Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 14. 04. 2024, 15:36  
Vyberte si z následující nabídky mých profesionálních aktivit:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
VĚDECKÉ PROJEKTY
 
VĚDECKÉ PUBLIKACE
 
CITACE PUBLIKACÍ
 
TÝM PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ SKS
 
POČÍTAČE
 
CENTRUM MONITOROVÁNÍ INTERNETU
 
AKTUALITY O VĚDĚ A VÝZKUMU
archív letos
archív 2022
archív 2021
archív 2020
archív 2019
archív 2018
archív 2017
archív 2016
archív 2015
archív 2014
archív 2013
archív 2012
archív 2011-2010
archív 2009-2005
 
ZACHYCENO Z MÉDIÍ:
aktuální rok
rok 2005
rok 2004
rok 2003
rok 2002
 
PRO ADMINISTRATIVU
formuláře, užitečné pomůcky, ..
 
ÚVAHY A POSTŘEHY
 
UKONČENÉ AKTIVITY:
LABORATOŘ EM
CSEM
EUREM


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Aktivity a pomůcky pro administrativu

Na tomto místě jsem se rozhodl shromažďovat různé elektronické pomůcky a nástroje pro řešení administrativy jak v zaměstnání tak v běžném osobním životě občana.

Pro začátek zde najdete některé formuláře ve formátu PDF, které jsem vytvořil pro usnadnění administrativy mých pracovních cest. Tyto formuláře můžete vyplňovat a tisknout volně dostupným programem Adobe Reader. Pokud máte program Adobe Acrobat, můžete (mimo jiné) vyplněné formuláře i ukládat a archivovat.

OBSAH.
Na této stránce najdete:


 

FORMULÁŘE (TISKOPISY) PRO ZAMĚSTNÁNÍ I STÁTNÍ SPRÁVU
Formuláře pro pracovní cesty, různé smlouvy, atd.


 

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Rady a návody nejen pro společné zdanění manželů.


Jak správně vyplnit formulář pro daň z příjmů fyzických osob za r. 2006.

Zde uvádím přepis návodu, který byl zveřejněn v deníku MF Dnes dne 6. února 2006. Opravil jsem především vadné odkazy na stránky Ministerstva financí a České daňové správy. K vyplnění formuláře pro daň z příjmů fyzických osob za r. 2006 doporučuji použít elektronický formulář DzPFOB za r. 2006 společnosti Aspekt HM s.r.o. Další možností je letošní novinka: elektronické podání na serveru Ministerstva financí.

Daňové přiznání – strana 1

Ještě než se do daňového formuláře pustíte, vězte, že kolonky můžete vyplnit ručně, na stroji i v počítači, důležité je jen to, aby údaje byly čitelné. Při ručním psaní si tedy vyberte hůlkové písmo, při ťukání do klávesnice čitelný font. Nezáleží ani na tom, zda budete kolonky vyplňovat zleva či zprava nebo budete psát doprostřed – vyberte si, co se vám více líbí. Prázdná okénka proškrtněte.

A teď už kolonku po kolonce, řádek po řádku: Finančnímu úřadu v: Napište sídlo finančního úřadu, který přísluší místu vašeho trvalého bydliště. Platí bydliště v době, kdy podáváte přiznání. Kdybyste celý rok 2006 bydleli třeba v Poděbradech a v lednu 2007 se přestěhovali do Aše, podáte daňové přiznání v Aši. Ve velkých městech, která jsou rozdělena na městské části, napište celý název, například Praha 11. Seznam finančních úřadů hledejte na webových stránkách České daňové správy.

Řádek 01: Zaměstnanci nepíší nic, podnikatelé vyplní daňové identifikační číslo, které jim finanční úřad přidělil, když se registrovali k placení daní (najdou ho na osvědčení o registraci).

Model: Pan Podhorský kromě zaměstnání podniká, daňové identifikační číslo tedy má a vyplní.

Řádek 02: Rodné číslo je jasné, opište ho z občanského průkazu. Máte-li devítimístné rodné číslo, nedopisujte nikam žádnou nulu, nechte prostě poslední políčko volné.

Řádek 03: Zaškrtněte řádné daňové přiznání. Ostatní kolonky slouží pro ty, kdo po podání formuláře najdou ve svém přiznání chybu. Pak byste do 31. 3. zaškrtli „opravné“ daňové přiznání. Pokud byste změny zjistili až později, podáte „dodatečné“ daňové přiznání.

Řádek 04: Zaměstnanci nepíší nic, týká se pouze podnikatelů v konkurzu a je dost pravděpodobné, že ti mají poradce, který za ně daňové přiznání vyplní.

Řádek 05: Ano je pro ty, kdo mají daňového poradce. S ním si mohou prodloužit termín k odevzdání na 30. červen. Zaměstnanci této možnosti asi nebudou využívat, píší tedy ne – termín, kdy dostanou zpět část zaplacených záloh na daně, by si jinak posunuli až na červenec, a to není jejich záměrem. Pokud však přiznání podávají manželé, kteří chtějí využít společného zdanění, a jeden z nich je podnikatel, který přiznání podává s poradcem v červnu, druhý manžel tak musí učinit také. A oba poradci přitom musí dát plnou moc.

Řádek 05a: Většina lidí se touto kolonkou nemusí zabývat. Týká se podnikatelů, kteří mají povinnost auditu ze zákona, tedy například ve dvou uplynulých letech dosáhli čistého obratu nad 80 milionů ročně a zároveň zaměstnávali více než 50 zaměstnanců. O jejich daně se pravděpodobně stará odborník.

Řádek 05b: Zaškrtněte ano, pokud využíváte společného zdanění manželů a potom vyplníte přílohu 5. Model: Manželé Podhorští z našeho modelu se ke společnému zdanění rozhodli, kolonku tedy zaškrtávají.

Neoznačený řádek: Nenechte se zmýlit tím, že formulář vyplňujete teď, přiznání podáváte za rok 2006, ten tedy vepište do prvního políčka. Další dvě kolonky od/do se týkají jen podnikatelů v konkurzu.

1. oddíl – údaje o poplatníkovi

Řádky 06 až 18: Osobní údaje vyplňte podle občanského průkazu. Problematické by mohly být následující řádky: Řádek 07: Rodné příjmení vyplňte, když jste třeba po svatbě přijali příjmení manžela/ky a jmenujete se jinak než za svobodna. Pokud máte celý život stejné příjmení, necháváte políčko volné.

Řádek 10: Vypište ČR, případně jiný stát, jste-li jeho občanem.

Řádek 11: Většina lidí toto políčko proškrtne, protože se týká jen těch, kdo v Česku sice platí daně, ale nebydlí zde.

