Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 15. 06. 2021, 05:21  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
ČÍNSKÉ E-SHOPY
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
11.4.2005  

 
11.4.2005  

 
11.4.2005  

 
Přijetí nabídky sestavit vládu neznamená konec kariéry diplomata, říká dosavadní velvyslanec při Evropské unii Jan Kohout. Případnou budoucí vládu,... 
11.4.2005  

 
11.4.2005  

 
Tříhodinového jednání koaličních špiček se účastnil i favorit na nového premiéra Kohout. 
11.4.2005  

 
V nově zřízeném odboru při úřadu vlády, který bude mít na starosti informační kampaň o evropské ústavní smlouvě i dalších evropských tématech, má... 
11.4.2005  

 
Svaz měst a obcí chce ze zákona o střetu zájmů odstranit pasáž, která nutí k rezignaci obecní zastupitele z řad ředitelů obecních příspěvkových... 
11.4.2005  

 
Počátkem letošního roku byl založen Rozhodčí soud při EACCL (European Association for Commercial and Corporate Law).... 
11.4.2005  

 
Prezidentem Rozhodčího soudu při EACCL byl zvolen JUDr. Lukáš Jansa . Jako svůj cíl ve funkci si vytkl rozšíření... 
11.4.2005  

 
V minulém roce byla přijata řada nových zákonů a změn stávající legislativy v oblasti kapitálových trhů. Jedním z nich byl i zákon o podnikání na kapitálovém ... 
11.4.2005  

 
Dnem nabývá účinnosti 1. července 2005 zákona č.676/2004 Sb., o povinném značení lihu a současně nabývá platnosti změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějąích předpisů (dále jen zákon ). 
11.4.2005  

 
V březnu 2005 pokračoval pokles nezaměstnanosti. K 31. 3. 2005 činila míra registrované nezaměstnanosti 9,4 %, coľ je o 0,2 % méně neľ v únoru 2005 (březen 2004 - 9,5 %). Úřady práce registrovaly celkem 540 456 lidí, coľ je o 14 590 osob méně neľ ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 je celkový počet uchazečů o zaměstnání niľąí o 19 366. Z celkového počtu nezaměstnaných je 505 189 tzv. dosaľitelných uchazečů o zaměstnání (jsou schopni okamľitě nastoupit do práce). 
11.4.2005  

 
11.4.2005  

 
11.4.2005  

 
11.4.2005  

 
Zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)vstoupil (1.4.2205) v platnost. Zákon nahrazuje nejen dosavadní zákon o telekomunikacích (zákon č. 151/2000 Sb., v platném znění) ale též úpravu, která je v současnosti obsažena v řadě právních předpisů, upravujících oblast telekomunikací. Jedná se tak především o právní předpisy cenové regulace, stavební problematiky, ochrany osobních údajů, rozhlasového a televizního vysílání a technických požadavků na výrobky. 
11.4.2005  

 
8.4.2005  

 
8.4.2005  

 
8.4.2005  

 
Senátoři Martin Mejstřík a Jaromír Štětina včera podali na komunisty trestní oznámení kvůli šíření třídní zášti. Opírají se o články v časopisu... 
8.4.2005  

 
Gross by sám vybral svého nástupce z řad ČSSD. 
8.4.2005  

 
Elektronické mýto se zřejmě odloží, nový zákoník práce poslanci možná schválí, ale podnikatelům to mnoho nepomůže. A moderní úpadková legislativa,... 
8.4.2005  

 
Nikoliv v květnu, jak to lidem slibovalo Ministerstvo financí, ale až na podzim by mělo skončit zdražování poplatků ze stavebního spoření. Právě za... 
8.4.2005  

 
8.4.2005  

 
Ústavní soud včera svým rozhodnutím zrušil verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem o užívání ochranné známky ZKL. Ústavní soudci tak nyní řešili... 
8.4.2005  

 
8.4.2005  

 
EU čelí bezprecedentním demografickým změnám, které budou mít zásadní dopad na celou společnost. Z údajů uvedených v Zelené knize o demografické změně, kterou 17. března vydala Komise, vyplývá, že v období od současnosti do roku 2030 bude v EU chybět 20,8 milionů (6,8 %) osob produktivního věku. V roce 2030 budou na jednu osobu důchodového věku (65 a výše) potřeba přibližně dva lidé produktivního věku (15-65). Evropa však bude mít o 18 milionů dětí a mladých lidí méně než dnes. 
8.4.2005  

