Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 27. 01. 2021, 23:42  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
29.4.2011  

 
29.4.2011  

 
29.4.2011  

 
V prosinci 2010 Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) zamítl svým rozsudkem[1] kasační stížnost podanou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). NSS tak dal konečnou odpověď na otázku, zda je ÚOHS vázán právním názorem vysloveným Krajsk  
29.4.2011  

 
28.4.2011  

 
28.4.2011  

 
V životě většiny, nikoliv však nevyhnutelně všech advokátních koncipientů nastává vytoužená doba, kdy se jim podaří úspěšně složit onu obávanou advokátní zkoušku, o jejíž obtížnosti kolují strašidelné historky, proti nimž jsou Draculovy krvavé hody jen sl  
28.4.2011  

 
27.4.2011  

 
27.4.2011  

 
27.4.2011  

 
27.4.2011  

 
27.4.2011  

 
27.4.2011  

 
Na serveru www.epravo.cz v sekci Soudní rozhodnutí byl dne 25. 3. publikován judikát Nejvyššího soudu (29 Cdo 5452/2008 ze dne 26. 10. 2010) na téma uplatnění nároků z uzavřené smlouvy o převodu obchodního podílu. Toto rozhodnutí sice nepřináší nějaké pře  
27.4.2011  

 
JUDr. Martina Kasíková je místopředsedkyně Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozh  
27.4.2011  

 
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání.[1], [2] Zaměstnavatel proto také odpovídá zaměstnanci, a to v plné výši, za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a kte  
27.4.2011  

 
Schody, schody a schody. Natúru po pražském sídle kanceláře Weil, Gotshal & Manges je určitě vhodné mít kvalitní boty. A také dobře vyvinutý orientační smysl. Dvě budovy na Křižovnickém náměstí, tedy v samotném jádru města, jsou nejenom sídlem významné a  
26.4.2011  

 
Jediný rozdíl mezinámi a kancelářemi, které jsou takzvaně české, je snad to, že partneři jsou společníci nejen české advokátní kanceláře, ale i zahraničního subjektu, s nímž česká kancelář tvoří mezinárodní skupinu. Všichni právníci u nás jsou ale Češi.  
26.4.2011  

 
26.4.2011  

 
Prezident Václav Klaus jmenoval ve čtvrtek na Pražském hradě Jana Kubiceho ministrem vnitra a Radka Šmerdu novým šéfem rezortu dopravy. Zároveň prezident přijal demisi Víta Bárty (VV) a odvolal ministra Radka Johna.  
26.4.2011  

 
Nejvyšší soud ČR vydal dne 22. února 2011 další rozhodnutí (č.j. 25 Cdo 4147/2008) zabývající se otázkou odpovědnosti za škodu vzniklou chováním jedné ze stran před uzavřením smlouvy. Tentokrát vycházel z jiného skutkového stavu než v předcházejících příp  
22.4.2011  

 
Každý pátek přineseme pětici zajímavých informací, bez kterých se určitě neobejdete. Při projíždění zahraničních serverů se někdy až zvedá obočí nad nesmyslnými spory či nápady. No, posuďte sami.  
22.4.2011  

 
První osobností měsíce na našem webu je prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.. Děkan pražské právnické fakulty v rozhovoru mimo jiné prozradil, zda mu něco vadí v připravovaném Občanském zákoníku nebo proč nechtěl podruhé kandidovat na funkci děkana.  
21.4.2011  

 
První osobností měsíce na našem webu je prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.. Děkan pražské právnické fakulty v rozhovoru mimo jiné prozradil, zda mu něco vadí v připravovaném Občanském zákoníku nebo proč nechtěl podruhé kandidovat na funkci děkana.  
21.4.2011  

 
21.4.2011  

 
21.4.2011  

 
V nedávné době médii proletěla zpráva o snaze obcí regulovat noční zavírací hodiny barů, restaurací ajiných pohostinských zařízení. Tento trend v oblasti podzákonné normotvorby obcí však nebyl bez příčiny. Odstartoval jej, do jisté míry „revoluční“, nále  
21.4.2011  

 
Již třetí rok v řadě získala advokátníkancelář Clifford Chance v oblasti přeshraničních transakcí nejvíce špičkovýchocenění ratingové publikace Chambers Global 2011, The Client's Guide, než jakákoli jiná hodnocená firma.  
21.4.2011  

 
Oblast právní úpravy sponzoringu a financování účasti odborníků na vědeckých kongresech či jiných vzdělávacích a odborných akcích je zakotvena v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasov  
20.4.2011  

 
JUDr. Tomáš Lichovník ukončil v roce 1986 studia na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně a v roce 1988 získaltitul doktora práv v oboru pracovního práva. V letech 1986 – 1991 pracoval jako podnikový právník. Po jednoleté přípravné praxi byl v r  
20.4.2011  

 
Zjevnému porušování pracovněprávních předpisůna pracovišti se lze bránit poměrně snadno a s úspěchem, ať už – zřejmě spíše v těch jednodušších případech - s pomocí odborů, působí-li u zaměstnavatele, nebo státních orgánů – inspekce práce či soudní cestou  
20.4.2011  

 
Zákona úprava podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody obsahuje, kromě dvou obligatorních podmínek nutných pro podmíněné propuštění definovaných v § 88 odst. 1 tr. zákoníku, tedy uplynutí zákonem stanovené lhůty, řádný výkon trestu odnětí svo  
19.4.2011  