Řádek 12: Obec je místo, kde žijete, správný název hledejte v občanském průkazu.

Řádek 13: Vypište ulici. V místech, kde ulice nejsou, jen část obce – třeba Antonínov nebo Na lepším.

Řádek 14: Vyplňte podle občanského průkazu číslo domu, kde žijete. Číslo popisné musí být uvedeno vždy, v menších sídlech domy nemusí mít číslo orientační, v tom případě ho nevyplňujete.

Řádek 16: Napište číslo svého telefonu – pevnou nebo mobilní linku. Může to pro vás znamenat velkou úsporu času, když vám úředník zatelefonuje a rychle si ověří nějaký údaj. V případě, že byste si šli na poštu pro doporučený dopis, kromě časové ztráty byste měli i zbytečné nervy, a přitom může jít o úplnou maličkost.

Řádek 17: Napište další kontakt, fax nebo e-mail. Důvod? Čím rychleji vám mohou z úřadu sdělit, že potřebují třeba ještě potvrzení o studiu vašeho dítěte, tím dřív vše stihnete zařídit.

Řádek 18: Napište ČR. Ti, kdo mají trvalé bydliště jinde, napíšou název „svého“ státu.

Řádky 19 až 22: Většina lidí tyto řádky proškrtne. Vyplní je jen ti, kdo se počátkem roku 2007 přestěhovali, a podávají tak daňové přiznání jinde, než kde ve zdaňovacím období 2006 bydleli.

Řádky 23 až 30: Většina lidí může tyto řádky ignorovat. Týkají se jen lidí, kteří v Česku sice platí daně, ale nebydlí zde. V řádku 30 označte ne, když nemáte obchodní spojení se zahraniční osobou.

Modelový příklad

Pan Podhorský měl v loňském roce příjmy ze zaměstnání 400 000 korun hrubého, zaměstnavatel za něho odvedl pojistné 50 000 korun a zálohu na daň z příjmu 36 000.

K tomu si pan Podhorský přivydělal truhlářskou živností 120 000 korun, pronájmem chalupy 10 000 korun a prodejem ovoce ze zahrádky dalších 5000 korun.

Výdaje uplatnil paušálně, odečetl si tedy od příjmů patřičná procenta podle toho, co umožňuje zákon.

Z podnikatelské činnosti zaplatil sociální a zdravotní pojištění, celkem 12 000 za rok.

Paní Podhorská je už dlouhou dobu nezaměstnaná, v roce 2006 neměla žádné příjmy. Jejich synovi je 21 let a studuje vysokou školu. Rodina platí hypotéku, úroky za rok 2006 byly 80 000 korun. V loňském roce dali dětskému domovu dar ve výši 2000 korun. Paní Podhorská má penzijní připojištění, spoří 18 000 ročně.

Manželé si spočítali, že pro ně bude výhodné využít společné zdanění.

Daňové přiznání – strana 2

2. oddíl – základ daně, ztráta

Řádek 31: Napište svoji roční hrubou mzdu od všech zaměstnavatelů. To je hledaný úhrn příjmů. Údaje najdete na potvrzení ze mzdové účtárny. Pokud jste během roku 2006 změnili zaměstnání, požádejte o potvrzení i předchozího zaměstnavatele.

Model: Pan Podhorský zde zapíše 400 000 korun.

Řádek 32: Vyplňte, kolik vám zaměstnavatelé strhli na zálohách na sociální a zdravotní pojištění, údaj najdete též na potvrzení ze mzdové účtárny.

Model: Pan Podhorský zapíše do kolonky 50 000 korun.

Řádek 33: Většiny lidí se tato kolonka netýká. Vyplníte ji, pokud jste měli nějaké příjmy ze zahraničí v zemi, se kterou Česko nemá smlouvu o takzvaném zamezení dvojího zdanění, a platili jste z nich daň. V tom případě uveďte částku na tento řádek. Pozor, potvrzení o zaplacené dani je lépe mít úředně přeložené. Pokud pracujete v Unii, zachovejte klid, Česká republika má smlouvu se všemi zeměmi. Seznam smluvních zemí najdete na webových stránkách www.mfcr.cz.

Řádek 34: Od řádku 31 odečtěte řádky 32 a 33.

Model: Pan Podhorský odečte 50 000 zaplacených záloh na sociální a zdravotní pojištění od takzvaně hrubého příjmu ze zaměstnání, výsledek 350 000 korun.

Řádek 35: Tento řádek se týká pouze zaměstnanců, kteří měli příjmy ze zahraničí, například zahraničních zastupitelských úřadů v Česku.

Řádek 36: Opište řádek 34.

Podnikatelé, teď vyplňte přílohu číslo 1 (strana E5 přílohy Peníze)

Řádek 37: Zaměstnanci nepíší nic, tato kolonka se týká pouze podnikatelů. Do řádku 37 napíší podnikatelé hodnotu z řádku 113 přílohy daňového přiznání číslo 1. Hodnota je buď kladná (zisk), nebo záporná (ztráta).

Model: Pan Podhorský vypíše 36 000, protože měl podnikatelské příjmy 120 000 korun a odečetl si výdaje paušálně, tedy snížil příjmy o 60 procent a odečetl navíc zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Řádek 38: Většiny lidí se tato kolonka netýká. Kapitálový majetek, který byste mohli uvést na tento řádek, jsou třeba úroky z podnikatelských účtů nebo úroky, které jste získali, když jste někomu soukromě půjčili peníze. Nepatří sem dividendy – ty zdaní srážkou ten, kdo dividendu vyplácí.

Když něco pronajímáte, vyplňte teď přílohu číslo 2 (strana E6 přílohy Peníze)

Řádek 39: Pokud něco pronajímáte, třeba byt, chalupu na horách nebo pravidelně auto či motocykl, vyplňte nejprve přílohu 2. Do řádku 39 přeneste řádek 206 z této přílohy. Model: Pan Podhorský si vydělal pronájmem 10 000 korun, i v tomto případě uplatnil výdaje paušálně – od příjmů z pronájmu odečetl podle zákona 30 procent. Zapsaná částka z řádku 206 je 7000 korun. Když jste během roku 2006 něco prodali, také vyplňte přílohu číslo 2 (strana E6 přílohy Peníze)

Řádek 40: Sem vypíšete své ostatní příjmy, když nějaké máte. Přeneste řádek 209 z přílohy číslo 2. Představuje především příjmy, které máte z nákupu a z prodeje soukromého majetku. Dani podléhá třeba zisk z prodeje akcií či podílových listů, které jste měli v držení méně než 6 měsíců, nebo příjem z prodeje úrody ze zahrádky, pokud převýší 20 000 korun za rok.

