Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 27. 07. 2021, 07:14  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
Ujednání o tom, že objednatel je povinen zaplatit smluvní cenu na účet zhotovitele do 14 dnů po vystavení daňového dokladu, je případem smluvního ujednání o splatnosti, ponechané na vůli věřitele a promlčecí doba běží ve smyslu § 392 odst. 1 obch. zák. od  
11.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropskéunie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie 
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie L 94Svazek 548.dubna 2011 Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna2011 o prodloužení přechodného období pro nabývání zemědělské půdy v Lotyšsku (1)2011/226/EU  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie L 94Svazek 548.dubna 2011 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 338-341/2011 ze dne 7. dubna 2011  
9.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 108E/01-04Svazek 547.dubna 2011 Evropský parlament 2010 - 2011 zasedání od 17. do 20. ledna 2011  
8.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 108/09-11Svazek 547.dubna 2011 Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES)č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin  
8.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 108/08Svazek 547.dubna 2011 Informační oznámení – veřejná konzultace – Zeměpisná označení z Moldavska  
8.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 108/07Svazek 547.dubna 2011 Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6097 – Caterpillar/Bucyrus) (1)  
8.4.2011  

 
8.4.2011  

 
Evropská komise zveřejnila dne 16. března 2011 konkrétní obrysy návrhu společného systému pro výpočet konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob v rámci EU. Společný systém pro výpočet základu daně se má týkat podniků provozujících činnost v E  
8.4.2011  

 
Není zpravidla přípustné, aby bylo členství v občanském sdružení ukončeno vyloučením člena bez uvedení důvodu. Jestliže stanovy občanského sdružení takovou možnost připouštějí, dostávají se v této části - což platí i pro právní úkon vyloučení člena - do r  
8.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
7.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
7.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
7.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
7.4.2011  

 
7.4.2011  

 
7.4.2011  

 
Dne 1. května 2011 otevřou Německo a Rakousko po sedmiletém přechodném období své pracovní trhy pracovním silám z osmi zemí (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Maďarsko), které v roce 2004 přistoupily do EU. To znam  
7.4.2011  

 
White & Case LLP, právnická firma s celosvětovou působností, s potěšením oznamuje, že se v rámci hodnocení prestižní mezinárodní ratingové publikace Chambers Global stala nejúspěšnější právní firmou v České republice. Firma obsadila první pozici ve třech  
7.4.2011  

 
Nemá-li předmět budoucí koupě zásahem třetíosoby vlastnosti, které měl v okamžiku uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, a které jsou pro budoucího kupujícího významné, povinnost uzavřít kupní smlouvu zaniká.  
7.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
6.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
6.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
6.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
6.4.2011  

 
6.4.2011  

 
6.4.2011  

 
Částka 34 rozeslána dne 6. dubna2011  
6.4.2011  

 
Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti nový zákon o spotřebitelském úvěru („zákon“),[1] který přináší mnohé změny týkající se způsobu, jakým lze propagovat a uzavírat smlouvy o úvěrech, kde jednou ze stran je spotřebitel. Zákon se vztahuje na spotřebitelské úv  
6.4.2011  

 
Účelem ustanovení § 667 odst. 1 věty čtvrté obč. zák. je vypořádat investice nájemce provedené se souhlasem pronajímatele, ato subjektem, jenž je pronajímatelem ke dni skončení nájmu věci.  
6.4.2011  

 
Zákaz výpovědi v ochranné době podle ust. § 53 zákoníku práce se ve smyslu ust. § 54 písm. b) zákoníku práce nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr (tj. byl-li zaměstnanec pravomocně o  
6.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.4.2011  

 
Advokátní kancelář Holec, Zuska & Partneři a Epravo.cz uspořádaly konferenci„Aktuální právní a ekonomické problémy a výzvy týkající se projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.“ Vědci, pedagogové a administrativní pracovníci se zúst právníků a manaž  
5.4.2011  

 
5.4.2011  

 
5.4.2011  

 
5.4.2011  

 
Dne 25. 2. 2011 byl ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí představen k připomínkovému řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela“). Tato n  
5.4.2011  

 
K rozhodnutí o návrhu, jímž se rodič domáhá toho, aby mu zdravotnické zařízení podalo informace o zdravotním stavu jeho dítěte a aby mu umožnilo nahlédnutí do zdravotní dokumentace o tomto dítětivedené, obsahující citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zák  
5.4.2011  

 
4.4.2011  

 
Podat dovolání k Nejvyššímu soudu už by nemělo být tak jednoduché. Jak vyplývá z návrhu novely občanského soudního řádu, který představilo ministerstvo spravedlnosti, jediným důvodem, kvůli kterému se budou moci lidé na soudce obrátit, bude způsob, jakým  
4.4.2011  

 
Ujednání spotřebitelské smlouvy o dílo, podle něhož je objednatel(spotřebitel), který odstoupí od smlouvy, povinen zaplatit zhotoviteli (vedle částky připadající na práce již vykonané a náhrady účelně vynaložených nákladů ve smyslu § 642 odst. 1 obč. zák  
4.4.2011  

