Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 30. 10. 2020, 11:47  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
2.11.2011  

 
2.11.2011  

 
Nabytí nebo zcizení v rámci běžného obchodního styku je jednou z výjimek uplatnění striktních požadavků ustanovení § 196aobchodního zákoníku („ObZ“) - tedy stanovení hodnoty převáděného majetku posudkem znalce jmenovaného soudem a případným schválením va  
2.11.2011  

 
JUDr. Aleš Pejchal celý svůj profesní život (od r. 1976) provozuje advokátní praxi. V ní je jeho působení úzce spjato se středočeským krajem a Prahou. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Pejchal, Nespala a spol. ( nyní 14 právníků). Z původně un  
2.11.2011  

 
1.11.2011  

 
V tomtočlánku bych Vás chtěl upozornit na zajímavý rozsudek Evropského soudního dvora. Dne 21. července 2011 rozhodl druhý senát ESD ve věci vedené pod spis. zn. C-503/09, jejímž předmětem byla žádost o rozhodnutí předběžné otázky týkající sevýkladu čl  
1.11.2011  

 
V nedávno vydané edici ročenky IFLR1000 pro rok 2012 se pražská kancelář Clifford Chance objevila mezi lídry na trhu fúzí a akvizic v České republice. Je tomu tak poprvé od doby, kdy publikace IFLR1000 začala vycházet.  
1.11.2011  

 
Horní komora ve čtvrtek 27. října 2011 schválila zákon, který zavádí trestní odpovědnost právnických osob. Změnu, která soudu dovoluje trestat i firmy, poslali senátoři k podepsání prezidentovi.  
31.10.2011  

 
V pátek 28. října 2011 vyznamenal prezident Václav Klaus u příležitosti 93. výročí vzniku samostatného československého státu 21 osobností. Mezi válečnými veterány, umělci, vědci a sportovci se objevilo jméno profesora Jana Kruliše-Randy. Pravnuka slavnéh  
31.10.2011  

 
V posledních letech mají věřitelé možnost domoci se uspokojení svých pohledávek přece jen efektivněji, ve srovnání se stavem, jaký po stránce vymahatelnosti panoval cca před deseti lety.  
27.10.2011  

 
Lze s klidným svědomím říci, že rozhodující vliv na současnou podobu českého práva spotřebitelů měla a pravděpodobně dále bude mít evropská integrace, která počala v roce 1951 smlouvou z Paříže. Následujícím převážně popisným textem nebudeme řešit jednotl  
27.10.2011  

 
Nechci polemizovat, jestli se v nedávné historii mohly nakupovat zdravotnické přístroje levněji. Žádný z auditů nákupů, který jsem měl možnost vidět, ale neprokázal předražení nákupů. Osobně se domnívám, že nákupy opravdu nebyly efektivní a mohlo se nakup  
27.10.2011  

 
Druhý den celosvětového kongresu World Jurist Association (WJA) zavedl advokáty (mimo jiné) do Školicího a vzdělávacího centra České advokátní komory, která je partnerem týdenní konference. Tématem odborného panelu byla „Budoucnost vztahu klienta a advoká  
27.10.2011  

 
Pražská právnická fakulta hostila jednu z nejvýše postavených českých osob v Evropské Unii. Přednáška velvyslankyně MilenyVicenové „ Srozumitelně a otevřeně o Evropě se uskutečnila v době, kdy státy Eurozóny čelí krizi. Velvyslankyně také poskytla exklu  
26.10.2011  

 
Nejvyšší soud České republiky vydal dne 20. 9. 2011 dlouho očekávaný rozsudek ve věci právní otázky předpokladů odstoupení od konkurenční doložky.  
26.10.2011  

 
JUDr. Jan Starzyk je absolventem Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze (1979). V roce 1982 získal na této fakultě titulJUDr. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře KADLUBIEC, STARZYK & PARTNERS. Předtím téměř desetiletí pracoval jako vedouc  
26.10.2011  

 
25.10.2011  

 
25.10.2011  

 
Na počátku července byla v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněna nová směrnice o správcích alternativních investičních fondů ( AIFMD příp. Směrnice )[1]. Tato Směrnice je reakcí EU na finanční krizi a požadavek na vytvoření harmonizovaného režimu pr  
25.10.2011  

 
Slovy „naše túra je krátká“ Nataša Randlová začíná prohlídku nevelké kanceláře, kde se ctí dobré mezilidské vztahy a na výbornou aplikuje pracovní a obchodní právo. Dva týmy, jedenáct právníků, „plážové“ zasedací místnosti a vínová barva – nejen to je Ran  
25.10.2011  