 
18.4.2011  

 
Nejvyšší soud stanovil v otázce odškodňování za nepřiměřeně dlouhé průtahy v řízeních základní částku, z níž se při určování výše přiměřeného zadostiučinění vychází, v rozmezí 15 až 20 tisíc korun za jeden rok řízení.  
18.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 120/35Svazek 5416.dubna 2011 Věc T-97/11: Žaloba podaná dne 18. února 2011 — Rovi Pharmaceuticals v. OHIM — Laboratorios Framaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals)  
17.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 117/15Svazek 5415.dubna 2011 Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6204 – Linea/Donalink) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 117/12-14Svazek 5415.dubna 2011 Informace členských států o ukončení rybolovu  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 117/08Svazek 5415.dubna 2011 Oznámení určené osobám, subjektům a orgánům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady2011/239/SZBP  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 117/06Svazek 5415.dubna 2011 Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6133 – FSI/STMicroelectronics) (1)  
16.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 117/07Svazek 5415.dubna 2011 Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6066 – Kia Motors Europe/Kia Motor SPA) (1)  
16.4.2011  

 
15.4.2011  

 
15.4.2011  

 
15.4.2011  

 
Dne 15. dubna 2011 nabývají účinnosti  
15.4.2011  

 
Částka 38 rozeslána dne 15. dubna 2011  
15.4.2011  

 
Částka 37 rozeslána dne 15. dubna 2011  
15.4.2011  

 
Evropská unie přitvrdila v boji proti neplatičům v obchodních transakcích. Tento postup však bude mít nepříznivý dopad na smluvní svobodu účastníků obchodních transakcí. Evropský parlament a Rada nově přepracovaly Směrnici 2000/35/ES o postupuproti opožd  
15.4.2011  

 
Jedním z významných kritérií pro posouzení, zda jde o samostatnou věc v právním smyslu nebo její součást, je jejízachovaná funkčnost (užitná hodnota). Systém podzemních chodeb (bývala vojenská pevnost), který je v havarijním stavu, již samostatnou věcí v  
15.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
14.4.2011  

 
Úřední věstníkEvropské unie  
14.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
14.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
14.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
14.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
14.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
14.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
14.4.2011  

 
14.4.2011  

 
Úřední věstník Evropskéunie C 115/06Svazek 5413.dubna 2011 Oznámení o uzavření řízení týkajícího se souboru stížností na kolektivní správu práv ve Španělsku (č.j. CHAP/2010/00310) 
14.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 115/04Svazek 5413.dubna2011 Směnné kurzy vůči euru  
14.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 115/02Svazek 5413.dubna 2011 Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) (1)  
14.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 115/03Svazek 5413.dubna 2011 Sdělení Evropského parlamentu o Ceně evropského občana – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM  
14.4.2011  

 
Na tiskové konferenci pořádané v minulých dnech představil ministr financí takzvaný třetí pilíř daňové reformy - reformu přímých daní a odvodů. Záměr je jistě chvályhodný, otázkou však je, jak rychle - a zda vůbec - se podaří deklarované cíle daňové refor  
14.4.2011  

 
K 17. výročí založení dostane Glatzová & Co. krásný dárek. Na pozici counsel do firmy s platností od 1. května 2011 nastupuje JUDr. Petr Čech, LL.M..  
14.4.2011  

 
Právo vypovědět nájem bytu se nepromlčuje.  
14.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
13.4.2011  

 
13.4.2011  

 
13.4.2011  

 
13.4.2011  

 
Dne 4. září 2009 byl v částce č. 89/2009 Sbírky zákonů vyhlášen zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku (dále jen „ZoPS“), přičemž účinnosti nabyl tento zákon dne 1.11.2009. ZoPS upravuje, stručně řečeno, činnost subjektů oprávněných poskytovat platební  
13.4.2011  

 
Zajišťovat zimní údržbu nástupiště veřejné autobusové zastávky je povinností obce, která odpovídá za škody podle § 420 obč. zák.  
13.4.2011  

 
K prodloužení zákoníkem práce stanovené dvouměsíční nebo smluvně případně dohodnuté delší výpovědní doby[1] z pracovního poměru, a tedy i k prodloužení délky trvání pracovního poměru, může ve smyslu ust. § 63 zákoníku práce[2] dojít i při hromadném propou  
13.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie 
12.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.4.2011  

 
12.4.2011  

 
12.4.2011  

 
12.4.2011  

 
12.4.2011  

 
12.4.2011  

 
Dne 12. dubna 2011 nabývají účinnosti  
12.4.2011  

 
Částka 36 rozeslána dne 12. dubna 2011  
12.4.2011  

 
Částka 35 rozeslána dne 12. dubna 2011  
12.4.2011  

 
Zákoník práce, taxativně vyjmenovává případy, kdy je zaměstnavatel oprávněn / povinen jednostranně provádět zaměstnanci srážky ze mzdy. Jedná se zejména o následující případy:a) úhrada povinných plateb zaměstnance (záloha na daň z příjmu fyzických osob, 
12.4.2011  

 
O zařazení pozemní komunikace do kategorie uvedené v § 3odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozhoduje příslušnýsilniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebnětechnického vybavení. Dokud o kategorii n  
12.4.2011  

 
11.4.2011  

 
11.4.2011  

 
11.4.2011  

 
11.4.2011  

 
Možnost převádět část peněz ze státního průběžného systému na individuální účty u penzijních společností či výplata důchodu tři roky po smrti jsou novinky, které zahrnuje takzvaný druhý pilíř důchodové reformy. Vláda ho odklepla na svém středečním jednání  
11.4.2011  

 
Matthew Hodgson se přesunul z londýnské do pražské kanceláře Allen & Overy, aby posílil její tým pro mezinárodní rozhodčí řízení ve střední a východní Evropě. Matthew pět let pracoval v Allen & Overy v Londýně a působil také v jejích kancelářích v Bratisl  
11.4.2011  

 
Strana 9 z 163 Jdi na stranu: |<  <  .. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 27. 01. 2021, 23:42
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 27. 01. 2021, 23:42  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.