Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 30. 10. 2020, 11:59  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
Právní poradci i manažeři obchodních společností se již několik let zabývají otázkou souběhu funkcí, tedy situací, kdy člen statutárního orgánu či osoba, která je přímo statutárním orgánem (dále v textu uvádíme jen „člen statutárního orgánu“), vykonává zá  
10.1.2012  

 
9.1.2012  

 
9.1.2012  

 
9.1.2012  

 
9.1.2012  

 
9.1.2012  

 
Rozhodčí doložku bude možné uzavírat pouze na samostatném papíře, nově budou navíc moci dělat práci rozhodců pouze lidé zapsaní v seznamu ministerstva spravedlnosti. Příslušný zákon, který změny zavádí, podepsal v pondělí 2. ledna 2012 prezident Václav Kl  
9.1.2012  

 
Jednou z pozoruhodných publikací konce roku 2010 ve světové právnické literatuře je populárně-vědecká monografie anglického autora Richarda Susskinda s názvem „The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services“, kterou vydalo renomované nakladatelství Oxford University Press (OUP). Tato publikace, jako jediná v současné době, je věnována vysoce aktuálnímu tématu budoucího postavení všech právnických profesí v době informační společnosti, jakož i souvisejícím otázkám budoucího vývoje v této oblasti  
8.1.2012  

 
K 1. lednu 2012 vstupuje v účinnost revidované znění Pravidel rozhodčího řízení ICC z roku 1998 („pravidla ICC“ nebo „pravidla“), jednoho z nejužívanějších souborů pravidel mezinárodní arbitráže. Od nového roku se těmito pravidly budou řídit veškerá rozho  
6.1.2012  

 
5.1.2012  

 
5.1.2012  

 
5.1.2012  

 
5.1.2012  

 
Jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů roku 2011 bylo bezesporu schválení penzijní reformy. Na konci prosince byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů tři zákony, které představují právní rámec penzijní reformy - zákon o důchodovém spoření, zákon o doplňk  
5.1.2012  

 
Do zákoníku práce[1] se s účinností od 1. 1. 2012 v novém ust. § 69 odst. 2 vrací částečné moderační právo soudu ohledně náhrady mzdy nebo platu, která náleží zaměstnanci za podmínek stanovených § 69 odst. 1 zákoníku práce přineplatném rozvázání pracovní  
5.1.2012  

 
Říká se mu matematik zločinu a jeho práce je pro právníky a soudce mnohdy nenahraditelná. Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. je jeden z celosvětově nejuznávanějších forenzních biomechaniků a jediný Čech, který stále posouvá hranice v tomto oboru. Vědec a zapá  
5.1.2012  

 
4.1.2012  

 
4.1.2012  

 
4.1.2012  

 
4.1.2012  

 
4.1.2012  

 
Na konci minulého roku vyšel v Lidových novinách článek Jiřího Peterky, ve kterém se autor pozastavuje nad nejasnou otázkou účinnosti doručení ze strany orgánů veřejné moci klasickou poštou v případě, kdy má příslušná osoba zřízenu datovou schránku a přís  
4.1.2012  

 
Zákoník práce upravuje s účinností od 1. 1. 2012 pro zaměstnance zajímavé novinky v souvislosti s případným přechodem (převodem) práv a povinností z pracovně-právních vztahů. [1] Zaměstnanec, který si nepřeje přejít k (novému) zaměstnavateli, na kterého p  
4.1.2012  

 
Která právnická profese je nejzajímavější? Co vlastně podrobně dělá státní zástupce nebo notář? Které povolání si vybrat? Otázky, jenž si za svůj život položí většina právníků. Všichni jsme prošli stejnými školami, jenže naše osudy na poli práva se velmi  
4.1.2012  

 
3.1.2012  

 
3.1.2012  

 
S účinnostíod 1. 1. 2012 se mění právní úprava obchodního vedení společnosti. Novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 351/2011 Sb. zavádí zcela nový institut, ato pověření obchodním vedením. Podle této nové právní úpravy bude jednatel společnost  
3.1.2012  

 
Ministerstvo spravedlnosti chce zlepšit boj proti drobné kriminalitě, počítá proto se vznikem centrálního registru přestupků v polovině roku 2013. Registr pomůže při trestání lidí, kteří se drobné kriminality dopouštějí opakovaně, uvedl ve středu ministr  
2.1.2012  

 
Nejvyšší soud ČR se ve svém rozsudku sp. zn. 26 Cdo 4677/2009, ze dne 12. 10. 2011,[1] vyjádřil k otázce, zda je pronajímatel oprávněn zvýšit nájemné podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, jestliže bylo mezi účastníky nájemní s  
2.1.2012  

