Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 27. 07. 2021, 06:33  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
Úřední věstník Evropské unie  
29.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
29.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
29.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
29.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
29.3.2011  

 
29.3.2011  

 
29.3.2011  

 
29.3.2011  

 
29.3.2011  

 
29.3.2011  

 
Základní podmínky rozhodčího řízení v České republice upravuje zákonč. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „RozŘ” nebo „zákon o rozhodčím řízení”). Podle ustanovení § 2 odst. 1 RozŘ se str  
29.3.2011  

 
Nový občanský zákoník – téma, které vzbuzuje vášnivé diskuze i téma, na které je hlasitěupozorňováno. S jeho postupným putováním po stezce legislativního procesu o něm bude slyšet stále více. Jednou z debat, která měla rekodifikaci zpopularizovat, byl se  
29.3.2011  

 
Jestliže strany projevily v leasingové smlouvě ve smyslu ustanovení § 351 odst. 1 obch. zák. vůli, aby v případě odstoupení od smlouvy právo na zaplacení leasingových splátek, splatných do dne odstoupení od smlouvy, trvalo i po ukončení smlouvy, řídí se b  
29.3.2011  

 
Přestože daňový řád (č. 280/2009 Sb.) vstoupil v účinnost 1. ledna 2011, ještě před jeho účinností byly v jeho textaci nalezeny nesrovnalosti, které bylo nutné opravit tak, aby mohl být v praxi aplikován bez větších potíží. Jednání mezi ministerstvem fin  
29.3.2011  

 
Epravo.cz a spolek českých právníkům VŠEHRD pořádají ojedinělý koncert pod záštitou ministerstva spravedlnosti „Právníci pro Japonsko“. V úterý 29.března od 20:00 srdečně zveme právníky, studenty i širokou veřejnost na neformální setkání v prostorách práv  
28.3.2011  

 
Epravo.cz a spolek českých právníkům VŠEHRD pořádají ojedinělý koncert pod záštitou ministerstva spravedlnosti „Právníci pro Japonsko“. V úterý 29.března od 20:00 srdečně zveme právníky, studenty i širokou veřejnost na neformální setkání v prostorách práv  
28.3.2011  

 
28.3.2011  

 
Sněmovna odsouhlasila senátní návrh zákona, který má sjednotit termíny, v nichž musí podnikatelé uhradit doplatek pojistného na zdravotní a důchodovépojištění. Cílem novely je podle senátora Petra Pakosty (ODS) usnadnit život podnikatelům.  
28.3.2011  

 
Závěr o včasnosti přihlášky pohledávky (§ 173 odst. 1 a 4 insolvenčního zákona) lze učinit jen tehdy, byla-li přihláška posledního dne lhůty stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolve  
28.3.2011  

 
O neplatné rozvázání pracovního poměru se jedná v případech, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec učiní právní úkon směřující k rozvázání pracovního poměru, jenž nemá všechny náležitosti předepsané právními předpisy (zákoníkem práce a občanským zákoníkem) n  
28.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 95/18Svazek 5426.března 2011Věc T-86/11: Žaloba podaná dne 14. února 2011 — Bamba v. Rada  
27.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 95/17Svazek 5426.března 2011 Věc T-77/11: Žaloba podaná dne 31. ledna 2011 — Truvo Belgium v. OHIM — AOL (TRUVO)  
27.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 95/15Svazek 5426.března 2011 Věc T-67/11: Žaloba podaná dne 24. ledna 2011 — Martinair Holland v. Komise  
27.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 95/16Svazek 5426.března 2011 Věc T-74/11: Žaloba podaná dne 1. února 2011 — Omnis Group v. Komise  
27.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 95/13Svazek 5426.března 2011 Věc T-62/11: Žaloba podaná dne 25. ledna 2011 — Air France — KLM v. Komise  
27.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 93/09Svazek 5425.března 2011 Informace, které předložilo Estonsko, týkající se provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES  
26.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 93/10Svazek 5425.března 2011 Výzva k předkládání návrhů – EACEA/15/11 – V rámci programu celoživotního učení – Podpora evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy  
26.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
25.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
25.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
25.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
25.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
25.3.2011  

 
Dne 25. března 2011 nabývají účinnosti73/2011 Sb.Pozn.: výjimka nabývá účinnostiZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 75/2011 Sb.ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech ...  
25.3.2011  

 
25.3.2011  

 
25.3.2011  

 
25.3.2011  

 
Částka 31 rozeslána dne 25. března 2011  
25.3.2011  

 
Částka 30 rozeslána dne 25. března 2011  
25.3.2011  

 
Částka 29 rozeslána dne 25. března 2011  
25.3.2011  

 
Ačkoli k 1. lednu2011 nabyl účinnosti nový daňový řád, tuzemské soudy budou jistě (vzhledem k délce trvání soudních řízení) posuzovat daňovou problematiku podle zákona o správě daní a poplatků, podle kterého bylo vydáno původní daňové rozhodnutí příslušn  
25.3.2011  

