Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 30. 10. 2020, 11:41  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
24.8.2011  

 
24.8.2011  

 
Předmětem tohoto příspěvku je otázka vypořádání zaniklého společného jmění manželů („SJM“) v situaci, kdy je předmětem vypořádání SJM podnik fyzické osoby podnikatele. Cílemautora je vystihnout otázku existence podniku (tedy komponentů jej tvořících),oc  
24.8.2011  

 
Nejvyšší soud vydal dne 16. června 2011 rozsudek sp. zn. 21 Cdo 920/2010, v němž prohlásil za neplatnou výpověď, kterou zaměstnavatel ukončil pracovní poměr některých svých zaměstnancůz důvodu nadbytečnosti vzniklé v důsledku přijetí rozhodnutí o organiz  
24.8.2011  

 
Počet nehod na přechodech pro chodce zaviněných řidiči automobilů se v ČR, dle ministerských statistik zdvojnásobil. Zatímco v roce 2000 bylo těchto nehod 446, v loňském roce jich ministerstvo dopravy zaznamenalo 949. A co je nejhorší, umírají zde dospě  
24.8.2011  

 
23.8.2011  

 
23.8.2011  

 
23.8.2011  

 
23.8.2011  

 
23.8.2011  

 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy (pactum de contrahendo) patří mezi základní právní instituty potřebné pro chod moderní společnosti. Jejím účelem je založit závazek spočívající v povinnosti uzavřít v určité době budoucí smlouvu. Smlouva o uzavření smlou  
23.8.2011  

 
Tento článek si klade za cíl přispět k odborné diskusi nad návrhem zásadní vládní novely zákona, jenž tak výrazně ovlivňuje procesní stránku smluvního práva mnoha obchodníků i spotřebitelů v České republice a vzbuzuje tolik rozporuplných reakcí, tedy záko  
23.8.2011  

 
Přední advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB) rozšiřujeod srpna tým advokátů o tři nové členy – Jána Béreše, Josefa Bedeče a Davida Sobka. Všichni působili v KŠB již jako advokátní koncipienti. KŠB je s téměř sedmdesáti právními a daňovými special  
23.8.2011  

 
22.8.2011  

 
22.8.2011  

 
22.8.2011  

 
22.8.2011  

 
Prezident republiky Václav Klaus podepsal zákon o veřejných zakázkách,který do českého právního řádu transponuje směrnici Evropské unie. Norma má více zprůhlednit systém zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, uvedl Radim Ochvat z tisk  
22.8.2011  

 
A company analysis is instrumental in identifying risks and uncovering potential  
22.8.2011  

 
19.8.2011  

 
19.8.2011  

 
19.8.2011  

 
Ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo publikováno rozhodnutí, které se týká omezení plateb v hotovosti při poskytování půjčky věřitelem dlužníkovi, potažmo v případě úhrady závazku dlužníkem. Vzhledem k tomu, že s touto problematikou se mů  
19.8.2011  

 
18.8.2011  

 
V prvním dílu tohoto článku, publikovaném dne 05.08.2011 jsme otevřeli otázku „švarcsystému“ a jeho vymezení a chápání ve smyslu neměckých předpisů. Zmínili jsme rovněž otázku řízení o zjištění statusu, které zpravidla končí jasným písemným určením, zda v  
18.8.2011  

 
17.8.2011  

 
17.8.2011  

 
17.8.2011  

 
17.8.2011  

 
Chystáte se na dovolenou letadlem? Či letadlovyužíváte zejména za účelem cest za svými obchodními partnery či klienty? Pak by Vaší pozornosti neměl uniknout tento článek, ve kterém Vás seznámíme s Vašimi základními leteckými právy, jež Vám mezinárodní a  
17.8.2011  

 
Dne 15. července 2011 byla ve Sbírce zákonů pod číslem 188/2011 Sb. publikována novela zákona 189/2004 Sb., okolektivním investování, která implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkaj  
17.8.2011  

 
16.8.2011  

 
16.8.2011  

 
Nedávno zde byl publikován kritický článek JUDr. Felixe a Mgr. Vojtka k návrhu občanského zákoníku. Autoři v něm v úvodu tvrdí, že nový občanský zákoník je „dílem, které přinese lidem více problémů než užitku a které je z hlediska aktuálních potřeb společ  
16.8.2011  

 
V souvislosti s chystanou reformou zdravotnictví vláda předložila návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon ozdravotních službách), který se mimo jiné věnuje také vymezení práv pacientů. V jeho rámci je upraven institut d  
16.8.2011  

 
15.8.2011  

 
15.8.2011  

 
15.8.2011  

 
Ústavní soud 9. 2011 zrušil snížení soudcovských platů, které prosadila vláda. Verdikt vynesl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský s tím, že rozhodnutí ÚS vstoupí v platnost dnem zveřejnění ve Sbírce zákonů.  
15.8.2011  

