Důležité stránky vlády ČR

OBSAH.
Na této stánce najdete tyto kategorie:


 

VSTUPNÍ PORTÁLY
Důležitá vstupní místa vládní prezentace na internetu.


 

VĚDA A VÝZKUM
Podpora vědy a výzkumu vládou ČR.


  • VÝZKUM.CZ Stránka státní správy výzkumu a vývoje ČR. Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj a MŠMT (odbory výzkumu a vývoje) zde poskytují aktuální informace o výzkumu a vývoji v České republice.
  • VĚDA.CZ Sice nevládní, ale užitečný informační server o vědě a výzkumu.

  • RADA PRO VaV (17.3.2004 málo aktuální) Alternativní zdrojem je server Úřadu vlády ČR.
    • PROGRAMY A GRANTY (17.3.2004 málo aktuální) Přehled vyhlášených VaV programů a grantových soutěží a termíny jejich uzávěrek.

 

VZDĚLÁVÁNÍ
Podpora vzdělávání vládou ČR.


  • MŠMT Server Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Stránka aktualizována: 17. 03. 2004, 16:09
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.