Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 30. 10. 2020, 11:42  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
26.9.2011  

 
26.9.2011  

 
Za jednání, které je v rozporu se zákonem, chce stát postihovat také firmy. Počítá s tím návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který ve středu 21. září 2011 Poslanecká sněmovna posunula do třetího, závěrečného čtení. O trestní odpovědnosti  
26.9.2011  

 
Pracovní právo je pro personalisty a HR manažery denním chlebem. 1. ledna 2012 nastane účinnost novely zákoníku práce a nejen právníci se musí připravit na rozsáhlou změnu. Kancelář Randl Partners proto pro své klienty připravila „HR Exchange Meeting“ na  
26.9.2011  

 
23.9.2011  

 
23.9.2011  

 
23.9.2011  

 
23.9.2011  

 
23.9.2011  

 
Nejvyšší soudvydal dne 14. července 2011 rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1779/2010, v němž vyslovilnázor, že neuvedení důvodu, pro který byla mezi stranami uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru, nemůže být příčinou neplatnosti této dohody ani v případe  
23.9.2011  

 
Odpovědnost za vady zboží je upravena v případě kupní smlouvy ustanoveními § 422 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. V souvislosti s uplatněním nároků z vad zboží nelze dále opomenout ani ustanovení § 345 odst.2 obchodního  
23.9.2011  

 
22.9.2011  

 
22.9.2011  

 
22.9.2011  

 
22.9.2011  

 
22.9.2011  

 
V právu se relativně často stává, že jednoduché pojmy jsou nakonec vlastně dost složité. A občas se pod určitým ustanovením zákona skrývá něco jiného, než by obyčejný člověk čekal. Nejinak je tomu v případěustanovení § 120 občanského zákoníku („OZ“), kte  
22.9.2011  

 
21.9.2011  

 
21.9.2011  

 
21.9.2011  

 
21.9.2011  

 
21.9.2011  

 
Dne 7. července 2011 rozhodl nejvyšší německý civilní soud, Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, BGH), ve velmi sledovaném rozsudku (spis. zn.; XI ZR 388/10), že ustanovení všeobecných obchodních podmínek, které zavazovalo zákazníky (příjemce) úvěru k  
21.9.2011  

 
JUDr. Martin Lyčka, LL.M. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008. Tam ve stejném roce složil i rigorózní zkoušku. Titul LL.M. v oboru evropské právo mu byl udělen o rok pozdějiCollege of Europe v Brugách. Po několika pracovn  
21.9.2011  

 
20.9.2011  

 
20.9.2011  

 
20.9.2011  

 
Poslední dobou se čím dál častěji objevují případy, kdy zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, poté, co obdrží náhradu škody za způsobený pracovníúraz od zaměstnavatele, resp. od příslušné pojišťovny, podá proti svému zaměstnavateli žalobu z titulu por  
20.9.2011  

 
Nejen u odborných služeb,ale i v oblasti významných či technologicky náročných dodávek jsou přirozenýmikritérii pro výběr vhodného dodavatele též kvalita služeb, finanční síla, stabilita a odpovědný přístup dodavatele ke způsobu výkonu jeho činnosti. To  
20.9.2011  

 
Podle ust. § 75b odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) platí, že „Jestliže se zjistí dosud neznámý majetek po výmazu společnosti z obchodního rejstříku, rozhodne soud na návrh státního orgánu, sp  
20.9.2011  

 
19.9.2011  

 
19.9.2011  

 
19.9.2011  

 
19.9.2011  

 
Velký senát Nejvyššího soudu ve středu 14. září 2011 rozhodl, že českéodvolací soudy nemohou podmínečně zastavit stíhání obžalovaných lidí. Soudy musejí vždy rozhodnout, zda je člověk vinen nebo nevinen, řekl agentuře Mediafax mluvčí NS Petr Knötig.  
19.9.2011  

 
Ojedinělá literární kavárna, galerie, antikvariát, konferenční prostor a prodejna odborné právnické literatury – to vše vybudoval v bývalém bytě školníka pražské právnické fakulty nakladatel Aleš Čeněk. Projekt, který ležel dlouho u ledu, se podařilo zrea  
19.9.2011  

 
16.9.2011  

 
Vprávní praxi dosud nepanovala shoda ohledně povahy a běhu jednotlivých lhůt pro zápis do obchodního rejstříku. Zejména nebylo jasné, kdy začíná běžet pětidenní lhůta pro provedení zápisu a jaká je právní povaha třídenní lhůty, v níž musí soud vyzvat nav  
16.9.2011  

