Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 25. 07. 2024, 17:32  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
Dne 29. listopadu 2011 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 349/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“). Novela byla dlouho očekávanou  
16.2.2012  

 
Cílem mého textu je ve stručnosti přiblížit čtenářům zajímavou a aktuální judikaturu na úseku odvolání v rámci správního řízení a to včetně relativně populárního přestupkového řízení jako zvláštního typu správního řízení.  
16.2.2012  

 
15.2.2012  

 
Institut oddlužení (jakožto jeden ze způsobů řešení úpadku) seza 4 roky své existence dostal do povědomí širší veřejnosti a bez nadsázky lzekonstatovat, že je využíván v masovém měřítku. S tím souvisí též rozmach různých podnikatelských aktivit spojenýc  
15.2.2012  

 
Trasa sítě technické infrastruktury (inženýrské sítě) činí v dotčené části z nezastavěného pozemku pozemek stavební, jelikož k umístění stavby byla tato část vymezena a určena územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. Umístění inženýrské sítě do pozemk  
15.2.2012  

 
14.2.2012  

 
14.2.2012  

 
14.2.2012  

 
14.2.2012  

 
14.2.2012  

 
14.2.2012  

 
Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodunebo bez uvedení důvodu. (Zaměstnavatel však nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období do 31. prosince201  
14.2.2012  

 
13.2.2012  

 
Senát schválil přímou volbu prezidenta Dlouho očekávanou novelu ústavy, která zavádí přímou volbu prezidenta, schválil Senát ve středu na své 17. schůzi a umožnil, aby mohli Češi vybírat nástupce Václava Klause už v příštím roce.  
13.2.2012  

 
e Focus Počátkem roku vydala středoevropská advokátní kancelář Schönherr svoji novou roadmap, a to již v šesté edici. Schönherr roadmap je právní publikace, která obsahuje přehled nejaktuálnějších právních témat v podnikání, na něž se zaměřuje praxe kan  
13.2.2012  

 
10.2.2012  

 
Jednouze stěžejních změn provedenou novelou č. 459/2011 Sb. (dále jen novela), je komplexní změna vazebního řízení. Zákonodárce dospěl k závěru, jak vyplývá z důvodové zprávy k předmětné novele, že v praxi převládá požadavek na další zjednodušení vazebn  
10.2.2012  

 
Přiměřenost nákladů oprávněných při vymáhání pohledávek je v současné době hojnědiskutovaným tématem. V reakci na nález Ústavního soudu[1] se v médiích strhlakampaň o tom, jak je vymáhání pohledávek v dnešní podobě nemorální a je u něj potřeba zásadních  
10.2.2012  

 
Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči o zaměstnání, který splní podmínky pro nárok na ni, vyplácí po podpůrčí dobu:  
10.2.2012  

 
Při provozu služebních vozidel je obvyklé, že zaměstnanci mají možnost použití autorádií v těchto vozidlech. Jedná se o příjemné zpestření pracovního prostředí zaměstnanců. Podle názorů některých osob by však za takové používání autorádií měl zaměstnavate  
9.2.2012  

 
Účelem tohoto příspěvku je poukázat na skutečnost, že možnosti zaměstnance zpochybnit v rámci sporuo neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí [1] rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně ve smyslu ust. § 52 písm. c) zákoníku práce jsou omezen  
9.2.2012  

 
eFocus Žít čestně, neškodit jiným, dát každému, co mu patří. To jsou třistará právní přikázání, kterých se přední český komercialista a hlavně autor nového občanského zákoníku, Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, drží. Jeden z nejuznávanějších právníků vstoup  
9.2.2012  

 
8.2.2012  

 
8.2.2012  

 
8.2.2012  

 
8.2.2012  

 
8.2.2012  

 
8.2.2012  

 
8.2.2012  

 
Dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela Obchodního zákoníku, která přinesla do našeho právního řádu spoustu změn. Jde bezesporu o významný právní počin, ale co tato novela přináší v praxi? Jakýbude její dopad na každodenní život podnikatelů i osob, které  
8.2.2012  

 
eFocus Poslední části reportáže z pobytu na krajském státním zastupitelství v Ústí nad Labem věnujemerozhovorům s Františkem Stiborem a krajským státním zástupcem Janem Jakovcem. Jak státní zástupci zvládají to, že je na ně hleděno s nelibostí? A co je  
8.2.2012  

 
JUDr. Iva Vychopňová je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze. Studium ukončila v roce 1989. Od roku 1990 byla justiční čekatelkou u Krajského soudu v Praze. V roce 1994 byla jmenována soudkyní. Ve stejném roce byla jmenována předsedky  
8.2.2012  