Model: Pan Podhorský nechá kolonku prázdnou, vydělal si sice prodejem ovoce 5000 korun, ale protože nepřesáhl hranici 20 000, nemusí tyto příjmy danit.

Řádek 41: Sečtěte řádky 37, 38, 39 a 40, tedy jiné než zaměstnanecké příjmy. Výsledek napište do tohoto řádku. Píše se kladná i záporná hodnota (v případě ztráty). Model: Pan Podhorský sečte uvedené příjmy a zapíše 43 000 korun.

Řádek 42: Součet řádku 36 a řádku 41, když je kladný. Je-li řádek 41 záporný, pak zůstává jen hodnota řádku 36, protože příjem od zaměstnavatelů si nikdo nemůže snížit o žádné výdaje či ztráty.

Model: Pan Podhorský zapisuje 393 000 korun.

Řádek 43: Zaměstnanců se netýká. Vypisují jej pouze podnikatelé, na které se vztahuje povinnost platit minimální daň. Tedy ti, kteří podnikají „na plný úvazek“ a živnost provozují nejméně třetím rokem a nepřerušili v průběhu roku činnost, mají povinnost vykázat za rok 2006 základ daně minimálně ve výši 112 950 korun. Řádek 43 vyplňují ale jen tehdy, pokud jejich základ daně na řádku 42 činí méně než minimum. Podnikatelé se základem daně vyšším řádek 43 nevypňují.

Model: Pan Podhorský měl živnostenský list po celý rok 2006, ale protože byl zároveň zaměstnancem a jeho zaměstnanecký příjem bohatě stačil na zaplacení minimální daně, může tento řádek ignorovat.

Řádek 44: Zaměstnanců se netýŘádek ká. Podnikatelé, kteří mají základ daně na řádku 42 vyšší než minimální základ daně, mohou uplatnit dosud neodečtenou ztrátu z minulých období – nejvýše ze sedmi posledních let.

Řádek 45: Zaměstnanců se netýká. Podnikatelé s vyplněným řádkem 43 ho sem pouze opíšou.

Podnikatelé, kteří mohou odečítat ztrátu, odečtou od řádku 42 řádek 44. Odečítaná ztráta ale nesmí být větší než hodnota na řádku 41, tedy než celkový základ daně spočtený z příjmů dosažených mimo zaměstnání. Model: Pan Podhorský je zaměstnanec, který si v zaměstnaneckém poměru vydělal víc než 112 950 korun, nemusí si tedy s minimálním základem daně dělat starosti, vepisuje součet všech příjmů 393 000 korun.

3. oddíl – nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

V následujících řádcích si sepište peníze, ze kterých nebudete muset platit daň z příjmů.

Řádek 46: Pokud jste dal dar na charitu, politické straně či třeba ochráncům přírody, smíte si odečíst od daňového základu jeho hodnotu. Hodnota musí být nejméně 2 procenta daňového základu (řádek 42) nebo 1000 korun a nesmí být vyšší než 10 procent základu daně. Potvrzení o předání daru nemusíte k formuláři přikládat, musíte ho však mít k dispozici pro případnou kontrolu. Model: Pan Podhorský věnoval 2000 korun dětskému domovu, částku si sem tedy zapíše.

Řádek 47: Vyplňují ti, kdo mají hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření. Jestliže jste si pořídili bydlení na úvěr, vepište výši zaplacených úroků, kterou vám potvrdila hypoteční banka či stavební spořitelna. Ne víc než 300 000 korun. Jestliže jste od peněžního ústavu dosud potvrzení nedostali, zeptejte se na ně.

Model: Pan Podhorský zapisuje 80 000 korun z úroků, které v roce 2006 zaplatil za hypoteční úvěr.

Řádek 48: Pokud si platíte penzijní připojištění, uveďte výši příspěvků potvrzenou od penzijního fondu sníženou o 6000 korun. Maximálně 12 000 korun.

Řádek 49: Vyplňují ti, kdo platí životní pojistku, která odpovídá podmínkám zákona: smlouva je uzavřena do 60 let vašeho věku, bude trvat minimálně 5 let a má pojistnou částku minimálně 40 tisíc korun. Do řádku zapište pojistné, maximálně 12 tisíc korun. Přesné číslo naleznete na potvrzení od pojišťovny.

Řádek 50: Jste-li členem odborové organizace, můžete odečíst až 3000 korun zaplacených příspěvků (maximálně však 1,5 procenta zdanitelných příjmů od zaměstnavatelů z řádku 31).

Řádek 52 a 53: Zaměstnanci si s těmito řádky nemusí dělat starosti. Týkají se pouze podnikatelů, kteří si vzhledem ke složitosti problematiky už asi sjednali služby daňového poradce.

Řádek 54: Sečtěte údaje z řádků 46 až 53.

Když uplatňujete společné zdanění, vyplňte přílohu 5 daňového přiznání (strana E6 přílohy Peníze)

Řádek 55: Od základu daně v řádku 45 odečtěte nezdanitelné částky z řádku 54. V případě, že uplatňujete společné zdanění manželů, zapište sem hodnotu z řádku 520 přílohy 5.

Řádek 56: Údaj z řádku 55 zaokrouhlete na celé stokoruny dolů. 57: Vypočtěte daň z příjmů podle tabulky na straně 2 přílohy Peníze.

Model: Pan Podhorský spočítal svou daň na 19 921 korun

4. oddíl – daň celkem, ztráta

Řádek 58: Opište řádek 57, pouze ti lidé, kteří zdaňují příjmy za několik let dozadu a ti, kdo měli příjmy ze zahraničních zdrojů, vyplní nejprve přílohu číslo 3 a zapíší na toto místo hodnotu z řádku 330.

Řádek 59: Většiny lidí se netýká, jen ti, kdo měli vybrané příjmy ze zahraničí, vyplní nejprve přílohu číslo 3 a hodnotu z řádku 418 přenesou sem.

Řádek 60: Sečtěte řádky 58 a 59, výslednou částku zaokrouhlete na celé koruny nahoru.

Řádek 61: V případě, že jste podnikatel ve ztrátě, zapište na toto místo výši daňové ztráty – pište bez záporného znaménka.

5. oddíl – uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

Řádek 62: Vyplňují pouze podnikatelé, kteří mají zaměstnance s tělesným postižením.

Řádek 63: Většiny lidí se netýká, vyplňují pouze podnikatelé, kteří do 30. 6. 2006 zprovoznili registrační pokladnu.

