Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 15. 06. 2021, 05:35  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
Ve funkci českého velvyslance při OSN v New Yorku by mohl v dohledné době skončit dosavadní ambasador Hynek Kmoníček. Premiér Jiří Paroubek totiž... 
5.5.2005  

 
Premiér Jiří Paroubek tvrdí, že odborná právní expertiza, kterou si nechal vypracovat o sporu, dává za pravdu jak ministerstvu, tak státnímu zastupitelství. 
5.5.2005  

 
Preference sociální demokracie se v dubnu propadly na 10,5 procenta. ČSSD tak zaznamenala vůbec nejnižší podporu voličů od začátku roku 2004. 
5.5.2005  

 
Poslanci ČSSD považují Kavana s Laštůvkou za vyděrače. 
5.5.2005  

 
Cesta ke spravedlivé náhradě za smrt blízkého člověka je v podání českých zákonů zbytečně složitá. Uznali to včera ústavní soudci, kteří řešili... 
5.5.2005  

 
5.5.2005  

 
Senát včera zamítl zákon, který měl zrychlit výstavbu dálnic a dalších komunikací. Pokud senátory nepřehlasuje Poslanecká sněmovna, tak se... 
5.5.2005  

 
5.5.2005  

 
5.5.2005  

 
V roce 2006 vzniknou elektronická individuální konta pojištěnců (IKP). Díky nim budou moci obyvatelé České republiky na jakémkoliv pracovišti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) zjistit všechny informace o dobách a výdělcích důležitých pro důchodové řízení. IKP navíc usnadní komunikaci se zahraničními nositeli důchodového pojištění, a to pomocí moderních informačních a komunikačních technologií. 
5.5.2005  

 
5.5.2005  

 
Peter Mandelson, komisař pro obchod, 24.4. oznámil své rozhodnutí požádat Evropskou komisi, aby ho pověřila zahájením šetření devíti kategorií vývozu čínského textilu do EU. Rozhodl se tak s ohledem na prudký nárůst dovozu z Číny v prvním čtvrtletí roku 2005. 
5.5.2005  

 
Kdy je společník společnosti s ručením omezeným podat proti jednateli této společnosti žalobu o náhradu škody? 
5.5.2005  

 
04.05. 00:18 - Při financování projektu je nezbytné rozlišit, zda se jedná o malý, střední či velký projekt. Zatímco malé projekty jsou v mnohých případech financovány z vlastních zdrojů, u ostatních typů projektů je třeba využít také cizích zdrojů. 
5.5.2005  

 
4.5.2005  

 
4.5.2005  

 
4.5.2005  

 
Počet padělků zadrľených v České republice v roce 2004 se v porovnání s rokem 2003 sníľil. Bylo zadrľeno celkem 9 289 kusů padělků vąech měn a hodnot. Hodnota zadrľených padělků se předevąím díky dvěma úspěąným akcím policie zvýąila, a to o 9,2 milionů Kč a činí 27,1 milionů Kč. Při jedné z těchto akcí bylo zadrľeno 1 598 kusů padělků bankovek v nominální hodnotě 5 000 Kč, ve druhém případě 460 padělků bankovek v nominální hodnotě 500 EUR. 
4.5.2005  

 
4.5.2005  

 
4.5.2005  

 
Daň z příjmu právnických osob činí v Bulharsku momentálně 15 %. Zvláątní daňové reľimy platí pro pojią»ovny, společnosti provozující loterie a sázkové hry a pro některé telekomunikační společnosti. Příjmy pojią»oven se sice zdaňují podle vąeobecných daňových pravidel, ale výjimka platí u zdaňování příjmů za zprostředkování ľivotního pojiątění (3 % sráľková daň). Společnosti provozující námořní přepravu si mohou samy zvolit způsob zdanění. Buď uplatňují vąeobecná pravidla, nebo si daň vypočítají čisté tonáľe lodí. 
4.5.2005  

 
Dneąní judikát sice nepochází přímo z daňové oblasti, poukazuje vąak na moľnou neústavnost ukládání pokut, kdyľ postih za protiprávní jednání stanoví úřad i soud v zásadní disproporci k rozsahu tohoto jednání. 
4.5.2005  

 
Striktní výklad zákona o správě daní a poplatků umoľnil v dnes popisovaném případě dvojí zdanění jednoho příjmu. Ústavní soud vąak opakovaně konstatoval, ľe i za těchto situací musejí finanční orgány postupovat s maximálním ohledem na logiku věci a respektovat zákaz dvojího zdanění. 
4.5.2005  

 
Rozhodnutí o nutné rekonstrukci, případně opravách společných částí domu, by již neměli blokovat jednotlivci. Ve Sbírce zákonů totiž vyšla novela,... 
4.5.2005  

 
Rodiče budou moci dávat děti do školky každý den až na čtyři hodiny, aniž ztratí nárok na tříapůltisícový rodičovský příspěvek. Umožní jim to novela... 
4.5.2005  

 
Sněmovna přehlasovala Senát, novelu obchodního zákoníku musí ještě podepsat prezident. 
4.5.2005  

