Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 27. 01. 2021, 23:52  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
V právní praxi je běžné, že mezery v právních předpisech vyplňují soudy výkladem právních norem a aplikací právních zásad. Velmi vzácnou je však situace, kdy soudní judikatura vytváří zcela nový institut, kterýzákonodárce opomíjí. Aktuálně se s tímto jud  
8.7.2011  

 
Dne 1. 7. 2009 nabyl účinnosti zákonč. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon“), na základě kterého došlo k bezprecedentní změně ve způsobu komunikace mezi veřejností a orgány veřejné moci. Ačkoli je zák  
8.7.2011  

 
Od zavedení do českého právního řádu způsobují některé instituty zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále též jen „InsZ“), řadu negativních jevů v aplikační praxi, zejména v případě zneužití insolvenčního zákonak  
7.7.2011  

 
Ke krácení dovolené dochází z důvodu nepřítomnosti zaměstnance v práci, a to nejen absence neomluvené (tototéma již bylo předmětem samostatného výkladu),[1] ale i z důvodu absence omluvené.  
7.7.2011  

 
Trestní kolegium Nejvyššího soudu v Brně přijalo sjednocující stanovisko,které se týká posuzování jednání podvodníků, kteří při dědických řízeních úmyslně uvádějí nepravdivé údaje s cílem obohatit se z dědictví ke škodě právoplatných dědiců.  
4.7.2011  

 
Žijeme v informační společnosti, ve které, více nežkdy jindy, platí - informace nad zlato. Ne nadarmo je právo na informace přímoprávem ústavním, tedy právem té nejvyšší právní síly. Současně u nás platí, stejně jako v jiných zemích EU, že o peníze jde  
4.7.2011  

 
Fúze je jednou z forem přeměn obchodních společností a družstev, která je upravena zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon“),od jehož nabytí účinnosti uplynou 1. července 2011 tři roky.  
1.7.2011  

 
Dne 9. března 2011 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, která má být naplněním ambiciózního plánu na zavedení celoevropského „trhu zdravotní péče“. Jedná se bezpochyby o  
1.7.2011  

 
30.6.2011  

 
Dne 23. června 2011 byla plenárním shromážděním Evropského parlamentu schválena nová směrnice o právech spotřebitelů. Směrnice je výsledkem přezkumu stávající unijní regulace spotřebitelských práv, jejímž cílem je zejména zjednodušení a větší důvěra v onl  
30.6.2011  

 
V Poslanecké sněmovně prošel prvním čtením vládou předkládaný balík zákonů, které přinesou podstatnou změnu soukromého práva v ČR. Mezi nimi se největší pozornosti těší nový občanský zákoník, a to především proto, že zasáhne do života všech občanů. Pro po  
30.6.2011  

 
29.6.2011  

 
29.6.2011  

 
29.6.2011  

 
K základním právům a povinnostem každého zaměstnavatele v pracovněprávní oblasti patří nejen právo a povinnost přidělovat zaměstnancům práci podle pracovní smlouvy a vytvořit jim pro práci vhodné prostředí, včetně zavedení opatření zajišťujících ochranu j  
29.6.2011  

 
Advokátní kancelář Glatzová & Co. poskytovala právní poradenství skupině New World Resources (NWR), která je prostřednictvím své dceřiné společnosti OKD předním producentem černého uhlí a koksu ve Střední Evropě a největším v České republice, při její rei  
29.6.2011  

 
28.6.2011  

 
28.6.2011  

 
28.6.2011  

 
28.6.2011  

 
Od 1. července tohoto roku má nabýt účinnosti novela zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (dále jen Zákon a Novela ), která nově ovlivní rozhodování sporů vzniklých ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování, jejichž stranou je spotřebi  
28.6.2011  

 
Poslanci v úterý znovu odsouhlasili novelu, která počítá se zvýšením soudních poplatků a podle ministerstva spravedlnosti má mimo jiné zamezit podávání zbytečných žalob. Sněmovna tak přehlasovala Senát, který návrh počátkem června zamítl.  
27.6.2011  

 
Dne 27. 5. 2011 byl na serveru epravo.cz uveřejněn rozsudek Nejvyššíhosoudu České republiky (dále jen „NS“) ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 23 Cdo 4561/2008. Jedná se o rozsudek zařazený do kategorie A, tedy kategorie významných rozhodnutí zásadní povahy, k  
24.6.2011  