Modelový příklad

Pan Podhorský měl v loňském roce příjmy ze zaměstnání 400 000 korun hrubého, zaměstnavatel za něho odvedl pojistné 50 000 korun a zálohu na daň z příjmu 36 000.

K tomu si pan Podhorský přivydělal truhlářskou živností 120 000 korun, pronájmem chalupy 10 000 korun a prodejem ovoce ze zahrádky dalších 5000.

Z podnikatelské činnosti zaplatil sociální a zdravotní pojištění, celkem 12 000 za rok.

Paní Podhorská sice zaplatila na penzijní připojištění 18 000 korun, ale daňová úleva se projeví, až když manželé použijí společné zdanění. Rodina platí hypotéku, úroky za rok 2006 byly 80 000 korun. V loňském roce dali dětskému domovu dar ve výši 2000 korun.

Daňové přiznání – strana 3

Neoznačené řádky v tab. 1: Okénko „údaje o starobním důchodu“ vyplňují jen penzisté, jejichž důchod v roce 2006 byl nižší než 38 040 korun.

Pokud uplatňujete společné zdanění, či je dále (v řádcích 65a, 65b) druhý zmanželů uveden jako vyživovaná osoba, vyplňte kolonku „údaje o manželovi“.

Řádek 64: Vyplňte částku, o kterou si každý poplatník může snížit daň sám na sebe, za rok 2006 je to 7200 korun.

Starobní důchodci mohou tuto slevu uplatnit jen tehdy, když jejich důchod za rok 2006 byl nižší než 38 040 korun.

Řádek 65a: Týká se manželů, z nichž jeden pracuje a druhý je doma – třeba s malými dětmi nebo nezaměstnaný. Jestli váš manžel v roce 2006 neměl příjmy vyšší než 38 040 korun, můžete si vy snížit daň o 4200. Vepište je do řádku 65a. Do příjmů manžela pro tento účel počítejte všechny příjmy – třeba i důchody a nemocenskou. Nezahrnujte pouze dávky sociální podpory, třeba rodičovský příspěvek nebo přídavky na děti. Pokud trvá manželství krátce a manžel je „vyživován“ jen část roku, odečtěte si jen 350 korun za každý měsíc trvání manželství. Pokud je váš manžel invalidní (má průkaz ZTP/P) odečtete si víc – 8400 za celý rok nebo 700 korun za každý měsíc „vyživování“. Vtom případě vyplňte řádek 65b.

Částku vepište i ve chvíli, kdy uplatňujete společné zdanění manželů a váš partner si bude sám na sebe odečítat v řádku 64 slevu 7200 korun.

Model: Paní Podhorská byla po celý rok nezaměstnaná a neměla žádné příjmy. Pan Podhorský si tedy sníží daň o 4200 korun.

Řádek 66: Pokud pobíráte částečný invalidní důchod, vepište 1500 korun za celý rok nebo částku 125 korun za každý měsíc, kdy jste důchod dostávali.

Řádek 67: Jestliže jste plně invalidní, vepište 3000 korun za celý rok nebo částku 250 korun vynásobte počtem měsíců, kdy jste byli invalidní.

Řádek 68: Vyplňuje pouze ten, kdo vlastní průkaz ZTP/P. Napište částku 9600 korun nebo 800 za každý měsíc, kdy jste držitelem ZTP/P.

Řádek 69: Jste-li student do 26 let (v případě doktorandského studia do 28 let), můžete odečíst dalších 2400 korun, nebo 200 korun za každý měsíc studia.

Řádek 70: Sečtěte slevy z řádků 62 až 69 a vepište do této kolonky.

Řádek 71: Od vypočtené daně z řádku 57 odečtěte slevy z řádku 70.

Model: Pan Podhorský od daně 19 921 korun odečte celkové slevy 11 400 a vyjde mu daň 8521 korun.

Neoznačené řádky v tab. 2: Vyplňte příjmení, jméno, rodné číslo a dobu, po kterou s vámi vyživované děti žily ve společné domácnosti.

Model: Pan Podhorský vypisuje údaje o svém studujícím synovi.

Řádek 72: Napište „daňové zvýhodnění“ na děti, které „živíte“. Výše je 6000 korun na jednoho potomka. Či 500 korun za každý měsíc, kdy s vámi dítě žilo. Upřesnění platí pro děti, které se v průběhu roku narodily nebo ukončily studium. Slevu může mít vždy jen jeden z rodičů. Model: Pan Podhorský měl studující dítě celý rok, píše si 6000.

Řádek 73: Sem zapište slevu na dani za děti, kterou za vás již zaměstnavatel zálohově u státu uplatnil. Výši najdete na potvrzení ze mzdové účtárny.

Model: V případě pana Podhorského 6000 korun.

Řádek 74: Vypočtěte: řádek 71 minus řádek 73 a zapište výsledek do této kolonky. Částka, která vám vyšla, je to, co máte zaplatit na dani.

Model: Pan Podhorský vepisuje daň, kterou má zaplatit – 2521 korun.

Řádek 75: Daňový bonus dostane ten, kdo si vypočetl daň nižší (řádek 71) než daňové zvýhodnění na děti (řádek 72). Nárok na vyplacení má rodič, jen když si v roce 2006 vydělal alespoň 45 420 Kč.

Řádek 76: Výše daňových bonusů na děti, které již zaměstnavatel vyplatil – údaj je uveden na potvrzení z účtárny.

Řádek 77: Vypočtěte: řádek 75 minus řádek 76, výsledek jsou bonusy, které vám stát má ještě doplatit.

6. oddíl – dodatečné DAP

Řádek 78 až 83: Tyto údaje nevyplňujte. Jsou pro ty, kdo si uvědomí nějakou chybu a podá dodatečné daňové přiznání.

7. oddíl – placení daně

Řádek 84: Podle potvrzení ze mzdové účtárny vepište, kolik vám zaměstnavatel během roku srazil na zálohách na daň. Model: Pan Podhorský podle potvrzení od zaměstnavatele zapíše 36 000 korun.

Řádek 85: Zaměstnanci nevyplňují, podnikatelé uvedou zálohy na daň, které už zaplatili ze svého podnikání.

Model: Pan Podhorský zálohy v roce 2006 nezaplatil, nezapisuje tedy nic.

Řádek 86: Zaměstnanců se netýká. Vyplní pouze ti podnikatelé, kteří zaplatili paušální daň určenou finančním úřadem, ale přesto musí podat daňové přiznání, protože si vydělali víc, než byl předpoklad při stanovení paušálu. Pozor, nezaměňujte paušální daň (ta se týká jen minima podnikatelů) s paušálním uplatněním výdajů z podnikání, které je naopak poměrně časté.

