Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 25. 07. 2024, 18:47  
Vyberte si z následující nabídky archivovaných informací:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
MÉ PŮVODNÍ WWW SÍDLO
 
UPOUTÁVKY r. 2014-2015
 
UPOUTÁVKY r. 2013
 
UPOUTÁVKY r. 2012-2011
 
UPOUTÁVKY r. 2010-2009
 
UPOUTÁVKY r. 2008-2007
 
UPOUTÁVKY r. 2006
 
UPOUTÁVKY r. 2005
 
UPOUTÁVKY r. 2004
 
UPOUTÁVKY r. 2003
 
UPOUTÁVKY r. 2002
 
UPOUTÁVKY r. 2001
 


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Archív upoutávek z roku 2013

2013
Upoutávky, které byly zveřejněny v r. 2013.


Publikace z posledních let

(7.10.2013) I nadále pravidelně zveřejňuji všechny své publikace.

I když o tom v aktualitách příliš často nepíši, všechny své publikace se snažim zveřejňovat na svých stránkách. Například letos vyšel velmi zajímavý článek "Study of spatial resolution of YAG:Ce cathodoluminescent imaging screens", na který netrpělivě čekali ti, kteří se zabývají limitními možnostmi snímání obrazu v prozařovacích elektronových mikroskopech. Především kinetikou dnešních scintilačních detektorů elektronů se zabývají oba letošní konferenční příspěvky. Samozřejmě na těchto mých stránkách najdete i ostatní mé publikace nejen z posledních let, ale v podstatě z celého období mé vědecké činnosti.
Více o publikacích ..
 

 
Revize citací mých vědeckých prací

(19.4.2013) V rámci revize citací mých prací bylo doplněno téměř 100 publikací.

Znovu se potvrdilo, že jak databáze Web of Knowledge tak databáze Scopus nevykazují všechny publikace, které citují mé vědecké práce. Je to mrzuté, protože grantové agentury hodnotí navrhovatele projektu podle počtu citací a potažmo podle H-indexu, získaného na základě počtu citací. To potvrzuje, že udržovat vlastní seznamy citací není zbytečná práce. V únoru jsem se tedy rozhodl, že si napíši skripty pro filtrování různých dostupných zdrojů a takto získanými nálezy doplním svoji databázi citací mých vlastních publikací. První etapa právě skončila a přinesla téměř 100 dříve nepodchycených publikací citujících mé práce.
Nahlédněte do doplněného seznamu citací ..
 

Mikroskopické konference
v r. 2013

(21.1.2013) Seznam vědeckých setkání mikroskopiků pro r. 2013 je k dispozici.

Stejně jako každý rok, i pro r. 2013 byla v rámci anglicky kompilované sekce "Petr's Microscopy Resources" zpracována a je pravidelně doplňována příslušná stránka o vědeckých kongresech, konferencích, workshopech a jiných vědeckých setkáních v oboru mikroskopie (především elektronové mikroskopie) a v příbuzných oborech. V současné době je k dispozici asi 24 akcí. Mezi nejvýznamnější evropské setkání mikroskopiků letos patří srpnová konference "MC 2013 - Microscopy Conference 2013, August 25 to 30, 2013, Regensburg, Germany,". Seznam ještě není konečný.
Podrobnosti v angličtině ..
 

 
Centrum monitorování internetu téměř dokončeno

(17.1.2013) Zprovozněny byly především všechny nové archívy a také velmi důležité vyhledávání

Vzhledem k tomu, že v "Centru monitorování internetu" již byly dokončeny skripty pro filtrované načítaní zpráv z databáze, mohla již být zpřístupněna většina nově agregovaných archívů téměř všech monitorovaných témat. Bylo také zprovozněno vyhledávání v nových archívech. Nové vyhledávací algoritmy již pracují výhradně z celými slovy, což zamezuje zobrazování nechtěných zpráv. V této etapě byly také doplněný některé užitečné navigační prvky a informace na všech stránkách "Centra monitorování internetu". Zbývá jen odstranit některé drobné nedostatky.
Nejlepší je vyzkoušet to ..
 

Aktuality roku 2012 a 2011 najdete v příslušném archívu.

 

Stránka aktualizována: 4. 07. 2017, 12:10
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 25. 07. 2024, 18:47  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.