 
10.8.2011  

 
Dne 11.5. 2011 přijal velkýsenát Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sjednocující právní názor, kterým staví najisto v poslední době velice často diskutovanou a také velice často soudy rozdílně řešenou otázku platnosti určitého typu  
10.8.2011  

 
9.8.2011  

 
Již od 1. ledna 2010 mohou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby mezi sebou komunikovat prostřednictvím datové schránky, a to konkrétně Poštovní datovou zprávou. Zatímco do 1. července 2010 si mohly tyto osoby mezi sebou zasílat výhra 
9.8.2011  

 
Senátoři ve čtvrtek odsouhlasili návrh zákona o veřejných zakázkách, který má více zprůhlednit systém zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Normu, která transponuje do českého právního řádu legislativní požadavkyEvropské unie, schvál  
8.8.2011  

 
Judikatura civilních senátů Nejvyššího soudu ČR k pojmům „řádný hospodář“ a „péče řádného hospodáře“ není prozatím příliš bohatá, a to přes řadu problémů, které se k povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře váží. Aktuálně Nejvyšší soud ČR řeši  
5.8.2011  

 
Považujeme za vhodné upozornit na problematiku „švarcsystému“, která je dlouhodobě řešena i v České republice, v souvislosti s uvolněním pracovního trhu v Německu a v Rakousku od 01.05.2011 však nabývá i evropštějšího rozměru.  
5.8.2011  

 
4.8.2011  

 
4.8.2011  

 
4.8.2011  

 
4.8.2011  

 
Účastníci soukromých závazkových vztahů mají možnost zajistit řádné plnění sjednaných povinností několika zajišťovacími prostředky. Jedním z nejběžněji používaných zajišťovacích institutů je smluvní pokuta, kterou je povinna zaplatit smluvní strana porušu  
4.8.2011  

 
3.8.2011  

 
Dne 11. 5. 2011 vydal Ústavní soud ČR rozhodnutí II ÚS 165/11, kterým byl výrazně posílen význam dobré víry při nabývání nemovitosti od nevlastníka. Na základě tohoto nálezu lze učinit závěr, že právě otázka dobré víry bude napříště jedním ze základních a  
3.8.2011  

 
Vydědění (lat. exheredatio) je institutemrodinného práva, kterému je v občanském zákoníku (dále jen „obč. zák.“) věnováno jedno ustanovení, ale jeho následky jsou zpravidla dalekosáhlé. V běžném životě se mohou přihodit události, které rodinné vztahy nar  
2.8.2011  

 
1.8.2011  

 
1.8.2011  

 
Transparency International navrhla premiérovi Nečasovi další kroky proreformu justice  
31.7.2011  

 
V nedávném období bylo publikováno klíčové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkající se zásady poctivého obchodního styku, které současně potvrzuje důležitost tohoto institutu v českém právním řádu. Konkrétně se jedná o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publik  
29.7.2011  

 
Pokud se Soudní dvůr Evropské unie přikloní k aktuálnímu stanovisku Generálního advokáta, nebude v EU možné požadovat po poskytovateli internetové služby, aby filtrováním a následným blokováním elektronické komunikace zamezil porušování práv duševního vla  
29.7.2011  

 
Ačkoli je kopírování občanských průkazů a cestovních dokladů bez souhlasu jejich držitele nebo bez opory v právním předpisu nezákonné, v praxi k němu často dochází. Doklady jsou tak vystavovány nebezpečí jejich zneužití, před kterým je musí každý občan ze  
28.7.2011  

 
Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim je nepochybně zajímavý materiál, vybízející k úvaze o nových sférách trestního práva. Jedním z možných témat je také to, jaký prostor k obhajobě vlastně hodláprávnickým osobám  
28.7.2011  

 
V praxi rozhodčího řízení je jedním ze zajímavých, ale účastníky rozhodčího řízení téměř nevyužívaným procesním institutem provedení tzv. dodatečných úkonů účastníků rozhodčího řízení. V právní úpravě je tato možnost normativně založena ust. § 21 zákona 
28.7.2011  

 
Čas od času se v médiích objeví titulek „pozor, ten a ten výrobek je nebezpečný“, „ČOI objevila na trhu nebezpečné výrobky“, apod. Co však pod pojmem nebezpečného výrobku rozumí platné právo a jaké důsledky vyplývají ze skutečnosti, že je určitý výrobek d  
27.7.2011  

 
V polovině července nabyla účinnosti zásadní novela zákona o kolektivním investování[1] ( Novela ). Tato novelizace se však dotkla i dalších zákonů - především zákona o podnikání na kapitálovém trhu[2].  
27.7.2011  

 
Ústavní soud České republiky vydal dne 12. 5. 2011 rozsudek sp. zn. III.ÚS 3616/10 ve kterém potvrdil současnou judikaturu Nejvyššího soudu České republiky týkající se rozsahu možného vymezení místa výkonu práce v pracovněprávních vztazích. Ta dovoluje s  
26.7.2011  