Řádky 87 až 90: Tyto kolonky se týkají jen malé skupiny podnikatelů.

Řádek 91: Od řádku 74 odečtěte hodnoty z řádků 77, 84, 85, 86, 87, 88, 89 a 90 a výsledek zapište sem. V případě, že vyjde kladná hodnota, budete doplácet, v případě, že vyjde hodnota záporná, vrátí vám peníze finanční úřad.

Model: Pan Podhorský píše – 33 479 Kč.

Daňové přiznání – strana 4

Přílohy: Označte ve sloupci vpravo počet listů daného typu přílohy podle toho, kterou k daňovému přiznání přikládáte.

Příloha číslo 1: Vyplňují podnikatelé, tedy ti, kdo mají živnostenský list nebo třeba honoráře.

Model: Pan Podhorský přílohu vyplňuje, protože má živnostenský list.

Příloha číslo 2: Vyplňují ti, kdo mají příjmy z pronájmu nebo třeba příjmy z prodeje osobního majetku, který se ziskem prodali do roka od jejich koupě.

Model: Pan Podhorský přílohu 2 vyplnil, označí to tedy ve formuláři.

Příloha číslo 3: Vyplňují lidé, kteří mají příjmy ze zahraničí. Týká se příjmů podnikatelských a zaměstnaneckých, ovšem 500 dolarů pod stromeček třeba od strýčka z Kanady dani z příjmů nepodléhá.

Příloha číslo 4: Přílohu vyplňují lidé s vybranými kapitálovými příjmy, například dividendami ze zahraničí.

Příloha číslo 5: Vyplní ti, kdo uplatňují společné zdanění.

Model: Manželům se společné zdanění vyplatí, přílohu 5 vyplní a označí to zde.

Účetní závěrka: Závěrku přikládají podnikatelé, kteří vedou účetnictví (dříve podvojné účetnictví). Podnikatelé, kteří výdaje odečítají paušálně, nebo vedou daňovou evidenci (dříve „jednoduché účetnictví“), se o tuto položku nemusí starat.

Potvrzení od zaměstnavatele: Potvrzení přikládají zaměstnanci, získají ho ve mzdové účtárně. Pokud někdo během roku 2006 změnil zaměstnavatele, požádá o potvrzení každého z nich. V případě společného zdanění přiložte raději i kopii od manžela.

Model: Pan Podhorský přiloží své potvrzení, manželka je nezaměstnaná, a potvrzení tudíž nemá. Místo toho sepíše čestné prohlášení o svých nulových příjmech – neoznačí ho však v tomto řádku, ale v kolonce „další přílohy“.

Potvrzení o úvěru: Kdo má úvěr na bytové potřeby od hypoteční banky nebo stavební spořitelny, vyplnil řádek 47. Potvrzení o výši zaplacených úroků přiloží k přiznání. V případě společného zdanění přiložte i kopii od manžela.

Model: Pan Podhorský zaplatil za rok 2006 na hypotéce 80 000 korun úroků. Potvrzení přiloží a označí to v tomto řádku.

Potvrzení penzijního fondu: Ti, kdo spoří v penzijním fondu víc než 6000 korun ročně, vyplnili řádek 48. Přiloží potvrzení o zaslaných platbách a v tomto řádku to označí. Vpřípadě společného zdanění přiložte i kopii od manžela. Model: Pan Podhorský si penzijní připojištění neplatí. Protože však spoří manželce a protože uplatňují společné zdanění, přiloží ke svému přiznání kopii potvrzující manželčiny platby.

Potvrzení pojišťovny: Jestliže si platíte životní pojištění, které splňuje zákonné podmínky, abyste si o pojistné mohli snížit daňový základ (pojistka do 60 let, a přitom trvající alespoň 5 let, výše pojistné částky 40 nebo 70 tisíc korun), vyplnili jste řádek 49. Finančnímu úřadu pošlete potvrzení o platbě, které vám zašle pojišťovna. V případě společného zdanění přiložte raději i kopii od manžela.

Další přílohy: Jsou jimi například čestné prohlášení manžela o výši příjmů, pokud jste vyplnili řádek 65a nebo 65b, čestné prohlášení manžela, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, ověřené překlady potvrzení o příjmech v zahraničí a podobně. Též čestné prohlášení manželů, kteří uplatňují společné zdanění, a přitom nemají stejné trvalé bydliště, že žijí ve společné domácnosti. Model: Paní Podhorská napíše čestné prohlášení o svých nulových příjmech. Druhou přílohou bude potvrzení o synově studiu.

Počet listů příloh: Sečtěte ve sloupci vpravo celkový počet listů příloh, které k daňovému přiznání přikládáte. Od všech příloh si uschovejte kopie.

Neoznačený řádek uprostřed: Napište datum a nezapomeňte se podepsat.

Údaje o zástupci: Zaměstnanci se touto kolonkou nemusí zabývat. Pokud přiznání zpracovává daňový poradce, vyplní sem své identifikační údaje.

Důležité je vyplnit neoznačené řádky v bílém boxu na straně 4 daňového přiznání dole. Buďte obzvlášť pečliví, když uděláte chybu, prodlouží se vaše čekání na vrácené peníze o týdny i měsíce.

Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob:

1: Označte vrácení celého přeplatku nebo jen jeho části na adresu nebo na účet Model: Pan Podhorský odečetl od svého přeplatku daň, kterou musí zaplatit manželka. Výslednou částku finanční úřad vrátí do 60 dnů. 33 479 - 12 721 = 20 758 korun

2: Převedení části přeplatku na manžela/ku To je postup pro případ společného zdanění, kdy třeba jeden z manželů má na zálohách zaplaceno dost peněz a druhý příjmy nemá a ve společném zdanění vyjde, že by i partner bez faktických příjmů měl platit daň. Vydělávající partner pak převede finančnímu úřadu část svého přeplatku za manželovu daň.

Uvede:

* sídlo finančního úřadu podle trvalého bydliště manžela/ky

* číslo účtu finančního úřadu (seznam najdete na stránkách České daňové správy.)

* jako variabilní symbol napíše rodné číslo svého manžela/ky.

Model: Pan Podhorský zapsal výši daně, které si ve svém přiznání vypočetla jeho manželka. Uvedl finanční úřad v Rakovníku a jeho číslo účtu 7621221/0710, které nalezl na www.mfcr.cz.

Příloha 1 – podnikatelé a jiná samostatná výdělečná činnost

Příloha je určena pro podnikatele a obecně pro všechny, kteří mají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, tedy i přivýdělky, jako například honoráře. Příjmy mohou pocházet z Česka i ze zahraničí.

