Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 14. 06. 2024, 17:16  
Vyberte si z následující nabídky spolupracujících či nadřízených pracovišť:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
Vysoké školy:
VUT BRNO
MASARYKOVA UNIVERZITA
OSTATNÍ VYSOKÉ ŠKOLY
 
Instituce pro vědu a výzkum
AV ČR
SAV
GRANTOVÉ AGENTURY
 
Ostatní instituce
VLÁDA ČR
VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI
SDRUŽENÍ CESNET
 
Přihrádky spolupracovníků (vstup jen na heslo!)
FR. SCHAUER
JOSEF ZEMEK
ST. NEŠPŮREK
JAN BOK
PAVEL SCHAUER
PETR SCHAUER
JAN SLAMĚNÍK
ZDENĚK DOKOUPIL
RPS a SIT
AR CENTRUM
OSTATNÍ


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Akademie věd České republiky

OBSAH.
Na této stánce najdete:


 

PORTÁLY
Centrální severy a rozcestníky.


 • AVČR Akademie věd ČR Praha.

 

ÚSTAVY AVČR
Servery ústávů AVČR.


 • Archeologický ústav.

 • BFÚ Biofyzikální ústav.

 • FZÚ Fyzikální ústav.

 • PAÚ Parazitologický ústav.

 • ÚFM Ústav fyziky materiálů.

 • ÚMCH Ústav makromolekulární chemie

 • ÚPT Ústav přístrojové techniky.

 

SERVISNÍ ÚTVARY AVČR
Knihovní, technologické a jiné služby.


 • KNIHOVNA AVČR Získávání, zpracování a zpřístupňování vědecké literatury uživatelům, a to v podobě klasické i elektronické. Poskytování rešeršních služeb z tuzemských i mezinárodních zdrojů.
  • ASEP Evidence publikací od r. 1993.
  • LINCA Souborný katalog knihoven ústavů AV ČR.

 • ACADEMIA Nakladatelství AV ČR

 • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Podporuje vznik malých inovačních firem orientovaných na technologicky progresivní produkty a procesy. Napomáhá transformaci vědeckých výsledků do komerční podoby, rozvíjí transfer technologií, vyhledává finanční mimorozpočtové zdroje pro vývoj technologií a vypracovává informační databáze pro technologický transfer.

 

VÝPOČETNÍ SERVERY AVČR
Výpočetní prostředky, které jsou zdarma k dispozici všem pracovníkům AVČR.


 • Servery již nejsou na původních adresách k dispozici. Aktuální stav bude zjištěn.

 

 

Stránka aktualizována: 17. 03. 2004, 16:23
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 14. 06. 2024, 17:16  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.