 
Tímto článkem navazujeme na články pana Thomase Britze, advokáta/Rechtsanwalt ze dne 05.08.2011 a ze dne 18.08.2011, zabývající se řešením této problematiky v Německu.  
16.9.2011  

 
15.9.2011  

 
15.9.2011  

 
Nedávno zde byl uveřejněn komentář Mgr. Petry Eliášové týkající se posledního vývoje judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu ohledně dobré víry při nabývání nemovitostí od nevlastníka. Rádi bych tímto přispěli do diskuze k danému tématu a pokusili se podí  
15.9.2011  

 
Vláda po nemalých peripetiích a mnoha změnách poslala do poslanecké sněmovny návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů (dále jen „návrh zákona“). Zákon má, sic se zpožděním, harmonizovat náš právní řád v oblasti mediace občanských a obchodních věc  
14.9.2011  

 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M. absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a začala pracovat jako právník společností Středočeské energetické závody. Po vzniku Pražských energetických závodů byla jejich prvním podnikovým právníkem. Praxi získa  
14.9.2011  

 
13.9.2011  

 
13.9.2011  

 
13.9.2011  

 
13.9.2011  

 
Není žádným tajemstvím, že dlouho připravovaná rekodifikace českého civilního práva se pomalu začíná chýlit ke svému konci. Původní boje na terénu zablokování celého rekodifikačního procesu se s postupujícím časem přesouvají k debatám nad textacemi jednot  
13.9.2011  

 
Velmi záhy po listopadových společenských změnách roku 1989 byl tehdejším Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní Republiky přijat zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 116/1990 Sb. (dále j  
13.9.2011  

 
Novelu zákona o silničním provozu, která výrazně omezuje možnost řidičů vymlouvat se na to, že jejich vozidlo v době spáchání dopravního přestupku řídila osoba blízká, schválila 6. září 2011 již podruhé Poslanecká sněmovna. Poslanci tak přehlasovali Senát  
12.9.2011  

 
Předložená novela ministra Pospíšila je vedena snahou určitě o dobrý krok směrem ke zpřehlednění a zpřísnění podmínek pro výkon znalecké činnosti, která nepochybně potřebuje jisté úpravy zejména s ohledem na stáří zákona, který byl napsán před 44 lety, al  
12.9.2011  

 
9.9.2011  

 
Obchodní zákoník v § 194 odst. 7 stanoví podmínky, za kterých se fyzická osoba může stát členem představenstva akciové společnosti. Stejné podmínky platí rovněž pro členy dozorčí rady akciové společnosti a jednatele společnosti s ručením omezeným.  
9.9.2011  

 
8.9.2011  

 
8.9.2011  

 
Loňské změny v právní úpravě podpory obnovitelnýchzdrojů energie spustily řadu sporů, v jejichž rámci bude prověřen soulad těchto změn nejen s ústavním pořádkem České republiky, ale i s právem evropským a mezinárodním. Nechme však pro tentokrát probíhají  
8.9.2011  

 
PhDr. Václav Moravec je jeden z nejoblíbenějších českých moderátorů. Již osmý rok ho vídáme každou neděli na obrazovkách České televize. Je tváří většiny důležitých událostí. Moderuje každodenní interview na Rádiu Impuls a vyučuje budoucí novináře na Fak  
8.9.2011  

 
7.9.2011  

 
7.9.2011  

 
Quieta non movere – z lat. klidným nehýbat, v právním jazyce míněno jako nerušit pokojný stav. S tímto starým rčením se setkáváme v českém právu v rámci institutu ochrany pokojného stavu, který je konkrétně řešen v § 5 občanského zákoníku jako předběžný z  
7.9.2011  

 
Václav Láska působil jedenáct let v řadách Policie ČR. Od pochůzkáře na obvodním oddělení se vypracoval až na vyšetřovatele závažný hospodářských kauz na republikovém úřadu vyšetřování. V roce 2003 od policie odešel do advokacie. V současnosti provozuje v  
7.9.2011  

 
6.9.2011  

 
6.9.2011  

 
6.9.2011  

 
6.9.2011  

 
6.9.2011  

 
Změna v osobě podnikatele je dnes běžná stejně jako prodejpodniku nebo podnikatelského projektu jinému podnikateli. Kromě jiných otázek je třeba také řešit převod databází osobních údajů s projektem spojených, nejčastěji se jedná o databáze s údaji o zák  
6.9.2011  

