Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 07. 2024, 01:44  
Vyberte si z následující nabídky rozcestníku do internetu:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
MOJI FAVORITÉ
NAVIGACE V INTERNETU
rozcestníky, vyhledávače, klíčové informace..
KOMUNIKACE
telefon, pošta, internet..
SLUŽBY A INFORMACE
finance, poradenství..
POČÍTAČE A INTERNET
shareware, časopisy, utility..
OBCHOD A PRODEJ
software, hardware, internet..
ZPRAVODAJSTVÍ
technické, události..
SPOLEČNOST
státní správa, politika, právo..
VĚDA A VZDĚLÁVÁNÍ
grant. agentury, AVČR, školy..
TECHNIKA
strojírenství, elektrotechnika..
KULTURA A UMĚNÍ
programy, výstavy..
SPORT
olypijské hry, fotbal, hokej..
CESTOVÁNÍ
rekreace, služební cesty..

P Ř I P R A V U J E S E:
- INSTITUCE
- PRŮMYSL A VÝROBA
- ZÁBAVA


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.
we

Věda a vzdělávání

OBSAH
Na této stránce najdete:


 

PORTÁLY A ROZCESTNÍKY ČESKÉ VĚDY A VÝZKUMU
Důležitá východiska pro získání informací z oblasti vědy a výzkumu.


 • VÝZKUM.CZ Stránka státní správy výzkumu a vývoje ČR. Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj a MŠMT (odbory výzkumu a vývoje) zde poskytují aktuální informace o výzkumu a vývoji v České republice.

 • VĚDA.CZ Velmi užitečný informační server o vědě a výzkumu.

 • CARAMBA.CZ - VĚDA Vynikající rozcestník , který vytvořili a spravují studenti Jihočeské univerzity.

 • Věda na Tiscali Populárně laděný vědecký zpravodaj známého portálu Tiscali.

 

PORTÁLY A ROZCESTNÍKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ
Důležitá východiska pro získání informací z oblasti vzdělávání.


 • MŠMT Server Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • EUROPA - PORTÁL EVROPSKÉ UNIE Oblast výchova, vzdělávání, mládež na tomto serveru je prozatím jen v angličtině.

 • CARAMBA.CZ - VZDĚLÁVÁNÍ Vynikající rozcestník , který vytvořili a spravují studenti Jihočeske univerzity.

 • AIC Akademické informační centrum. Centrum slouží především všem, kteří chtějí získat informace o studiu a stážích v zahraničí. Cizincům naopak poskytuje informace o studiu v ČR.

 • Kam po maturite Vše na přijímací zkoušky. Přípravné kurzy, učebnice, přijímací testy, zdarma poradenství a konzultace. Testy, maturita, doučování, jazykové školy, referáty, online adresáře všech škol v ČR - VŠ, VOŠ, SŠ, ZŠ a jazykové školy.

 • VYSOKESKOLY.CZ Server především pro mladé lidi, který umožňuje najít studijní obor jednoduchým zadaním klíčového slova.

 • ČESKÁ ŠKOLA Web pro základní a střední školství.

 • SCIO Pomáhá školám, rodičům, ale především samotným žákům a studentům - uchazečům o vysokoškolské (nebo jiné pomaturitní) studium lépe se orientovat v celém přijímacím řízení. Pomůže od kvalifikovaného výběru školy přes právní souvislosti až po návod jak napsat odvolání.

 • Aktivní studium Přehled jazykových a počítačových škol, přehled vysokých škol, nabídka zaměstnání atd. Zdroj přehledně setříděných informací určených učitelům, ale také rodičům, kteří společně se svými ratolestmi pronikají do tajů věcí kolem nás.

 • Vzdelani.Cz Portál pomaturitního studia nabízí odkazy na vysoké školy, jazykové školy, au-pair a studium v zahraničí, nástavbové studium a na kurzy, školení a e-learning.

