Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 25. 07. 2024, 18:10  
Vyberte si z následující nabídky údajů o mé osobě:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKT
 
VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ
 
ČLENSTVÍ V KOMISÍCH, VÝBORECH A SPOLEČNOSTECH
 
ZKUŠENOSTI
 
PUBLIKACE
 
NEJCITOVANĚJŠÍ PRÁCE
 
DŮVĚRNÉ
vstup jen na heslo!
 
Přihrádky rodinných přísluš. a známých
(vstup jen na heslo!)
DANA
ANDREA


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Profesionální zkušenosti

FYZIKA PEVNÝCH LÁTEK
Studium interakce elektronů v pevných látkách.


  • Katodoluminiscence - její využití v detektorech elektronů a stínítkách pro elektronové mikroskopy.

  • Scintilátory - zavedení scintilačních detektorů nové generace, které jsou významným exportním artiklem českého průmyslu.

 

MODELOVÁNÍ
Modelování interakce elektronů v pevné látce a souvisejících optických jevů.


  • Monte Carlo - simulace metodou Monte Carlo.

  • Konstrukce detektorů - zavedení teoretických základů pro konstrukci detekčních systémů .

 

LUMINISCENCE A ŠUM
Výzkum jevů spojených s luminiscencí a šumem.


  • Šumy komponent - studium fluktuačních jevů v prvcích pro detekci elektronů.

  • DQE detektorů v EM - analýza detekční trasy elektronových mikroskopů a stanovení DQE detektorů.

 

 

Stránka aktualizována: 4. 05. 2001, 09:05
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 25. 07. 2024, 18:10  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.