Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 07. 2024, 02:31  
Vyberte si z následující nabídky údajů o mé osobě:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKT
 
VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ
 
ČLENSTVÍ V KOMISÍCH, VÝBORECH A SPOLEČNOSTECH
 
ZKUŠENOSTI
 
PUBLIKACE
 
NEJCITOVANĚJŠÍ PRÁCE
 
DŮVĚRNÉ
vstup jen na heslo!
 
Přihrádky rodinných přísluš. a známých
(vstup jen na heslo!)
DANA
ANDREA


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Přehled nejčastěji citovaných prací

Na tomto místě je uveden jen stručný přehled počtu citací jen těch nejcitovanějších prací. Kompletní přehled a podrobnosti najdete na stránkách mých profesionálních aktivit.

POČET CITACÍ PĚTI NEJČASTĚJI CITOVANÝCH PRACÍ
Práce jsou uvedeny v pořadí podle počtu citací.


Autrata R., Schauer P., Kvapil Jos., Kvapil Ji.: A single crystal of YAG:Ce - new fast scintillator in SEM. J. Phys E: Sci. Instrum. 11 (1978), p. 707. 202 citací
Kvapil Ji., Kvapil Jos., Manek B., Perner B., Autrata R., Schauer P.: Czochralski growth of YAG:Ce in reducing protective atmosphere. J. Cryst. Growth 52 (1981), p. 542. 106 citací
Autrata R., Schauer P., Kvapil Ji., Kvapil Jos.: A Single crystal of YAlO3:Ce3+ as a fast scintillator in SEM. Scanning 5 (1983), p. 91-96. 84 citací
Autrata R., Schauer P., Kvapil Jos., Kvapil Ji.: Single crystal aluminates - a new generation of scintillators in SEM and transparent screens in electron optical devices. Scanning Electron Microsc. (1983), p. 489-500. 76 citací
Autrata R., Schauer P., Kvapil Ji., Kvapil Jos.: Cathodoluminescence efficiency of Y3Al5O12 and YAlO3 single crystal in dependence on Ce3+ and other dopants concentrations. Cryst. Res. Technol. 18 (1983), p. 907. 40 citací

 

Stránka aktualizována: 25. 05. 2023, 14:58
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 07. 2024, 02:31  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.