Laboratoř elektronové mikroskopie

OBSAH.
Na této stránce najdete:


 

V letech 1993-2003 jsem vedl v Ústavu přístrojové techniky (ÚPT) AVČR Laboratoř elektronové mikroskopie.

Laboratoř již není součástí oficiální struktury ÚPT. Tato stránka má tedy pouze archivní charakter a vystihuje situaci NA KONCI R. 2003. V té době pracovalo v Laboratoři asi 35 až 40 badatelů (včetně studentů řádného i postgraduálního studia). Podrobnosti vztahující se k té době jsou uvedeny níže.

SEZNAM TÝMŮ NAŠÍ LABORATOŘE Z R. 2003
Týmy jsou v naší laboratoři tvořeny lidmy pracujícími na společných projektech. Mnozí badatelé pracují současně na několika vědeckých projektech a tím jsou začleněni i v několika vědeckých týmech.


 • TÝM MIKROSKOPIE S POMALÝMI ELEKTRONY vede Ing. I. Müllerová, CSc. Tým se zabývá rastrovací elektronovou mikroskopií s pomalými a velmi pomalými elektrony a jejími aplikacemi. Činnost týmu se zaměřuje na metodologii, přístrojové principy a stavbu unikátních přístrojových prvků pro dosahování vysokého rozlišení obrazu. Tým tvoří:
  • Ing. I. Müllerová, CSc.
  • RNDr. Luděk Frank, DrSc.
  • Prof. Ing. Armin Delong, DrSc.
  • Ing. Miroslav Horáček, Ph.D.
  • Ing. Vladimír Romanovský, Ph.D.
  • Ing. Jitka Zobačová
  • Ing. Petr Hrnčiřík
  • Mgr. Petr Čižmár
  • Ing. Ivo Konvalina
  • Ing. Filip Mika
  • Mgr. Zuzana Pokorná
  • Mgr. Miloš Hovorka
  • Mgr. Libor Novák
  • Pavel Klein
  • Mojmír Sirný

 • TÝM ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROSKOPIE A DETEKCE SIGNÁLNÍCH ELEKTRONŮ vede Prof. Ing. R. Autrata, DrSc. Tým se zabývá environmentální rastrovací elektronovou mikroskopií, která umožňuje pozorování vlhkých biologických vzorků v jejich přirozeném stavu. Zkoumá nové scintilační materiály, založené na monokrystalech oxidů a jejich využití v detekčních systémech elektronových mikroskopů. Tým tvoří:
  • Prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
  • Doc. Ing. Josef Jirák, CSc.
  • RNDr. Petr Schauer, CSc.
  • Ing. Antonín Rek, CSc.
  • Ing. Vladimír Romanovský, PhD.
  • RNDr. Jiří Runštuk
  • Ing. Jiří Špinka
  • Mgr. Jiřina Matějková
  • Ing. Vilém Neděla
  • Ing. Petr Wandrol
  • Ing. Linhart Jan

 • TÝM SCINTILAČNÍCH A KATODOLUMINISCENČNÍCH SYSTÉMŮ vede RNDr. P. Schauer, CSc. Tým se soustřeďuje na studium interakce elektronů v pevných látkách, katodoluminiscenci a výzkum jevů souvisejících se šumem. Výšetřování monokrystalických YAG:Ce stínítek a studium katodoluminiscence v organo-křemíkových hybridních strukturách je hlavní náplní současné činnosti. Tým tvoří:
  • RNDr. Petr Schauer, CSc.
  • Prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
  • Ing. Jan Dupák, CSc.
  • Ing. Jaroslav Sobota, CSc.
  • RNDr. Jiří Runštuk
  • Ing. Ivan Vlček
  • Ing. Petr Horák
  • Mojmír Sirný
  • Jaroslav Lahoda
  • Eduard Kunc
  • Jan Příborský

