Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 27. 07. 2021, 07:47  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
Částka 25 rozeslána dne 18. března 2011  
18.3.2011  

 
Částka 24 rozeslána dne 18. března 2011  
18.3.2011  

 
Judikatura Nejvyššího správního soudu (NSS) se v minulých letech relativně ustálila v pohledu na dopady absolutní neplatnosti do daňových povinností. Jeden z posledních rozsudků NSS 7 Afs 130/2009-200 ze dne 2. 12. 2010 zcela jasně definoval, za jakých po  
18.3.2011  

 
Spory o ochranu dobré pověsti právnické osoby projednávají a rozhodují v prvním stupni krajské soudy. Rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu (včetně jejich zveřejnění) nemohou sama o sobě představovat zásah do základního práva nebo svobody, ledaže by úřa  
18.3.2011  

 
Součástí návrhu nového občanského zákoníku[1] je zavedení fikce souhlasu při vstupu do prostor, kde může docházet ke sledování. Navrhované ustanovení § 85 odst. 2 nového občanského zákoníku by mělo znít: „Vstoupí-li někdo o své vůli do prostor, kde je obv  
18.3.2011  

 
Jeden z vtipů zní: „O korupci ve státní správě se hovoří vždy v minulém čase.“ Vyvrátit mýty a představit svůj názor k tématu „KORUPCE A LOBBYING V ČR“ přišel na pražskou právnickou fakultu ředitel Transparency International ČR, David Ondráčka. Přednášku  
18.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
17.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
17.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
17.3.2011  

 
Jako reakce na nález Ústavního soudu z roku 2008, který zrušil některá ustanovení zákoníku práce a v návaznosti na Programové prohlášení vlády připravilo MPSV věcnou novelu zákoníku práce. Návrh novely odešel 4. března 2011 do vnějšího připomínkového říze  
17.3.2011  

 
Finanční prostředky vyplacené jednomu z manželů za trvání manželství jako odškodnění za jeho rasovou persekuci v období druhé světové války nepatří do společného jmění manželů.  
17.3.2011  

 
Počty firem s právní formou akciová společnost (a.s.), společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a evropská společnost (SE), které byly založeny v průběhu loňského roku, jsou vyšší než v roce 2009.  
17.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
16.3.2011  

 
16.3.2011  

 
Částka 23 rozeslána dne 16. března 2011  
16.3.2011  

 
Provozovatel distribuční soustavy je povinen zajišťovat provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy a umožňovat distribuci elektřiny distribuční soustavou. Je tedy nutno řešit jeho vztah k vlastníkům nemovitostí, na nichž je nutno zřizovat zařízení  
16.3.2011  

 
K naplnění subjektivní stránky přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle ustanovení § 220 odst. 1, 2 písm. b) tr. zákoníku nestačí, že pachatel úmyslně porušil podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spra  
16.3.2011  

 
Občas zaměstnavatel potřebuje, aby zaměstnanci pracovali v některých dnech nebo obdobích více (déle), než je dáno rozvržením týdenní pracovní doby. Takovou situaci může zaměstnavatel v podnikatelskésféře řešit uplatněním konta pracovní doby (konto pracov  
16.3.2011  

 
15.3.2011  

 
15.3.2011  

 
15.3.2011  

 
15.3.2011  

 
15.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 81/03Svazek 5415.března 2011 Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6125 – Reale/Unnim/CSG) (2)  
15.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 81/04Svazek 5415.března2011 Směnné kurzy vůči euru  
15.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unieC 81/02Svazek 5415.března 2011 Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6110 – Aegon/Unnim/Caixasabadell Vida) (2)  
15.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 81/01Svazek 5415.března 2011 Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU –Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)  
15.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie L 68Svazek 5415.března 2011 Evropský parlament 2011/125/EU, Euratom - ROZPOČTY  
15.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie L 67Svazek 5415.března 2011 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 250-251/2011 ze dne 14. března 2011  
15.3.2011  

 
15.3.2011  

 
Dne 15.března 2011 se ruší  
15.3.2011  

 
Dne 15.března 2011 nabývají účinnosti  
15.3.2011  

 
Částka 22 rozeslána dne 15.března 2011  
15.3.2011  

 
Částka 21 rozeslána dne 15.března 2011  
15.3.2011  

 
Problematika transfer pricingu, tedy optimálního nastavení převodních cen v rámci vnitroskupinových obchodů, je oprávněně vnímána především jako daňové téma. O tom, jak nastavit peněžní toky v rámci holdingu co nejvýhodněji, a přitom tak, aby byla v maxim  
15.3.2011  

 
Rozhodnutí vydané podle § 414 odst. 1 insolvenčního zákona, jímž insolvenční soud osvobodí dlužníka od placení pohledávek v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, nezbavuje povinnosti k úhradě těchto pohledávek dlužníkovým věřitelům ani ručitele, ani ji  
15.3.2011  

