Základní osobní údaje a kontakt

OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno, příjmení, tutuly, den narození, postavení, vzdělání, působnost.


Petr Schauer, RNDr., CSc.,
nar. 17. 9. 1948 v Brně,
vedoucí projektů v oblasti scintilačních a katodoluminiscenčních systémů,
asistent ředitele pro styk s vysokými školami,
absolvent fyziky,
specializace: el. mikroskopie, detekce elektronů, interakce elektronů s pevnou látkou, katodoluminiscence, transport fotonů, vědecké výpočty, simulace, informační technologie, počítače, internet, databáze, ..
objekty studia: scintilátory, světlovody, fotonásobiče, polysylileny, ..

KONTAKT
Zaměstnavatel, adresa, e-mail, telefon, fax.


Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Akademie věd České republiky
Královopolská 147
CZ - 612 64 Brno
Česká republika
e-mail: Petr@ISIBrno.Cz
WWW: http://www.petr.isibrno.cz/
tel.: 541 514 313
fax: 541 514 404

 

Stránka aktualizována: 22. 06. 2008, 12:14
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.