 • Ústav pro informace ve vzdělávání Státní příspěvková organizace MŠMT ČR, která spravuje statistické údaje, zpracovává analýzy, šetření a prognózy rozvoje vzdělávacího systému a školské a vzdělávací politiky, poskytuje komplexní i specializované informační služby, podílí se na realizaci obsahové části programu státní informační politiky ve vzdělávání, zpracovává projekty v oblasti reformy maturitní zkoušky, vydává publikace v oblasti vzdělávání a školství, ..

 • Národní ústav odborného vzdělávání Přímo řízená organizace MŠMT ČR. Základním posláním je všestranně napomáhat rozvoji odborného vzdělávání, v rámci konceptu celoživotního učení a postupné integrace České republiky do Evropské unie.

 

VĚDECKÉ PROJEKTY A GRANTOVÉ AGENTURY (ZÁZEMÍ A LEGISLATIVA)
Všechny užitečné informace související s především vědeckými projekty.


 • DATABÁZE VÝZKUMU A VÝVOJE (VaV) Informační systém výzkumu a vývoje - národní databáze.
  • CEP Centrální evidence projektů výzkumu.
  • CEZ Centrální evidence výzkumných záměrů.
  • RIV Rejstřík informací o výsledcích.

 • PROGRAMY A GRANTY Přehled vyhlášených VaV programů a grantových soutěží a termíny jejich uzávěrek.

 • RADA PRO VaV Základní údaje o Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj (VaV) a informace o její činnosti.
 • LEGISLATIVA PRO VÝZKUM Vybraná legislativa a dokumenty výzkumu a vývoje.

 • GAČR Grantová agentura České republiky.

 • GAAV Grantová agentura Akademie věd České republiky.

 

AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
Kancelář, ústavy a pracoviště AV ČR.


 • AVČR Portál Akademie věd České republiky.

 • ÚSTAVY AV ČR - níže je jen neúplný seznam. Na požádání rád doplním vaše nebo jiné pracoviště, které vám tady chybí.
  • Archeologický ústav.
  • BFÚ Biofyzikální ústav.
  • ÚFM Ústav fyziky materiálů.
  • ÚMCH Ústav makromolekulární chemie.
  • ÚPT Ústav přístrojové techniky.

 

VYSOKÉ ŠKOLY
Servery vysokých škol, jejich fakult a pracovišť.


 • UK Univerzita Karlova v Praze.
  • MFF Matematicko-fyzikální fakulta.
  • PF Přírodovědecká fakulta.

 • ČVUT České vysoké učení technické v Praze.

 • MU Masarykova univerzita Brno.
  • FP Fakulta přírodovědecká.
   • Server sekce fyziky Ústavy fyziky kondenzovaných látek, teoretické fyziky a astrofyziky, fyzikální elektroniky, obecné fyziky, ..
   • Server sekce matematiky Katedry matematiky, algebry a geometrie, aplikované matematiky, matematické analýzy, ..
  • FI Fakulta informatiky.

 • VUT Vysoké učení technické v Brně.
 • MZLU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

 • ZCU Západočeská univerzita v Plzni.

 • UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
  • FT Fakulta technologická.

 • Brno International Business School je soukromou vzdělávací institucí poskytující ekonomicko-manažerská vysokoškolská studia. Založena byla v roce 1998 partnerskými subjekty z Velké Británie, Itálie a České republiky a v současné době patří k největším soukromým školám v ČR.

 

AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ CENTRA
Především poradenství studijní, profesní, právní, sociální a psychologické, ale také informace o celoživotním vzdělávání.


 • AIC Akademické informační centrum má své hlavní sídlo v Brně.

 • AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT. Informační centrum o možnostech vzdělávání českých občanů v zahraničí, zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů.

 • INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Informační servis, správa databází, organizace seminářů, zprostředkování odborných konzultací, ..

 • CENTRA VYSOKÝCH ŠKOL
  • MASARYKOVA UNIVERZITA Poradenství nejen o studiu na MU, ale i na jiných vysokých školách v České republice.
  • UNIVERZITA KARLOVA Poradenství právní, psychologické, profesní, ale také například pro zdravotně postižené.
  • UNIVERSITA J. E. PURKYNĚ Studijně-orientační poradenství university v Ústí nad Labem.