 
Podmínkou platného zrušení pracovního poměru ve zkušební době je samosebou předchozí platné sjednání zkušební doby a správné stanovení její délky, došlo-li k jejímu prodloužení o celodenní překážky v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zku  
7.2.2012  

 
eFocus To, že jsou státní zástupci úředníci, je mýtus. Alespoň podle ústeckých žalobců. Druhá část série z prostředí státního zastupitelství ukáže sílu motivace i entusiasmu. Neopomineme ani téma psychické odolnosti, která je u žalobců velmi potřeba.  
7.2.2012  

 
6.2.2012  

 
Vyřešit konflikt bez dlouhých čekacích lhůt a finančních nákladů spojených se soudními spory má ve všech netrestních záležitostech umožnit návrh zákona o mediaci. Ten v dolní komoře parlamentu již do závěrečného čtení.  
6.2.2012  

 
eFocus Určitě si většina z nás vzpomene, jaká panuje v prvních semestrech na právnických fakultách atmosféra – je plná ideálů a jistotě o tom, kam se po studiu vydáme. S postupem času ale převládne pragmatičnost. Ideály ztratíme, anebo je odsuneme na dru  
6.2.2012  

 
Důležitou součást hospodářské politiky každého státu tvoří v současné době podpora soukromých subjektů, a to jak osob právnických, takosob fyzických. Každý z nás jistě zaznamenal, že moderní státy prostřednictvímsvých orgánů, státních fondů či jiných st  
3.2.2012  

 
Ústavní soud se na základě ústavní stížnosti z pracovního poměru při organizačních změnách pro nadbytečnost propuštěného zaměstnance zabýval otázkou výběru nadbytečných zaměstnanců a poměřoval ji antidiskriminačními kriterii ve svém nálezu spis. zn. II ÚS  
3.2.2012  

 
Poslanecká Sněmovna projednává novelu zákona o dluhopisech, podle kterého by mohly emitovat dluhopisy fyzické osoby a to navíc bez schvalování Českou národní bankou. Vládní návrh zákona už získal podporu rozpočtového výboru. Změny mají zefektivnit vydáván  
2.2.2012  

 
Dne 1.1.2012 nabyla účinnosti novelasoudního řádu správního, vyhlášená 14.10.2011 ve Sbírce zákonů č. 106 pod č. 303/2011 Sb. Tato novela přináší do soudního řádu správního řadu změn, přičemž alespoň s těmi nejdůležitějšími by vás rád autor tohoto článku  
2.2.2012  

 
Jestliže zaměstnanec v pracovní době neplní svoje pracovní povinnosti z pracovního poměru z důvodu nepřítomnosti na určeném pracovišti a jestliže nepřítomnost není způsobena jeho prokázanou pracovní neschopností, čerpáním dovolené v souladu se zákoníkem p  
2.2.2012  

 
S požadavkem na ocenění majetku a stanovení jeho hodnoty se jako experti znaleckého ústavu setkáváme pravidelně, a to jak z řad našich klientů, tak i jejich právních zástupců. Přestože znalecký posudek by měl být dostatečně transparentní, aby identifikova  
1.2.2012  

 
JUDr. Antonín Mokrý je společníkem advokátní kanceláře Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý & Partneři v Praze, která se zabývá převážně právně-poradenskou činností a zastupováním v oblasti obchodního práva, zejména pak případům s mezinárodním prvkem. V roce 1990  
1.2.2012  

 
31.1.2012  

 
31.1.2012  

 
31.1.2012  

 
31.1.2012  

 
31.1.2012  

 
Zkušební doba je jednou z podmínek, nikoliv však podstatných (povinných) náležitostí, které mohou být sjednány v pracovní smlouvě, ale nejen v ní, před nástupem nebo při nástupu zaměstnance do pracovního poměru. Zkušební doba nevzniká automaticky (ze záko  
31.1.2012  

 
Jaké byly prvnídojmy oceněných právníků? Měli svůj obor vždy v oblibě anebo je k nim přivedlanáhoda? Vítěze celojustiční soutěže Právník roku jsme vyzpovídali a tak jako vždy, i letos jsme se u všech setkali s upřímnou radostí a pokorou.  
31.1.2012  

 
30.1.2012  

 
Opozičním sociálním demokratům sev Senátu nepodařilo prosadit posunutí účinnosti nového občanského zákoníku, jenž přináší stovky změn proti úpravě platné od roku 1964. Nový kodex, který přináší změny například v dědických či vlastnických právech, by tak m  
30.1.2012  

 
V pátek 27. ledna 2012 byly v brněnskémBobycentru vyhlášeny výsledky sedmého ročníku celojustiční soutěže Právník roku 2011, pořádaného společností epravo.cz a Českou advokátní komorou. Soutěž se konala pod záštitou předsedy vlády ČR RNDr. Petra Nečase a  
29.1.2012  