Záhlaví: V pravém horním rohu vyplňte své rodné číslo.

1. Výpočet dílčího základu...

Neoznačený řádek: Zaškrtněte jednu z možností – zda vedete daňovou evidenci, která nahradila jednoduché účetnictví, nebo vedete účetnictví (dříve podvojné). Když se nehodí ani jedna z těchto možností, protože evidujete jen své příjmy a od nich odečítáte paušální výdaje podle zákona, označte kolonku: Uplatňuji výdaje procentem z příjmů.

Řádek 101: Vyplňte příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Jsou to především příjmy ze zemědělské výroby, živnosti, podnikání podle zvláštních předpisů, kam spadají například výdělky lékařů nebo advokátů. Kolonka je určena i pro lidi s nezávislým povoláním umělci, sportovci) nebo autory odměňované formou honorářů. Vyplňují ji i znalci, tlumočníci a správci konkurzní podstaty.

Model: Pan Podhorský měl příjmy ze živnosti – výroby dřevěných stolů – ve výši 120 000 Kč, to znamená, že do kolonky napíše tuto částku.

Řádek 102: Kolonka je určena pro výdaje. Pokud máte účetnictví nebo vedete daňovou evidenci a chcete si odečíst skutečné výdaje, vepište sem údaj o nákladech ze své evidence včetně pojistného. Jestliže se rozhodnete pro paušální náklady, odečtěte příjmy * ze zemědělské výroby 80 procent * z řemeslných živností 60 procent * z živností jiných než řemeslných

(například průvodci) 50 procent * z jiného podnikání a z činností podle zvláštních předpisů (například advokáti, lékaři, daňoví poradci, architekti) 40 procent * z užití nebo poskytnutí práv (např. autorské honoráře) nebo z výkonu nezávislého povolání (například umělci, sportovci) 40 procent Model: Pan Podhorský vyplnil výdaje ve výši 72 000 korun, což je 60 procent z příjmů jeho řemeslné živnosti.

Řádek 103: Vyplňte zaplacené sociální a zdravotní pojistné, a to pouze v případě, že si odečítáte paušální náklady. Pokud vedete daňovou evidenci nebo účetnictví, necháte kolonku prázdnou.

Model: Protože pan Podhorský odečítá výdaje paušálem, vyplňuje tuto kolonku. Zaplatil na zálohách 12 000 korun, uvedl si je tedy zde.

Řádek 104: Vypočtěte: řádek 101 minus 102 minus 103.

Řádek 105: Zde se vyplňují nepeněžní příjmy či daňové úpravy. Třeba když ke klientovi místo sjednané finanční odměny můžete chodit půl roku zdarma na masáže. Podkladem jsou údaje z daňové evidence či účetnictví.

Řádek 106: Do řádku patří daňové úpravy a výdaje, které nepředstavují fyzický výdej peněz, ale daňový základ snižují. Patří sem například odpisy hmotného majetku a tvorba rezerv. Podkladem jsou údaje z daňové evidence či účetnictví.

Řádky 107 až 110: Týkají se těch podnikatelů, kteří své příjmy přerozdělují na spolupracující osobu. Myslet je třeba na to, že ti, kdo mají spolupracující osobu, nemohou zároveň uplatnit společné zdanění manželů.

Řádek 107: Zapište část příjmu, kterou podnikatel přerozdělí na manžela nebo jinou spolupracující osobu. Na manžela nebo manželku, kteří se podílejí na provozování firmy, lze takto přerozdělit maximálně 50 procent a částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, nesmí činit víc než 540 000 korun za celé zdaňovací období nebo 45 000 korun za měsíc. V případě jiných osob žijících v domácnosti s podnikatelem se přerozdělují příjmy tak, aby jejich podíl nepřesáhl 30 procent, částka, o kterou příjmy překračují výdaje, smí být nejvíce 180 000 korun za zdaňovací období. Příjmy a výdaje se nesmějí přerozdělovat na školou povinné děti a manžela, kterého podnikatel vyživuje. Řádek 108: Do kolonky se vyplní přerozdělené výdaje. Platí pro ně obdobná pravidla jako pro přerozdělované příjmy v řádku 107.

Řádek 109: Pokud jste vy sami spolupracující osobou, vepište část příjmů, která připadá na vás.

Řádek 110: Do tohoto řádku napište výdaje, které na vás připadají jako na spolupracující osobu.

Řádek 111: Do řádku se vypisuje část příjmu, který se vztahuje k více obdobím. Například spisovatel píše tři roky knihu a dostane za ni jednorázově zaplaceno 120 000 korun, náklady spojené s psaním činily 30 000 korun. Příjem si může rozložit do tří let, tedy každý rok přizná 40 000 korun minus 10 000 korun výdajů, do řádku tedy vepíše 30 000 korun. Zbylé dvě třetiny výdělku (60 000 korun) vyplňuje do Přílohy číslo 3 a zdaňuje stejnou sazbou daně, jako ostatní příjmy v daném roce. Kdyby příjem zdanil najednou, zaplatil by nespravedlivě vyšší daň.

Řádek 112: Řádek je určen pro příjmy z titulu společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, pokud jimi nejste, nic nevyplňujte.

Řádek 113: Podle vzorce ve formuláři sečtěte příjmy a odečtěte výdaje. Tedy řádky 104 + 105 + 108 + 109 + 112 - 106 - 107 - 110 - 111). Výsledek přeneste do řádku 37 základní části daňového přiznání.

Model: Pan Podhorský odečetl od příjmů ve výši 120 000 Kč výdaje 72 000 korun a pojistné 12 000 korun a vepsal výsledek 36 000 korun.

2. Doplňující údaje

A: Pokud vedete účetnictví (dříve podvojné účetnictví) či daňovou evidenci, vyplňte v sekci A podle něho údaje o obratu a odpisech.

B: Pod písmenem B je třeba vypsat hlavní převažující činnost, tedy činnost, ze které jste měli nejvíc peněz. Model: Pan Podhorský napíše truhlář – řemeslná živnost, 60 procent, o která může paušálně snížit příjmy, a znovu výši příjmů a výdajů.

Následující část formuláře nepřetiskujeme, bude podrobně popsána v příští příloze Peníze 13. února.

C:Tuto část vyplňujete pouze tehdy, když ke změnám v době trvání živnosti došlo během roku 2006.

D: Tabulka je určena podnikatelům, kteří vedou daňovou evidenci. K vyplnění kolonek na této straně tedy slouží jako podklad například peněžní deník a jiné účetní dokumenty. E: Tabulka vyčísluje podklady k vyplnění řádku 105 – tedy nepeněžité dary nebo nepeněžitá vydání. Údaje najde podnikatel v daňové evidenci nebo v účetnictví.

