Profesionální zkušenosti

FYZIKA PEVNÝCH LÁTEK
Studium interakce elektronů v pevných látkách.


  • Katodoluminiscence - její využití v detektorech elektronů a stínítkách pro elektronové mikroskopy.

  • Scintilátory - zavedení scintilačních detektorů nové generace, které jsou významným exportním artiklem českého průmyslu.

 

MODELOVÁNÍ
Modelování interakce elektronů v pevné látce a souvisejících optických jevů.


  • Monte Carlo - simulace metodou Monte Carlo.

  • Konstrukce detektorů - zavedení teoretických základů pro konstrukci detekčních systémů .

 

LUMINISCENCE A ŠUM
Výzkum jevů spojených s luminiscencí a šumem.


  • Šumy komponent - studium fluktuačních jevů v prvcích pro detekci elektronů.

  • DQE detektorů v EM - analýza detekční trasy elektronových mikroskopů a stanovení DQE detektorů.

 

 

Stránka aktualizována: 4. 05. 2001, 09:05
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.