Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 26. 10. 2020, 11:19  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
29.11.2011  

 
29.11.2011  

 
Rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady je podle obchodního zákoníku v působnosti valné hromady. Valná hromada se může také usnést, že část zisku společnostirozdělí představenstvu a dozorčí radě ve formě tantiém. Co má ale přesně být  
29.11.2011  

 
28.11.2011  

 
28.11.2011  

 
28.11.2011  

 
Konec povinného označování provozoven identifikačním číslem, změny v pokračování živnosti po úmrtí podnikatele i řadu dalších úprav obsahuje novela živnostenského zákona, kterou na svém zasedání odsouhlasil Nečasův kabinet.Agentuře Mediafax to ve středu  
28.11.2011  

 
Výši zákonných úrokůz prodlení stanoví s účinností od 15. července 1994 nařízení vlády č. 142/1994Sb., s účinností od 28. dubna 2005 ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., s účinností od 1. července 2010 ve znění další novely, a to nařízení vlády č. 3  
28.11.2011  

 
Téma Nejvyššího státního zastupitelství je pro studenty práv lákavé, a tak není divu, že přednáška Pavla Zemana do posledního místa zaplnila přednáškový sál na pražské právnické fakultě. I přes velmi neformální atmosféru většina posluchačů odcházela z pře  
25.11.2011  

 
25.11.2011  

 
25.11.2011  

 
25.11.2011  

 
25.11.2011  

 
Úvodem posledního ze série článků pojednávajících o množství změn, které dozná zákoník práce, tedy pokud projde vládní návrh novely ZP (což jak je uvedeno v prvním článku z této série je velmi pravděpodobné) je vhodné připomenout, že účel všech tří článků  
25.11.2011  

 
V následujícím textu se zamyslíme nad (ne)přiměřeností smluvní pokuty (sjednané podle ustanovení § 544 občan. zák.) z hlediska ustanovení § 39 občan. zákoníku – tedya conto problému rozporu s dobrými mravy.  
25.11.2011  

 
Nejvyšší správní soud se v aktuálním rozsudku zedne 08.09.2011 sp. zn. 1 Afs 53/2011 znovu zabýval otázkou zdanění odměn subdodavatele, konkrétně otázkou, zda takové odměny podléhají dani z příjmů ze závislé činnosti. Finanční úřady totiž nejen v posuzov  
24.11.2011  

 
Smyslem tohoto příspěvku je upozornit na možné interpretační nesrovnalosti spojené s výslednou hodnotou podniku uvedenou v závěru znaleckého posudku.  
24.11.2011  

 
V prodlení je dlužník, který řádně a včas nesplnil svůj závazek (dluh). Jde-li o prodlení s plněním (uspokojením) peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění (splacení samotné jistiny) úroky z prodlení [1] s výjimkou případů, v n  
24.11.2011  

 
V aktuálním vydání týdeníku Ekonom najdete výsledky letošní soutěže Právnická firma roku 2011. Týdeník Ekonom samotné výsledky doplnil o řadu dalších informací: jak velké týmy odborníků v jednotlivých kancelářích pracují, jaké mají hodinové sazby i jaké  
24.11.2011  

 
23.11.2011  

 
23.11.2011  

 
23.11.2011  

 
Společnost EPRAVO.CZ pod záštitou předsedy vlády ČR RNDr. Petra Nečase, ministra spravedlnosti ČR JUDr. Jiřího Pospíšila a České advokátní komory vyhlásila již čtvrtý ročník soutěže Právnická firma roku. Stejně jako v minulých letech se veřejnost dozvěděl  
23.11.2011  

 
Mgr. Radek Bělor ukončil studium práv na PF UK v Praze v roce 2000. Po absolutoriu pracoval v bankovnictví, kde vedl oddělení odpovědné za boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Byl členem komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní  
23.11.2011  

 
22.11.2011  

 
22.11.2011  

 
22.11.2011  

 
22.11.2011  

 
Dne 9. listopadu 2011 prošel v třetím čtení v Poslanecké sněmovně návrh nového občanského zákoníku. V případě, že tento návrh projde i hlasováním Senátu a schválením Prezidentem republiky, přinese nový občanský zákoník spoustu nových změn v oblasti soukro  
22.11.2011  

 
V poslednídobě se stávají rozhodčí doložky předmětem mnoha odborných diskusí. Z tohoto důvodu považuje autor tohoto článku za užitečné podat stručné shrnutí nejnovějšíjudikatury, která se k této problematice váže a v závěru článku uvést příkladyplatnýc  
22.11.2011  

