Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 15. 06. 2021, 06:18  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
28.4.2005  

 
Ondřej Besperát Vláda chce ostřeji vyrazit nejen proti kouření, ale současně i proti alkoholu. Včera proto odmítla... 
28.4.2005  

 
28.4.2005  

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejnilo na svých internetových stránkách výklad k možnosti použití stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb. pro zaměstnance manželských a rodinných poraden. 
28.4.2005  

 
Od kdy běží promlčecí doba v případě, kdy při uzavírání smlouvy o půjčce, nebyla dohodnuta její splatnost? 
28.4.2005  

 
27.04. 00:00 - V současné době zažíváme boom developerských projektů a obdobných aktivit jak v oblasti rezidenční, tak nerezidenční. V následujícím textu nastíníme v obecné rovině procesy, které probíhají během celého projektu. Tento dokument si neklade za cíl detailní ... 
28.4.2005  

 
27.4.2005  

 
27.4.2005  

 
27.4.2005  

 
27.4.2005  

 
Zjednodušit možnost vyhlášení předčasných voleb do Poslanecké sněmovny v dobách vládní krize má novela ústavy, jejíž návrh předložili senátoři... 
27.4.2005  

 
Bývalý poslanec Sdružení pro republiku-Republikánské strany Československa Pavel Maixner byl odsouzen za obchod se zbraněmi. Obvodní soud pro Prahu 6... 
27.4.2005  

 
Třicátníci Chromkovi z Olomouce mají dvouletou dceru. Matka Jana je na mateřské. Otec Michal pracuje jako technik soukromé firmy, rodinu živí z... 
27.4.2005  

 
Zahraniční politici, kteří mají zkušenost s rovnou daní, včera podpořili plán občanských demokratů. 
27.4.2005  

 
Poradna Doslechla jsem se, že prezident republiky podepsal 19. dubna zákon, který nově upravuje vztahy mezi vlastníky bytových jednotek v... 
27.4.2005  

 
V době informačních technologií nabízí internet řadu možností jak ušetřit čas i peníze. Obzvláště v oblasti osobních financí se stává bohatým zdrojem... 
27.4.2005  

 
V současné době zažíváme boom developerských projektů a obdobných aktivit jak v oblasti rezidenční, tak nerezidenční. V následujícím textu nastíníme v ... 
27.4.2005  

 
27.4.2005  

 
27.4.2005  

 
27.4.2005  

 
Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v minulých dnech výroční zprávu za rok 2004. Zpráva se věnuje především praktikám, které použil Úřad v průběhu minulého roku, počtem řízení a výší uložených pokut. Úřad v minulém roce uložil pokuty v celkové výši 1 534 400 Kč. Zpráva je k dispozici jak v české verzi, tak ve verzi anglické a lze ji najít na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz/vz _2004.pdf ). 
27.4.2005  

 
Ministerstvo financí v minulých dnech vydalo na svých internetových stránkách informaci týkající se příjmů krajů. Z této zprávy vyplívá, že tyto příjmy jsou od počátku roku odvislé od výběru daní. 
27.4.2005  

 
V současné době zažíváme boom developerských projektů a obdobných aktivit jak v oblasti rezidenční, tak nerezidenční. V následujícím textu nastíníme v obecné rovině procesy, které probíhají během celého projektu. Tento dokument si neklade za cíl detailní ... 
27.4.2005  

 
26.4.2005  

 
26.4.2005  

 
26.4.2005  

 
Komise pro cenné papíry v minulých dnech vyzvala žadatele o licenci centrálního depozitáře společnost UNIVYC k odstranění závažných nedostatků v žádosti. Komise po posouzení žádosti zjistila, že není splněna řada předpokladů, které pro udělení licence vyžaduje zákon. 
26.4.2005  

 
26.4.2005  

 
Ústavní soud včera kritizoval Nejvyšší soud, brněnský krajský soud a Okresní soud v Hodoníně za nedůslednost. Okresní soud vyměřil podmíněný trest... 
26.4.2005  

 
Premiér Stanislav Gross včera podal demisi a prezident v několika hodinách poté jmenoval novou vládu v čele s Jiřím Paroubkem. Václav Klaus, který na... 
26.4.2005  

 
Ve vládě přibyla nová ministryně. Po Petře Buzkové a Miladě Emmerové je třetí ženou v Paroubkově kabinetu Dana Bérová. Odstupujícího Vladimíra... 
26.4.2005  

 
O výkonu nové vlády rozhodne obsazení ministerských postů. Například jména Emmerová a Škromach zaručují, že nedojde k reformám, míní ekonom... 
26.4.2005  

 
Koncem května nebo v červnu má začít první fáze vysvětlovací a informační kampaně k evropské ústavní smlouvě, která v České republice čeká na... 
26.4.2005  

 
26.4.2005  

 
26.4.2005  

 
Na závěr týdne čekají mnozí manažeři. Senát má totiž ve čtvrtek hlasovat o novele, podle které by firmy jmenovitě... 
26.4.2005  