 

ŽÁKOVSKÉ A STUDENTSKÉ SERVERY
Vše co se hodí žákům a studentům všech typů škol.


 • MATURITA.CZ Vše co se hodí především středoškolákům.

 • ZKOUŠKY NANEČISTO Množství různých písemek i jiných prací z matematiky, českého jazyka, všeobecných znalostí a dalších předmětů především k přijímacím zkouškám na střední i vysoké školy.

 • STUDENTSKÉ STRÁNKY Tento univerzálně zaměřený server má jednak zpravodajství z oblasti škol a vzdělávání a jednak nabízí studentům užitečné sekce bazar učebnic, student v zahraničí, kariéra, peníze a referáty.

 • KAM PO MATURITE Zde najdete sekce přijímačky SŠ, přijímačky VŠ, adresáře škol, seminárky, kurzy.

 • SCIO Tato specializovaná organizace zajišťuje přípravu k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia, SŠ, VŠ. Nabízí "zkoušky nanečisto".

 • STUDUJ JINAK Především referáty, taháky a seminární práce (více než 800 prací rozdělených do více než 40 oblastí), online burza učebnic (ve 30 oblastech, zveřejnění inzerátu až na 6 měsíců).

 • SEMINARKY Více než 2500 prací začleněno do hlavních kategorií: ekonomické obory, finanční oblast, technické obory, humanitní vědy, přírodní vědy, umělecké obory, jazyky.

 • REFERATY ZDE Zahrnuje oblasti: společenské vědy, dějiny, literatura, umění, chemie, zeměpis, informatika, fyzika, biologie, angličtina, němčina, ekonomie.

 • PLOTEUS Tyto stránky Evropské unie v angličtině - PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) - nabízí informace o možnostech studia v Evropě, granty, stipendia.

 • YOUTH Evropský portál pro mládež - stránky EU o stážích, prázdninových brigádách, au-pair pobytech, atd.

 

E-LEARNING
Vše co souvisí se vzděláváním prostřednictvím počítačů a počítačové sítě. Tedy nejen různé kurzy na internetu, ale i osvěta a také prostředky pro tento druh vzdělávání.


 • PŘEHLEDY, KATALOGY, OSVĚTA, ..
  • AktivníStudium.Cz Server, který se věnuje všemu, co souvisí se vzděláváním nabízí i e-Learning, domácí vzdělávání, ..
  • BRÁNA VĚDĚNÍ Přináší vzdělávání pomocí informačních technologií do škol i domácností. Do Brány vědění můžete vstoupit zcela zdarma!
  • ZA ŠKOLOU Žáci druhého stupně základních škol a primy až kvarty víceletých gymnázií mohou získávat znalosti (pomocí učebnic běžně užívaných na školách) z devíti základních předmětů - z češtiny, angličtiny, němčiny, matematiky, fyziky, chemie, dějepisu, zeměpisu a přírodopisu.
  • E-LEARN.CZ Server, který provozuje Kontis s.r.o., nabízí osvětu o e-Learningu.

