Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 17. 09. 2019, 18:27  
Odkazy v tomto sloupci slouží k rychlému přístupu na všechna významná WWW místa ÚPT:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
RYCHLÉ ODSKOKY
Oficiální WWW ÚPT
ALISI
WWW.PETR
ScopeWin
OMITEC
Speciální technologie
Kryogenika
Web Mail
Podzimní škola EM
Recent Trends
WWW2 (pokusný)
"Králík" (pokusný)
Původní InfoSystém ÚPT
Původní WWW ÚPT.
ČSMS
EUREM 2000
 
Rychlé odskoky na osobní prezentaci
Karel Bartušek
Zdeněk Dokoupil
Aleš Gottvald
Miroslav Horáček
Jan Hrabina
Jan Chládek
Petr Jákl
Petr Jedlička
Josef Lazar
Bohumila Lencová
Petr Sadovský
Petr Schauer
Jaroslav Sobota
Pavel Škorpil
Ivo Viščor


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Odkazy na významné servery a stránky ÚPT

Na této stránce jsou udržovány odkazy na všechna významná místa Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Stránka byla zavedena proto, protože do nabídky, která se objevuje nahoře na každé stránce se vyčerpávající přehled už dávno nevejde.

Kromě odkazů na hlavní webové služby ÚPT zde najdete odkazy i na aktivity, které probíhají za podpory ústavu, nebo odkazy na servery, které na ÚPT jen hostují. V neposlední řadě budou také udržovány odkazy na osobní stránky uživatelů našich serverů. Mohou se zde objevit i aktivity, které mají spíše experimentální charakter, ale mohou být pro vás přesto velmi zajímavé.

OBSAH
Na této stránce najdete:


 

VÝZNAMNÉ SLUŽBY ÚPT
Oficiální aktuální servery a služby pro vnější i vnitřní potřeby.


 • Oficiální Integrovaný InfoSystém Ústavu přístrojové techniky AVČR Brno. Od 23.9.2002 se stal tento nový integrovaný systém (prezentace i intranet) hlavním informačním místem ÚPT. Systém založili Roman Bílek a Tomáš Nedvěd a momentálně ho ošetřuje Richard Tannenberg (virtuální server založen 20. března 2001).

 • ALISI Aplikační a vývojové laboratoře mikrotechnologií a nanotechnologií jsou od r. 2009 důležitou složkou ÚPT.

 • Osobní prezentace Petra Schauera Tento WWW server je pravidelně aktualizován a poskytuje velké množství informací.

 • ScopeWin Prezentace systému pro získavání a zpracování signálu v medicině patří týmu Pavla Juráka.

 • OMITEC - Optické MIkromanipulační TEChniky. Stránky Petra Jákla se zajimavými informacemi z uvedené oblasti týmu Pavla Zemánka.

 • Speciální technologie Vývoj pokročilých technologií spojování materiálů s pomocí elektronového svazku a kapilárního pájení. Vývoj a výroba vakuových elektrických průchodek. Nanášení a testovaní tenkých vrstev a multivrstev.

 • Cryogenics Skupina kryogeniky a supravodivosti.

 • Web Mail Tato služba Petra Schauera umožňuje lidem, kteří mají účty na ÚPT pracovat se svou elektronickou poštou z kteréhokoliv místa na světě.

 

AKTIVITY S PODPOROU ÚPT
Kongresy, konference, semináře, spolky, společnosti, ...


 • Podzimní škola základů elektronové mikroskopie Pořádal ÚPT AVČR, Brno, 13.-17. října 2003, pod záštitou a s finančním přispěním Československé mikroskopické společnosti.

 • Recent Trends Oficiální stránky pravidelných mezinárodních seminářů Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation.

 

OSTATNÍ RŮZNÉ PROJEKTY
Užitečné nástroje, ukázky, vývojové a experimentální servery.


 • Experimentální WWW2 server Obsahuje četné experimentální technologie nasazované postupně jeho autorem i na ostatní servery ÚPT.

 • Experimentální server "Králík" Tento server je často mimo provoz. Slouží ke zkoušení zásadních nových služeb, které vyžadují povýšení komponent BSDi UNIXu.

 

ZASTARALÉ, ALE FUNKČNÍ ODKAZY
Většinou již neaktualizované informace, které mají spíše archivní význam.


 

OSOBNÍ PREZENTACE ZAMĚSTNANCŮ A STUDENTŮ
Seznam uživatelských WWW prezentací na ÚPT AVČR.


 • Karel Bartušek, Ing., DrSc. Nukleární magnetická rezonance, Laboratoř NMR tomografie a lokalizované spektroskopie, Tým generace gradientních magnetických polí.

 • Zdeněk Dokoupil, Ing. Nukleární magnetická rezonance, Laboratoř NMR tomografie a lokalizované spektroskopie, Tým generace gradientních magnetických polí.

 • Aleš Gottvald, Ing., CSc. Nukleární magnetická rezonance, Laboratoř magnetických polí a kryogeniky, Tým inverzních a optimalizačních metodologií.

 • Miroslav Horáček, Ing., Ph.D. Elektronová optika, Laboratoř speciálních technologií, Tým speciální technologie.

 • Jan Hrabina,

 • Jan Chládek, Ing., Ph.D. Nukleární magnetická rezonance, Laboratoř NMR elektroniky, Tým měření a zpracování signálů v medicíně.

 • Petr Jákl, Ing. Koherenční optika, Laboratoř laserů s vysokou koherencí a nanotechnologií, Tým optických mikromanipulačních technik.

 • Petr Jedlička, Ing. Koherenční optika, Laboratoř laserů s vysokou koherencí a nanotechnologií, Tým koherentních polovodičových laserů a jejich aplikací.

 • Josef Lazar, Ing., Dr. Koherenční optika, Laboratoř laserů s vysokou koherencí a nanotechnologií, Tým koherentních polovodičových laserů a jejich aplikací.

 • Bohumila Lencová, Doc. RNDr., CSc. Elektronová optika, Laboratoř elektronové mikroskopie, Tým elektronově optických návrhů.

 • Petr Sadovský Nukleární magnetická rezonance.

 • Petr Schauer, RNDr., CSc. Elektronová optika, Laboratoř elektronové mikroskopie, Tým scintilačních a katodoluminiscenčních systémů.

 • Jaroslav Sobota, Ing., CSc. Elektronová optika, Laboratoř speciálních technologií, Tým přípravy a charakterizace tenkých vrstev a multivrstev.

 • Pavel Škorpil

 • Ivo Viščor, Ing. Nukleární magnetická rezonance, Laboratoř NMR elektroniky, Tým zpracování signálů, Tým elektroniky.

 

 

Stránka aktualizována: 28. 11. 2018, 12:44
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 17. 09. 2019, 18:27  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.