 
Dle statistik sdružení EURid – správce domény nejvyššího řádu .eu (.eu Top Level Domain, .euTLD), zveřejněných v posledních dnech, zaujímá doména .eu své jisté místo mezi deseti nejpoužívanějšími doménami na světě.[1] Přestože je okruh žadatelů o registra  
25.3.2011  

 
Ve smlouvě o převodu obchodního podílu lze dohodnout, jaké vlastnosti musí obchodní podíl (podnik společnosti, o jejíž obchodní podíl jde) mít. V takovém případě pak lze použít právní úpravu odpovědnosti za vady zboží.  
25.3.2011  

 
24.3.2011  

 
24.3.2011  

 
24.3.2011  

 
24.3.2011  

 
24.3.2011  

 
24.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 92/10Svazek 5424.března 2011 Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení – Věc COMP/39.510 – LABCO/ONP  
24.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
24.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
24.3.2011  

 
Ochranné známky jako institut, náleží do oblasti práva duševního vlastnictví. Právo duševního vlastnictví představuje širokou oblast, do které spadá jak právo autorské, práva s ním související a právo pořizovatele databáze, tak i právo průmyslového vlastn  
24.3.2011  

 
I po změně ustanovení § 83 odst. 2 písm. d/ občanského soudního řádu, provedené s účinností od 1. dubna 2008 zákonem č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, platí, že podá-li vlastník účastnických cenných papírů (ve lhůtě stanovené ustanovením § 183k odst.  
24.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie L 77Svazek 5423.března 2011 NařízeníKomise (EU) č. 283-284/2011 ze dne 22. března 2011  
23.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
23.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
23.3.2011  

 
Částka 28 rozeslána dne 23. března 2011  
23.3.2011  

 
Od 1. ledna 2007 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti nového stavebního zákona k tomu, že řada úkonů správních činností vúzemním plánování a rozhodování v území bude schvalována formou opatření obecné povahy. Prohlášení těchto úkonů za opatření obecné  
23.3.2011  

 
V situaci, kdy odvolání konkursního věřitele proti usnesení konkursního soudu o schválení konečné zprávy bylo odmítnuto jako opožděné, nelze otázku včasnosti takového odvolání řešit prejudiciálně při projednání a rozhodnutío opravných prostředcích proti  
23.3.2011  

 
Při odměňování práce přesčas[1] je třeba rozlišit, jestli jde o zaměstnance privátního – podnikatelského sektoru, kteří dostávají za vykonanou práci v pracovním poměru mzdu, anebo o zaměstnance státní a veřejné správy a služeb (rozpočtové sféry), tedy pra  
23.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
22.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
22.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
22.3.2011  

 
Úřednívěstník Evropské unie  
22.3.2011  

 
Zatím poslední rozsudek Soudního dvora Evropské Unie („SDEU“), který se zabýval otázkou svobody usazování společností je rozsudek ve věciCartesio,[1] který se dotýká otázky přemístění sídla společnosti a možnosti její reinkorporace, neboli změny právního  
22.3.2011  

 
Při výkladu pojmu „jimiž mu bylo placeno jako pravými penězi“ přečinu udávání padělaných a pozměněných peněz podle § 235 tr. zákoníku, nelze posuzovat platnost či neplatnost úkonu podle občanského práva, ale vycházet z toho, že obecně plní peníze funkciv  
22.3.2011  

 
21.3.2011  

 
Částka 27 rozeslána dne 21. března 2011  
21.3.2011  

 
Částka 26 rozeslána dne 21. března 2011  
21.3.2011  

 
Ústavní soud v pondělí zrušil zákon, který umožnil přijmout balík18 novel zákonů o úsporných opatřeních vlády. Verdikt, kterým soudci vyhověli stížnosti 45 poslanců ČSSD, vynesl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský s tím, žezákony pozbudou platnosti  
21.3.2011  

 
Tříletá promlčecí doba k uplatnění práva podílového spoluvlastníka, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat se na nabyvateli, aby mu spoluvlastnický podíl na nemovitosti nabídl ke koupi, začíná běžet dnem následujícím po dni, ke kterému vznikly účink  
21.3.2011  

 
Při skončení pracovního poměru a též při skončení dohody o pracovní činnosti (resp. pracovněprávního vztahu vykonávaného na jejím základě)je zaměstnavatel povinen, a to automaticky, bez jakékoliv žádosti zaměstnance,vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstn  
21.3.2011  

 
20.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
19.3.2011  

 
Příspěvek stručně pojednává o pozoruhodném vydavatelském počinu Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který koncem minulého roku začal vydávat časopis Revue pro právo a technologie . Všechny čísla naleznete na online stránkách tohoto časopisu.  
19.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
18.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
18.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
18.3.2011  

 
Dne 18.března 2011 se ruší  
18.3.2011  

 
Dne 18.března 2011 nabývají účinnosti  
18.3.2011  

 
Strana 11 z 163 Jdi na stranu: |<  <  .. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 27. 07. 2021, 06:33
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 27. 07. 2021, 06:33  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.