 
Problematika osobních údajů[1] je nejen v České republice, ale rovněž v celé Evropské unii, poměrně novou oblastí. Ochrana osobních údajů velmi úzce souvisí se základními lidskými právy a svobodami, a to především s právem na ochranu před neoprávněným sh  
25.10.2011  

 
V pondělí 24. října (tedy v Den Spojených národů) začal v Praze 24. výroční celosvětový kongres práva, který má jako hlavní téma Národní právní systémyv globalizovaném světě. Do hlavního města se sjelo na 500 právníků z 50 ti zemí, a to převážně z justič  
25.10.2011  

 
Bývalé sídlo Federálního shromáždění bylo opět plné. Tři stovky hostů zasedly do poslaneckých křesel, ti nejvýznamnější potom za předsednické stolky. Notářská komora České republiky uspořádala svou celostátní konferenci a zvolila sál, ze kterého dodnes dý  
24.10.2011  

 
24.10.2011  

 
24.10.2011  

 
24.10.2011  

 
24.10.2011  

 
24.10.2011  

 
24.10.2011  

 
24.10.2011  

 
24.10.2011  

 
Desetileté slevy na dani místo pětiletých, podpora technologických center a regionů s vysokou nezaměstnaností, takové změny obsahuje novela zákona o investičních pobídkách. Návrh ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) dne 19. října 2011 schválila vláda, po  
24.10.2011  

 
„Z velké kanceláře jsme odešli, abychom udrželi rodinný přístup a osobní kontakt s klientem. Klient musí mít pocit, že je vaší prioritou.“ tvrdí JUDr. Nataša Randlová, která nám společně s advokátní koncipientkou Mgr. Barborou Suchou poskytla rozhovor o c  
24.10.2011  

 
Ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku stanoví podmínky kupní smlouvy pro případ, že společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost (dále jen „společnost“) nabývá majetek od společníka, zakladatele, akcionáře nebo osoby jednající s ním ve sh  
21.10.2011  

 
Nejen ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je v poslední době čím dálčastěji skloňován termín „bid-rigging“. Jedná se o téma spadající svou povahoudo oblasti hospodářské soutěže, která však má podstatný dopad na zadávání veřejných zakázek. Ač  
21.10.2011  

 
Znalecké posudky na ocenění majetku, které jsou vyžadovány ze zákonných důvodů, jsou spojeny s určitou právní agendou v počáteční fázi. Ať už se jedná o ocenění nepeněžitého vkladu, obchodního jmění pro účely rozdělení společnosti, převod majetku mezi spř  
21.10.2011  

 
Národní právní systémy v globalizovaném světě, to je ústředním tématem celosvětového kongresu, který se letos koná v Praze. Od 23. do 28. října 2011 se tak hlavníměsto České republiky stane centrem světového práva. Součástí kongresu bude například oslava  
21.10.2011  

 
Tento článek si klade za cíl přiblížit čtenářům některá nedávná rozhodnutí českých soudů v oblasti odpovědnosti za lyžařské úrazy na sjezdových tratích a připomenout pravidla, jimiž se pohyb na sjezdovkách řídí.  
20.10.2011  

 
V právní teorii se dlouho řešila otázka, zda rozhodce při své činnosti nalézá právo, obdobně jako to činí při své činnosti soudce (o čemž pochybnosti nepanují), tak, že rozhodce působí v rámci rozhodčího řízení jako zástupce stran, z čehož se implikuje zá  
20.10.2011  

 
Pod heslem „Diskutujte s těmi, kteřízákony skutečně aplikují“ uspořádala Česká advokátní komora další z odborných seminářů pro zástupce médií. Tématem byla Bezplatná právní pomoc pro potřebné aúskalí její navrhované právní úpravy. Svůj pohled na problem  
20.10.2011  

 
19.10.2011  

 
19.10.2011  

 
19.10.2011  

 
19.10.2011  

 
19.10.2011  

 
19.10.2011  

 
19.10.2011  

 
19.10.2011  

 
19.10.2011  

 
Nulita[1] správních rozhodnutí je pojmem již dlouho známým a užívaným. O institutu nulity bylo napsáno nemalé množství odborných článků a vydáno nezanedbatelné množství rozhodnutí soudů. Samotná otázka nicotnosti rozhodnutí a jejich důvodů byla donedávna  
19.10.2011  

 
JUDr. Aleš Čeněk vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Již během studií otevřel knihkupectví s odbornou literaturou, neboť pociťoval obtížnou dostupnost právnické literatury. V současnédobě provozuje síť kamenných knihkupectví v Č  
19.10.2011  

