Odkazy na významné servery a stránky ÚPT

Na této stránce jsou udržovány odkazy na všechna významná místa Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Stránka byla zavedena proto, protože do nabídky, která se objevuje nahoře na každé stránce se vyčerpávající přehled už dávno nevejde.

Kromě odkazů na hlavní webové služby ÚPT zde najdete odkazy i na aktivity, které probíhají za podpory ústavu, nebo odkazy na servery, které na ÚPT jen hostují. V neposlední řadě budou také udržovány odkazy na osobní stránky uživatelů našich serverů. Mohou se zde objevit i aktivity, které mají spíše experimentální charakter, ale mohou být pro vás přesto velmi zajímavé.

OBSAH
Na této stránce najdete:


 

VÝZNAMNÉ SLUŽBY ÚPT
Oficiální aktuální servery a služby pro vnější i vnitřní potřeby.


 • Oficiální webové stránky Ústavu přístrojové techniky AVČR Brno.

 • Oficiální Integrovaný InfoSystém Ústavu přístrojové techniky AVČR Brno. Od 23.9.2002 se stal tento nový integrovaný systém (prezentace i intranet) hlavním informačním místem ÚPT. Systém založili Roman Bílek a Tomáš Nedvěd a momentálně ho ošetřuje Richard Tannenberg (virtuální server založen 20. března 2001).

 • Web Mail K dispozici jsou tři verze služby - RoundCube, SquirrelMail a OpenWebMail lišící se uživatelským rozhraním a vlastnostmi.

 • ALISI Aplikační a vývojové laboratoře mikrotechnologií a nanotechnologií jsou od r. 2009 důležitou složkou ÚPT.

 • Osobní prezentace Petra Schauera Tyto stránky jsou pravidelně aktualizovány a poskytují velké množství informací.

 • OMITEC - Optické MIkromanipulační TEChniky. Stránky Petra Jákla se zajimavými informacemi z uvedené oblasti týmu Pavla Zemánka.

 • Speciální technologie Vývoj pokročilých technologií spojování materiálů s pomocí elektronového svazku a kapilárního pájení. Vývoj a výroba vakuových elektrických průchodek. Nanášení a testovaní tenkých vrstev a multivrstev.

 • Cryogenics Skupina kryogeniky a supravodivosti.

 • ELOTEC Projekt: "Podpora lidských zdrojů a transferu znalostí v podmínkách mezinárodní spolupráce vědeckých týmů", projekt OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0103

 • MPM - Multichannel Pulswave Monitor MPM je jeden z projektů, který je realizován v ÚPT společně s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně.

 • AMISPEC Projekt "Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie".

 • EEM Vědecká skupina Environmentální elektronová mikroskopie.

 • Laboratoř eklinické magnetické rezonance Laboratoř byla založena jako součást ALISI v roce 2012 jako pokračování tradice ústavu v oblasti jaderné magnetické rezonance sahající do 50. let minulého století

 • POSTDOC Projekt: "Personální rozvoj výzkumných týmů", projekt OPVK CZ.1.07/2.3.00/30.0054

 • MQNET Projekt: "Mezioborově orientovaná spolupráce v metrologii s chladnými kvantovými objekty a vláknovými sítěmi", projekt OPVK CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008460

 • ECCQIN Projekt: "Center of Excellence for Classical and Quantum Interactions in Nanoworld".

 • Mezinárodní rok svetla 2015 Cílem tohoto projektu je připomenout občanům celého světa výraznou roli světla a optických technologií v jejich každodenním životě a při budoucím rozvoji společnosti.

 • SIMDALEE 2 Výzkumná a školící síť věnovaná výzkumu nízkoenergetických elektronů v blízkosti pevných povrchů

 

AKTIVITY S PODPOROU ÚPT
Kongresy, konference, semináře, spolky, společnosti, ...


 • Podzimní škola základů elektronové mikroskopie Pořádá ÚPT AVČR, Brno, pod záštitou a s finančním přispěním Československé mikroskopické společnosti.

 • Recent Trends Oficiální stránky pravidelných mezinárodních seminářů Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation.

 

OSTATNÍ RŮZNÉ PROJEKTY
Užitečné nástroje, ukázky, vývojové a experimentální servery.


 

ZASTARALÉ, ALE FUNKČNÍ ODKAZY
Většinou již neaktualizované informace, které mají spíše archivní význam.


 

OSOBNÍ PREZENTACE ZAMĚSTNANCŮ A STUDENTŮ
Seznam uživatelských WWW prezentací na ÚPT AVČR.


 

 

Stránka aktualizována: 15. 10. 2019, 11:15
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.