Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 18. 05. 2024, 05:54  
Vyberte si z následující nabídky mých profesionálních aktivit:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
VĚDECKÉ PROJEKTY
 
VĚDECKÉ PUBLIKACE
 
CITACE PUBLIKACÍ
 
TÝM PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ SKS
 
POČÍTAČE
 
CENTRUM MONITOROVÁNÍ INTERNETU
 
AKTUALITY O VĚDĚ A VÝZKUMU
archív letos
archív 2022
archív 2021
archív 2020
archív 2019
archív 2018
archív 2017
archív 2016
archív 2015
archív 2014
archív 2013
archív 2012
archív 2011-2010
archív 2009-2005
 
ZACHYCENO Z MÉDIÍ:
aktuální rok
rok 2005
rok 2004
rok 2003
rok 2002
 
PRO ADMINISTRATIVU
formuláře, užitečné pomůcky, ..
 
ÚVAHY A POSTŘEHY
 
UKONČENÉ AKTIVITY:
LABORATOŘ EM
CSEM
EUREM


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Laboratoř elektronové mikroskopie

OBSAH.
Na této stránce najdete:


 

V letech 1993-2003 jsem vedl v Ústavu přístrojové techniky (ÚPT) AVČR Laboratoř elektronové mikroskopie.

Laboratoř již není součástí oficiální struktury ÚPT. Tato stránka má tedy pouze archivní charakter a vystihuje situaci NA KONCI R. 2003. V té době pracovalo v Laboratoři asi 35 až 40 badatelů (včetně studentů řádného i postgraduálního studia). Podrobnosti vztahující se k té době jsou uvedeny níže.

SEZNAM TÝMŮ NAŠÍ LABORATOŘE Z R. 2003
Týmy jsou v naší laboratoři tvořeny lidmy pracujícími na společných projektech. Mnozí badatelé pracují současně na několika vědeckých projektech a tím jsou začleněni i v několika vědeckých týmech.


 • TÝM MIKROSKOPIE S POMALÝMI ELEKTRONY vede Ing. I. Müllerová, CSc. Tým se zabývá rastrovací elektronovou mikroskopií s pomalými a velmi pomalými elektrony a jejími aplikacemi. Činnost týmu se zaměřuje na metodologii, přístrojové principy a stavbu unikátních přístrojových prvků pro dosahování vysokého rozlišení obrazu. Tým tvoří:
  • Ing. I. Müllerová, CSc.
  • RNDr. Luděk Frank, DrSc.
  • Prof. Ing. Armin Delong, DrSc.
  • Ing. Miroslav Horáček, Ph.D.
  • Ing. Vladimír Romanovský, Ph.D.
  • Ing. Jitka Zobačová
  • Ing. Petr Hrnčiřík
  • Mgr. Petr Čižmár
  • Ing. Ivo Konvalina
  • Ing. Filip Mika
  • Mgr. Zuzana Pokorná
  • Mgr. Miloš Hovorka
  • Mgr. Libor Novák
  • Pavel Klein
  • Mojmír Sirný

 • TÝM ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROSKOPIE A DETEKCE SIGNÁLNÍCH ELEKTRONŮ vede Prof. Ing. R. Autrata, DrSc. Tým se zabývá environmentální rastrovací elektronovou mikroskopií, která umožňuje pozorování vlhkých biologických vzorků v jejich přirozeném stavu. Zkoumá nové scintilační materiály, založené na monokrystalech oxidů a jejich využití v detekčních systémech elektronových mikroskopů. Tým tvoří:
  • Prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
  • Doc. Ing. Josef Jirák, CSc.
  • RNDr. Petr Schauer, CSc.
  • Ing. Antonín Rek, CSc.
  • Ing. Vladimír Romanovský, PhD.
  • RNDr. Jiří Runštuk
  • Ing. Jiří Špinka
  • Mgr. Jiřina Matějková
  • Ing. Vilém Neděla
  • Ing. Petr Wandrol
  • Ing. Linhart Jan