 
Situace ve šluknovském výběžku nyní může asi málokoho nechat lhostejným. Počátkem září se sešli starostové měst a obcí Šluknovského výběžku s ředitelkou Odboru prevence kriminality MV ČR a ředitelem Odboru bezpečnostní politiky MV ČR. Z jejich zasedání vz  
22.11.2011  

 
21.11.2011  

 
21.11.2011  

 
21.11.2011  

 
21.11.2011  

 
21.11.2011  

 
21.11.2011  

 
Prezident Václav Klaus vetoval zákon, který zavádí trestní odpovědnost právnických osob. Změnu, která soudu dovoluje trestat i firmy, odmítl prezident s tím, že jde proti logickému trendu odbourávání institutu kolektivní viny, informoval mluvčí Hradu Radi  
21.11.2011  

 
Výraz „pracovní posudek“ by snad mohl dosud mnohým zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům, starších ročníků, připomenout kádrové posudky z dob dávno minulých... Pracovní posudek je však standardním, i když nepovinným, personálním (pracovněprávním) dokladem.  
21.11.2011  

 
18.11.2011  

 
18.11.2011  

 
Parlament ČR schválil vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Návrh zákona nyní čeká jen na podpis prezidenta.  
18.11.2011  

 
Soukromoprávní komunikace za využití Informačního systému datových schránek (ISDS) v současné době nedosahujetakové popularity, jakou si tvůrci zákonné úpravy možná představovali. Omezenévyužívání možnosti zasílat datové zprávy mezi subjekty, jež nejsou  
18.11.2011  

 
Od 1. 1. 2012 dojde k poměrně významnému zvýšení základní nezabavitelné částky, jakož i hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy (tzv. výpočtové základny), uplatňovaných při, zvláště exekučních, srážkách ze mzdy a obdobných příjmů,[1] což v praxi v ko  
18.11.2011  

 
17.11.2011  

 
16.11.2011  

 
V předešlém článku byly popsány změny ZP[1] v ustanovení týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V následujících řádcích bude navázáno na předchozí článek.  
16.11.2011  

 
Od sklepa po půdu. Takový byl plán našich průvodců po kanceláři Kocián Šolc Balaštík (KŠB). A skutečně jsme se dozvěděli tolik zajímavých informací, že bude těžké je vměstnat do jediné reportáže. Golfová jamka, prvorepublikové artefakty anebo indiánské ob  
16.11.2011  

 
JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D. absolvovalana Karlově Univerzitě v Praze Právnickou fakultu v roce 1981 a Filosofickou fakultu v roce 1983. V roce 2010 obhájila disertační práci na téma Tolerance jakolidské právo na Právnické fakultě v Brně. V období  
16.11.2011  

 
15.11.2011  

 
15.11.2011  

 
15.11.2011  

 
15.11.2011  

 
15.11.2011  

 
15.11.2011  

 
15.11.2011  

 
15.11.2011  

 
15.11.2011  

 
Soudní poplatky vybírají soudy České republiky za řízení a za jednotlivé úkony na základě zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění (dále jen zákon o soudních poplatcích). Během své existence byl zákon několikrát novelizován. Letos by  
15.11.2011  

 
„Advokát není advokát, pokud je pouze podnikatel v oboru práva. Jsme přesvědčeni o tom, že s byznysem je spojenobrovský díl společenské odpovědnosti.“  
15.11.2011  

 
Těsně před státním svátkem „Dne vzniku samostatného československého státu“[1] se ve Vysokých Tatrách, ve Štrbském Plese (hotel Patria), uskutečnil druhý ročník mezinárodního sympozia (právo-obchod-ekonomika) organizovaný Univerzitou P.J.Šafárika v Košicí  
15.11.2011  

 
Rozhodčí doložku bude možné uzavírat pouze na samostatném papíře, nebude tedy nadále součástí textu smluv, práci rozhodců budou navíc nově moci dělat pouze lidé zapsaní v seznamu rozhodců ministerstva spravedlnosti. Zavádí tonovela zákona o rozhodčím říz  
14.11.2011  

 
Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s problematikou výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti, jakožto závazku osobní povahy, což je podmínka vyplývající z ustanovení § 66 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění  
11.11.2011  

 
10.11.2011  

 
10.11.2011  

 
10.11.2011  

 
10.11.2011  

 
10.11.2011  

 
Nejvyšší soud České republiky se několikrát ve svých rozhodnutích vyjádřil k vadám podání ak jejich důsledkům vyplývajícím pro další průběh insolvenčního řízení. Jedním z posledních rozhodnutí je usnesení Nejvyššího soudu, které bylo vyhlášeno pod sp. zn  
10.11.2011  

 
Listopadovou osobností měsíce je JUDr. Renata Vesecká PhD. Absolventku pražské právnické fakulty si většina lidí spojí se státním zastupitelstvím. Za mříže dostala například neonacistu Vlastimila Pechance, který zavraždil svitavského Roma Otu Absolona neb  
10.11.2011  