 
S účinností od 1. července 2008 je právní úprava přeměn obchodních společností a družstev v České republice obsažena v samostatném zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností adružstev. Přijetí tohoto zákona, jenž upravuje otázky týkající  
18.10.2011  

 
Moderní a dynamická. Takse kancelář KŠD Šťovíček prezentuje. A tak také opravdu působí. Impozantní výhled na Prahu z nejvyšší budovy u nás, záviděníhodná sbírka umění a právnický umdělají z této kanceláře nepřehlédnutelného závodníka na cestě k úspěchu.  
18.10.2011  

 
Jedním ze způsobů, které by v budoucnu mohly pomoci poodhalit vlastnickou strukturu akciových společností, která je nyní mnohdy nedohledatelná, je registrace listinných akcií na majitele. Počítá s tím návrh, který 12. října 2011 představil ministr sprave  
17.10.2011  

 
„KŠD Šťovíček se jak česká advokátní kancelář, na rozdíl od zahraničních kanceláří s podporou mezinárodní sítě, zaměřuje především na efektivitu. A právě efektivita je tím, v čem je potřeba vycházet klientům vstříc.“  
17.10.2011  

 
14.10.2011  

 
Cílem tohoto příspěvku je upozornit čtenáře na nejdůležitější změny zákoníku práce (ZP nebo kde u § není uvedeno jinak, jedná se o ZP), které přinese vládní návrh novely zákoníku práce, tedy pokud bude tato novela schválena, což je vzhledem k aktuálnímu r  
14.10.2011  

 
Jedním ze základních lidských práv je právo vlastnit majetek, toto právo je chráněno Listinou základních práv a svobod a to konkrétně čl. 11 této Listiny. Z předmětného ustanovení vyplývá že „každý má právo vlastnitmajetek“. Obdobně je toto základní práv  
13.10.2011  

 
Schengenský informační systém je systémem, který vznikl vsouvislosti s potřebou Evropské unie na zachování a rozvíjení prostoru svobodya zajišťování bezpečnosti a spravedlnosti na území členských států. Vytvoření tohoto systému bylo jednou z podmínek pr  
13.10.2011  

 
Svým příspěvkem bych si dovolila navázat na článek pana JUDr. Petra Kolmana, Ph.D., publikovaný na tomto místě dne 4.7.2011 pod názvem Odměnyúředníků již nejsou tajné aneb o peníze jde až v první řadě, ve kterém upozornil na zásadní rozhodnutí Nejvyššího  
12.10.2011  

 
Doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D.,LL.M., MBA je advokát, informatik a soudní znalec se specializací na výpočetnítechniku, počítačovou kriminalistiku, autorská práva a životní prostředí. Působí jako člen rozkladové komise pro veřejné zakázky Úřadu p  
12.10.2011  

 
11.10.2011  

 
11.10.2011  

 
11.10.2011  

 
11.10.2011  

 
11.10.2011  

 
V minulosti bylo vydáno více rozhodnutí soudů vyšších stupňů k otázce ústavnosti squeeze-outů před novelou provedenou zák. č. 377/2005 Sb. (tedy za situace, kdy nebyl zákonem zakotven obligatorní dohled ČNB). Jednalo se zatím většinou o rozhodnutí o nepla  
11.10.2011  

 
Vzetí zaměstnance do vazby samo o sobě není výpovědním důvodem ani důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel by však mohl okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnanci ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, pakliže by byl za  
11.10.2011  

 
10.10.2011  

 
Nájemník nesmí dostat výpověď z nájmu v bytě, pokud si během nájemního vztahu pořídil vlastní rodinný dům, který považuje za dům určený k rekreaci. Výpověď z nájmu nesmí dostat ani v okamžiku, když tento dům obývá dlouhodobě, řekl agentuře Mediafax mluvčí  
10.10.2011  

 
Vysoká účast a zvučná jména provázely první letošní akademickou diskuzi pořádanou Spolkem českých právníků VŠEHRD na pražské právnické fakultě. Tématem byla smluvní pokuta, a to její aktuální otázky a problémy. Jan Dědič, Petr Čech, Pavel Horák, Jan Petro  
10.10.2011  

 
Burčák je částečně zkvašený mošt z hroznů révy vinné, který obsahuje vyvážený a chuťově harmonický poměr alkoholu, cukru a kyselin. Je to de facto meziprodukt při výrobě vína. Vinaři též burčák definují jako kvasící vinný mošt v fázi tzv. bouřlivého k  
10.10.2011  

