Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 21. 01. 2021, 20:47  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
Původně jsem neměl v úmyslu na článek s titulkem „Daňová politika a souběh funkcí - polemika s Petrem Chrenkem“ reagovat, protože jsem v něm žádnou zásadní věcnou polemiku neshledal. Nicméně, po množících se upozorněních od svých přátel advokátů a daňový  
9.3.2011  

 
Dne 8.března 2011 nabývají účinnosti  
8.3.2011  

 
Částka 18 rozeslána dne 8.března2011  
8.3.2011  

 
Částka 17 rozeslána dne 8.března2011  
8.3.2011  

 
8.3.2011  

 
Advokátní kancelář Randl Partners se stala výhradním členem světové aliance Ius Laboris pro Českou republiku. Po náročném výběrovém řízení, které trvalo několik měsíců, došlo poslední únorový týden tohoto roku k finálnímu potvrzení přijetí Randl Partners  
8.3.2011  

 
Od konce roku 2005 je v našem právní řádu upraveno finanční zajištění. Přestože jde pro bankovní a finanční trh o významnouprávní úpravu, nedostávalo se mu přílišné pozornosti. V květnu 2009 došlo k novelizaci stávající evropské úpravy finančního zajiště  
8.3.2011  

 
Způsob určování výše přiměřeného zadostiučinění za porušení práva na přiměřenou délku soudního řízení může být obecně hledán v rámci vnitrostátního právního řádu, avšak výsledek takového postupu nesmí být zjevně nepřiměřený v porovnání se závěry obsaženým  
8.3.2011  

 
Nejvyšší soud v Brně rozhodl o vydání nového stanoviska trestního kolegiak trestnému činu loupeže. Řada případů zhodnocených soudem jako krádež se budenyní hodnotit jako loupež s přísnějším trestním postihem, řekl ve čtvrtek agentuře Mediafax mluvčí NS  
7.3.2011  

 
Dojde-li v řízení ke zrušení rozhodnutí z důvodu jeho závažnévady, spočívající především v nepřezkoumatelnosti rozhodnutí nebo nerespektování závazného právního názoru, popř. v rozporu postupu orgánu veřejné moci, který vydání rozhodnutí předcházel, s pr  
7.3.2011  

 
Nejvyšší soud České republiky se v několika svých aktuálních rozhodnutích vyslovil k otázce relativní neplatnosti právních úkonů podle zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  
7.3.2011  

 
6.3.2011  

 
6.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřednívěstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
5.3.2011  

 
4.3.2011  

 
4.3.2011  

 
4.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 68/07Svazek 543.března 2011 Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6127 – Atos Origin/Siemens IT Solutions & Services) (1)  
4.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 68/05Svazek 543.března 2011 Oznámení o pozbytí platnosti některých vyrovnávacích opatření  
4.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 68/06Svazek 543.března 2011 Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6104 – Safran/SNPE Matériaux Energétiques/Regulus) (1)  
4.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 68/04Svazek 543.března 2011 Výzva k podávání žádostí na rok 2011 – Druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013) (1)  
4.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 68/03Svazek 543.března 2011 Směnné kurzy vůči euru  
4.3.2011  

 
4.3.2011  

 
Koncem března 2011 se v pravidelném desetiletém intervalu uskuteční dlouho připravované a očekávané Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). Sčítání je součástí světového programu populačních a bytových censů, koordinovaného Evropskou hospodářskou  
4.3.2011  

 
Požadavek „odkázanosti“ dědice „výživou“ na zůstavitele je splněn vždy tehdy, kdyzůstavitel, i bez ze zákona vyplývající povinnosti, buď zcela zajišťuje pokrytí všech potřeb výživy dědice nebo se na pokrytí těchto potřeb, alespoň významnou měrou, podílí.  
4.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
3.3.2011  

 
Splnění základních kvalifikačníchpředpokladů musí povinně prokázat každý uchazeč, který má zájem podat nabídku v zadávacím řízení veřejnému zadavateli, ať už se jedná o podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných z  
3.3.2011  

 
Na webových stránkách Hospodářských novin IHNed.cz byl 18.2. zveřejněn příspěvek Petra Chrenka Daňová politika a souběh funkcí, ve kterém rozebírá aktuální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Pro připomenutí - Nejvyšší správní soud konstatoval, že jedn  
3.3.2011  

 
Skutečnost, že soud prováděl nadbytečně důkazy, může svědčit pro závěr o nepřiměřené době řízení tehdy, jestliže věc bylo nepochybně možno rozhodnout i bez těchto důkazů.  
3.3.2011  

 
Pražská právnická fakulta hostila konferenci „Mediální právo a regulace médií ve světle regulace internetu“. Nejenom studenti se tak mohli zapojit do diskuze o právnickém odvětví, které je u nás zatím „v plenkách“. Mediální právo (jako nováček v předmětec  
3.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
2.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
2.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
2.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
2.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
2.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
2.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
2.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
2.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 64/10Svazek 541.března 2011 Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6083 – Fiat/GM/VM Motori JV) (2)  
2.3.2011  

