konference
v r. 2013

(21.1.2013) Seznam vědeckých setkání mikroskopiků pro r. 2013 je k dispozici.

Stejně jako každý rok, i pro r. 2013 byla v rámci anglicky kompilované sekce "Petr's Microscopy Resources" zpracována a je pravidelně doplňována příslušná stránka o vědeckých kongresech, konferencích, workshopech a jiných vědeckých setkáních v oboru mikroskopie (především elektronové mikroskopie) a v příbuzných oborech. V současné době je k dispozici asi 24 akcí. Mezi nejvýznamnější evropské setkání mikroskopiků letos patří srpnová konference "MC 2013 - Microscopy Conference 2013, August 25 to 30, 2013, Regensburg, Germany,". Seznam ještě není konečný.
Podrobnosti v angličtině ..
 

Centrum monitorování internetu téměř dokončeno

(17.1.2013) Zprovozněny byly především všechny nové archívy a také velmi důležité vyhledávání

Vzhledem k tomu, že v "Centru monitorování internetu" již byly dokončeny skripty pro filtrované načítaní zpráv z databáze, mohla již být zpřístupněna většina nově agregovaných archívů téměř všech monitorovaných témat. Bylo také zprovozněno vyhledávání v nových archívech. Nové vyhledávací algoritmy již pracují výhradně z celými slovy, což zamezuje zobrazování nechtěných zpráv. V této etapě byly také doplněný některé užitečné navigační prvky a informace na všech stránkách "Centra monitorování internetu". Zbývá jen odstranit některé drobné nedostatky.
Nejlepší je vyzkoušet to ..
 

  

Starší aktuality najdete v archívu.

 

Stránka aktualizována: 5. 12. 2014, 17:36
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | ÚPT(starý) | InfoSys.(starý) | Mé staré str. |   je 22. 12. 2014, 12:13  
  Copyright © PetrSoft, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.