 
Sledujte pozorně přímé, ale i nepřímé novely zákona o dani z přidané hodnoty a neberte na lehkou váhu legislativu EU, doporučuje plátcům DPH Milan Tomíček z poradenské společnosti Konečná, Šafář, Staněk & Tomíček. 
8.4.2005  

 
8.4.2005  

 
7.4.2005  

 
7.4.2005  

 
7.4.2005  

 
Policie si na pokyn státního zástupce koncem března vyžádala v Poslanecké sněmovně záznamy o pět let starém hlasování ministra informatiky Vladimíra... 
7.4.2005  

 
Další proces se zakladatelem H- Systemu Petrem Smetkou, jeho spolupracovníky a bankéři zatím nebude. Soud včera totiž v neveřejném zasedání vrátil... 
7.4.2005  

 
Vládu opouští její pátý člen. Ministr bez portfeje Jaroslav Bureš, kterého do funkce nominovala ČSSD, následuje tři lidovce a Vladimíra Mlynáře z... 
7.4.2005  

 
Sociální demokracie musí požádat sněmovnu o důvěru pro svou menšinovou vládu, ale s plánem na její sestavení váhá. Proto se při desetihodinovém... 
7.4.2005  

 
Média stála u počátků politické krize, jejich zpravodajství a interpretace také ovlivnily postoj občanů k politickým stranám. V chování celostátních... 
7.4.2005  

 
Nejvyšší správní soud včera pozastavil činnost politické strany Strana svobodných severu proto, že opakovaně nepředložila úplné výroční finanční... 
7.4.2005  

 
7.4.2005  

 
7.4.2005  

 
Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová během své první oficiální návštěvy České republiky dne 23. března potvrdila, že plně podporuje návrh Komise týkající se strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro nové členské státy. Komisařka poznamenala, že poslední údaje o hrubém národním produktu (HDP) na hlavu v 254 regionech Evropské unie dokazují, že návrhy Komise v oblasti regionální politiky a sociální soudržnosti pro období 2007–2013 vycházejí z dobrých základů. 
7.4.2005  

 
7.4.2005  

 
7.4.2005  

 
Evropská komise (dále jen „Komise“) předložila dne 15. března 2005 návrh nového evropského nařízení, které má zavést jednotnou evropskou proceduru pro vymáhání nároků, jejichž hodnota nepřevyšuje 2.000 euro. Nosnou myšlenkou návrhu je záměr, aby občané ... 
7.4.2005  

 
05.04. 00:00 - Dnem 1. září 2004 nabyla účinnosti novela zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. zákon o praní špinavých peněz, dále jen „zákon“). Ačkoliv přijatá úprava zřejmě plní svůj základní účel, zákonodárci ... 
7.4.2005  

 
6.4.2005  

 
6.4.2005  

 
6.4.2005  

 
6.4.2005  

 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity pořádá ve dnech 7.–8. listopadu 2005 III. mezinárodní konferenci KYBERPROSTOR 2005. 
6.4.2005  

 
Experti ministerstva zahraničí chystají vůbec poprvé právní rozbory a chtějí dokázat Bruselu, že způsob, jakým se poslanci vyrovnali s přejímáním... 
6.4.2005  

 
Požadavek na konkurenceschopnost podniků se v prostředí globální ekonomiky neomezuje pouze na inovativní přístup k výzkumu a... 
6.4.2005  

 
Lékař Jan Karas má jít na 2,5 roku do vězení za to, že loni v červnu v opilosti srazil autem tehdy dvouletou Lucii Šimrovou a vážně ji zranil. Navíc... 
6.4.2005  

 
České soudnictví je v takovém stavu, kdy je třeba najít jednak intenzivní, jednak extenzivní řešení. Extenzivní cesta spočívá v tom, že chci pro justici ... 
6.4.2005  

 
6.4.2005  

 
Evropská komise se rozhodla, že zašle orgánům České republiky oficiální žádost o poskytnutí informací ohledně překážek registrace dovážených ojetých vozidel do České republiky. Komise obdržela stížnosti ohledně podmínek zavedených českými právními předpisy, které se týkají registrace dovážených ojetých vozidel. 
6.4.2005  

 
Stanislav Gross již několikrát zopakoval, že Česká republika je šampiónem mezi novými členy Evropské unie, mimo jiné také zásluhou... 
6.4.2005  

 
Ministerstvo informatiky po dvou letech zřejmě končí. Ministr Vladimír Mlynář (US-DEU) z vlády odchází a do budoucna se s jeho resortem už moc nepočítá. 
6.4.2005  

 
Z pohledu bruselských úředníků to byl rok hříšníků. Česko, které už loni v květnu vstupovalo do Evropské unie s pověstí země, která jen pomalu... 
6.4.2005  

