Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 25. 07. 2024, 19:07  
Vyberte si z následující nabídky archivovaných informací:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
MÉ PŮVODNÍ WWW SÍDLO
 
UPOUTÁVKY r. 2014-2015
 
UPOUTÁVKY r. 2013
 
UPOUTÁVKY r. 2012-2011
 
UPOUTÁVKY r. 2010-2009
 
UPOUTÁVKY r. 2008-2007
 
UPOUTÁVKY r. 2006
 
UPOUTÁVKY r. 2005
 
UPOUTÁVKY r. 2004
 
UPOUTÁVKY r. 2003
 
UPOUTÁVKY r. 2002
 
UPOUTÁVKY r. 2001
 


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Archív upoutávek z roku 2014 a 2015

2014-2015
Upoutávky, které byly zveřejněny v r. 2014 a 2015.


Mikroskopické konference
v r. 2015

(27.1.2015) Nejdůležitější akce mikroskopiků v r. 2015 již byly zapracovány.

Kompilovaná sekce "Petr's Microscopy Resources" je vyústěním mé spolupráce s celosvětovou mikroskopickou komunitou a já si cením nejen těchto stránek, ale i zmíněné spolupráce. Stejně jako na počátku každého roku, i letos byla na stránkách "Microscopy Meetings" dokončena převážná část kalendáře mikroskopiků pro r. 2015. Za nejvýznamější lze považovat konference "Microscience Microscopy Congress 2015" v Anglii, "12th Multinational Congress on Microscopy" v Maďarsku, "Microscopy Conference 2015" v Německu a "Microscopy & Microanalysis 2015" v USA. Seznam bude průběžně doplňován.
Podrobnosti jsou v angličtině ..
 

 
Mikroskopické konference
v r. 2014

(4.2.2014) Převážná část nejvýznamnějších setkání mikroskopiků v r. 2014 je podchycena.

Anglicky kompilovaná sekce "Petr's Microscopy Resources" je dlouhodobě nejnavštěvovanější částí a stránka "Microscopy Meetings" nejnavštěvovanější stránkou mé webové prezentace. Až 500 návštěv zmíněné stránky za měsíc prokazuje silný zájem o tuto úzce zaměřenou odbornou problematiku. Proto byla v lednu 2014 provedena klíčová revize a aktualizace zde prezentovaných setkání mikroskopiků celosvětového významu. Největší celosvětovou událostí r. 2014 je kongres "IMC18", který se uskuteční v září 2014 v Praze. Seznam bude i nadále udržován a doplňován.
Přehledy jsou v angličtině ..
 

Aktuality roku 2013 najdete v příslušném archívu.

 

Stránka aktualizována: 4. 07. 2017, 12:26
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 25. 07. 2024, 19:07  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.