Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 20. 06. 2024, 19:38  
Vyberte si z následující nabídky spolupracujících či nadřízených pracovišť:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
Vysoké školy:
VUT BRNO
MASARYKOVA UNIVERZITA
OSTATNÍ VYSOKÉ ŠKOLY
 
Instituce pro vědu a výzkum
AV ČR
SAV
GRANTOVÉ AGENTURY
 
Ostatní instituce
VLÁDA ČR
VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI
SDRUŽENÍ CESNET
 
Přihrádky spolupracovníků (vstup jen na heslo!)
FR. SCHAUER
JOSEF ZEMEK
ST. NEŠPŮREK
JAN BOK
PAVEL SCHAUER
PETR SCHAUER
JAN SLAMĚNÍK
ZDENĚK DOKOUPIL
RPS a SIT
AR CENTRUM
OSTATNÍ


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Spolupracující a nadřízená pracoviště

Vhodným výběrem z nabídky na levé straně se můžete přemístit na WWW servery pracovišť na které mám nějakou návaznost já, nebo moji kolegové. Najdete zde vazby předeším na vysoké školy, pracoviště akademie věd, grantové agentury či vládní instituce související s vědou a vzděláváním. Zatím zde není nasazena nějaká automatická kontrola funkce odkazovaných serverů, takže se může stát (na což já nemám žádný vliv), že některé servery spolupracujících či nadřízených pracovišť budou mimo provoz nebo přestěhované na jinou adresu a tím budou některé linky nefunkční. V takovém případě budu velmi vděčný za zprávu o chybě.

Zvláštní postavení v rámci této struktury má sdružení CESNET, neboť se jedná spíše o servisní organizaci, která provozuje páteřní akademickou počítačovou síť ČR. Spolupráce našeho ÚPT AVČR je v této oblasti nevyhnutelná a naprosto nezastupitelná.

Pokud by to pro vás bylo užitečné, rád na toto místo doplním další školní či akademická pracoviště. Stačí mi napsat jejich internetovou adresu.

Zvlaštní úlohu mají odkazy na přihrádky mých spolupracovníků. Jsou to vlastně odkazy na úložiště dat určené jen pro konkrétní osoby, takže jsou přirozeně chráněny heslem.

 

Stránka aktualizována: 15. 10. 2019, 17:14
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 20. 06. 2024, 19:38  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.