Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 16. 07. 2024, 02:38  
Vyberte si z následující nabídky spolupracujících či nadřízených pracovišť:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
Vysoké školy:
VUT BRNO
MASARYKOVA UNIVERZITA
OSTATNÍ VYSOKÉ ŠKOLY
 
Instituce pro vědu a výzkum
AV ČR
SAV
GRANTOVÉ AGENTURY
 
Ostatní instituce
VLÁDA ČR
VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI
SDRUŽENÍ CESNET
 
Přihrádky spolupracovníků (vstup jen na heslo!)
FR. SCHAUER
JOSEF ZEMEK
ST. NEŠPŮREK
JAN BOK
PAVEL SCHAUER
PETR SCHAUER
JAN SLAMĚNÍK
ZDENĚK DOKOUPIL
RPS a SIT
AR CENTRUM
OSTATNÍ


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Důležité stránky vlády ČR

OBSAH.
Na této stánce najdete tyto kategorie:


 

VSTUPNÍ PORTÁLY
Důležitá vstupní místa vládní prezentace na internetu.


 

VĚDA A VÝZKUM
Podpora vědy a výzkumu vládou ČR.


  • VÝZKUM.CZ Stránka státní správy výzkumu a vývoje ČR. Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj a MŠMT (odbory výzkumu a vývoje) zde poskytují aktuální informace o výzkumu a vývoji v České republice.
  • VĚDA.CZ Sice nevládní, ale užitečný informační server o vědě a výzkumu.

  • RADA PRO VaV (17.3.2004 málo aktuální) Alternativní zdrojem je server Úřadu vlády ČR.
    • PROGRAMY A GRANTY (17.3.2004 málo aktuální) Přehled vyhlášených VaV programů a grantových soutěží a termíny jejich uzávěrek.

 

VZDĚLÁVÁNÍ
Podpora vzdělávání vládou ČR.


  • MŠMT Server Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Stránka aktualizována: 17. 03. 2004, 16:09
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 16. 07. 2024, 02:38  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.