 • TÝM ELEKTRONOVĚ OPTICKÝCH NÁVRHŮ vede Doc. RNDr. B. Lencová, CSc. Tým se zabývá studiem elektronově optických prvků a soustav s cílem zdokonalit metody návrhu elektronově optických systémů. Další aktivity se zaměřují na rozvoj metod modelování elektronově optických vlastností. Tým tvoří:
  • Doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.
  • Ing. Ivan Vlček
  • Mgr. Martin Oral
  • Ing. Pavel Jánský.
  • Mgr. Tomáš Radlička

 

SEMINÁŘE NAŠÍ LABORATOŘE
Laboratoř elektronové mikroskopie pořádala s menšími či většími přestávkami své tradiční semináře. Od roku 1995 jsem organizoval semináře společně s ing. Danielem Madeou. Poslední sérii seminářů organizula v letech 1999-2002 ing. Ilona Müllerová, CSc.


ROK 2002
Později organizované semináře jsou v následujícím seznamu na začátku. Semináře se konaly většinou v pátek v 10:00 hodin


Novější semináře ÚPT (organizované od listopadu 2002) jsou zveřejňovány v celoústavní WWW prezenatci.

 

ROK 2001
Seřazeno podle data konání, novější semináře jsou na začátku.


 • (14.12.2001) Ing. Vladimír Přichystal: Možnost užití FFT (Fast Fourier Transform) při detekování signálu v ESEM.

 • (30.11.2001) Mgr. Robert Kolařík: Ray tracing v kombinovaném elektromagnetickém poli elektronové trysky LEEMu.

 • (16.11.2001) RNDr. Luděk Frank, DrSc., Ing.Ilona Műllerová, CSc.: Tvorba elektrického kontrastu u dopovaných polovodičů v SLEEMu.

 • (2.11.2001) RNDR. Jiří Očadlík: Představení firmy FEI Company.

 • (18.10.2001) Ing. Martin Michálek: Co se děje s elektrony v environmentálním SEM?.

 • (5.10.2001) Ing. Ilona Műllerová, CSc.: Rastrovací mikroskopie pomalými elektrony (repríza úvodního "populárního" vystoupení při obhajobě disertace).

 • (25.5.2001) Dr. Antonín Fejfar: Novinky o STM, AFM a jiných sondových mikroskopech. Jejich využití při studiu tenkých vrstev křemíku pro sluneční články.

 • (11.5.2001) Ing. Zenon Starčuk, CSc. (jr.): Experiment NMR a jeho základní problémy.

 • (30.3.2001) RNDr. Luděk Frank, DrSc. a Ing. Jitka Káňová: Nabíjení preparátu v elektronovém mikroskopu.

 • (16.3.2001) RNDr. Petr Schauer, CSc.: Moderní informační technologie.

 • (2.3.2001) Ing. Jaroslav Sobota, CSc.: Multivrstvá zrcadla pro měkké rentgenové záření, depozice a charakterizace.

 • (16.2.2001) Doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.: Rozvoj výpočetních metod v elektronové optice.

 • (2.2.2001) Prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc., Prof. Ing. Armin Delong, DrSc., RNDr. Otakar Hutař, CSc., Doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc., Ing. Ilona Müllerová, CSc., RNDr. Petr Schauer, CSc.: Výsledky týmů laboratoře elektronové mikroskopie (seminář byl určen pouze pro pracovníky oboru Elektronová optika).

 • (19.1.2001) Ing. Jan Dupák, CSc., Mgr. František Matějka, Ing. Jaroslav Sobota, CSc.: Výsledky týmů laboratoře specielních technologií (seminář byl určen pouze pro pracovníky oboru Elektronová optika).

 • (5.1.2001) RNDr. Luděk Frank, DrSc.: Vše o EUREM12.

 

ROK 2000
Později uskutečněné semináře jsou v následujícím seznamu na začátku.
Seznam seminářů roku 2000 byl úspěšně zrekonstruován, takže je úplný.