 
Ministr pro místní rozvoj uveřejnil na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj svoje stanovisko k aktuálnímu stavu po rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku Rozsudek štrasburského Soudu pro lidská práva ve věci Hutten-Czapska proti Polsku analyzovali čeští experti v právní oblasti a bytové politice. Současně se věcí zabývá Ministerstvo spravedlnosti, resp. Úřad pro zastupování státu v právních sporech, který by v případě potřeby naši republiku před soudem zastupoval. 
26.4.2005  

 
Od 1. ledna 2005 mohou advokáti dle § 25a zákona č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, vydávat prohlášení o pravosti podpisů na listinách které sepsali, tedy lidově řečeno, ověřovat podpisy. Takto „ověřený“ podpis má stejnou ... 
26.4.2005  

 
Chtěl jsem vrátit svému věřiteli půjčku, ale ten mi odmítl vydat jakékoliv písemné potvrzení o tom, že jsem svůj dluh splatil. Jak se mohu bránit? 
26.4.2005  

 
25.4.2005  

 
Skupina poslanců podala koncem března Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o daních z příjmů a zákoníku práce. Obě změny by měly vytvořit příznivějąí a průhlednějąí podmínky pro zaměstnávání studentů. Bude-li zákon schválen, měl by nabýt účinnosti dnem vyhláąení. Obdobnou zvláątní úpravu výkonu práce studentů obsahují i pracovněprávní předpisy jiných členských států Evropské unie, například v Belgii nebo ve Slovenské republice. 
25.4.2005  

 
Vláda schválila novelu zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (tzn. insolvence) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějąích předpisů. Novou právní úpravu, která by měla více chránit zaměstnance, předloľilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud novelu schválí Parlament a podepíąe prezident začnou změny platit od 1. října 2005. 
25.4.2005  

 
Podle zákona č. 526/1990 Sb. má česká vláda povinnost předloľit kaľdoročně do 31. ledna následujícího roku Poslanecké sněmovně zprávu o cenové kontrole podle tohoto zákona, obsahující zejména přehled opatření provedených cenovými kontrolními orgány k zamezení poruąování ustanovení tohoto zákona. 
25.4.2005  

 
25.4.2005  

 
25.4.2005  

 
Grossův kabinet skončil, Paroubkův bude pokračovat. Lídři koalice se zavázali, že nebudou hledat podporu u KSČM. 
25.4.2005  

 
Paroubkův kabinet vznikl, aby zabránil vlivu komunistů, jeho šéf na druhou stranu doporučuje, aby s nimi ČSSD více spolupracovala. Jiří Paroubek v... 
25.4.2005  

 
Prezident Václav Klaus dnes dopoledne přijme premiéra Stanislava Grosse. Šéf ČSSD mu přinese svou demisi. 
25.4.2005  

 
Na první pohled nemá smysl v udržovací vládě Jiřího Paroubka sedět. Zásadní reformy kabinet prosadit nestihne, ministři nebudou schvalovat velké... 
25.4.2005  

 
Případ údajného úplatku pro unionistického poslance Kořistku. Obvinění unionistického ministra Mlynáře. A do třetice vyšetřování unionistického... 
25.4.2005  

 
Státní společnost Osinek, která ovládá privatizovanou firmu Vítkovice Steel, zažalovala Vysoké pece Ostrava ze skupiny Mittal o dalších 1,4 miliardy... 
25.4.2005  

 
Věcnými důvody pro volbu toho kterého způsobu zpeněžení konkursní podstaty zpravidla bývá vhodnost, popř. možnost či nemožnost zpeněžení konkursní podstaty ... 
25.4.2005  

 
25.4.2005  

 
25.4.2005  

 
Prezident republiky, Václav Klaus, podepsal 19.4.2005 zákon ze dne 24. března 2005, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. 
25.4.2005  

 
22.04. 00:00 - Nedávné změny zákona o přestupcích a o občanských průkazech nově upravily či změnily některé otázky v souvislosti s občanskými průkazy a sankcemi. Je dobré se o některých zmínit i z toho důvodu, že pro mnohé občany může být otázka prokazování totožnosti ... 
25.4.2005  

 
22.4.2005  

 
22.4.2005  

 
22.4.2005  

 
Evropská komise bude přezkoumávat rozhodnutí české vlády, která s odvoláním na evropskou legislativu uplatňuje rozdílnou výši DPH pro veřejné a... 
22.4.2005  

 
Nedávné změny zákona o přestupcích a o občanských průkazech nově upravily či změnily některé otázky v souvislosti s občanskými průkazy a sankcemi. Je dobré ... 
22.4.2005  

 
22.4.2005  

 
Dosud největší překážku při snaze uskutečnit úterní dohodu o nové koaliční vládě odstranil včera budoucí premiér Jiří Paroubek. Slíbil, že ve své... 
22.4.2005  

 
Dva významní členové EP kritizovali českého prezidenta za jeho názory na euroústavu. 
22.4.2005  