 
30.12.2011  

 
30.12.2011  

 
Dne 10. ledna 2011 bylo pod sp. zn. 23 Cdo 2575/2010 vydáno rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k názoru, že „je-li zaplacení smluvní pokuty vázáno na odstoupení účastníka od smlouvy, byť odůvodněné porušením povinn  
30.12.2011  

 
Zaměstnavatel nesmí ve smyslu ust. § 66 odst. 1 věty druhé zákoníku práce ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 [1] do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné prac  
30.12.2011  

 
Asi každý, kdo se někdy věnoval studiu cizího jazyka, ví, že narazit na „falešného přítele“ nemusí znamenat jen negativní překvapení o člověku, který zklamal naši důvěru. V lingvistice se obvykle jedná o dvojici slov, která sice na první pohled vypadají s  
29.12.2011  

 
Drobné avšak soustavné porušování povinností ze strany zaměstnanců je v praxi relativně častým nešvarem, tento příspěvek by proto měl nastínit možnosti a pravidla jeho postihu směřujícího k rozvázání pracovního poměru. Zákoník práce rozlišuje celkem tři s  
29.12.2011  

 
Poslanecká sněmovna přehlasovala 6. listopadu 2011 senátní veto týkající se vládního návrhu novely zákona o zaměstnanosti, který nově rozšiřuje definici nelegální práce o závislou práci konanou mimo pracovněprávní vztah, tzv. švarcsystém. Novela nabude úč  
28.12.2011  

 
Služby jsou v rámci Evropské unie integrální součástí tzv. čtyř svobod (volného pohybu zboží a služeb, kapitálu a pracovních sil). Obecná právní úprava volného pohybu služeb je obsažena ve Smlouvě o založení Evropského společenství. V oblasti finančních s  
28.12.2011  

 
Nečasova vláda ve středu 21. prosince 2011 odsouhlasila novelu stavebního zákona, která má například usnadnit budování doplňkových staveb u rodinných domů nebo zpřesnit pozici veřejnosti ve stavebním řízení, uvedl zdroj Mediafaxu. Norma ministerstva pro m  
27.12.2011  

 
Dohoda o pracovní činnosti (normativně upravená v ust. § 76 a ustanoveních následujících a souvisejících zákoníku práce) je jedním ze tří základních pracovně-právních vztahů, v nichž je vykonávána závislá činnost – závislá práce. V praxi je využívána jak  
27.12.2011  

 
23.12.2011  

 
Dne 1. září 2011 nabyl účinnostizákon č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „ZSP“).Hlavním důvodem přijetí novely ZSP byla skutečnost, že stávající  
23.12.2011  

 
Zaměstnavatel je povinen některé případy rozvázání pracovního poměru projednat a jiné oznámit odborům, pokud u něj působí. Nesplnění povinnosti sice nezpůsobí neplatnost rozvázání pracovního poměru, [1] ale zaměstnavateli hrozí pokuty od inspekčních orgán  
23.12.2011  

 
V uplynulých několika týdnech se rozhořela legislativní bitva o novelu zákona o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.) mezi oběma komorami Parlamentu ČR. Konečná podoba půldruhého roku vznikající novely zákona je po hlasování v Poslanecké sněmovně a Senátu  
22.12.2011  

 
Navrhovaný nový občanský zákoník dále jen „Nový občanský zákoník“, který by mělvstoupit v platnost v roce 2014, přináší nově vymezení některých věcných práv.K takovým největším změnám oproti současnému stavu je návrat před rok 1960, cose týče definován  
22.12.2011  

 
Dne 27.11. 2011 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 351/2011 ze dne 27.10. 2011, kterým se s účinností od 1.1. 2012 mění zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění (obch. zákoník). Účelem tohoto příspěvku je stručně obeznámit čtenáře alespoň s některými z  
22.12.2011  

 
Medializace rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (3 Ads 119/2010 - 58 z 9. 12. 2010) spustila letos na jaře velkou vlnu debat nad problematikou souběhu funkce statutárního orgánu nebo členastatutárního orgánu (dále jen „statutární orgán“) a vedoucího za  
21.12.2011  

 
20.12.2011  

 
20.12.2011  

 
20.12.2011  

 
20.12.2011  

 
Obsáhlá novela zákonem č. 351/2011Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kterou 11. listopadu 2011 podepsal prezident republiky, a která vstoupí v účinnost od 1. ledna 2012 (  
20.12.2011  