 • E-LEARNINGOVÉ KURZY (PŘEDEVŠÍM NA INTERNETU A PŘEDEVŠÍM ZDARMA)
  • JAZYKY
   • ANGLICTINA.COM Nabízí on-line výuku angličtinivy, včetně zasílání E-mailových a SMS lekcí přímo Vám. Má on-line časopis, chat-room, informační centrum, obchod a jazykové služby.
  • MIKROSKOPIE
   • PROTRAIN E-BOOKS Interaktivní kursy pro pochopení a údržbu elektronových mikroskopů na CD.
  • DTP A GRAFIKA
 • SPOLEČNOSTI A PRODUKTY PRO E-LEARNING
  • E-LEARN.CZ Server, který provozuje Kontis s.r.o. mající výhradní zastoupení v jedné z nejvýznamnějších světových společností Click2Learn.com, nabízí nejen produkty zmíněné společnosti, ale vyvíjí také kurzy 'na míru' pro české firmy.
   • CLICK2LEARN.COM Společnost, dříve známá jako Asymetrix Learning Systems, je nejznámějším dodavatelem e-Learningu ve světě.
  • GOPAS Největší počítačová škola v České republice.
  • GComp Jedna z nejdéle působících škol virtuálního vzdělávání v České republice provozuje několik e-learningových systémů.
  • eDoceo Nabízí systém, který lze provozovat v rámci podnikové intranetové sítě nebo internetu, který je doplněn o aplikaci Autor určenou k vytváření vlastních kurzů. Aplikaci Autor je možno získat ZDARMA.

 

KNIHOVNY
Instituce poskytující především vědeckou a naučnou literaturu.


 • Souborný katalog ČR (CASLIN) Ideální místo pro veškeré informace o knihovních, časopiseckých a ostatních fondech knihoven ČR, stejně jako o knihovnách a informačních institucích ČR. Základním principem katalogu je řízený sběr dat pro uživatele knihoven i pro knihovníky.
 • Knihovna AVČR Získávání, zpracování a zpřístupňování vědecké literatury uživatelům, a to v podobě klasické i elektronické. Poskytování rešeršních služeb z tuzemských i mezinárodních zdrojů.
 • Národní knihovna ČR Online přístup k informačním zdrojům a službám Národní knihovny České republiky.

 • MZK Moravská zemská knihovna. Katalog ALEPH 500 - on-line přístup.

 • STK Státní technická knihovna v Praze.

 • SVKOL Státní vědecká knihovna v Olomouci. Nový katalog v systému ALEPH 500 (on-line vyhledávání, objednávání, rezervování, prodlužování výpůjček).

 

REŠERŠNÍ A BIBLIOGRAFICKÉ SYSTÉMY, PŘÍSTUP K TEXTŮM
Vyhledávání na internetu, získávání elektronických textů knih a časopisů, ..


 • INfozdroje.Cz Realizuje společnost Albertina icome Praha s.r.o., dodavatel zahraničních elektronických informačních zdrojů pro vědu, výzkum, vzdělávání a podnikaní. Cílem projektu je zpřehlednit přístup k informačním zdrojům z jednotlivých institucí, usnadnit zveřejňování informací o konsorciálních projektech, informovat uživatele o novinkách a pomůckách k jednotlivým informačním zdrojům, usnadnit správu rozsáhlých konsorciálních licencí, sdružit informace o IP adresách, usnadnit zpětnou vazbu mezi uživateli, koordinátory na úrovni jednotlivých institucí, technickou podporou AiP a vydavateli.

 • ISI® Institute for Scientific Information®, vydavatel Current Contents®, Science Citation Index®, Web of Sciences, ..
  • WEB OF SCIENCE Pro českou akademickou komunitu je tato služba rešeršního systému využívajícího bibliografickou citační databázi ISI k dispozici zdarma.
  • JOURNAL CITATION REPORTS umožňuje vyhodnotit a srovnávat vědecké časopisy, uvádí impakt faktory.
  • ISIHighlyCited.Com Neocenitelný nástroj k posouzení osob, oddělení či laboratoří, kteří se zasloužili o elementární příspěvky k pokroku vědy a technologie v poslední době.

 • Scopus Scopus je nový navigační produkt společnosti Elsevier pro parakticky všechny vědecké obory. Podobně jako Web of Science nabízí silné vyhledávací a prohlížecí možnosti. Scopus využívá jednu z největších databází abstraktů zahrnující 25 miliónů abstraktů z více než 14 000 titulů od 4 000 nakladatelů.

 • Scirus Vynikající vyhledávač zaměřený na vědecké články. Scirus prohledává přes 167 mil. vědecky orientovaných stránek.