 • (15.12.2000) RNDr. Otakar Hutař, CSc.: Tvarování jemných struktur v technologii polovodičových součástek.

 • (1.12.2000) Doc. Ing. Josef Jirák, CSc: Detekce signálu v ESEM.

 • (7.11.2000) Dr. Ondrej Krivanek (NION, Co., Kirkland, USA): Korekce elektronově optických vad.

 • (3.11.2000) Ing. Pavel Jurák, CSc.: Nové metody diagnostiky dysfunkce autonomního nervového systému.

 • (27.10.2000) Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.: Zhodnocení optické účinnosti difrakčních mřížek.

 • (6.10.2000) Ing. Vlastimil Vondra, Ph.D., Ing. Aleš Srnka, CSc. : Nový magnet 4,7 T - jeho využití a vlastnosti.

 • (23.6.2000) Dr. Radovan Vašina (Delong Instruments): Fotoemisní a nízkovoltový elektronový mikroskop XPLEEM.

 • (9.6.2000) Doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. a Ing. Ivan Vlček: Elektronově optický návrh Wienova filtru.

 • (26.5.2000) Ing. Jan Dupák, CSc, Ing. Martin Zobač, Dr. Miroslav Horáček: Svařování elektronovým svazkem.

 • (28.4.2000) Ing. Martin Michálek : Detekce elektronů v ESEM.
  Martin Oral: Studium elektronové optických vlastnosti katodové čočky.

 • (14.4.2000)Ing. Martin Zadražil: Prezentace firmy Tescan, s.r.o.

 • (31.3.2000) Pavel Zemánek, Ph.D.: Optické manipulace s mikročásticemi.

 • (17.3.2000) Doc. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (FS VUT Brno): Vývoj a aplikace in situ monitorovacích technik v oblasti povrchů tenkých vrstev.

 • (3.3.2000) RNDr. Otakar Hutař, CSc.: LVSEM a její aplikace v diagnostice polovodičových struktur.

 • (18.2.2000) Ing. Pavel Hanzelka a RNDr. Věra Musilová, CSc: Heliová kryovývěva pro elektronově optické přístroje.

 • (4.2.2000) RNDr. Petr Schauer, CSc.: Zobrazovací monokrystalická stínítka pro TEM.

 • (21.1.2000) Ing. Jaroslav Sobota, CSc.: Vrstvy pro aplikaci ve strojirenstv.

 • (7.1.2000) Ing. Rudolf Autrata, DrSc., Ing. Miroslav Horáček, Ing. Ilona Müllerová, CSc., RNDr. Otakar Hutař, CSc., Ing. Jan Dupák, CSc., RNDr. Luděk Frank, DrSc., Doc. Ing. Josef Jirák, CSc., Mgr. František Matějka: Diskuse o projektech otevíraných pro rok 2000.

 

ROK 1999
Později uskutečněné semináře jsou v následujícím seznamu na začátku.
Seznam seminářů roku 1999 se nachází v počátcích své rekonstrukce, takže ani zdaleka není úplný.


 • (17.12.1999) Mgr. František Matějka: Elektronová litografie pro reliefní difraktivní optické struktury.
  Mgr. Jiřina Matějková: Plazmochemické opracování reliefu v polymerních rezistech.

 • (3.12.1999) Prof. Armin Delong: Nízkonapěťová prozařovaci elektronová mikroskopie.

 • (19.11.1999) Ing. Ilona Müllerová, CSc.: Mikroskopie pomalými elektrony.
  RNDr. Luděk Frank, DrSc.: "Nenabíjející" rastrovací elektronová mikroskopie.

 • (5.11.1999) Ing. Miroslav Horáček: Detekce uhlového rozdělení signálních elektronů v nízkoenergiovém mikroskopu.

 

 

Stránka aktualizována: 22. 02. 2010, 12:06
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.