Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 20. 09. 2020, 22:50  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Právo 2005-2011 archív monitorování českého internetu
z období 2005 až únor 2012

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma právo.

Další články na téma právo najdete v příslušných archívech z let letos, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Nejaktuálnějších 100 článků o cestování najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti práva monitorované od 16.2.2005 až 16.2.2012.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
Češi se nejvíce obávají ztráty zaměstnání a nemocí. Velká část obyvatel České republiky má strach i z chudoby. Zato problémy v mezilidských vztazích... 
1.4.2005  

 
Češi mohou získat dokument, který by jim mohl pomoci při hledání zaměstnání v zahraničí nebo usnadnit cestu za vzděláním. Stejně jako ostatní... 
1.4.2005  

 
1.4.2005  

 
1.4.2005  

 
1.4.2005  

 
Dne 1.4.2005 nabývá účinnosti zákon č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jež změní v mnohém civilní soudní proces tak jak jej upravuje občanský soudní řád v platném ... 
1.4.2005  

 
31.3.2005  

 
Nejen na názory politiků, ale také na rozhodnutí ústavních soudců musí brát ohledy komise, která připravuje důchodovou reformu. U Ústavního soudu... 
31.3.2005  

 
Kdykoli v Česku nastaly vládní krize, politici neměli připravena žádná řešení, shodují se ústavní právníci i politologové. Platí to i pro současnou... 
31.3.2005  

 
Předseda lidovců Miroslav Kalousek vyzval premiéra Stanislava Grosse, aby odstoupil, poprvé v polovině února. Dodal, že osoba... 
31.3.2005  

 
Česká televize musí zaplatit dva a půl miliónu korun penále za to, že zpozdila platbu za digitální přenosový vůz. Včera o tom rozhodl Vrchní soud v... 
31.3.2005  

 
Dle ustáleného rozhodování Nejvyššího soudu mají právní předpisy upravující pracovněprávní vztahy zásadně kogentní povahu, což znamená, že co není výslovně ... 
31.3.2005  

 
31.3.2005  

 
Sněmovnou dnes prošla novela zákona o sociálním zabezpečení. 
31.3.2005  

 
31.3.2005  

 
Sněmovna souhlasila, že příspěvek za péči o zdravotně postižené vzroste z 3776 korun na 5310. 
31.3.2005  

 
Návrh zákona umožňujícího vyvlastňování pozemků za náhradu dnes schválila sněmovna. 
31.3.2005  

 
31.3.2005  

 
Mám zájem o koupi družstevního bytu a zajímalo by mne jakým způsobem se může kupující přesvědčit o tom, že prodávající je skutečným a jediným vlastníkem prodávaného družstevního bytu? 
31.3.2005  

 
30.03. 00:00 - Jmenováním do vedoucí funkce vzniká pracovní poměr ve dvou případech : může to být podle zvláštních předpisů ( např. podle zákona o obcích nebo podle zákona o auditorech) nebo jmenování statutárním orgánem či přímo zaměstnavatelem, pokud je fyzickou ... 
31.3.2005  

 
Evropská komise v minulých dnech spustila novou internetovou platformu, která má zprostředkovat politikům doporučení vědců. 
31.3.2005  

 
Čtěte rozhovor s Janem Zahradilem, předsedou europoslaneckého klubu ODS, o vládní krizi v České republice, euroústavě či budoucím směřování ČR. 
30.3.2005  

 
30.3.2005  

 
30.3.2005  

 
30.3.2005  

 
30.3.2005  

 
Jmenováním do vedoucí funkce vzniká pracovní poměr ve dvou případech : může to být podle zvláštních předpisů ( např. podle zákona o obcích nebo podle zákona o auditorech) nebo jmenování statutárním orgánem či přímo zaměstnavatelem, pokud je fyzickou ... 
30.3.2005  

 
Evropská Komise v minulých dnech spustila nový internetový portál s názvem Vaše Evropa. Cílem tohoto projektu je poskytnout široké veřejnosti obsáhlé informace a zároveň zodpovědět širokou škálu otázek a to vše na jednom místě. 
30.3.2005  

 
Ministerstvo financí v minulých dnech předložilo vládě k posouzení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely je odstranit nepřesnost dikce zákona týkající se vyčlenění komerčního úvěrového pojištění z EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.) do dceřiné společnosti. 
29.3.2005  

 
Vláda ČR projednávala na své schůzi (9.3.2005) návrh ústavního zákona o referendu. V rámci jednání se k tomuto návrhu vyjádřil především předseda Legislativní rady vlády a ministr Jaroslav Bureš. Důvodem nutnosti přijetí, dle vlády, je pokračující diskuse o přístupu vlády k ratifikaci Smlouvy o ústavě pro Evropu. Tato problematika by tak měla být řešena pomocí referenda. 
29.3.2005  

 
29.3.2005  

 
PRAHA 29. března (ČTK) - Sociální demokraté přiznali, že vedou další soudní spor, ve kterém jde o desítky milionů... 
29.3.2005  

