Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 9. 05. 2021, 13:05  
Vyberte si z následujících témat monitorování. Na výchozí stránku mých aktivit se dostanete volbou 'O úroveň výše':
O ÚROVEŇ VÝŠE
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
AKTUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ INTERNETU
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
ARCHÍV MONITOROVÁNÍ (2005 - letos):
odborná témata:
VĚDA A VÝZKUM
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
POČÍTAČE A IT
OS ANDROID
PROHLÍŽEČ FIREFOX
POŠTOVNÍ KLIENT THUNDERBIRD
OPENOFFICE A LIBREOFFICE
ENCYKLOPEDIE WIKIPEDIA
P2P SÍTĚ BITTORRENT
všeobecná témata:
EKONOMIKA
OSOBNÍ FINANCE
PRÁVO
SPORT
KULTURA
CESTOVÁNÍ
 
NEVEŘEJNÁ TÉMATA:
vstoupit


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL


Ekonomika 2007 - archív monitorování českého internetu
z roku 2007

Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma ekonomika.

Další články na téma ekonomika najdete v příslušných archívech z let letos, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011-2010, 2009, 2008, 2006 a 2005. Nejaktuálnějších 100 článků na téma ekonomika najdete na stránce on-line odkazů.

Archív
Články z oblasti ekonomiky monitorované od 1.1.2007 do 31.12.2007.


  Vybrat jen odkazy obsahující:    
přesný výraz       kterékoliv slovo
V souladu se školským zákonem vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v České republice za rok 2005 nesoucí název S novým školským zákonem . Představuje tak již podeváté komplexní pohled na dění v oblasti vzdělávání tentokráte za rok 2005, v období prvního roku uplatňování nové školské legislativy.  
30.12.2007  

 
Pouze čtyřicet procent vyučených pracuje v oboru, který absolvovali na středním odborném učilišti. Téměř polovina absolventů učebních oborů by dnes dala přednost maturitnímu studiu. Národní ústav odborného vzdělávání právě vydal publikaci: Přechod absolventů Středních odborných učilišť do praxe a jejich uplatnění na trhu práce - III. etapa , která vznikla v rámci systémového projektu VIP Kariéra. Publikace nabízí výsledky dlouhodobého šetření, které probíhalo v letech 2000 - 2006 na stejném vzorku absolventů tříletých učebních oborů. Umožnilo to srovnat pracovní i studijní plány žáků s realitou pojejich vstupu do praxe.  
30.12.2007  

 
Česká správa sociálního zabezpečení řešila v roce 2006 celkem 169 336 podání spojených se sociálním zabezpečením Evropské unie, tedyve vztahu ke státům EU/EHS. Průměrně tak zaměstnanci ČSSZ vyřizovali 14 111 podání měsíčně, což v porovnání s rokem 2005 znamená nárůst o 30 %. Tehdy se jednalo o 9 789 úkonů měsíčně.  
30.12.2007  

 
Zákon č. 582/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2007, v ust. § 82 odst. 1 stanoví, že žádost o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany OSSZ, PSSZ, případně MSSZ Brno (dále jen OSSZ). Žádost se sepisuje na předepsaném tiskopisu, který s občanem vyplňuje OSSZ příslušná podle místa jeho trvalého pobytu.  
30.12.2007  

 
Na Personalistovi.com vyšlo několik článků, které se věnovaly typologii osobnosti MBTI(R). Hovořili jsme o distribuci typů v populaci, zásadách práce s nástroji MBTI (R), hovořili jsme o Davidu Keirseym a jeho přínosu. Rádi bychom vás upozornili na článek v české wikipedii, který o tématu pojednává poměrně vyčerpávajícím způsobem.Tématu se věnuje i anglická Wikipedie, článek jde více do hloubky a obsahuje zajímavé odkazy pro další studium problematiky.  
30.12.2007  

 
V lednu 2007 proti minulému měsíci mírně vzrostla míra registrované nezaměstnanosti na 7,9 %. Zároveň stoupl počet volných pracovních míst, který je v lednu nejvyšší od počátku sledování. K 31. 1. 2007 evidovaly úřady práce celkem 465 458 osob, což je o 16 913 osob více než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je celkový počet uchazečů o zaměstnání nižší o 65 777. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání je 434 940 dosažitelných uchazečů o zaměstnání, což je o 13 654 osob více než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je počet dosažitelných uchazečů nižší o 63 690 osob.  
30.12.2007  

 
Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila důležité údaje pro rok 2007- Částky pro účely důchodového pojištění, Částky pro účely nemocenského pojištění a Pojistné osob samostatně výdělečně činných.  
30.12.2007  