 
22.4.2005  

 
22.4.2005  

 
Příliš zdlouhavé a příliš formální odvolací řízení kritizují všichni účastníci soudních sporů. Rozčeří nedávno přijatá novela občanského soudního řádu stojaté vody? 
22.4.2005  

 
Trestní rejstříky členských zemí Evropské unie se propojí, aby trestní orgány v jedné zemi mohly snadno a rychle zjistit, zda ta či... 
22.4.2005  

 
Zaměstnavatelům se příliš nechce platit své nemocné pracovníky. Ministerstvo nabízí kompenzaci v podobě snížených odvodů. 
22.4.2005  

 
21.04. 00:00 - Dle evropského inspektora ochrany údajů, kterým je od ledna 2004 Peter Hustinx („Inspektor“), by Evropská unie měla klást větší důraz na dnes ne úplně dostatečnou ochranu osobních údajů. Své obavy v tomto ohledu Inspektor při příležitosti zveřejnění ... 
22.4.2005  

 
21.4.2005  

 
21.4.2005  

 
21.4.2005  

 
21.4.2005  

 
Prezident nepřijme demise sedmi ministrů, očekává rezignaci celé vlády. 
21.4.2005  

 
Prezident Václav Klaus v pondělí očekává demisi od Stanislava Grosse, pak chce jmenovat nového premiéra. Vyplynulo to z prohlášení, které zveřejnil... 
21.4.2005  

 
Místopředseda KSČM Jiří Dolejš dnes na tiskové konferenci oznámil, že jeho strana nevysloví důvěru nové vládě vedené sociálním demokratem Jiřím... 
21.4.2005  

 
Budoucímu premiérovi Jiřímu Paroubkovi se nelíbí, jak novináři píší o sociální demokracii. Protože je ve straně zodpovědný za její obraz v médiích,... 
21.4.2005  

 
Postoj veřejnosti, která je podle průzkumu STEM z více než 90 procent nespokojená s politikou, se pokusí změnit nová vláda prakticky ve stejném... 
21.4.2005  

 
Václav Klaus je jediným představitelem Evropské unie, nejvyšším představitelem, který je tak silně kritický k ústavě a říká, že je stoprocentně pro ni, tvrdí místopředseda Vidal-Quadras. 
21.4.2005  

 
Vedoucí středočeské dopravní policie Stanislav Huml napsal včera ministru vnitra Františku Bublanovi otevřený dopis a odsoudil policejní prezídium za... 
21.4.2005  

 
Životní úroveň a styl třicátníků se bude v penzi více podobat seniorským letům současných Britů či Irů než standardu jejich rodičů. Mezi příjmy... 
21.4.2005  

 
Pro vzdělávací systém je to přelom, hodnotí zákon o dalším vzdělávání jeho autoři. Přesto jeden z nich, ředitel Národního ústavu pro odborné vzdělávání Miroslav Procházka dodává: Je to jen první krok.  
21.4.2005  

 
21.4.2005  

 
21.4.2005  

 
Komise pro cenné papíry vypracovala informativní materiál, který blíže specifikuje zveřejňování vnitřních informací veřejnou správou ve vztahu k českému kapitálovému trhu. 
21.4.2005  

 
Obchodní zákoník stanoví, že před zápisem do obchodního rejstříku jsou navrhovatelé povinni prokázat právní důvod užívání místností, do nichž umístili sídlo nebo místo podnikání zapisované osoby. Zajímalo by mne jak se tyto skutečnosti obchodnímu ... 
21.4.2005  

 
19.04. 00:00 - Ministerstvo financí předložilo v březnu vládě návrh zákona, který novelizuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu a dalších třináct zákonů včetně občanského zákoníku. Hlavním důvodem vypracování novely je transpozice několika směrnic Evropských společenství ... 
21.4.2005  

 
20.4.2005  

 
20.4.2005  

 
20.4.2005  

 
Rozhodnutí Stanislava Grosse odejít z čela vlády je nezvratné, nahradit ho má ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek. Pokud tento plán,... 
20.4.2005  

 
Nejnovější kandidát na českého premiéra Jiří Paroubek má pro novou funkci dobré předpoklady: a už byl kritizován... 
20.4.2005  

 
20.4.2005  

 
Češi možná získají podobně široký přístup k materiálům komunistické Státní bezpečnosti jako Slováci. Počítá s tím návrh zákona o vzniku české obdoby... 
20.4.2005  

 
Bývalý sociálnědemokratický ministr financí Ivo Svoboda a jeho poradkyně Barbora Snopková budou muset už brzy nastoupit do vězení, aby si odpykali... 
20.4.2005  

 
20.4.2005  

 
Možná, že se někomu zdá titulek nevěrohodný. Ale i takový pracovní poměr můžeme uzavřít, pokud si v něm sjednáme zkušební dobu. 
20.4.2005  

 
20.4.2005  

 
Mnozí podnikatelé se ještě nestačili seznámit s posledními novelami zákona o daních z příjmů a už se chystá... 
20.4.2005  

 
Strana 155 z 163 Jdi na stranu: |<  <  .. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 15. 06. 2021, 06:18
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 15. 06. 2021, 06:18  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.