 
3.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unieC 103/26Svazek 542.dubna 2011 Věc C-34/11: Žaloba podaná dne 21. ledna 2011 — Evropská komise v. Portugalská republika  
3.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 103/23Svazek 542.dubna 2011 Věc C-627/10: Žaloba podaná dne 29. prosince 2010 — Evropská komise v. Slovinská republika  
3.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 103/21Svazek 542.dubna 2011 Věc C-625/10: Žaloba podaná dne 29. prosince 2010 — Evropská komise v. Francouzská republika  
3.4.2011  

 
Úřední věstníkEvropské unie  
1.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
1.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
1.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
1.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
1.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
1.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
1.4.2011  

 
Úřední věstník Evropskéunie C 99/05Svazek 5431.března 2011 Zvláštní výzva k předkládání návrhů – EAC/16/11 – Erasmus University Charter 2012  
1.4.2011  

 
1.4.2011  

 
Dne 1. dubna 2011 se ruší  
1.4.2011  

 
Dne 1. dubna 2011 nabývají účinnosti  
1.4.2011  

 
Částka 33 rozeslána dne 1. dubna2011  
1.4.2011  

 
Částka 32 rozeslána dne 1. dubna2011  
1.4.2011  

 
V právu obchodních společností existují dvěformy tzv. squeeze-outu neboli vytěsnění menšinových akcionářů akciové společnosti, a to “pravý squeeze-out“, označovaný jako právo výkupu účastnických cenných papírů, a “nepravý squeeze-out“, nazvaný převod jmě  
1.4.2011  

 
Smlouva, při jejímž uzavření jeden z účastníků úmyslně předstíral určitou vůli se záměrem, aby tím vyvolal u druhého účastníka omyl nebo aby tím využil jeho omylu, není neplatná podle ustanovení § 37 odst. 1 obč. zák. pro nedostatek vážné vůle nebo podle  
1.4.2011  

 
Tomáš Richter (40), advokát a vedoucí právního know-how v pražské advokátní kanceláři Clifford Chance LLP, byl s účinností od dubna 2011 jmenován profesorem na právnické fakultě Radboud University Nijmegen vNizozemsku. Ve své výzkumné práci pro universit  
1.4.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
31.3.2011  

 
Jedinečný, příjemný a neopakovatelný – takový byl koncert v prostorách právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, „Právníci pro Japonsko!“ Podle pořadatelů se podařilo vybrat 40tisíc korun, které poputují obětem ničivého zemětřesení. Přispívat se ale d  
31.3.2011  

 
31.3.2011  

 
Dne 31. března 2011 nabývají účinnosti  
31.3.2011  

 
Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“), který je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru  
31.3.2011  

 
White & Case LLP, právnická firma s celosvětovou působností rozšiřuje svůj tým pražské kanceláře o pět zkušených advokátů: Luďka Chvostu, Jiřího Horáka, Barboru Rovenskou, Davida Padyšáka a Davida Ilczyszyna, kteří přicházejí do White & Case z české advok  
31.3.2011  

 
Financování vysokých škol není jednoduchá záležitost nikde na světě. V Česku tomu není přirozeně jinak, obzvláště nyní, kdy ve veřejných rozpočtech není dostatek peněz takřka na nic. 
31.3.2011  

 
Poučení žalobce o tom, kohomá žalovat nebo kdo v důsledku nerozlučného společenství má v řízení vystupovat na straně žalobce, není součástí poučovací povinnosti soudu ve smyslu § 5 o. s. ř., ani ve smyslu § 118a odst. 2 o. s. ř.  
31.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
30.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 98/09Svazek 5430.března 2011 Předběžné oznámenío spojení podniků (Věc COMP/M.6156 – JCDecaux/Bolloré/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)  
30.3.2011  

 
Úřednívěstník Evropské unie C 98/10Svazek 5430.března 2011 Oznámení o žádosti podlečlánku 30 směrnice 2004/17/ES – Zpětvzetí – Požadavek zadavatele  
30.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 98/05Svazek 5430.března 2011 Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení – Ve věci COMP/37.956 – Ronds Ă Béton („výztužné pruty do betonu“)/znovupřijetí  
30.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 98/03Svazek 5430.března 2011 Společný podnik SESAR – Rozpočet na rok 2011 a plán pracovních míst na rok 2011  
30.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 98/01Svazek 5430.března 2011 Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5984 – Intel/McAfee) (1)  
30.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 98/02Svazek 5430.března2011 Směnné kurzy vůči euru  
30.3.2011  

 
30.3.2011  

 
Ochrana práva, které bylo porušeno v elektronickém prostředí, má některá specifika, která ji odlišují od způsobu ochrany práv v běžných podmínkách. I zde můžeme říct, že mezi nejčastější projevy patří nekalosoutěžní jednání, porušování autorských práv a p  
30.3.2011  

 
Byla-li dána výpověď z pracovního poměru, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. [1] Výpovědní doba je v zákoníku práce jednotně stanovena jako dvouměsíční,[2] ačkoliv je dána možnost smluvního sjednání výpovědí doby delší (dva měsíce jsou tedy z  
30.3.2011  

 
Rozhodnutí soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.] i tehdy, jestliže z odůvodnění písemného vyhotovení rozsudku nelze (např. pro úplnou nebo částečnou absenci právně významných skutkových zjištění anebo pro vn  
30.3.2011  

 
Strana 10 z 163 Jdi na stranu: |<  <  .. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 27. 07. 2021, 07:14
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 27. 07. 2021, 07:14  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.