 
Byli jsme ostře kritizováni za naše hovory s novináři na toto téma, takže respektuji rozhodnutí klubu, řekl jeden z dosavadních rebelů, poslanec Jan Kavan. 
4.5.2005  

 
Navrhuji nechat opadnout vášně, opustit monology a přednášky a jít do klidné diskuse o ústavní smlouvě, ve které se všichni poslouchají, vyzval minulý týden Zaorálek Klause. 
4.5.2005  

 
O výši rozhlasových a televizních poplatků sněmovna rozhodne nejdříve v červnu. Původně o tom sice měla hlasovat už na této schůzi, z jejího programu... 
4.5.2005  

 
4.5.2005  

 
4.5.2005  

 
4.5.2005  

 
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec ve středu 13. dubna předložil vládě Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2004. Spolupředkladatelem je ThMgr. Svatopluk Karásek, zmocněnec vlády pro lidská práva a předseda Rady vlády pro lidská práva. Stejně jako v minulých letech je Zpráva přehledem událostí v oblasti lidských práv v ČR za minulý rok a lze předpokládat, že bude významně používána i jako zdroj informací pro zprávy o plnění jednotlivých mezinárodních smluv ze smluvní základny OSN. 
4.5.2005  

 
4.5.2005  

 
4.5.2005  

 
Komise zveřejňuje rok po rozšíření výsledky náboru pracovníků z nových členských států. Z číselných údajů vyplývá, že Komisi se z velké části podařilo splnit náročné cíle, které si stanovila v roce 2004, a že postup přijímání pracovníků je již v plném tempu. 
4.5.2005  

 
Při financování projektu je nezbytné rozlišit, zda se jedná o malý, střední či velký projekt. Zatímco malé projekty jsou v mnohých případech financovány z vlastních zdrojů, u ostatních typů projektů je třeba využít také cizích zdrojů. 
4.5.2005  

 
3.5.2005  

 
3.5.2005  

 
3.5.2005  

 
Průměrně vydělávající Čech platí státu na penzi jedny z nejvyšších odvodů v Evropě, za léta strávená v důchodu však naopak dostane jednu z vůbec... 
3.5.2005  

 
Spor mezi ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem a nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou o katarského prince se překlopil v politickou kauzu.... 
3.5.2005  

 
Přispívat finančně zaměstnancům, kteří nečerpají nemocenskou, je porušením zákoníku práce. K tomuto závěru dospěl Úřad práce Brno-město, když ve... 
3.5.2005  

 
Více než osm lidí z deseti by souhlasilo s tím, aby se trestní odpovědnost mládeže snížila pod patnáct let. Otázkami mezi více než tisícovkou Čechů... 
3.5.2005  

 
Vleklá vládní krize i způsob, jakým ji politici vyřešili, zhoršila obraz Česka v Evropské unii. Tvrdí to alespoň český velvyslanec při EU Jan Kohout.... 
3.5.2005  

 
Situace státní pokladny se v dubnu výrazně zhoršila. Nebýt však pravidelné, a navíc i povinné výplaty státního příspěvku na stavební spoření občanů,... 
3.5.2005  

 
Jako hlavní orgán v řízení pomoci poskytované České republice ze strukturálních fondů Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj pravidelně informuje vládu a veřejnost o využívání těchto fondů. Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářské a sociální soudržnosti za čtvrté čtvrtletí 2004 popisuje stav a pokrok ve využívání programů strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Iniciativ Společenství. 
3.5.2005  

 
3.5.2005  

 
3.5.2005  

 
3.5.2005  

 
Dne 25. 4. podepsali zástupci Bulharska a Rumunska Přístupovou smlouvu o členství v Evropské Unii v hlavním městě Lucemburska. Slavnostní ceremonie se zúčastní Lucemburské předsednictví Unie a Evropská komise. 
3.5.2005  

 
Dne 28. dubna 2005 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády ze dne 23. března 2005, kterým dochází ke změně stanovení výše úroků z prodlení. Jak už v poslední době bývá pravidlem, neposkytuje tento právní předpis žádnou lhůtu, ve které by se ... 
3.5.2005  

 
2.5.2005  

 
2.5.2005  

 
2.5.2005  

 
2.5.2005  

 
2.5.2005  

 
Na konci dubna zaměstnavatelé museli uzavřít evidenční listy důchodového pojištění svých zaměstnanců. Do osmi dnů pak formulář musí doručit správě... 
2.5.2005  

 
Pokud tak již podnikatelé neučinili, nejpozději dnes by měli podat přehled o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení. Někteří poplatníci také musí podat daňové přiznání k dani z nemovitostí. 
2.5.2005  

 
Premiér Jiří Paroubek (ČSSD) je přesvědčen o tom, že se mu nakonec ve sněmovně podaří získat pro svůj kabinet většinu. Předpokládá, že vládu podpoří... 
2.5.2005  

 
Premiér Jiří Paroubek (ČSSD) chce zadat vypracování právního stanoviska ke sporu mezi ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem (US-DEU) a nejvyšší... 
2.5.2005  

 
Jsem jeden z těch, kteří o tom nejenom mluví, řekl dnes předseda zahraničního výboru sněmovny Vladimír Laštůvka, který je členem přípravného... 
2.5.2005  