 • UlrichsWeb.Com Globální zdroj pro časopisy a jiná periodika. Nabízí vyčerpávající informace o všech časopisech.

 • Portál STM Průvodce informačními zdroji v oblasti Science, Technology, Medicine. Portál STM nabízí několik cest k informacím o zdrojích z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství (STM). Jednotlivé sekce odkazů v postranní liště nabízejí odkazy na vybraná databázová centra, na volně dostupné odborné zdroje (české i zahraniční) a množství dalších užitečných odkazů z oblasti STM. Katalog STM zpřístupňuje informace o dostupnosti odborných časopisů z oblasti STM nakoupených v rámci licencí v ČR.

 • Ebrary Elektronická knihovna odborné literatury umožňující bezplatné fulltextové vyhledávání a čtení knih.

 • PROQUEST 5000 Národní licence PQ/PCI skončila. ProQuest 5000 International zůstává dostupný pouze ve 31 institucích, které se rozhodly pokračovat v předplácení této služby z vlastních prostředků. ProQuest Medical Library je nadále k dispozici ve 4 zdravotnických institucích. Obě tyto skupinové licence zůstávají do budoucna otevřené pro další účastníky. Služba nabízí přístup k plnotextovým databázím AGRICOLA (zemědělství, veterinární lékařství, lesnictví, ekologie, zoologie, botanika a výživa), ERIC (vzdělávání a knihovnictví), a MEDLINE (medicína, ošetřovatelství, zdravotnický management a veterinární lékařství). Součástí projektu je také Periodicals Contents Index (PCI) pro humanitní a společenské vědy. Všichni účastníci licence ProQuest a PCI mají přístup také ke službě KnowEurope.
  • KnowEurope Od roku 2003 již není tato unikátní informační služba o Evropské unii dostupná v široké národní licenci, ale pouze několika vybraným subjektům.

 • INSTITUTE OF PHYSICS On-line služby nabízejí velké množství elektronických vědeckých časopisů.
 • SPRINGER Link systém umožňuje vyhledávat a číst v obrovském množství titulů nakladatelství Springer.

 • ScienceDirect Pro vybrané IP adresy nabízí přímý přístup k plným textům časopisů:
  - Agricultural and Forest Meteorology
  - Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression
  - Calphad
  - Cryogenics
  - Experimental Hematology
  - Intermetallics
  - International Journal of Fatigue
  - The Journal of Supercritical Fluids
  - Magnetic Resonance Imaging
  - Progress in Materials Science
  - Scripta Materialia
  - Theoretical and Applied Fracture Mechanics
  - TrAC Trends in Analytical Chemistry
  - Ultramicroscopy .

 • SCANNING The Journal of Scanning Microscopies. Předplatitelé mohou fulltextově vyhledávat a číst elektronické verze tohoto známého odborného časopisu.

 • ELSEVIER (ScienceDirect) Nabízí předplatitelům přístup k plným verzí časopisů nakladatelství Elsevier, ostatním poslouží obsahy, seznamy, vyhledávání, abstrakty.

 • SUWECO.CZ Pražský dovozce tisku, který nabízí svým klientům i elektronický přístup k vědeckým časopisům. Přístupné jsou i plné texty vybraných časopisů klienta. ÚPT má přístup k časopisům:
  - Cryogenics
  - Electronics Letters
  - Journal of Microscopy
  - Journal of Vacuum Science and Technology A+B-air freight
  - Magnetic Resonance Imaging
  - Measurement Science and Technology
  - Review of Scientific Instrument.air freight
  - Ultramicroscopy
 • arXiv.org e-Print archive Služba Cornell University je určena pro privátní nekomerční vzdělávací instituce a je částečně financována National Science Foundation.

 

PUBLICITA VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ
Populárně laděné informace z oblasti vědy a vzdělávání.


 • UNIVERSUM Vědecká sekce deníku Neviditelný pes.

 • ČESKÝ ROZHLAS Věda a technika na serveru Českeho rozhlasu.