 
Dne 31. května 2011 vynesl Nejvyšší soud České republiky pod sp. zn. 29 Cdo 1053/2009 další z řady rozhodnutí týkajících se problematiky zástavního práva a jeho promlčení. V tomto případě se jednalo o vcelku klasickou situaci, kdy dlužník a banka uzavřeli  
7.10.2011  

 
Již delší dobu je v českém právním prostředí hojně využíváno ustanovení § 501 občanského zákoníku („OZ“), dle kterého zcizitel neodpovídá za vady věci, pokud je věc přenechána jak stojí a leží. Tento institut je v praxi nejčastěji využíván při uzavírání k  
6.10.2011  

 
Říjnovou „Osobností měsíce“ je JUDr. Klára Slámová, jedna z nejznámějších advokátek u nás. Po studiích na Státní konzervatoři (obor housle) se rozhodla přejít na práva a hudební nástroj odložit. V roce 2001 začala pracovat jako koncipientka a po složení a  
6.10.2011  

 
Dne 2. 9. 2011 byl na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve třetím čtení schválen návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Dne 19. 9. 2011 byl návr  
5.10.2011  

 
V článku Kdo hradí náklady „neoprávněné“ reklamace, který vyšel dne 20.7.2011 zde na epravu jsme se zabývali jedním konkrétním a dosti aktuálním problémem spotřebitelského práva, přičemž tento samozřejmě není jedinou útrapou běžného spotřebitele v jeho „r  
5.10.2011  

 
Karolína Brosková je čerstvou absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nyní koncipientka u Mališ Nevrkla Legal. Pochází ze Slovenska, kde v průběhu studií také sbírala první zkušenosti v oblasti advokacie u Fiačan & Partners v Liptovském  
5.10.2011  

 
4.10.2011  

 
4.10.2011  

 
4.10.2011  

 
4.10.2011  

 
Podle § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění (dále jen „zákon“), se vlastnická práva, zástavní práva, práva odpovídající věcným břemenům a předkupní práva s věcněprávními účinky, která vzn  
4.10.2011  

 
Vláda na svém zasedání schválila návrh ministerstva spravedlnosti na zakotvení institutu dohody o vině a trestu do českého právního řádu, Mediafaxu to uvedl zdroj obeznámený s jednáním. Návrh novely trestního řádu umožní obviněným, aby se včas doznali a s  
3.10.2011  

 
Správní právo můžeme označit jako jeden z nejvýznamnějších subsystémů českého právního řádu. Jeho posláním je upravovat postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se v souvislosti s realizací výkonné moci ve státě ve sféř  
3.10.2011  

 
Přestože oblast veřejných zakázek doznala v poslední době značné medializace, přičemž lze předpokládat, že samotný pojem „veřejná zakázka“ je již považován za významově zřejmý, pokládám za vhodné úvodem specifikovat, co se pod tímto pojmem rozumí z právní  
29.9.2011  

 
V současné době prochází druhým čtením v Poslanecké sněmovně návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim[1] (dále jen „TOPOZ“). Podle § 1 odst.1 jeho návrhu bude TOPOZ upravovat „podmínky trestní odpovědnosti právnických osob,  
29.9.2011  

 
JUDr. Eva Vaňková vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Od roku 2003 je samostatný advokát se zaměřením na rodinné, občanské, obchodní i trestní právo, kdy se nechává ustanovovat i jako obhájce pro trestní řízení (polovina přidělených  
29.9.2011  

 
27.9.2011  

 
27.9.2011  

 
27.9.2011  

 
27.9.2011  

 
27.9.2011  

 
27.9.2011  

 
27.9.2011  

 
Neúprosně se přibližuje okamžik, kdy má dojít k zásadní rekodifikaci českého soukromého práva. Po letech příprav se dočká český právní řád nových norem, které budou znamenat zásadní změny oproti stávající úpravě. Kromě nového občanského zákoníku bude pro  
27.9.2011  

 
Mnoho let připravovaný návrh rekodifikace soukromého práva je Poslaneckou sněmovnou i přes odpor opozičních poslanců již projednáván ve druhém čtení. Ačkoli by nový občanský zákoník spolu sdalšími doprovodnými předpisy neměl nabýt účinnosti dříve než v r  
27.9.2011  

 
26.9.2011  

 
26.9.2011  

 
26.9.2011  

 
Strana 4 z 163 Jdi na stranu: |<  <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 30. 10. 2020, 11:47
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 30. 10. 2020, 11:47  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.