 
Jen ve čtyřech zemích Evropské unie odcházejí lidé do důchodu dříve než v 65 letech, Česko je jednou z nich, také proto jsou penze v současné podobě... 
2.5.2005  

 
2.5.2005  

 
Dne 1.1. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského ... 
2.5.2005  

 
2.5.2005  

 
2.5.2005  

 
2.5.2005  

 
Ve Sbírce zákonů byla 20.4. publikována vyhláška Komise pro cenné papíry 139/2005 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu. Vyhláška nabývá účinnosti 1.7.2005. 
2.5.2005  

 
2.5.2005  

 
Kdo a v jakých případech má u společnosti s ručením omezeným právo na svolání valné hromady? V jakých případech vzniká jednatelům povinnost svolat valnou hromadu společnosti? 
2.5.2005  

 
29.4.2005  

 
29.4.2005  

 
29.4.2005  

 
Senátoři včera udělali první krok k tomu, aby politici získali nový způsob, jak v případě koaličních krizí rychle rozpustit Poslaneckou sněmovnu a... 
29.4.2005  

 
Manažeři firem, s jejichž cennými papíry se veřejně obchoduje, se ještě nemohou radovat, že se i letos vyhnou zveřejnění výše svých platů a akciových... 
29.4.2005  

 
Pečovatelské domy a další výhody, jež mohou využívat váleční veteráni, by se v budoucnu měly týkat i policistů, kteří se zúčastní zahraničních misí.... 
29.4.2005  

 
Podle českého prezidenta předseda EP zřejmě podepsal něco jiného, než skutečně věděl, co podepisuje. 
29.4.2005  

 
29.4.2005  

 
29.4.2005  

 
29.4.2005  

 
Princip volného pohybu zboží, služeb a osob v rámci EU zvýšil množství soudních sporů v občansko-právních záležitostech, což má dopady na každodenní práci ... 
29.4.2005  

 
29.4.2005  

 
29.4.2005  

 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu výrazně pozměnil návrh směrnice o pracovní době, který předložila Evropská komise.... 
29.4.2005  

 
Velikonoční Velký pátek by měl podle většiny senátorů patřit mezi státem uznané svátky. Rozšíření jejich počtu přináší senátorský návrh novely zákona... 
29.4.2005  

 
Evropská unie v minulých dnech odstartovala další z řady celoevropských kampaní. Konkrétně má tato kampaň řešit jeden z nejtrvalejších zdravotních problémů na pracovištích v Evropě - hluk při práci. Akce začala symbolicky v mezinárodní den povědomí o hluku. 
29.4.2005  

 
Častým námětem diskuzí je nepochybně problematika černého pasažérství v městské hromadné dopravě a zejména s tím spojený rozsah oprávnění revizorů MHD. 
29.4.2005  

 
28.4.2005  

 
28.4.2005  

 
Evropská komise v minulých dnech rozhodla o prodloužení lhůty, do kdy má pět nových členských států vyčíslit objemy přebytečných zásob cukru, kterými disponovaly před přistoupením k EU v květnu 2004, a následně tyto zásoby odstranit. Hospodářské subjekty, které takovými přebytečnými zásobami disponují, tak mají nyní do 30. listopadu 2005 čas, aby je odstranily, a orgány pěti zemí, jichž se toto rozhodnutí týká - Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Malta a Slovensko -, musejí do 31. března 2006 jejich odstranění doložit. Za zásoby, jež nebudou po 30. listopadu 2005 odstraněny, odvedou hospodářské subjekty poplatek do rozpočtu EU. S požadavkem na zajištění toho, aby nebyly hromaděny spekulativní zásoby zemědělských produktů, se budoucí nové členské státy musely vyrovnat i při předchozích rozšířeních EU; takové zásoby by totiž narušily rovnováhu celého trhu EU. 
28.4.2005  

 
28.4.2005  

 
28.4.2005  

 
Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat plnění úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Jen výjimečně mohou uzavírat s fyzickými osobami také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
28.4.2005  

 
Pomalu se blíží léto, čas studentských přivýdělků. Co říká zákoník práce o pracovní době, odměně či ukončení pracovního poměru nebo náhradě škod? 
28.4.2005  

 
Musí mít příjemce služby z Evropské unie pro nárok na odpočet DPH fakturu od poskytovatele? Podle Evropského soudního dvora ne. 
28.4.2005  

 
28.4.2005  

 
Budu mít větší prostor, říká designovaný premiér Jiří Paroubek. 
28.4.2005  

 
Vlivné politiky a jejich spolupracovníky stále nic nenutí, aby vyčerpávajícím způsobem informovali o svých vazbách na soukromé podnikání. Nástup Dany... 
28.4.2005  

 
Ustanovení § 183a obchodního zákoníku vymezuje v rámci definice nabídky převzetí pojem zvýšení vlivu v ovládané společnosti. Nabídkou převzetí se dle ... 
28.4.2005  

 
Strana 154 z 163 Jdi na stranu: |<  <  .. 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 15. 06. 2021, 05:35
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 15. 06. 2021, 05:35  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.