 
9.11.2011  

 
Smlouva o smlouvě budoucí, neboli pactum de contrahendo, je v praxi často využívána v případě, kdy smluvní strany mají zájem v dohodnuté době v budoucnu uzavřít smlouvu s určitým obsahem a pro tento případ si chtějí své právní vztahy předem v pevné a záva  
9.11.2011  

 
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Po absolutoriu práv vroce 1998 se stal justičním čekatelem a následně roku 2001 soudcem. Působil nejprve na Okresním soudu Praha-západ v oboru c  
9.11.2011  

 
Z analýzy vydané dne 7. listopadu 2011 advokátní kanceláří Allen & Overy vyplývá akutní povaha krize eurozóny. Z dotazovaných evropských podnikatelských lídrů 96 % uvedlo, že v příštích dvou až třech letech očekávají, že jejich potřeby financování vzrosto  
9.11.2011  

 
Ochrana spotřebiteleje jednou z nejdůležitějších oblastí, na kterou se zaměřuje evropská legislativa a která je následně zohledňována také národní legislativou členských států Evropské unie. Na území České republiky je ochrana spotřebitele upravena zejmé  
8.11.2011  

 
Zaměstnavatel může být jako kterýkoliv jiný subjekt účastníkem občanského soudního řízení, ať jde o spor obchodní (kupř. se svým obchodním partnerem), občansko-právní (např. se svým zákazníkem či třeba pronajímatelem, jakožto vlastníkem nebytových prostor  
8.11.2011  

 
7.11.2011  

 
7.11.2011  

 
7.11.2011  

 
7.11.2011  

 
7.11.2011  

 
„Některé problémy českého ústavního soudnictví.“ Název přednášky předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského již předznamenal, co se bude na další z odborných akcí spolku českých právníků Všehrd řešit. Téma pro budoucí právníky potřebné a budoucími právník  
7.11.2011  

 
Ústavní soud v úterý vyhověl Pavlu Hrstkovi z Liberce, který se domáhal určení neplatnosti smlouvy o půjčce a smlouvy o zajišťovacím převodu práva.Precedenční verdikt, který umožňuje spotřebitelům obracet se na soudy i když mají ve smlouvách rozhodčí dol  
7.11.2011  

 
Na webu GNUGPL.cz se objevily překlady všech verzí licence GNU GPL (GNU General Public License). Nově byla přeložena 1. a 3. verze GNU GPL a zrevidován překlad 2. verze tak, aby vyhovovala podmínkám GNU.org. Jde o neoficiální český překlad Obecné veřejné licence GNU, který nebyl vydán nadací Free Software Foundation (FSF).  
6.11.2011  

 
4.11.2011  

 
4.11.2011  

 
Právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích je jedním ze základních prvků institutu ochrany osobnosti. Občanský zákoník[1] tak umožňuje,aby se fyzická osoba mohla dovolávat majetkového plnění v případě, že by se satisfakce uvedená v § 13, odst. 1 zdála  
4.11.2011  

 
Představte si velkou advokátní kancelář a zdvojnásobte si ji. Teprve pak budete mít přibližnou představu o velikosti Havel, Holásek & Partners. Polovina náměstíčka ukrytého za Týnským chrámem, jen pár kroků od pražského Staroměstského náměstí, je pod vede  
4.11.2011  

 
3.11.2011  

 
3.11.2011  

 
Nejrozsáhlejší novela zákoníku práce („ZP“) od nabytí jeho účinnosti v r. 2007 obsahující přes 300 změnových bodů se sice ještě účinnou nestala, nicméně již nyní jsou některé z bodů této novely předmětem bouřlivých diskusí i kritiky vrámci (nejen odborné  
3.11.2011  

 
Dne 26. října 2011 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR druhé čtení sněmovního tisku č. 370 – vládního návrhu novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Cílem novely má být v souladu s programovým prohlášením vlády zejm  
3.11.2011  

 
„Hospodářskákrize v roce 2008 a následujících letech klienty donutila aktivně hledat nejlepší poskytovatele právních služeb. A my jsme si věřili, že pokud bude na právním trhu i z tohoto důvodu více otevřená soutěž mezi advokáty, máme šanci uspět. Nakone  
3.11.2011  

 
2.11.2011  

 
2.11.2011  

 
2.11.2011  

 
2.11.2011  

 
2.11.2011  

 
2.11.2011  

 
2.11.2011  

 
Strana 3 z 163 Jdi na stranu: |<  <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 26. 10. 2020, 11:19
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 26. 10. 2020, 11:19  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.