 
6.4.2005  

 
6.4.2005  

 
5.4.2005  

 
5.4.2005  

 
Romové v České republice zakládají novou politickou stranu. Ministerstvo vnitra ji zaregistrovalo 22. března po názvem Romská demokratická sociální... 
5.4.2005  

 
Po prezidentovi odmítla Grossův plán také KDU-ČSL. Podporu může Gross získat jedině s pomocí KSČM. 
5.4.2005  

 
Městský státní zástupce v Praze Luboš Pětník postup žalobců přezkoumal a neshledal, že by byl v rozporu se zákonem. 
5.4.2005  

 
Kampaň před schvalováním evropské ústavy by měla mít - po vzoru Francie - dvě od sebe oddělené části: neutrální informativní a přesvědčovací. 
5.4.2005  

 
5.4.2005  

 
5.4.2005  

 
5.4.2005  

 
Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení na své 42. schůzi dne 24.3. vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů a vládní návrh zákona o provádění celostátního referenda a o změně některých zákonů (zákon o provádění celostátního referenda). Oběma návrhy se nyní zabývá ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny. 
5.4.2005  

 
Stanislav Gross má stále ve vládě čtyři ministry, kteří s ním odmítají pracovat, ale nemohou kabinet opustit. Ve funkcích je nadále drží prezident... 
5.4.2005  

 
Volba nového papeže bude pro katolickou církev výjimečnou šancí. Vatikán bude moci nadlouho rozhodnout o svém směřování do budoucna. Více než... 
5.4.2005  

 
V lednu letošního roku nabyl účinnosti nový zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích. Přinesl řadu novinek i v oblasti... 
5.4.2005  

 
5.4.2005  

 
5.4.2005  

 
5.4.2005  

 
4.4.2005  

 
4.4.2005  

 
4.4.2005  

 
4.4.2005  

 
4.4.2005  

 
Senát vrátil minulý týden Poslanecké sněmovně novelu zákona o spotřebních daních. Dolní komora Parlamentu nyní může... 
4.4.2005  

 
Většina podnikatelů jistě zaznamenala, že od 1. ledna 2005 vstoupila v účinnost další novela zákona o daních z příjmů. 
4.4.2005  

 
Prezident Václav Klaus už může přijmout demise ministrů, kteří nechtějí pracovat v rozpadající se koaliční vládě. Stanislav Gross včera po poradě se... 
4.4.2005  

 
Na pořad 42. schůze poslanecké sněmovny konané dne 24.3.2005 se mimo jiné dostal i komentovaný návrh ústavního zákona o celostátním referendu, jehož předkladatelem ... 
4.4.2005  

 
4.4.2005  

 
Sociální demokracie je jednotná, jako od července 2002 nebyla. Přesto dosud není jisté, jestli bude dost pevná, aby udržela vládu. Na jednotu ČSSD... 
4.4.2005  

 
Premiér dále požaduje po prezidentovi, aby podle jeho návrhů co nejdříve obměnil vládu. 
4.4.2005  

 
Konkursní správkyně Union banky Michaela Huserová zvažuje stížnost na práci katastrálních úřadů. Ty totiž pracují... 
4.4.2005  

 
4.4.2005  

 
Premiér a předseda sociální demokracie na dnešním sjezdu porazil svého protikandidáta Škromacha, získal nadpoloviční většinu hlasů. 
4.4.2005  

 
Opustí poslanci KSČM jednací sál a podrží Grossův menšinový kabinet? Gross začal projev. Sledujte online vstupy. 
1.4.2005  

 
Václav Klaus včera uvedl do funkce jednadvacet nových soudců a soudkyň. Třicet dva dalších odmítl v polovině března jmenovat, protože ještě nedosáhli... 
1.4.2005  

 
1.4.2005  

 
1.4.2005  

 
Jde o případy, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec učiní právní úkon směřující k okamžitému zrušení pracovního poměru, který ale nemá všechny náležitosti stanovené zákoníkem práce nebo při kterém nebyly splněny podmínky stanovené zákoníkem práce pro platnost tohoto úkonu. 
1.4.2005  

 
I okamžitého padáka musíte svému podřízenému dát písemně. A nezapomeňte, že zaměstnanec, který prásknul dveřmi, má nárok na náhradu mzdy. 
1.4.2005  

 
1.4.2005  

 
Strana 157 z 163 Jdi na stranu: |<  <  .. 156, 157, 158, 159, 160 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 15. 06. 2021, 05:21
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 15. 06. 2021, 05:21  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.