 
Úřední věstník Evropskéunie C 64/08Svazek 541.března 2011 Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnostiněkterých antidumpingových opatření  
2.3.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 64/06Svazek 541.března 2011 Výzva k předkládání návrhů ohledně společného pracovního programu ARTEMIS Joint Undertaking  
2.3.2011  

 
2.3.2011  

 
S nabytím účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,došlo mimo jiné k 1. lednu 2011 ke změně stávající právní úpravy týkající se poskytování souhlasu správce daně s výmazem právnických osob z veřejných rejstříků.  
2.3.2011  

 
Meze možnosti platně uzavřít rozhodčí doložku jsou zákonem dány týmiž okolnostmi, jimiž je omezena možnost uzavřít a schválit soudní smír. Spor o vyklizení nemovitostí, je sporem vyplývajícím z občanskoprávních vztahů účastníků, který obecně - v intencích  
2.3.2011  

 
1.3.2011  

 
K 1. lednu letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění. Přestože se jedná o nově přijatý zákon, není materie v něm obsažená pro český právní řád zcela nová. Zákon o finančním zajištění totiž nahrazuje ustanovení § 323a - 32  
1.3.2011  

 
Na zánik funkce kooptovaného člena představenstva nelze ani přiměřeně vztáhnoutustanovení § 66 odst. 1 obch. zák, funkce kooptovaného člena představenstva zaniká ke dni, kdy se konala (měla konat) nejbližší následující valná hromada, jež mohla (měla mož  
1.3.2011  

 
Zaměstnanci často vyjíždějí na pracovní cesty[1] ještě před začátkem pracovní směny[2] a vracejí se z nich až po skončenípracovní směny. Ovšem ne každý čas trvání (během) pracovní cesty, jež přesahuje pracovní směnu, je prací přesčas, jak se mnozí zaměst  
1.3.2011  

 
28.2.2011  

 
28.2.2011  

 
28.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
28.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
28.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
28.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
28.2.2011  

 
Dne 28.února 2011 nabývají účinnosti  
28.2.2011  

 
Částka 16 rozeslána dne 28. února 2011  
28.2.2011  

 
Částka 15 rozeslána dne 28. února 2011  
28.2.2011  

 
Částka 14 rozeslána dne 28. února 2011  
28.2.2011  

 
Za jednání, které je v rozporu se zákonem, bude stát postihovat také firmy. Počítá s tím návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který na svém zasedání schválila vláda, sdělil Mediafaxu zdroj obeznámený s jednáním. Návrh umožní trestat i tak  
28.2.2011  

 
Ustanovení § 449 odst. 1 obč. zák. zakládá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením následků újmy nazdraví způsobené škůdcem, tedy nákladů, jejichž účelem je obnovení zdraví neboalespoň zlepšení zdravotního stavu poškozeného, ni  
28.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie 
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie  
26.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 60A/02Svazek 5425.února 2011 Nábor smluvních zaměstnanců pro plnění časově omezených úkolů (Londýn)  
25.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 60A/01Svazek 5425.února 2011 Nábor pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (Londýn)  
25.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 60/12Svazek 5425.února 2011 Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6128 – Blackstone/Mivisa) (1)  
25.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 60/11Svazek 5425.února 2011 Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6120 – APMT/PSA/COSCO/DPPC/DPCT) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)  
25.2.2011  

 
25.2.2011  

 
25.2.2011  

 
Jednou ze základních zásad civilního práva, jimiž se řídí nejen náš právní řád,je zásada, že „nikdo nemůže převést na jiného více práv než sám má.“  
25.2.2011  

 
Nemajetkovou újmu vyvolanou porušením práva na přiměřenou délku řízení lze nahradit i tehdy, neskončilo-li příslušné řízení dříve než šest měsíců před nabytím účinnosti novely zákona č. 82/1998 Sb. provedenou zákonem č.160/2006 Sb., tedy šest měsíců před  
25.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 58/06Svazek 5424.února 2011 Žaloba Lichtenštejnského knížectví ze dne 22. prosince 2010 proti Kontrolnímuúřadu ESVO (Věc E-17/10)  
24.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 58/07Svazek 5424.února 2011 Oznámení o žádosti podle článku 30 směrnice 2004/17/ES – zpětvzetí – Žádost členského státu  
24.2.2011  

 
Úřední věstník Evropské unie C 58/05Svazek 5424.února 2011 Žaloba podaná Kontrolním úřadem ESVO dne 22. prosince 2010 proti Norsku (Věc E-18/10)  
24.2.2011  

 
Strana 13 z 163 Jdi na stranu: |<  <  .. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 21. 01. 2021, 20:47
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 21. 01. 2021, 20:47  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.