 
V roce 2006 byl tzv. účet sociálního pojištění spravovaný Českou správou sociálního zabezpečení, který zahrnuje systémy důchodového a nemocenského pojištění, v přebytku. Tentokrát se podle účetní evidence ČSSZ jednalo o 10 miliard korun. Opakuje se tak situace z let 2005 a 2004. Tehdy byl rovněž rozdíl mezi příjmy a výdaji na sociální pojištění v kladných hodnotách. V roce 2005 se jednalo o přebytek 15 miliard korun, v roce 2004 o 16,8 miliard Kč.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
V rekapitulaci druhého říjnového dražebního týdne se zastavíme nejdříve u dražby areálu Litovelských strojíren. Hned prozraďme, že se strojírny nevydražily, a to přesto, že byly nabízeny za dobrou cenu. Z dražeb rodinných domů a bytů jsme vybrali dražbu bytu ve Veselí nad Moravou a v OrlickémZáhoří u Rychnova nad Kněžnou a rodinný dům (resp. jeho polovinu) v Bravanticích u Nového Jičína.  
30.12.2007  

 
Na středu 14. listopadu 2007 připravila dražební společnost REAL SPEKTRUM, a.s., dražbu areálu sloužícího pro porážku dobytka, bourání masa a masnou výrobu. Součástí předmětu dražby je i majetek movitý – výrobní technologie a vybavení kanceláří.  
30.12.2007  

 
Platové tabulky 2007 pro státní zaměstnance naleznete v následujícím článku. (update9.6.2007)  
30.12.2007  

 
Ve středu devatenáctého září proběhla dražba stavebního pozemku v Praze na Vinohradech v Kouřimské ulici. Dražbu naplánovala, připravila a zorganizovala pražská dražební společnost CLANROY SALES, a.s. Pozemek se vydražil hned, za vyvolávací cenu - tedy za 10 000 000 Kč.  
30.12.2007  

 
Na středu 3. října 2007 připravila Dražební společnost Morava s. r.o. dvě dražby, dražbu masokombinátu v Broumově v okrese Náchod. Objekt je v užívání již od počátku 20. století, je průběžně udržovaný a na počátku 90. lettam proběhla rekonstrukce. Na druhé dražbě se bude dražit výrobní technologie. Masokombinát má zpracovaný projekt platný i pro směrnice Evropské Unie.  
30.12.2007  

 
Zemědělská farma ZÁLESÍ a.s., Luhačovice - Pozlovice s širokou možností komerčního využití vatraktivní lokalitě známých lázní Luhačovice.  
30.12.2007  

 
Na úterý 25. září 2007 připravil dražebník Mgr. Miroslav Pokorný dvě dražby. Předmětem té první je zemědělský pozemek v Košticích, na druhé dražbě bude nabízen činžovní dům v Krásném Březně.  
30.12.2007  

 
V týdnu od 10. do 14. září 2007 zaplnila náměstí okresních měst kraje Vysočina akce zaměřená na vzdělávání dospělých osob, kterou pod hlavičkou kraje Vysočina pořádala společnost bit cz training, s.r.o., provozovatel krajskéhovzdělávacího centra ERUDIC.  
30.12.2007  

 
V úterý 14. srpna 2007 v odpoledních hodinách proběhla v dražební síni v Plzni na Palackého náměstí dražba objektů Chodských pletáren. Vydražit se podařilo jen jednu část závodu, a to administrativní budovu s garážemi a dílnami. Výrobní haly se vydražit nepodařilo, do dražby však půjdou znovu, a to za nižší vyvolávací cenu.  
30.12.2007  