 
14.3.2011  

 
14.3.2011  

 
Dne 14.března 2011 se ruší  
14.3.2011  

 
Dne 14.března 2011 nabývají účinnosti  
14.3.2011  

 
Částka 20 rozeslána dne 14.března 2011  
14.3.2011  

 
K zachování lhůty k podání odvolání (§ 83 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) postačí, je-li poštovní zásilka obsahující odvolání, adresovaná místně a věcně příslušnému správnímu orgánu, podána posledního dne lhůty držiteli poštovní licence nebo zvláš  
14.3.2011  

 
Prezident Václav Klaus podepsal zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. insolvenční zákon, který posiluje pozici věřitelů a umožňuje jim navzájem popírat své pohledávky vůči ostatním věřitelům. Agenturu Mediafax o tom informoval Radim Ochvat, tiskový  
14.3.2011  

 
Vzhledem k tomu, že zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, platí ode dne 1. 1. 2007 - jak se uvádí v jeho ust. § 364 odst. 1 -nejen pro nově vzniklé pracovněprávní vztahy, ale také zásadně (není-li stanoveno jinak) pro pracovněprávní vztahy vzniklé přede  
14.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřednívěstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
12.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 77/11Svazek 5411.března 2011 Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6149 – Suntory/Castel/GMdF/Savour Club/MAAF Subsidiaries) (1)  
11.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 77/12Svazek 5411.března 2011 Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6140 – DuPont/Danisco) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)  
11.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 77/10Svazek 5411.března 2011 Prodlouženídoby platnosti seznamů úspěšných uchazečů  
11.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 77/08Svazek 5411.března 2011 Sdělení Komise týkající se postupustanoveného čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 96/67/ES  
11.3.2011  

 
Na rozdíl od jednoho rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále i jen „NSS“) – zde čtenáři jistě tuší, že narážíme na problematiku tzv. souběhu pracovněprávního poměru a funkce člena statutárního orgánu[1] – se jiné rozhodnutí téhož soudu, vydané v listo  
11.3.2011  

 
Nekalosoutěžního jednání se může dopustit i zákonný zástupce soutěžitele, pokud účelem jednání takovéhoto zákonného zástupce bylo získání soutěžní výhody ve prospěch jiného soutěžitele.  
11.3.2011  

 
Úřední věstník Evropskéunie C 76/04Svazek 5410.března 2011 Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6134 – Bouygues/Heijmans UK) (1)  
10.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie L 63Svazek 5410.března 2011 Rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 3/2010/SC ze dne 1. července 2010 o sdílení vnitřních nákladů  
10.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
10.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
10.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
10.3.2011  

 
10.3.2011  

 
10.3.2011  

 
10.3.2011  

 
Dne 10.března 2011 nabývají účinnosti  
10.3.2011  

 
Částka 19 rozeslána dne 10.března 2011  
10.3.2011  

 
V podnikatelském prostřední dochází velmi často k situacím, kdy společníci poskytli své společnosti s ručením omezeným („Společnost“) půjčku na základě smlouvy o půjčce. Pokud bude mít následně Společnost potřebu zvýšit vlastní kapitál („VK“, tj. základní  
10.3.2011  

 
Za „jiného“ ve smyslu § 161 odst. 1 tr. zák. se považuje osoba, jejíž vztah k obstarání věci obecného zájmu je buď přímý nebo nepřímý. V prvém případě taková osoba věc obecného zájmu sama obstarává (tj. zpravidla rozhoduje), ve druhém případě pak může jít  
10.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie L 62Svazek 549.března 2011 Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. února 2011 o uzavření účtů Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 20082011/150/EU  
9.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie L 62Svazek 549.března 2011 Směrnice Komise 2011/32-34/EU ze dne 8. března 2011  
9.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 74/03Svazek 545.března 2011 Závěry Rady „Inovativní přístupy v systémech veřejnéhozdraví a zdravotní péče, pokud jde o chronická onemocnění“  
9.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 74/02Svazek 545.března 2011 Závěry Rady o investicích do budoucích evropských pracovníků ve zdravotnictví – prostor pro inovace a spolupráci  
9.3.2011  

 
9.3.2011  

 
9.3.2011  

 
Nejvyšším soudem ČR byl již dříve přijat závěr, že člen statutárního orgánu nemůže bez dalšího zmocnit jiného člena statutárního orgánu k jednání jménem společnosti. Ve světle nejnovější judikatury se však zdá, že ani tento závěr nelze absolutizovat.  
9.3.2011  

 
Spor účastníků o to, zda v závěti uvedené datum je datem, kdy byla listina zůstavitelem podepsána, je sporem, k jehož vyřešení nelze dospět postupem podle ustanovení § 175k odst. 1 o. s. ř., ale pouze postupem ve smyslu ustanovení § 175k odst. 2 o. s. ř.  
9.3.2011  

 
Strana 12 z 163 Jdi na stranu: |<  <  .. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 27. 07. 2021, 07:47
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 27. 07. 2021, 07:47  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.