Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 07. 2024, 01:08  
Vyberte si z následující nabídky údajů o mé osobě:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKT
 
VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ
 
ČLENSTVÍ V KOMISÍCH, VÝBORECH A SPOLEČNOSTECH
 
ZKUŠENOSTI
 
PUBLIKACE
 
NEJCITOVANĚJŠÍ PRÁCE
 
DŮVĚRNÉ
vstup jen na heslo!
 
Přihrádky rodinných přísluš. a známých
(vstup jen na heslo!)
DANA
ANDREA


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Členství v komisích, výborech a společnostech

OBSAH
Na této stránce najdete:


 

SOUČASNÉ RADY, KOMISE A VÝBORY
Volené či jmenované funkce ve vědeckých společnostech, na vysokých školách a v orgánech AVČR.


 • Asistent ředitele ÚPT AVČR pro styk s vysokými školami. (od r. 2001)

 • Školitel doktorského studijního programu Materiálové vědy, studijní obor Materiálové inženýrství (od r. 2003 Materiálové vědy) na Fakultě chemické VUT v Brně. (od r. 2000)

 • Školitel doktorského studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství, studijní obor Fyzikální a materiálové inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. (od r. 2001)

 • Školitel doktorského studijního programu Fyzika, obor Fyzika kondenzovaných látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (od r. 2010).

 

BÝVALÉ RADY, KOMISE A VÝBORY
Již ukončené volené či jmenované funkce ve vědeckých společnostech, na vysokých školách a v orgánech AVČR.


 • Tajemník výboru Československé společnosti pro elektronovou mikroskopii (CSEM). (1995-2002)

 • Člen výboru Československé mikroskopické společnosti - CSMS. (2002-2007)

 • Místopředseda Organizačního výboru "12th European Congress on Electron Microscopy". (1997-2001)

 • Člen Vědecké rady ÚPT AVČR. (1997-2000)

 • Člen Ústavní rady ÚPT AVČR. (1993-2006)

 • Člen Oborové rady doktorského studijního programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, studijní obor Materiálové vědy na Fakultě chemické VUT v Brně. (2004 - 2014)

 • Člen Oborové rady pro elektronovou optiku ÚPT AVČR. (1993 - 2009)

 • Předseda Rady počítačové sítě ÚPT AVČR. (od r. 1995-2012)

 • Člen Jihomoravská komise pro informační technologie AV ČR (dřive Regionální komise pro výpočetní techniku při AVČR). (1995 - 2009)

 • Člen Komise pro informační technologie AV ČR. (2005 - 2009)

 • Člen Oborové rady doktorského studijního programu Materiálové vědy, studijní obor Materiálové inženýrství (od r. 2003 Materiálové vědy) na Fakultě chemické VUT v Brně. (2003-2004, od r. 2004 pokračování v rámci nového studijního programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů)

 

SOUČASNÉ ČLENSTVÍ
Seznam členství ve vědeckých i jiných společnostech.


 • CSMS Československá mikroskopická společnost.

 • JČMF Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF).

 • FVS Fyzikální vědecká sekce JČMF.

 

 

Stránka aktualizována: 21. 04. 2015, 18:01
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 07. 2024, 01:08  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.