 
ČSSD trvá na tom, že Gross zůstane premiérem a bude vládnout do roku 2006. 
29.3.2005  

 
SANTIAGO DE CHILE (ČTK) - Chilské úřady podaly žalobu na českého turistu, který v Chile v únoru neúmyslně založil... 
29.3.2005  

 
Ministerstvo financí připravilo v minulých dnech nový výklad pro určení správné sazby daně z přidané hodnoty u zdravotnických prostředků. 
29.3.2005  

 
Šéf okresního státního zastupitelství v Ostravě Josef Bláha odložil případ údajného pokusu o podplacení unionistického poslance Zdeňka Kořistky.... 
29.3.2005  

 
Brněnský městský soud uznal bývalého šéfa mediálního odboru magistrátu Jaromíra Pohana vinným z podplácení. Potrestal jej pokutou 30 tisíc korun.... 
29.3.2005  

 
Pozice Stanislava Grosse je silná, bez jeho souhlasu nemůže vzniknout žádná jiná vláda. 
29.3.2005  

 
29.3.2005  

 
29.3.2005  

 
29.3.2005  

 
Při úvěrových smlouvách či smlouvách o půjčce podle občanského zákoníku právní předpisy výslovně nestanoví maximální přípustnou výši sjednaného úroku. Stanovení výše úroku je tak ponecháno na volné úvaze smluvních stran. Bylo by tak možné vyslovit závěr, ... 
29.3.2005  

 
25.3.2005  

 
25.3.2005  

 
Někteří lidé dnes dospívají k závěru, že naše doba se vyznačuje přemírou právních předpisů, regulujících kdejakou maličkost. Někteří říkají, že je to kvůli ... 
25.3.2005  

 
Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. 
25.3.2005  

 
Poslanci včera poslali k podrobnému projednání do sněmovních výborů zákon o všeobecném referendu. Vládní návrh všelidového hlasování je ale předem... 
25.3.2005  

 
25.3.2005  

 
Transparency International - Česká republika (TIC) a Ministerstvo spravedlnosti ČR (MS) na podzim roku 2004 společně zorganizovaly sérii tří jednání u kulatého stolu, na nichž zástupci exekutivy, legislativy, soudnictví a nevládního sektoru diskutovali o otázkách spojených se stabilizací situace v českém soudnictví. Závěrečná zpráva z těchto kulatých stolů ukazuje potřebu dalších systémových změn v českém soudnictví. Uvádí to tisková zpráva MS ze dne 28. února. 
25.3.2005  

 
25.3.2005  

 
O evropské ústavní smlouvě může podle senátního návrhu rozhodnout i menšina občanů, kteří se zúčastní referenda. Návrh však narazí na odpor většiny poslanců. 
25.3.2005  

 
Oba odsouzení se odvolali k Vrchnímu soudu v Praze, který obě odvolání zamítl. Nejvyšší soud však uznal jejich opodstatnění a případ bude znovu projednán. 
25.3.2005  

 
Do týdne je třeba podat daňové přiznání. Možná jste na poslední chvíli znejistěli, jak přiznat některé vedlejší či příležitostné příjmy. 
25.3.2005  

 
Sociální dávky se sníží, aby neodrazovaly od vstupu na trh práce. Propad do chudoby však hrozí nejen neochotným, ale i neúspěšným. 
25.3.2005  

 
25.3.2005  

 
24.3.2005  

 
24.3.2005  

 
24.3.2005  

 
24.3.2005  

 
Jen do pátečního poledne je mo®né ®ádat o podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci opatření... 
24.3.2005  

 
Rodiče by měli mít podle Senátu možnost dávat své dítě do mateřské školy až na 80 hodin měsíčně, aniž by ztratili nárok na mateřský příspěvek.... 
24.3.2005  

 
Politici se obávají odmítnutí evropské ústavy. Na summitu EU proto ustoupili od reforem, které měly přinést hospodářský růst. 
24.3.2005  

 
Neslušné poznámky vlakových průvodčích k ženám, krádeže identity a další zneužívání rodných čísel by měly v budoucnu skončit. Vláda totiž včera... 
24.3.2005  

 
Ministr financí Bohuslav Sobotka uspěl na včerejším jednání vlády s návrhem zmrazit 4,2 miliardy korun, které byly původně určeny na zvýšení platů... 
24.3.2005  

 
Rozpočtový výbor sněmovny bude zkoumat, zda by se nedaly omezit některé náhrady poslanců a senátorů. S návrhem přišel předseda lidovců Miroslav... 
24.3.2005  

 
24.3.2005  

 
24.3.2005  

 
Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, dne 8. března oznámil, že bude založen nový Evropský institut pro rovnost pohlaví, který bude podporovat instituce EU a členské státy při propagaci rovnosti mezi ženami a muži a v boji proti sexuální diskriminaci. 
24.3.2005  

 
24.3.2005  

 
Evropský Výbor úřadů pro ochranu osobních údajů, v návaznosti na směrnici o ochraně osobních údajů, (dále jen „Výbor“) schválil na počátku tohoto roku pravidla pro shromažďování a zpracování údajů o obchodnících, jejichž smlouvy o akceptaci platebních ... 
24.3.2005  