F: Vyplňuje podnikatel, který je členem sdružení bez právní subjektivity. Uvádí údaje ostatních členů.

G:Vyplní ten, kdo má spolupracující osobu (vyplněné řádky 107, 108).

H: Kdo je spolupracující osobou, vyplní údaje o tom, s kým spolupracuje.

Vraťte se do základní části daňového přiznání na str. 2 (strana E3 přílohy Peníze)

Modelový příklad

Pan Podhorský měl v loňském roce příjmy ze zaměstnání 400 000 korun hrubého, zaměstnavatel za něho odvedl pojistné 50 000 korun a zálohu na daň z příjmu 36 000.

K tomu si pan Podhorský přivydělal truhlářskou živností 120 000 korun, pronájmem chalupy 10 000 korun a prodejem ovoce ze zahrádky dalších 5000 korun.

Výdaje uplatnil paušálně, odečetl si tedy od příjmů patřičná procenta podle toho, co umožňuje zákon.

Z podnikatelské činnosti zaplatil sociální a zdravotní pojištění, celkem 12 000 za rok.

Příloha 2 – pronájem a ostatní příjmy

Příloha je určena všem, kteří mají příjmy z pronájmu a takzvané ostatní příjmy. Sem patří mimo jiné příležitostný prodej výpěstků ze zahrádky, prodej auta, lodě nebo letadla do jednoho roku od koupě, příležitostný pronájem automobilu a podobně. Záhlaví: V pravém horním rohu vyplňte rodné číslo.

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu:

Neoznačený řádek: Je třeba zaškrtnout, zda budete odečítat paušální výdaje. Další políčko označte křížkem v případě, pokud příjmy pocházejí z pronájmu věci, která patří do společného jmění manželů. Příjem zdaňuje vždy jen jeden z manželů.

Řádek 201: Do tohoto řádku vepište příjmy z pronájmu nemovitostí nebo movitých věcí.

U movitých věcí (třeba sněžného pluhu, který jste pronajali sousedovi) má jít o pravidelný pronájem, pokud něco pronajmete příležitostně, uvedete to do přehledu „2. výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů“ dole na této stránce. Model: Pan Podhorský uvede 10 000, které získal pronájmem chaty.

Řádek 202: Výdaje mohou být skutečné (například náklady spojené s údržbou či opravou pronajímané nemovitosti, vždy v poměrné části k době, po kterou pronajímáte). Ale můžete odečíst i paušální částku, a to ve výši 30 procent. Model: Pan Podhorský použil paušál a vyplnil 3000 korun.

Řádek 203: Do tohoto řádku přenesete rozdíl mezi řádkem 201 a 202, tedy mezi příjmy a výdaji.

Řádky 204 a 205: Podkladem pro vyplnění těchto řádků je zvláštní daňová evidence nebo podvojné účetnictví. Jde o nepeněžní příjmy a výdaje, třeba odpisy majetku a tvorbu rezerv. Evidenci rezerv nevedou jen podnikatelé, rezervy může tvořit každý občan, který něco pronajímá.

Podstata rezerv je v tom, že šetříte na budoucí opravu například pronajímaného domu. Opravu naplánujete za deset let, v hodnotě milion korun. Každý rok pak šetříte 100 000 Kč, které nebudete danit.

Řádek 206: Sečtěte řádky 203 a 204 a od nich odečtěte řádek 205. Získáte tak dílčí základ daně z pronájmu, který přenesete do řádku 39 v hlavní příloze.

Nečíslovaný řádek: V případě, že neuplatňujete výdaje paušálně, můžete, pokud jste se rozhodli tvořit rezervy na opravy, vyčíslit jejich výši na počátku a na konci roku 2006.

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů:

V tabulce „Druh příjmů podle paragrafu 10“ uveďte příjmy z příležitostných činností (například příležitostný pronájem přívěsu, prodej zeleniny ze zahrádky, pokud nejste samostatně hospodařící rolník), příjmy z prodeje auta, lodě či letadla do jednoho roku od koupě, příjmy z převodu nemovitostí, movité věci či cenného papíru, pokud není jejich převod osvobozen od daně, a další příjmy uvedené v paragrafu deset.

Pozor: pokud součet těchto příjmů nepřekročí 20 000 korun, danit je nemusíte a dál na této straně nepokračujete. Platí jen pro příležitostné činnosti včetně zemědělské výroby.

Do kolonky Druh příjmů vypište, o jaký příjem jde a podle pokynů k vyplnění přiznání uveďte i předepsané označení

A příležitostná činnost

B prodej nemovitostí

C prodej movitých věcí

D prodej cenných papírů

E příjmy z převodu družstevního podílu a podobně

F jiné příjmy

Řádek 207: Sečtěte příjmy v tabulce nahoře.

Řádek 208: Uveďte součet výdajů z tabulky, maximálně do výše příjmů. I když nejste podnikatel, nezapomeňte si o uplatňovaných výdajích vést evidenci. Přinejmenším schraňovat faktury a paragony. Model: Pan Podhorský měl příjmy z prodeje ovoce, ale přinesly mu jen 5000 korun za rok. Protože nepřekročil hranici 20 000 korun, nebude je zdaňovat a nemusí je ani uvádět do tabulky daňového přiznání

Řádek 209: Odečtěte řádek 207 řádek 208 a výsledné číslo vepište. Přeneste do řádku 40 hlavní části přiznání.

Vraťte se do základní části daňového přiznání na str. 2 (strana E3 přílohy Peníze)

Modelový příklad

Pan Podhorský měl v loňském roce příjmy ze zaměstnání 400 000 korun hrubého, zaměstnavatel za něho odvedl pojistné 50 000 korun a zálohu na daň z příjmu 36 000. K tomu si pan Podhorský přivydělal truhlářskou živností 120 000 korun, pronájmem chalupy 10 000 korun a prodejem ovoce ze zahrádky dalších 5000 korun.

Výdaje uplatnil paušálně, odečetl si tedy od příjmů patřičná procenta podle toho, co umožňuje zákon.

Z podnikatelské činnosti zaplatil sociální a zdravotní pojištění, celkem 12 000 za rok.

Paní Podhorská je už dlouhou dobu nezaměstnaná, v roce 2006 neměla žádné příjmy. Jejich synovi je 21 let a studuje vysokou školu.

Rodina platí hypotéku, úroky za rok 2006 byly 80 000 korun. V loňském roce dali dětskému domovu dar ve výši 2000 korun. Paní Podhorská má penzijní připojištění, spoří 18 000 ročně. Manželé si spočítali, že pro ně bude výhodné využít společné zdanění.