 
I ve druhém čtvrtletí kalendářního roku 2011 bylo Nejvyšším soudem ČR publikováno několik zajímavých směnečně-právních rozhodnutí. Dvě z nich budou rozebrána v tomto článku. Nejvyššímu soudu byly předloženy k rozhodnutí otázky, zda při převodu směnky „nik  
24.6.2011  

 
23.6.2011  

 
V poslední době se tuzemské soudy na základě žalob českých sázkových a loterijních společností zabývaly otázkou, jaké právní důsledkyjsou spojeny se zrušením ustanovení zákona, které derogovalo jiné zákonné ustanovení.  
23.6.2011  

 
Nejvyšší soud České republiky svým rozsudkem ze dne 12. 10. 2010 významně přispěl ke správné a jednoznačné interpretacia aplikaci ust. § 56 písm. b) a ustanovení souvisejících zákoníku práce v praxi. Podle ust. § 56 písm. b) zákoníku práce zaměstnanec mů  
23.6.2011  

 
22.6.2011  

 
22.6.2011  

 
22.6.2011  

 
22.6.2011  

 
22.6.2011  

 
22.6.2011  

 
22.6.2011  

 
22.6.2011  

 
Dne 19. dubna 2011 rozhodl Ústavní soud o zrušení části zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.[1] Ačkol  
22.6.2011  

 
JUDr. Helena Hofmannová Ph.D. působí na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky ochran lidských práv a problematiky postavení menšin z hlediska komparativního. Absolvovala řadu studijních pobytů, např. na Ne  
22.6.2011  

 
21.6.2011  

 
21.6.2011  

 
21.6.2011  

 
21.6.2011  

 
21.6.2011  

 
21.6.2011  

 
21.6.2011  

 
21.6.2011  

 
Každý z nás se s velkou pravděpodobností s pojmem „stalking“ již někdy za život setkal, ať už prostřednictvím amerických filmů či přátel. Legislativně se však s tímto pojmem spíše nesetkáme, pohledem zákona jde totiž o skutkovou podstatu trestného činu „n  
21.6.2011  

 
Právnická fakulta v Olomouci je z hlediska založení třetí nejstaršífakultou Univerzity Palackého a druhou nejstarší právnickou fakultou v České republice. Výuka tam byla zahájena v roce 1679. V září 1855 byla fakulta uzavřena a výuka byla obnovena v roce  
21.6.2011  

 
Brněnská právnická fakulta byla jednou ze čtyř zakládajících fakultMasarykovy univerzity. Výuka byla zahájena v akademickém roce 1919/1920 a k profesorskému sboru patřila jména jako Bohumil Baxa, Jaroslav Kallab, Karel Engliš (první rektor univerzity) ne  
20.6.2011  

 
Sérii článků přibližujících návrh občanského zákoníku zakončujeme úpravou smluvního práva a náhrady škody. Přes 800 paragrafů věnujících se smluvnímu právu je nejobsáhlejší částí návrhu, proto přinášíme pouze nejvýznamnější změny a zásahy, které k danému  
20.6.2011  

 
20.6.2011  

 
20.6.2011  

 
20.6.2011  

 
20.6.2011  

 
20.6.2011  

 
Mnohaleté výmluvy českých řidičů na to, že jejich vozidlo v době spáchání dopravního přestupku řídila osoba blízká, končí. Poslanci totiž ve středu ve třetím čtení schválili novelu zákona o silničním provozu, která dává povinnost zaplatit pokutu majiteli  
20.6.2011  

 
17.6.2011  

 
17.6.2011  

 
17.6.2011  

 
17.6.2011  

 
17.6.2011  

 
17.6.2011  

 
Nejvyšší soud vydal dne 10. května 2011 rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1395/2010, v němž prohlásil za neplatné okamžité zrušení pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně. Zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě zrušil proto, že zaměstnankyně nedod  
17.6.2011  

 
Vsouvislosti s novelou zákona o účetnictví došlo i ke změnám postihů pro účetníjednotky. Změna vychází z novely č. 410/2010 Sb. z 9. prosince 2010, kterou semění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů.  
17.6.2011  

 
16.6.2011  

 
16.6.2011  

 
Zachování fungující hospodářské soutěže na trhu, kdy podniky soutěží o možnost uspokojovat poptávku za férově nastavených a rovnocenných podmínek, je jedním ze základních pilířů fungování hospodářství Evropské unie. Tržní prostředí může být narušeno nejrů  
16.6.2011  

