Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 20. 06. 2024, 21:42  
Vyberte si z následující nabídky mých profesionálních aktivit:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
VĚDECKÉ PROJEKTY
 
VĚDECKÉ PUBLIKACE
 
CITACE PUBLIKACÍ
 
TÝM PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ SKS
 
POČÍTAČE
 
CENTRUM MONITOROVÁNÍ INTERNETU
 
AKTUALITY O VĚDĚ A VÝZKUMU
archív letos
archív 2022
archív 2021
archív 2020
archív 2019
archív 2018
archív 2017
archív 2016
archív 2015
archív 2014
archív 2013
archív 2012
archív 2011-2010
archív 2009-2005
 
ZACHYCENO Z MÉDIÍ:
aktuální rok
rok 2005
rok 2004
rok 2003
rok 2002
 
PRO ADMINISTRATIVU
formuláře, užitečné pomůcky, ..
 
ÚVAHY A POSTŘEHY
 
UKONČENÉ AKTIVITY:
LABORATOŘ EM
CSEM
EUREM


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Profesionální aktivity

Moje profesionální aktivity jsou úzce navázány na obor elektronové mikroskopie. Proto je také internetovým zdrojům z této vědní oblasti věnován samostatný oddíl mé prezentace pod názvem 'MIKROSKOPIE'. Moje vlastní vědecké aktivity nejen z oblasti elektronové mikroskopie najdete v nabídce v levém pruhu této stránky. Základní přehledové informace o mé osobě a mém zaměstnání najdete v samostatném oddílu 'O MÉ OSOBĚ.

Na různých vědeckých projektech pracuji již od roku 1971. Pod nabídkou mých vědeckých projektů bych chtěl postupně zveřejňovat souhrn informací o každém jednotlivém projektu. Vzhledem k tomu, že mám v současné době zpracovány anotace a další informace hlavně u nejnovějších projektů, začnu nejdříve zveřejňovat aktuální projekty a postupně to podle svých sil a časových možností doplním projekty staršími.

V letech 1993-2003 jsem vedl v ÚPT AVČR Laboratoř elektronové mikroskopie (v r. 2003 došlo ke změně struktury oboru Elektronové optiky). Chci ve své prezentaci věnovat i nadále velký prostor aktivitám bývalé Laboratoře, tedy aktivitám jednotlivých týmů.

Další oblast mých profesionálních aktivit, kterou najdete v nabídce této stránky, zahrnuje moje organizátorské či manažérské aktivity. Týká se to mé mnohaleté práce sekretáře v 'Československé společnosti pro elektronovou mikroskopii' (CSEM) a v letech 1996 až 2000 táké organizace významného '12. Evropského kongresu elektronové mikroskopie' (EUREM) v Brně.

Už více než 20 let jsou mé vědecké aktivity úzce spojeny s využívaním výpočetní techniky. Týká se to nejen vědecko-technických simulací, přípravy publikací a posterů, ale i rešeršních technologií a v poslední době dokonce šírších aktivit v oblasti moderních informačních technologií. Takže i pod položkou 'Počítače' bych chtěl nabídnout neméně zajímavou prezentaci svých aktivit.

Abych mohl prezentovat své myšlenky, které se nevlezou mezi výše uvedené mantinely, zavedl jsem také univerzální stránku svých aktivit, která souvisí s průvodními problémy mé práce a kterou jsem nazval "ÚVAHY A POSTŘEHY". V rámci své profese se také přirozeně zajímám o mediální reportáže, na které jsem narazil a které mají nějakou souvislost s obecnými problémy vědy, výzkumu a lidí, kteří mají s vědou něco společného. K tomu by měla sloužit stránka "ZACHYCENO Z MÉDIÍ". Až čas ukáže zda je to užitečné, ale věřím, že to lidem poslouží.

 

Stránka aktualizována: 13. 08. 2007, 15:17
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 20. 06. 2024, 21:42  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.