 
19.12.2011  

 
19.12.2011  

 
19.12.2011  

 
19.12.2011  

 
19.12.2011  

 
19.12.2011  

 
Sněmovna v pátek 16. prosince 2011 ve třetím, závěrečném čtení schválila nový zákon o obchodních korporacích. Norma, která má zjednodušit podnikání, ale také upravit postavení věřitelů, obsahuje veškerá pravidla týkající sevzniku, správy a zániku firem a  
19.12.2011  

 
Nabídnout kvalitní klientskýseminář a zaujmout, to je výzva pro většinu advokátních kanceláří. I když se může zdát, že rozhodující je pouze obsah, na formu by se také nemělo zapomínat.Klienti si pak vaše jméno spojí s kvalitní prezentací a příjemně str  
19.12.2011  

 
Zrušit pracovní poměr okamžitě (tzv. na hodinu) lze jen zcela výjimečně. Jde o velice delikátní způsob rozvázání pracovního poměru, což se projevuje v přísných podmínkách, za nichž lze k okamžitému zrušení pracovního poměru přistoupit.  
19.12.2011  

 
V tomto článku bychom rádi poukázali na možnou „nespravedlnost“ současné právní úpravy bezdůvodného obohacení. Úprava bezdůvodného obohacení, resp. povinnosti obohaceného vydat obohacení, které získal bezdůvodně, jeupravena § 451 a násl. občanského zákon  
16.12.2011  

 
15.12.2011  

 
Již mnohokrát diskutovaná novela zákoníku práce účinná od 1. ledna 2012s sebou přináší mimo jiné řadu zásadních změn ve vztahu ke vzniku, trvání a skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel bude v řadě případů postaven před otázku, zda v konkrétní situaci  
15.12.2011  

 
Odstupné jako jednorázové peněžité plnění je povinen vyplatit zaměstnavatelzaměstnanci ve stanovených (zákoníkem práce uvedených) případech rozvázání pracovního poměru; mezi ně patří předně rozvázání pracovního poměru v důsledku u zaměstnavatele probíhaj  
15.12.2011  

 
JUDr. Martin Maisner, PhD. je předním a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti. Jako rozhodce nejdříve začínal s právem informačních technologií, kde je stále vel  
15.12.2011  

 
Cílem tohoto článku je upozornit čtenáře na nahlížení na institut „rámcové smlouvy“ jako na druh smlouvy inominátní (neboli nepojmenované) ve smyslu § 269 odst. 2 obchodního zákoníku (dále jen „ObchZ“). Tento pohled byl v posledních letech nastolen a posl 
14.12.2011  

 
Využívání právního informačního systému (PIS) je pro advokáty, soudce, notáře nebo státní zástupce téměř povinností. Těžko bychom našli právnickou firmu, která by některý ze systémů nevyužívala. Jak se ale k možnosti využít profesionálnívyhledávač staví  
14.12.2011  

 
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB) posílila tým advokátů o Petra Sedlatého. S téměř sedmdesáti právními a daňovými specialisty a s kancelářemi v Praze, Karlových Varech a Ostravě je KŠB jednou z největších advokátních kanceláří v ČR.  
14.12.2011  

 
Zásada pacta sunt servanda (smlouvy se mají dodržovat) je bezpochyby jednou ze základních zásad soukromého práva, není však zdaleka absolutní. Obvyklou výjimkou ze závaznosti smlouvy bývají situace, kdy se plnění smlouvy stane bez zavinění povinné smluvní  
13.12.2011  

 
Poslanecká sněmovna v úterý 7. prosince 2011 přehlasovala hlasy 170poslanců rozhodnutí prezidenta republiky a opět tak schválila zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Změna soudu nově dovoluje trestat i firmy.  
12.12.2011  

 
Dohoda o provedení práce má narozdíl od dohodyo pracovní činnosti nebo pracovního poměru, jež jsou uzavírány zpravidla na delší dobu, ať určitou nebo neurčitou, spíše jednorázový charakter; obvykle jde osplnění ojedinělého, nárazového úkolu. Dohoda o pr  
12.12.2011  

 
9.12.2011  

 
9.12.2011  

 
9.12.2011  

 
9.12.2011  

 
9.12.2011  

 
9.12.2011  

 
9.12.2011  

 
9.12.2011  

 
9.12.2011  

 
Předměty kulturní povahy jsou považovány za významné dědictví dané země, resp. jejího národa, a jsou chráněny mnoha právními předpisy. Tento zájem se projevuje zejména v mnoha omezeních, kterými stát limituje vývoz uměleckých předmětů, a snaží se tak mít  
9.12.2011  