 • TÝM SCINTILAČNÍCH A KATODOLUMINISCENČNÍCH SYSTÉMŮ vede RNDr. P. Schauer, CSc. Tým se soustřeďuje na studium interakce elektronů v pevných látkách, katodoluminiscenci a výzkum jevů souvisejících se šumem. Výšetřování monokrystalických YAG:Ce stínítek a studium katodoluminiscence v organo-křemíkových hybridních strukturách je hlavní náplní současné činnosti. Tým tvoří:
  • RNDr. Petr Schauer, CSc.
  • Prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
  • Ing. Jan Dupák, CSc.
  • Ing. Jaroslav Sobota, CSc.
  • RNDr. Jiří Runštuk
  • Ing. Ivan Vlček
  • Ing. Petr Horák
  • Mojmír Sirný
  • Jaroslav Lahoda
  • Eduard Kunc
  • Jan Příborský

 • TÝM ELEKTRONOVĚ OPTICKÝCH NÁVRHŮ vede Doc. RNDr. B. Lencová, CSc. Tým se zabývá studiem elektronově optických prvků a soustav s cílem zdokonalit metody návrhu elektronově optických systémů. Další aktivity se zaměřují na rozvoj metod modelování elektronově optických vlastností. Tým tvoří:
  • Doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.
  • Ing. Ivan Vlček
  • Mgr. Martin Oral
  • Ing. Pavel Jánský.
  • Mgr. Tomáš Radlička

 

SEMINÁŘE NAŠÍ LABORATOŘE
Laboratoř elektronové mikroskopie pořádala s menšími či většími přestávkami své tradiční semináře. Od roku 1995 jsem organizoval semináře společně s ing. Danielem Madeou. Poslední sérii seminářů organizula v letech 1999-2002 ing. Ilona Müllerová, CSc.


ROK 2002
Později organizované semináře jsou v následujícím seznamu na začátku. Semináře se konaly většinou v pátek v 10:00 hodin


Novější semináře ÚPT (organizované od listopadu 2002) jsou zveřejňovány v celoústavní WWW prezenatci.

 

ROK 2001
Seřazeno podle data konání, novější semináře jsou na začátku.


 • (14.12.2001) Ing. Vladimír Přichystal: Možnost užití FFT (Fast Fourier Transform) při detekování signálu v ESEM.

 • (30.11.2001) Mgr. Robert Kolařík: Ray tracing v kombinovaném elektromagnetickém poli elektronové trysky LEEMu.

 • (16.11.2001) RNDr. Luděk Frank, DrSc., Ing.Ilona Műllerová, CSc.: Tvorba elektrického kontrastu u dopovaných polovodičů v SLEEMu.

 • (2.11.2001) RNDR. Jiří Očadlík: Představení firmy FEI Company.

 • (18.10.2001) Ing. Martin Michálek: Co se děje s elektrony v environmentálním SEM?.

 • (5.10.2001) Ing. Ilona Műllerová, CSc.: Rastrovací mikroskopie pomalými elektrony (repríza úvodního "populárního" vystoupení při obhajobě disertace).

 • (25.5.2001) Dr. Antonín Fejfar: Novinky o STM, AFM a jiných sondových mikroskopech. Jejich využití při studiu tenkých vrstev křemíku pro sluneční články.

 • (11.5.2001) Ing. Zenon Starčuk, CSc. (jr.): Experiment NMR a jeho základní problémy.

 • (30.3.2001) RNDr. Luděk Frank, DrSc. a Ing. Jitka Káňová: Nabíjení preparátu v elektronovém mikroskopu.

 • (16.3.2001) RNDr. Petr Schauer, CSc.: Moderní informační technologie.

 • (2.3.2001) Ing. Jaroslav Sobota, CSc.: Multivrstvá zrcadla pro měkké rentgenové záření, depozice a charakterizace.

 • (16.2.2001) Doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.: Rozvoj výpočetních metod v elektronové optice.

 • (2.2.2001) Prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc., Prof. Ing. Armin Delong, DrSc., RNDr. Otakar Hutař, CSc., Doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc., Ing. Ilona Müllerová, CSc., RNDr. Petr Schauer, CSc.: Výsledky týmů laboratoře elektronové mikroskopie (seminář byl určen pouze pro pracovníky oboru Elektronová optika).

 • (19.1.2001) Ing. Jan Dupák, CSc., Mgr. František Matějka, Ing. Jaroslav Sobota, CSc.: Výsledky týmů laboratoře specielních technologií (seminář byl určen pouze pro pracovníky oboru Elektronová optika).