 
23.03. 00:00 - Za porušení zákazu uzavírat dohody narušující soutěž jsou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo Evropskou komisí („soutěžní úřady“) ukládány vysoké pokuty. Podnik účastnící se zakázané dohody může být v jednotlivém případě soutěžním úřadem pokutován ... 
24.3.2005  

 
23.3.2005  

 
23.3.2005  

 
23.3.2005  

 
Téměř před dvanácti lety jsem publikovala články Švarc-systém ani v roce 1993 nezanikne a Systém Švarc zcela nepadl . 
23.3.2005  

 
Za porušení zákazu uzavírat dohody narušující soutěž jsou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo Evropskou komisí ( soutěžní úřady ) ukládány vysoké ... 
23.3.2005  

 
Loňský rok ve stavebním spoření charakterizuje masivní pokles počtu nových smluv a zatím nejrychlejší nárůst objemu úvěrů v historii. Těmito slovy shrnul dne 21. února zveřejněnou statistiku stavebního spoření v roce 2004 náměstek ministra financí Tomáš Prouza. 
23.3.2005  

 
23.3.2005  

 
23.3.2005  

 
Za porušení zákazu uzavírat dohody narušující soutěž jsou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo Evropskou komisí („soutěžní úřady“) ukládány vysoké pokuty. Podnik účastnící se zakázané dohody může být v jednotlivém případě soutěžním úřadem pokutován ... 
23.3.2005  

 
22.3.2005  

 
Poslanecká sněmovna po více než ročním vyjednávání schválila ve třetím čtení 23. února zákon na podporu obnovitelných zdrojů energie. Ten přinese modernizaci energetiky, sníží produkci skleníkových plynů, zmenší závislost na dovozech paliv, zvýší využívání zemědělské půdy, která nyní leží ladem a přinese nová pracovní místa. Jeho hlavním cílem je vytvořit stabilní a atraktivní prostředí pro vyvážený rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice. Zákon připravilo Ministerstvo životního prostředí společně s resortem průmyslu a obchodu. 
22.3.2005  

 
22.3.2005  

 
PRAHA 22. března (ČTK) - Hnutí na obranu majitelů realit (HOMR) dnes předalo Evropskému soudu pro lidská práva ve... 
22.3.2005  

 
Odvod pojistného na nemocenské pojištění tvoří v současnosti 4,4 procenta hrubé mzdy pracovníka. Z toho 1,1 procento mu strhne firma z výplaty, další... 
22.3.2005  

 
Stanislav Gross měl po svržení Vladimíra Špidly loni v červnu zachránit sociální demokraty před kritickou ztrátou obliby u voličů. Nedokázal to.... 
22.3.2005  

 
Bývalá manažerka plzeňské ODS Olga Heligová, podezřelá ze zpronevěry miliónového sponzorského daru od Škody Plzeň, nebude potrestána. Loňský rozsudek... 
22.3.2005  

 
Kárný senát Nejvyššího soudu včera potvrdil odvolání karlovarské státní zástupkyně Zuzany Blažkové z funkce. Blažková je podezřelá z neoprávněného... 
22.3.2005  

 
Česko podle většiny občanů nepotřebuje přistěhovalce. Lidé se stavějí odmítavě i k tomu, aby možnost žít v zemi dostal každý, kdo o to stojí. Vyplývá... 
22.3.2005  

 
22.3.2005  

 
22.3.2005  

 
22.3.2005  

 
Čas od času se dozajista každému z nás stalo, že byl při vyřizování svých osobních či úředních záležitostí požádán úředníkem nebo jinou osobou o předložení občanského průkazu ke kontrole totožnosti. Toto je ve většině případů naprosto legitimní postup, ... 
22.3.2005  

 
21.3.2005  

 
21.3.2005  

 
Na webových stránkách České da ové správy http://cds.mfcr.cz bylo v poslední době zveřejněno několik... 
21.3.2005  

 
Při snaze si snížit daňový základ co nejvíce by poplatníci měli dobře posoudit, jaké výdaje daňově uplatní. Při případné daňové kontrole by totiž nemusel finanční úřad některé položky uznat a podnikatel by musel počítat s poměrně vysokou sankcí. 
21.3.2005  

 
Poslanci ODS chtějí zamezit takzvaným obstrukčním spekulantům ve vydírání majitelů nemovitostí a pozemků. Novelu zákona o... 
21.3.2005  

 
Postup Městského státního zastupitelství v Praze v kauze ministra informatiky Vladimíra Mlynáře odporuje etice a možná byla porušena i část zákona o... 
21.3.2005  

 
21.3.2005  

 
Strana 158 z 163 Jdi na stranu: |<  <  .. 156, 157, 158, 159, 160, 161 ..  >  >|

Nalezeno celkem 16214 článků.

 

Stránka aktualizována: 20. 09. 2020, 22:50
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 20. 09. 2020, 22:50  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.