 
Od počátku tohoto roku probíhá diskuse o přípravě nové generace zadávacích směrnic zahájená z podnětu Evropské komise (dále jen „Komise“). Pro připomenutí, v lednu tohoto roku vydala Komise dokument nazvaný zkráceně Zelená kniha o modernizaci politiky veř  
8.12.2011  

 
Problematika sjednávání zkušební doby a případného rozvázání pracovního poměru během ní byla na těchto stránkách poměrně obsáhle rozebrána, [1] a proto postačí upozornit toliko na novinky od 1. 1.2012. [2]  
8.12.2011  

 
Dnes adenně ve sdělovacích prostředcích, odborné literatuře a dalších zdrojích slýcháme, jak moc jsou spotřebitelé možností odstoupení od smlouvy chráněni, ne vždyjsou však zmíněny slabiny snižující účinnost tohoto právního institutu. Problémy nastávají  
7.12.2011  

 
Kulatá výročí se mají slavit. Wolters Kluwer ČR si ke dvaceti letům právního informačního systému ASPI na českém trhu nadělili aplikaci iASPI.Rozhodli jsme se novinku vyzkoušet a při té příležitosti zjistit, jak se s ASPI pracuje v úspěšné advokátní kanc  
7.12.2011  

 
Právní úprava institutu správce dědictví je obsažena zejména v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), zákoně č. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „Občanský soudní řád“) a zákoně č.358/1992 Sb., o notářích a j  
6.12.2011  

 
Vyřídit a získat stavební povolení z pohodlí domova prostřednictvím internetu nebude již brzy snem, ale realitou. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje projekt digitalizace procesů souvisejících se stavebním zákonem, sdělil Jan Dvořák z tiskového oddě  
5.12.2011  

 
Podle ust. § 49 odst. 1 zákoníku práce, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohoda o rozvázání pracovního poměru je zřejmě nejjednodušším způsobem skončení pracovního poměru, ani  
5.12.2011  

 
Nejvyšší správní soud vydal dne 29. září 2011 rozsudek sp. zn. 4 Ads 75/2011, v němž vyslovil názor, že pouhá skutečnost, že se v provozovně během přestávky na jídlo a oddech jako jediná vyskytuje osoba, se kterou není uzavřen platný pracovněprávní vztah,  
2.12.2011  

 
V debatách okolo přípustnosti nařízení státní moci namířených vůči poskytovatelům služeb na Internetu, tj. zprostředkovatelům neboli providerům, jsou významným mezníkem dvě rozhodnutí Soudního dvora EU z letošního roku: rozhodnutí z 12. 7. 2011 ve věci L´  
2.12.2011  

 
Deset let poté, co nařízení rady ES č. 44/2001 o soudní příslušnosti a uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, tzv. nařízení Brusel I, vstoupilo v platnost, se Evropská komise rozhodla pro jeho přepracování. Cílem tohoto člá  
1.12.2011  

 
Dosavadní znění ust. § 56 zákoníku práce upravujícího okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance bude s účinností od 1. 1. 2012 rozděleno do 2 odstavců.[1] V prvním z nich zůstávají upraveny dosavadní 2 důvody, pro které může zaměstnanec zru  
1.12.2011  

 
Deset otázek, deset mnohdy odzbrojujících odpovědí. Od března přinášíme každou středu rubriku,která se za pouhých několik měsíců stala jednou z nejoblíbenějších. Zajímaví právníci přibližují své perné dny v práci, odtajňují sny anebo jen vzpomínají nato  
30.11.2011  

 
Český insolvenční proces vykazuje nízkou výtěžnost pro věřitele. Většina firem, které se nacházejí v úpadku, podává opožděné insolvenční návrhy.[1] Insolvenční řízení je zahájeno až v době, kdy existuje extrémní nepoměr mezi závazky a majetkem firmy. Stal  
30.11.2011  

 
Se stále víc se přibližujícím novým rokem 2012 se odborná i laická veřejnost snaží blíže seznámit s obsahem očekávaných změn v právních předpisech, které by měly dnem 01.01.2012 vstoupit v účinnost, a připravit se tak na ně včas. Jednou z takových významn  
30.11.2011  

 
V praxi se často setkáváme s případy, kdy jsou úkoly znalce v usnesení a to zejména v případech ocenění nemovitostních celků definovány ať už velice vágně, nebo na druhé straně dost detailně.Tyto dvě vymezení skýtají každé v sobě určité výhody i nevýhody  
30.11.2011  

 
29.11.2011  

 
29.11.2011  

 
29.11.2011  

 
29.11.2011  

 
Strana 2 z 163 Jdi na stranu: |<  <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 30. 10. 2020, 11:59
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 30. 10. 2020, 11:59  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.