 • (5.1.2001) RNDr. Luděk Frank, DrSc.: Vše o EUREM12.

 

ROK 2000
Později uskutečněné semináře jsou v následujícím seznamu na začátku.
Seznam seminářů roku 2000 byl úspěšně zrekonstruován, takže je úplný.


 • (15.12.2000) RNDr. Otakar Hutař, CSc.: Tvarování jemných struktur v technologii polovodičových součástek.

 • (1.12.2000) Doc. Ing. Josef Jirák, CSc: Detekce signálu v ESEM.

 • (7.11.2000) Dr. Ondrej Krivanek (NION, Co., Kirkland, USA): Korekce elektronově optických vad.

 • (3.11.2000) Ing. Pavel Jurák, CSc.: Nové metody diagnostiky dysfunkce autonomního nervového systému.

 • (27.10.2000) Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.: Zhodnocení optické účinnosti difrakčních mřížek.

 • (6.10.2000) Ing. Vlastimil Vondra, Ph.D., Ing. Aleš Srnka, CSc. : Nový magnet 4,7 T - jeho využití a vlastnosti.

 • (23.6.2000) Dr. Radovan Vašina (Delong Instruments): Fotoemisní a nízkovoltový elektronový mikroskop XPLEEM.

 • (9.6.2000) Doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. a Ing. Ivan Vlček: Elektronově optický návrh Wienova filtru.

 • (26.5.2000) Ing. Jan Dupák, CSc, Ing. Martin Zobač, Dr. Miroslav Horáček: Svařování elektronovým svazkem.

 • (28.4.2000) Ing. Martin Michálek : Detekce elektronů v ESEM.
  Martin Oral: Studium elektronové optických vlastnosti katodové čočky.

 • (14.4.2000)Ing. Martin Zadražil: Prezentace firmy Tescan, s.r.o.

 • (31.3.2000) Pavel Zemánek, Ph.D.: Optické manipulace s mikročásticemi.

 • (17.3.2000) Doc. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (FS VUT Brno): Vývoj a aplikace in situ monitorovacích technik v oblasti povrchů tenkých vrstev.

 • (3.3.2000) RNDr. Otakar Hutař, CSc.: LVSEM a její aplikace v diagnostice polovodičových struktur.

 • (18.2.2000) Ing. Pavel Hanzelka a RNDr. Věra Musilová, CSc: Heliová kryovývěva pro elektronově optické přístroje.

 • (4.2.2000) RNDr. Petr Schauer, CSc.: Zobrazovací monokrystalická stínítka pro TEM.

 • (21.1.2000) Ing. Jaroslav Sobota, CSc.: Vrstvy pro aplikaci ve strojirenstv.

 • (7.1.2000) Ing. Rudolf Autrata, DrSc., Ing. Miroslav Horáček, Ing. Ilona Müllerová, CSc., RNDr. Otakar Hutař, CSc., Ing. Jan Dupák, CSc., RNDr. Luděk Frank, DrSc., Doc. Ing. Josef Jirák, CSc., Mgr. František Matějka: Diskuse o projektech otevíraných pro rok 2000.

 

ROK 1999
Později uskutečněné semináře jsou v následujícím seznamu na začátku.
Seznam seminářů roku 1999 se nachází v počátcích své rekonstrukce, takže ani zdaleka není úplný.


 • (17.12.1999) Mgr. František Matějka: Elektronová litografie pro reliefní difraktivní optické struktury.
  Mgr. Jiřina Matějková: Plazmochemické opracování reliefu v polymerních rezistech.

 • (3.12.1999) Prof. Armin Delong: Nízkonapěťová prozařovaci elektronová mikroskopie.

 • (19.11.1999) Ing. Ilona Müllerová, CSc.: Mikroskopie pomalými elektrony.
  RNDr. Luděk Frank, DrSc.: "Nenabíjející" rastrovací elektronová mikroskopie.

 • (5.11.1999) Ing. Miroslav Horáček: Detekce uhlového rozdělení signálních elektronů v nízkoenergiovém mikroskopu.

 

 

Stránka aktualizována: 22. 02. 2010, 12:06
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 18. 05. 2024, 05:54  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.