 
Ke dni 30.12.2011 byla ve Sbírce zákonů ČR publikována novela trestního řádu, tedy z.č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která byla schválená poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 6.12.2011, a prezidentem republiky podepsána dne 21.12.2011, a  
27.1.2012  

 
V brněnském Bobycentru se dnesvečer uskuteční slavnostní galavečer, během kterého deset právníků převezme skleněnou plastiku se sv. Yvem a titul Právník roku 2011. Sedmý ročník prestižní celojustiční soutěže Právník roku uspořádaly společnost epravo.cz a  
27.1.2012  

 
26.1.2012  

 
Stát se společníkem společnosti s ručením omezeným („společnost“) dnes není nic těžkého. Stačí společný podnikatelský záměr s pár známými, několik desítek tisíc korun a trocha času na založení společnosti. A pokud čas nemáte, koupíte si společnost již hot  
26.1.2012  

 
Právo na dovolenou, jakožto jednu z forem odpočinku zaměstnance po práci, sloužící k regeneraci jeho pracovní síly, patří k základním a nejdůležitějším sociálním právům zaměstnance, přesto je v praxi třeba poměrně často řešit problémy spojené s nikoliv vč  
26.1.2012  

 
24.1.2012  

 
24.1.2012  

 
24.1.2012  

 
24.1.2012  

 
24.1.2012  

 
S nástupem nového roku přichází do popředí zájmu legislativní změny, jejichž účinnost nastává již od 1. ledna 2012. K takovým zákonným normám patří i zákon č. 355/2011 Sb. (Novela zákona o přeměnách), kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obch  
24.1.2012  

 
V roce 1949 založili Russell Baker a John McKenzie v Chicagu advokátní kancelář. V tu dobu jistě netušili, že se během šedesáti let rozroste ve světoznámé impérium čítající skoro čtyři tisíce právníků v 72 kancelářích ve 42 zemích, s celkovým počtem téměř  
24.1.2012  

 
Obvinění, kteří nespáchali zvlášť závažný zločin a včas se k němu doznají, se možná budou v budoucnosti podílet na určení svého trestu. Ústavně právní výbor sněmovny podpořil příslušnou novelu trestního řádu a s pozměňovacím návrhem ji doporučí ke schvále  
23.1.2012  

 
V rámci naší firemní struktury máme dost „volnosti“, abychom se rozhodli, jakým směrem se budeme ubírat, jak budeme dále růst, jak na místní tak na globální úrovni. Nemám pocit, že musím plnit plán, žejsem pod centralizovanou kuratelou, že když nesplním  
23.1.2012  

 
20.1.2012  

 
20.1.2012  

 
V posledních měsících jsou vedeny více či méně bouřlivé debaty o tzv. velké novele zákona o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“), jejímž smyslem má být zejména posílení transparentnosti veřejného zadávání. Stranou pozornostiby však neměly zůstat dvě ak  
20.1.2012  

 
Dnem 1. ledna 2012 vstoupila v účinnost novela obchodního zákoníku (dále také „ObchZ“), vyhlášená pod č. 351/2011 Sb. Tato novela přináší do obchodního, ale také do živnostenského práva, hned několik změn. Jednou z nich je i povinnost, aby podnikatel měl  
20.1.2012  

 
Dohoda o provedení práce je jedním ze třech základních pracovně-právních vztahů, v nichž může být vykonávána závislá práce. Sjednávání dohody o provedení práce a podmínky výkonu práce v tomto pracovně-právním vztahu významně pozměnila s účinností od 1. 1.  
19.1.2012  

 
Od prvního ledna tohoto roku došlo k řadě legislativních změn. A to i na úseku pracovního práva a zaměstnanosti, které se ze své podstaty dotýkají takřka každého člověka.[1] Stručně si připomeňme, že od Nového roku dochází ke změnám právní úpravy např.zku  
19.1.2012  

 
Mezinárodní advokátní kancelář White & Case opět figuruje na prvním místě prestižního žebříčku agentury Mergermarket v počtu celkově uzavřených M&A transakcí v minulém roce ve střední a východní Evropě. Obhájila tak prvenství z roku 2010.  
19.1.2012  

 
Na začátku února (2. - 4. února) letošního roku se Praha stane místem setkání soudních tlumočníků a právních překladatelů z celého světa. Komora soudních tlumočníků ČR při příležitosti svého 15. výročí a v souvislosti s probíhající elektronizací justice p  
19.1.2012  

 
Evropská komise přijala dne 20. prosince 2011 nový balíček pravidel EU pro státní podpory, který s účinností od 31. ledna 2012 upravuje posuzování náhrad z veřejných prostředků za služby obecného hospodářského zájmu (kompenzace) ve smyslu čl. 106odst. 2  
18.1.2012  

