Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 30. 03. 2023, 07:51  
Vyberte si z následující nabídky údajů o mé osobě:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKT
 
VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ
 
ČLENSTVÍ V KOMISÍCH, VÝBORECH A SPOLEČNOSTECH
 
ZKUŠENOSTI
 
PUBLIKACE
 
NEJCITOVANĚJŠÍ PRÁCE
 
DŮVĚRNÉ
vstup jen na heslo!
 
Přihrádky rodinných přísluš. a známých
(vstup jen na heslo!)
DANA
ANDREA


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Přehled nejčastěji citovaných prací

Na tomto místě je uveden jen stručný přehled počtu citací jen těch nejcitovanějších prací. Kompletní přehled a podrobnosti najdete na stránkách mých profesionálních aktivit.

POČET CITACÍ PĚTI NEJČASTĚJI CITOVANÝCH PRACÍ
Práce jsou uvedeny v pořadí podle počtu citací.


Autrata R., Schauer P., Kvapil Jos., Kvapil Ji.: A single crystal of YAG:Ce - new fast scintillator in SEM. J. Phys E: Sci. Instrum. 11 (1978), p. 707. 201 citací
Kvapil Ji., Kvapil Jos., Manek B., Perner B., Autrata R., Schauer P.: Czochralski growth of YAG:Ce in reducing protective atmosphere. J. Cryst. Growth 52 (1981), p. 542. 106 citací
Autrata R., Schauer P., Kvapil Ji., Kvapil Jos.: A Single crystal of YAlO3:Ce3+ as a fast scintillator in SEM. Scanning 5 (1983), p. 91-96. 84 citací
Autrata R., Schauer P., Kvapil Jos., Kvapil Ji.: Single crystal aluminates - a new generation of scintillators in SEM and transparent screens in electron optical devices. Scanning Electron Microsc. (1983), p. 489-500. 76 citací
Autrata R., Schauer P., Kvapil Ji., Kvapil Jos.: Cathodoluminescence efficiency of Y3Al5O12 and YAlO3 single crystal in dependence on Ce3+ and other dopants concentrations. Cryst. Res. Technol. 18 (1983), p. 907. 40 citací

 

Stránka aktualizována: 16. 01. 2023, 12:06
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 30. 03. 2023, 07:51  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.