 • ScienceWorld Poměrně navštěvovaný server přináší vše ze světa vědy jak v populární tak v odborné formě.

 • Akademický bulletin Bulletin tiskového odboru AV ČR přináší každý měsíc zajímavosti především z prostředí Akademie věd České republiky.

 • POPULÁRNÍ VĚDECKÉ ČASOPISY
  • Scientific American - české vydání Česká verze přírodovědeckého a technického časopisu s více než 150-letou tradicí.
  • WM magazín Neobvyklý časopis pro nevšední lidi! To je podtitul tohoto polpulárně laděného časopisu, který má rubriky, volná energie, věda a technika, archeologie, cesty a objevy, společnost, zdraví, zeměkoule, vesmír, vynálezy, ..
  • Essentia - recenzovaný mezioborový časopis pro vědu, výzkum, nové technologie, aplikace vědeckých poznatků a ochranu přírody a to vše především v České republice.
  • České noviny "Ze světa vědy" je populárně laděná příloha tohoto elektronického zpravodaje.

 • OSOBNOSTI ČESKÉ VĚDECKÉ A VZDĚLÁVACÍ PUBLICITY
 

ZAJÍMAVOSTI Z VĚDECKÝCH OBORŮ
Vybrané servery institucí i jednotlivců, které jsou většinou tématicky zaměřené.


Seznam prozatím sledovaných vědeckých oborů:

 

Astronomie

 • Instantni astronomicke noviny Server, který je dvakrát navštěvovanější než portál AVČR přináší 2x týdně nejčerstvější zprávy z astronomie a kosmonautiky.

 

Elektrotechnika

 • ELEKTRIKA.CZ Elektrotechnický zpravodajský deník. Vstupní brána do světa silnoproudé elektrotechniky. Bezplatný servis, diskuze, konference, akce, normy, návody.

 

Fyzika

Vědecké společnosti

 • JČMF Jednota českých matematiků a fyziků.

 • CVS Česká vakuová společnost - zájmové sdružení lidí, kteří se zajímají o vakuovou fyziku, techniku a její aplikace.

 • Krystalografická společnost

 

Příručky a encyklopedie

 • Eric Weisstein's World of Physics Příručka/encyklopedie je budována a udržována autorem jako služba pro vědeckou veřejnost. Nabízí vysvětlení a specifikaci fyzikálních a technických pojmů. V angličtině.

 • conVERTER Nabízí převod fyzikálních jednotek (rovněž starších i jinde používaných). Umožňuje také převod do různých číselných soustav, na zlomky a římské číslice. (aplikace pro Win 9x/NT - freeware)

 • Jednotky.Cz Dobré technologické a grafické zázemí serveru zatím předbíhá obsah. Vývoj to snad napraví.

 • Fyzikální tabulky (ConVerter.Cz) Postupně jsou doplňovány nové veličiny. Chybějící je možné nechat doplnit na vyžádání.

 • Fyzikální tabulky (Labo.Cz) Fyzikální jednotky, tabulky, ..

 

Chemie

 • Periodická tabulka Internetové zpracování periodické tabulky prvků.

 • Periodická soustava prvků Většina použitých údajů je z knihy "Chemické a analytické tabulky" autorů Jiří Vohlídal, Alois Julák, Karel Štulík, vydalo Grada Publishing v Praze roku 1999.

 • Chemické tabulky Základy chemického názvosloví, základy biochemie, periodické tabulky prvků, on-line výpočet koncentrací roztoků, výpočet molárních hmotností, chemikálie, zkratky a názvy polymerů, ekotoxikologická databáze, ..

 • WebElements Periodic Table Nejnavštěvovanější zdroj informací o chemických prvcích a sloučeninách na světě získal četná ocenění.

 

Matematika

Příručky a encyklopedie

 • MATHWORLD Vynikající encyklopedicky orientovaný zdroj z oboru matematika.

 

 

Stránka aktualizována: 28. 02. 2006, 15:03
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 07. 2024, 01:44  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.