Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 14. 06. 2024, 18:27  
Vyberte si z následující nabídky údajů o mé osobě:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKT
 
VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ
 
ČLENSTVÍ V KOMISÍCH, VÝBORECH A SPOLEČNOSTECH
 
ZKUŠENOSTI
 
PUBLIKACE
 
NEJCITOVANĚJŠÍ PRÁCE
 
DŮVĚRNÉ
vstup jen na heslo!
 
Přihrádky rodinných přísluš. a známých
(vstup jen na heslo!)
DANA
ANDREA


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Základní osobní údaje a kontakt

OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno, příjmení, tutuly, den narození, postavení, vzdělání, působnost.


Petr Schauer, RNDr., CSc.,
nar. 17. 9. 1948 v Brně,
vedoucí projektů v oblasti scintilačních a katodoluminiscenčních systémů,
asistent ředitele pro styk s vysokými školami,
absolvent fyziky,
specializace: el. mikroskopie, detekce elektronů, interakce elektronů s pevnou látkou, katodoluminiscence, transport fotonů, vědecké výpočty, simulace, informační technologie, počítače, internet, databáze, ..
objekty studia: scintilátory, světlovody, fotonásobiče, polysylileny, ..

KONTAKT
Zaměstnavatel, adresa, e-mail, telefon, fax.


Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Akademie věd České republiky
Královopolská 147
CZ - 612 64 Brno
Česká republika
e-mail: Petr@ISIBrno.Cz
WWW: http://www.petr.isibrno.cz/
tel.: 541 514 313
fax: 541 514 404

 

Stránka aktualizována: 22. 06. 2008, 12:14
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 14. 06. 2024, 18:27  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.