 
JUDr. Vladimír Jirousek je známý ostravský advokát, zakládající partner AK Jirousek, Skalník, Bernatík a partneři. Celý svůj profesní život je spojen s Českou advokátní komorou - v roce 1990 stál u privatizace advokacie a začal pracovat v orgánech komory,  
18.1.2012  

 
17.1.2012  

 
17.1.2012  

 
V minulých dnech projednal Senát České republiky na své 14. schůzi návrh novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která je v odborných kruzích označována pod názvem „transparenční“. Tato novela se mimo jiné dotkne i některých podmínek v ř  
17.1.2012  

 
„V tom co, co děláme, tedy v poskytování právních služeb, jsme konzervativní.“ tvrdí Vlad Petrus, partner kanceláře Clifford Chance. Sedí při tom v moderním, na míru navrženém prostoru dynamické kanceláře. Klišé se nedávyhnout – v této kanceláři cítíte „  
17.1.2012  

 
O neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se jedná v případech, kdy zaměstnavatel učiní právní úkon směřující k rozvázání pracovního poměru, jenž nemá všechny náležitosti předepsané právními předpisy (zákoníkem práce a občanským záko  
17.1.2012  

 
Nedávno definitivně přijatý zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim není pouze revolucí v trestním právu České republiky. Je také velkou příležitostí k úvahám o všech možných souvislostech jeho budoucí praktické a  
16.1.2012  

 
Horní parlamentní komora ve druhém čtení schválila senátní návrh zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Norma, která má udělat přítrž tzv. přílepkům k zákonům, putuje do dolní komory, kde se jí budou věnovat také poslanci.  
16.1.2012  

 
„My máme ekonomicko-strategický prostor k tomu, jak se rozhodneme někdy větší než kolegové z českých advokátek. Ti jsou často pod obrovským tlakem okolního světa, protože nemají tu globální ochranu, kterou máme my.“  
16.1.2012  

 
Na podzim r. 2011 schválil Parlament ČR celkovou rekodifikaci občanského práva hmotného a obchodního práva spočívající v přijetí nového občanského zákoníku,[1] zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích)[2] a zákona o  
16.1.2012  

 
Na základě této rozsáhlé novely, jež je součástí úsporných reforem státu, došlo k plošnému zvýšení soudních poplatků. Jejich navýšení je ze strany státu obhajováno mimo jiné tím, že poplatky se za posledních deset let nezvyšovaly, přestože ceny a náklady  
13.1.2012  

 
Dohoda je zřejmě nejjednodušším způsobem rozvázání pracovního poměru. Přesto v praxi dochází k dohadům, omylům, zmatkům aproblémům, když má na jejím základě skončit pracovní poměr. Vždyť nic není takjednoduché, aby se to nedalo zkazit.  
13.1.2012  

 
12.1.2012  

 
12.1.2012  

 
12.1.2012  

 
Podľa prvej vety § 105a ods. 1 Obchodného zákonníka „spoločnosť s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.“ Ide o tzv. „zákaz reťazenia spoločností s ručením obmedzeným“.  
12.1.2012  

 
Nejvyšší správní soud vydal dne 29. listopadu 2011 rozsudek sp. zn. 2 Afs 16/2011,v němž říká, že činnost profesionálního sportovce není jednoduše podřaditelná pod pojem „závislá práce“ ve smyslu zákoníku práce. Nelze proto považovat za protiprávní uzavír  
12.1.2012  

 
Lednovou osobností měsíce je Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. Pedagog a vedoucí katedry právních dějin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy je celý život spojen s římským právem. Je velmi oblíbený mezi studenty, a to nejen díky poutavému výkladu, ale  
12.1.2012  

 
11.1.2012  

 
Dnem 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů ČR pod č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ). Jednou ze specifických zdravotních služeb, které zákon nově upravuje, je  
11.1.2012  

 
Zaměstnanec, který si v důsledku rozvázání (skončení) pracovního poměru nestihl vyčerpat dovolenou, na kterou mu v tomto pracovním poměru vznikl nárok, má ve smyslu ust. § 222 odst. 2 zákoníku práce, právo na tzv. proplacení dovolené, přísluší mu náhrada  
11.1.2012  

 
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. je profesorem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucím Katedry právních dějin Právnické Fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se římským právem – zejména římským právem veřejným. V roce 1986 byl na stud  
11.1.2012  

 
Dne 22. prosince 2011 byl ve Sbírce zákonů ČR uveřejněn zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), který nabyl účinnosti 1. ledna 2012. Částí čtyřicátou souvisejícího změnového zákona (č. 420/2011  
10.1.2012  

 
Strana 1 z 163 Jdi na stranu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 25. 07. 2024, 17:32
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 25. 07. 2024, 17:32  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.