 
Jestliže zaměstnanec vesjednané nebo zaměstnavatelem určené pracovní době neplní svoje pracovní povinnosti z pracovního poměru z důvodu nepřítomnosti na určeném pracovišti a jestliže nepřítomnost není způsobena jeho prokázanou pracovní neschopností, čerp  
16.6.2011  

 
Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?Chtěl bych být fyzikem. Je to nejušlechtilejší, nejkrásnější, nejduchovnější anejzáhadnější věda. Nevýhody vašeho povolání? Hlavní nevýhodou je permanentní stres, tenze a nasávání negativních emocí a ...čtěte ihned Wed, 15 June 2011 0:04:00 CEST  
15.6.2011  

 
15.6.2011  

 
15.6.2011  

 
15.6.2011  

 
15.6.2011  

 
Jak by se to mohlo stát? Řeč je o relativně nenápadném ustanovení § 58zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). To ukládá dodavatelům, kteří se ucházejí o veřejnou zakázku, pro případ, že u nich dojde  
15.6.2011  

 
JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. je advokát a zabývá se mediálním a soukromým právem. V roce 1993 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je autorem několika publikací, např. Úvěry zajištěné zástavním právem, Korupce na český způsob, Mediální právo, M  
15.6.2011  

 
Clifford Chance Prague poskytovala poradenství společnosti UniCredit Bank Czech Republic a dalším společnostem v rámci skupiny UniCredit při jejich přemístění do nové centrály v administrativní budově 'Filadelfie' v Praze 4, jedné z nejmodernějších kancel  
15.6.2011  

 
14.6.2011  

 
14.6.2011  

 
14.6.2011  

 
Důsledky nesprávně stanovené transferové ceny mohou být pro firmu citelné. Kromě doměření daně a souvisejících sankcí ze strany finančního úřadu hrozí též například společnosti, která získala investiční pobídku její ztráta. Jak minimalizovat případná rizi  
14.6.2011  

 
Pražská právnická fakulta je jednou ze čtyř původních fakult Univerzity Karlovy. Byla založena 7. dubna 1348 a dnes sídlí v budově navržené zakladatelem moderní české architektury Janem Kotěrou. Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. fakultu vede od roku 2006. V  
14.6.2011  

 
Sérii článků přibližujících návrh občanského zákoníku doplňujeme o úpravu věcných práv a dědictví. Zejména u dědictví byla média zahlcena palcovými titulky a veřejnost je s navrhovanou úpravou alespoň okrajově seznámena. Přinášíme nejdůležitější změny a z  
13.6.2011  

 
13.6.2011  

 
13.6.2011  

 
13.6.2011  

 
Jednodušší podnikání, ale také lepší postavení věřitelů by měl umožnit nový zákon o obchodních korporacích, který sněmovna ve středu pustila do druhéhočtení. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) by měla norma také ulevit podnikatelům a usn  
13.6.2011  

 
10.6.2011  

 
10.6.2011  

 
10.6.2011  

 
10.6.2011  

 
Ačkoliv se obchodní zákoník věnuje obchodním zvyklostem pouze okrajově a mezi odbornou veřejností se často objevuje názor, že argumentace obchodními zvyklostmi je znakem jisté bezradnosti, zůstává skutečností, že jsou obchodní zvyklosti hybnou silou obcho  
10.6.2011  

 
9.6.2011  

 
9.6.2011  

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) je bezesporu nejdůležitějším mediálním regulátorem televizního a rozhlasového vysílání v České republice. Právní základ činnosti a působnosti Rady představuje zákon o rozhlasovém a televizním vysí  
9.6.2011  

 
Třetí osobností měsíce je JUDr. Petr Čech, LL.M. Oblíbený vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se úspěšně realizuje i v soukromém sektoru. V kanceláři Glatzová & Co. garantuje a posiluje odbornou úroveň kolegů. V rozhovoru jsme mimo jiné zjis  
9.6.2011  

 
Místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce (zaměstnancem) vykonávána, je (jsou) ve smyslu ust. § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce jednou ze třech podstatných (povinných) náležitostí, které musí (resp. má každá) pracovní smlouva obsahovat - k  
9.6.2011  

 
8.6.2011  

 
8.6.2011  

 
8.6.2011  

 
8.6.2011  

 
Nejen v návaznosti na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) ve věci vad obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným lze poukázat na praxi rejstříkových soudůpři rozhodování o zápisech změn ve struktuře sp  
8.6.2011  

 
Strana 7 z 163 Jdi na stranu: |<  <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 27. 01. 2021, 23:52
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 27. 01. 2021, 23:52  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.