Příloha 5 – společné zdanění manželů

Vyplnění přílohy, která se týká společného zdanění, je proti daňovému přiznání jen maličkost. Jestli jste si vypočítali, že se vám společný postup vyplatí, nezapomeňte na to, že přiznání i přílohu musí vyplnit oba manželé. I když jeden z nich třeba ani žádné příjmy nemá. Přílohu 5 tak vyplní jednou manžel, podruhé manželka.

Neoznačený řádek v záhlaví: Poplatník, tedy ten, kdo přílohu přidává ke svému přiznání, vyplní své rodné číslo v záhlaví stránky.

Model: Pan Podhorský vyplnil své rodné číslo.

Neoznačené řádky: V nečíslovaném řádku napište údaje o manželovi/ce – jméno a rodné číslo, adresu v době, kdy podáváte daňové přiznání, a finanční úřad, na který manžel/ka své daňové přiznání ponese. To je pro případ, že sice vedete společnou domácnost, ale z nějakého důvodu byste měli jiné trvalé bydliště a přiznání odevzdávali každý jinde.

Model: Pan Podhorský vyplnil údaje o své ženě Jarmile.

Řádky 501 až 505: Z druhé strany daňového přiznání přeneste na toto místo údaje z řádků 36 až 40. Do sloupce „poplatník“ pište údaje své, do sloupce „manžel/manželka“ údaje o partnerovi, ty vyčtete z jeho daňového přiznání.

Model: Pan Podhorský přenesl své příjmy ze zaměstnání (350 000 z řádku 36), zisk z podnikání (36 000 z řádku 37), z pronájmu (7000 korun z řádku 39). Do ostatních příjmů nenapsal nic, protože nebyly vyšší než 20 000 korun (viz. Příloha 2, ostatní příjmy podle § 10), a nemá tak povinnost je danit. Do manželčina sloupce napsal samé nuly, protože žena je bez příjmu.

Řádek 506: Sečtěte příjmy z různých zdrojů (řádek 501 + 502 + 503 + 504 + 505) – zvlášť ve sloupci pro poplatníka a pro jeho manžela/ku – výsledkem jsou dílčí základy daně.

Model: Příjmy, které je třeba danit, činily u pana Podhorského 393 000 korun, paní Podhorská je nezaměstnaná, součet je nulový.

Řádek 507: Sečtěte dílčí základy daně obou manželů z řádku 506.

Model: Pan Podhorský sečetl 393 000 + 0 = 393 000 korun.

Část 3

Řádky 508 až 512: Do sloupce „poplatník“ přeneste čísla z řádků 46 až 53 v základní části přiznání obou manželů. Dejte pozor, abyste správně vyplnili sloupec pro muže a pro ženu – jednou bude poplatník manžel, podruhé manželka.

Model: Muž odečítá hodnotu darů (2000) a úroků z hypotéky (80 000) a žena příspěvky zaplacené na penzijním připojištění (12 000, i když zaplatila příspěvky 18 000, daňově znatelných je podle zákona jen 12 000, k prvním šesti tisícům dostává státní příspěvky).

Řádek 513: Sečtěte ve sloupcích u sebe i u manžela nezdanitelné části z řádků 508 až 512.

Model: Pan Podhorský nasčítal 82 000 korun, jeho žena 12 000 korun.

Řádek 514: Sečtěte nezdanitelné části z řádku 513 za sebe a za manžela dohromady.

Model: 82 000 + 12 000 = 94 000 Řádek 515: Od řádku 507 odečtěte řádek 514 a vyjde vám společný základ daně manželů.

Model: 393 000 - 94 000 = 299 000

Řádek 516: Společný daňový základ z řádku 515 rozdělte na polovinu.

Model: 299 000 děleno 2 = 149 500

Řádky 517 až 519: Vůbec se netýká zaměstnanců. Vyplní pouze podnikatelé, kteří uplatňují odečet ztráty z minulých let nebo výdajů na výuku a výzkum.

Řádek 520: Od řádku 516 odečtěte hodnoty v řádcích 517 až 519. Výsledek je základ daně toho z manželů, který přílohu vyplňuje. Tuto hodnotu pak přenese do řádku 55 tiskopisu daňového přiznání.

Vraťte se do základní části daňového přiznání na str. 3 (strana E4 přílohy Peníze)

*******************************************************************
*******************************************************************
*******************************************************************

DOBRÁ RADA

František Brabec daňový poradce

Daňového přiznání se panicky nebojte. Lidé se někdy nervují, zda psát malá nebo velká písmena, jestli napsat do kontaktů e-mail soukromý nebo pracovní, jestli psát ČR nebo Česko. Při zpracování bude vaše přiznání prohlížet člověk, který jistě pochopí tu i tu variantu. Jste zaměstnanec a zároveň podnikáte? Pozor výdaje z podnikání si můžete odečítat jen od podnikatelských příjmů, ne od mzdy ze zaměstnání!

DOBRÁ RADA

František Brabec daňový poradce

Daňový základ si můžete snížit

* až o 12 000 korun, které jste zaplatili na životní pojištění

* až o 12 000 korun, pokud jste si do penzijního připojištění poslali alespoň 18 000 korun

* o úroky zaplacené za hypotéku či stavební spoření až 300 000 Kč

* o hodnotu darů na charitativní účely až do výše 10 procent z daňového základu

* až o 3000 za zaplacené odborové příspěvky

DOBRÁ RADA

František Brabec daňový poradce

Kolik procent si kdo může odečíst z příjmů jako paušální výdaje

80 % – zemědělská činnost

60 % – řemeslnná živnost

50 % – ostatní živnosti (například služby)

40 % – jiné podnikání a činnost podle zvláštních předpisů (advokáti, lékaři), užití nebo poskytnutí práv (autorské honoráře) a nezávislé podnikání (sportovci, umělci)

30 % – pronájem

DOBRÁ RADA

František Brabec daňový poradce

Pokud chcete uplatnit společné zdanění, musíte

* být manželé

* žít ve společné domácnosti

* mít alespoň jedno dítě, které žije s vámi a které vyživujete

* sami podat daňové přiznání

Naopak nesmíte být třeba podnikatel, který má podle zákona stanoven minimální daňový základ, uplatňuje příjmy za víc zdaňovacích období nebo si rozděluje své příjmy s některým členem rodiny jako se spolupracující osobou.

Přivyděláváte si? Podnikáte? Chcete uplatnit společné zdanění manželů? Daňové přiznání musíte vyplnit sami.

 

Stránka aktualizována: 19. 02. 2007, 15:51
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 14. 04. 2024, 15:36  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.