 
22.7.2011  

 
Červnový nález Ústavního soudu I. ÚS 3696/10 se dotýká problematiky uplatnění daně z přidané hodnoty v případě vypořádání technického zhodnocení pronajatého majetku ze strany nájemce.  
22.7.2011  

 
Článek se zabývá aktuálními problémy při implementaci směrnice o uchovávání údajů vzniklých při poskytování elektronických služeb v rámci EU a jejím negativním dopadem na telekomunikační operátory a poskytovatele služeb elektronických komunikací. Vychází  
22.7.2011  

 
Zaměstnavatel má povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti. Pokud tedy zaměstnanec doloží zaměstnavateli potvrzení svého ošetřujícího lékaře o dočasné pracovní neschopnosti, nemůže zaměstnavatel nepřítom  
21.7.2011  

 
Prezident Václav Klaus dne 4. 7. 2011 svým podpisem potvrdil změny v zákoně o soudních poplatcích, kterése negativně dotknou i českých firem. Dražší bude především jejich založení, ale také změny v již stávajících společnostech. Ti, kdo uvažují o koupi č  
21.7.2011  

 
20.7.2011  

 
20.7.2011  

 
Vládní návrh novely zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení avýkonu rozhodčích nálezů (dále jen „zákon“), který v současné době prochází 2.čtením v Poslanecké sněmovně, má dva základní cíle – zvýšit ochranu spotřebitele jakožto slabší strany ve spotř  
20.7.2011  

 
Nahlédneme-li dnes do obchodních podmínek různých internetových obchodů a dalších podnikajících subjektů, nezřídka narazíme na ustanovení upravující tzv. „neoprávněné“ reklamace. Spotřebiteli bývá v takových případech bez dalšího sděleno, že bude hradit u  
20.7.2011  

 
Věcná břemena, vedle např. zástavních práv, patří z pohledu jejich právní kvalifikace do kategorie tzv. věcných práv k věcicizí. Z jejich podstaty vyplývá, že tato práva váznou na určité cizí nemovitosti, a tím určitým způsobem omezují jejího vlastníka.  
19.7.2011  

 
Podle ust. § 260 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce (ve znění účinném do 31. 12. 2006), tedy zrušeného zákoníku práce, nárok na náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění smrtí zaměstnance zaniká. Podle ust. § 260 odst. 2 uvedeného  
19.7.2011  

 
Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o soudním řádu správním, který by měl zrychlit správní řízení rovnoměrnějším rozdělením případů mezi krajské soudy. Poslanci k předloze přijali pozměňovací návrh, podle kterého by měl mít ombudsman pravomo  
18.7.2011  

 
15.7.2011  

 
15.7.2011  

 
15.7.2011  

 
15.7.2011  

 
15.7.2011  

 
15.7.2011  

 
15.7.2011  

 
15.7.2011  

 
15.7.2011  

 
15.7.2011  

 
15.7.2011  

 
V březnu 2011 Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vyhověl svým rozsudkem[1] kasační stížnosti podané společností Vodafone Czech Republic, a.s. (dále jen „Vodafone“). Svým rozsudkem NSS vrátil k dalšímu projednávání Krajskému soudu v Brně již několik le  
15.7.2011  

 
626 x 3046. Tímto způsobem lze zjednodušeně popsat základní rozdíl mezi platným občanským zákoníkem a návrhem nového kodexu, který byl schválen vládou apostoupen k projednání Poslanecké sněmovně. Rozdíl v počtu paragrafů je sice základním na první pohled  
15.7.2011  

 
14.7.2011  

 
Život přináší i takové případy, kdy kupující bezstarostně nabude nemovitost - pozemek, jejíž bezvadný právní i faktický stav prodávající výslovně potvrdí v písemné kupní smlouvě (zjm. že na ní neváznou věcná břemena či jiná práva třetích osob), kupující j  
14.7.2011  

 
Důsledky zastavení exekucena stavění běhu promlčecích lhůt práv pravomocně přiznaných nejsou v současné praxi vykládány zcela jednotně, což nás přimělo k bližšímu zamyšlení nad stávající právní úpravou.  
13.7.2011  

 
12.7.2011  

 
12.7.2011  

 
12.7.2011  

 
12.7.2011  

 
Jedním z poměrně často v tisku zmiňovaným problémem českéhotrestního práva, je skutečnost, že pravomocně odsouzení pachatelé, nenastoupí do výkonu trestu odnětí svobody, dobrovolně a včas.  
12.7.2011  

 
11.7.2011  

 
Navýšení soudních poplatků už nic nestojí v cestě. Jak agenturu Mediafaxinformoval mluvčí Hradu Radim Ochvat, prezident republiky Václav Klaus podepsal novelu zákona, která se zdražením poplatků počítá.  
11.7.2011  

 
Strana 6 z 163 Jdi na stranu: |<  <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 30. 10. 2020, 11:41
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 30. 10. 2020, 11:41  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.