Akademie věd České republiky

OBSAH.
Na této stánce najdete:


 

PORTÁLY
Centrální severy a rozcestníky.


 • AVČR Akademie věd ČR Praha.

 

ÚSTAVY AVČR
Servery ústávů AVČR.


 • Archeologický ústav.

 • BFÚ Biofyzikální ústav.

 • FZÚ Fyzikální ústav.

 • PAÚ Parazitologický ústav.

 • ÚFM Ústav fyziky materiálů.

 • ÚMCH Ústav makromolekulární chemie

 • ÚPT Ústav přístrojové techniky.

 

SERVISNÍ ÚTVARY AVČR
Knihovní, technologické a jiné služby.


 • KNIHOVNA AVČR Získávání, zpracování a zpřístupňování vědecké literatury uživatelům, a to v podobě klasické i elektronické. Poskytování rešeršních služeb z tuzemských i mezinárodních zdrojů.
  • ASEP Evidence publikací od r. 1993.
  • LINCA Souborný katalog knihoven ústavů AV ČR.

 • ACADEMIA Nakladatelství AV ČR

 • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Podporuje vznik malých inovačních firem orientovaných na technologicky progresivní produkty a procesy. Napomáhá transformaci vědeckých výsledků do komerční podoby, rozvíjí transfer technologií, vyhledává finanční mimorozpočtové zdroje pro vývoj technologií a vypracovává informační databáze pro technologický transfer.

 

VÝPOČETNÍ SERVERY AVČR
Výpočetní prostředky, které jsou zdarma k dispozici všem pracovníkům AVČR.


 • Servery již nejsou na původních adresách k dispozici. Aktuální stav bude zjištěn.

 

 

Stránka aktualizována: 17. 03. 2004, 16:23
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.