 
Na stránkách eprava.cz, a nejen na nich, byla v posledních měsících publikována řada příspěvků souvisejících s rozhodčím řízením, konkrétně zejména s otázkou platnosti a neplatnosti rozhodčích smluv sjednaných ve prospěch arbitrážních center.  
6.9.2011  

 
Podle policejních statistik se ročně v České republice řeší více než 50 tisíc případů vloupání do vozidel….a řada drobnějších případů není vůbec nahlášena.V následujícím textu se zaměříme na jeden zajímavý a častý právní problém spojený s tím, pokud vá  
6.9.2011  

 
Sněmovna dne 30. srpna 2011 poslala do třetího čtení nový zákoník práce. Ten počítá například s tím, že výpověď bude moci zaměstnanec dostat nově i za porušení pravidel při pracovní neschopnosti, nebo se snížením odstupného pro zaměstnance, kteří ve firmě  
5.9.2011  

 
Již několik let je vedenamezi odbornou i laickou veřejností diskuse nad činností znalců a zejména pak kvalitou jejich posudků, což se odráží i v legislativních návrzích a pokusech o změnu současného stavu. Nutno uznat, že archaický zákon č. 36/1967 Sb. o  
5.9.2011  

 
V průběhu září bude Poslanecká sněmovna ve druhém čtení projednávat vládní návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Novela je výsledkem spolupráce široké skupiny expertů a má naplnit Progra  
2.9.2011  

 
Dne 20. července 2011 iniciovala Evropská komise předložením vypracovaného návrhu zahájení legislativního procesu týkajícího se nové úpravy kapitálových požadavků bank a obchodníků s cennými papíry, která ovlivní činnost více jak 8.300 institucí v rámci E  
2.9.2011  

 
Vstup investorů do oblasti sociálních služeb komplikují nejasné a ne vždy transparentní podmínky získávání finančních prostředků; systém financování je třeba nastavit tak, aby byl pro investory dostatečně předvídatelný a přehledný; zejména musí konkrétní  
1.9.2011  

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo společně s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže návrh novely zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Obsahem novely je zapracování částí zákona č. 395/2000 Sb.  
31.8.2011  

 
30.8.2011  

 
30.8.2011  

 
30.8.2011  

 
30.8.2011  

 
Do značné míry odchylná právní stanoviska zastávají k otázkám zákonnosti daňové kontroly Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.  
30.8.2011  

 
Právní věda a převládající judikatura českých soudů říká jasně – zákon v demokratickém právním státě musí být z hlediska formy i obsahu předvídatelný a konzistentní! Tzv. přílepky k zákonům (nebo jak říkají američtí právníci – jezdci v právu) jsou špatné!  
30.8.2011  

 
Vláda má na svém zasedání podpořila návrh veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského na úpravu správních poplatků, uvedl důvěryhodný zdroj Mediafaxu. Platby za kopírování dokumentů by podle něj měly klesnout na desetinu nebo byneměli účastníci probíhají  
29.8.2011  

 
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1633/2009, ze dne 3. 11. 2010 plyne,že i neplatnost rozvázání dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o práci konané mimo pracovní poměr) může účastník pracov  
29.8.2011  

 
Poslanecká sněmovna schválila 21.6. tohotoroku nenápadnou novelu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a několika dalších zákonů.[1] Žádný poslanec se nevyslovil proti návrhu, který zpracovala skupina poslanců napříč politickým  
29.8.2011  

 
26.8.2011  

 
V polovině července nabyla účinnosti zásadní novela zákona o kolektivním investování[1] ( Novela ZKI ). Cílem novely zákona o kolektivním investování („ZKI“)[2] je primárně transpozice směrnice Evropského parlamentu a Radyč. 2009/65/ES, o koordinaci práv  
26.8.2011  

 
Zákon o vlastnictví bytů poskytuje ochranu fyzickým osobám - nájemcům bytů dvojím způsobem, a to v podobě jejich předkupního práva při prvním převodu bytové jednotky, a dále právem přednostní koupě během zákonem stanovené lhůty při jejím dalším převodu. U  
25.8.2011  

 
25.8.2011  

 
25.8.2011  

 
25.8.2011  

 
24.8.2011  

 
24.8.2011  

 
24.8.2011  

 
24.8.2011  

 
24.8.2011  

 
24.8.2011  

 
24.8.2011  

 
24.8.2011  

 
24.8.2011  

 
Strana 5 z 163 Jdi na stranu: |<  <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 30. 10. 2020, 11:42
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 30. 10. 2020, 11:42  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.