 
V dražebním souhrnu druhého srpnového týdne se podíváme výhradně na dražby bytů a rodinných domů. Tentokráte si z našeho přehledu můžete udělat představu o tom, za kolik se dá na dražbě koupit starší nemovitost k bydlení na Vyškovsku, na Ostravsku, ve Vrchotových Janovicích u Benešova nebo v Litobratřicích na Znojemsku či v Příbrami.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Na středu 19. září 2007 připravila pražská dražební společnost CLANROY SALES, a.s. dražbupozemku v Praze na Vinohradech v Kouřimské ulici. Jeho velikost je 473 m2 a je vhodný pro obytnou výstavbu.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Na poslední červnový týden připravila dražební společnost EURODRAŽBY.CZ dvanáct dražeb nemovitostí. Nakonec jich proběhlo jen sedm, v pěti případech bylo od dražby na poslední chvíliupuštěno. Všech sedm proběhlých dražeb však bylo úspěšných, dorazili na ně zájemci a padaly statisícové příhozy. Předmětem dražeb byly byty a rodinné domy.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Na středu 20. června 2007 připravila Česká aukční a dražební, a. s. dražbu hotelového komplexu SIESTA v obci Vír, okr. Žďár nad Sázavou. Vyvolávací cena byla rozumná, hotel je zavedený a v dobrém technickém stavu. Přesto se ho nepodařilo vydražit. Tak se jedná o kole druhém. A nejnižší podání by mělo jít dolů.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
V posledních týdnech se draží velmi málo. Ani týden uprostřed června nebyl v této stagnaci žádnou výjimkou. Dražily se převážně starší rodinné domy a menší pozemky. K významnějším dražbám patřila dražba komerčního objektu v Kadani, který se vydražil velmi dobře, a snad i dražba rekreačního střediska ve Velkých Losinách v okrese Šumperk. To se vydražilo také, ale až v druhém kole.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Na středu 18. července 2007 připravila zlínská dražební společnost Morava s. r. o. dobrovolnou dražbu rodinného domu se zahradou ve Slušovicích. Je ve velmi dobrém stavebnětechnickém stavu a vyvolávací cena je nižší než cena odhadní.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Na úterý 7. srpna 2007 připravil Mgr. Miroslav Pokorný druhé kolo dražby oploceného průmyslového areálu v Libochovicích. Oproti kolu prvnímu šla vyvolávací cena dolů – a to z 5 150 000 Kč na 4 600 000 Kč. Součástí předmětu dražby jsou stavby, pozemky, hmotný majetek a zásoby.  
30.12.2007  

 
Na úterý 12. června 2007 připravila litoměřická dražební společnost KP - real CZ s.r.o. dražbu komerčníhoobjektu v blízkosti náměstí v Kadani (okres Chomutov). Dražba trvala pouhých šestnáct minut, během nich padly statisícové příhozy. Není divu, objekt je v dobrém stavebnětechnickém stavu po nedávné rekonstrukci, navíc byl nabízen za rozumnou cenu.  
30.12.2007  

 
Ve 23. týdnu letošního roku převažovaly dražby rodinných domů, bytů a zemědělských pozemků s nízkou vyvolávací i odhadní cenou. Neproběhly žádné významnější dražby. Z těchto „drobnějších“ dražeb jsme do našeho přehledu zařadili dražby rodinných domů u Náchoda a u Kroměříže. Dozvíte se také, zakolik je možné na dražbě koupit byt 3+1 na Karlovarsku nebo rekreační chatu uÚstí nad Orlicí.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Dražební kladívko je elegantní nezbytností. Jen jím může podle zákona licitátor uzavřít dražbu soukromého dražebníka i finančního úřadu. Široké využití nachází v soudní síni a při dalších příležitostech, kdy je nutné vyhlásit či potvrdit nějaký oficiální verdikt. Poslouží i jako reprezentativní dárek či suvenýr… , třeba jako krásný doplňek krbové římsy. 
30.12.2007  

 
V souhrnu první dvou dražebních týdnů v květnu se podíváme na dražby rodinných domů do různých částí České republiky. Zastavíme se u dražby rodinného domu v Šestajovicích u Prahy, bytu v Chebu, rodinného domu na Přerovsku a v Mostech u Jablunkova u Frýdku-Místku. Z dražeb věcí movitých jsme vybrali dražbu tří osobních vozů.  
30.12.2007  

 
Na posledníkvětnový den, čtvrtek 31. května 2007, připravila dražební společnost EURODRAŽBY CZ se sídlem v Ústí nad Labem čtyři dražby. Dražit se bude rodinný dům v obci Měšice u Prahy, byt 1+1 v Bolevci v Plzni, rodinný dům v Žíteči v Jihočeském kraji a byt 1+1 v centru Jaroměře na Pardubicku.  
30.12.2007  

 
Na středu 30. května 2007 připravila dražební společnost EURODRAŽBY CZ se sídlem v Ústí nad Labem čtyři dražby. Dražit se bude rodinný dům v Křenovicích a v Kloboukách u Brna v Jihomoravském kraji a dva byty, jeden v Novém Městě na Moravě (Vysočina) a druhý v obci Libina v okrese Šumperk.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Na pondělí 28.května 2007 připravila dražební společnost EURODRAŽBY CZ se sídlem v Ústí nad Labem pět dražeb. Dražit se budou čtyři byty a jeden rodinný dům. Byty se nacházejí v Ovčárech ve Středočeském kraji, v Krásném Březně u Ústí nad Labem, v Hranicích u Chebu a v Praze 4 na Hájích. Rodinný dům je v Kosmonosech ve středních Čechách.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Na květen připravil dražebník Mgr. Miroslav Pokorný tři dražby. Všechny tři byly pečlivě připravené a zorganizované – a hlavně na ně dorazili zájemci. Předmětem dražeb byl lukrativní dvoupodlažní administrativní komplex v centru Mělníka a dva bytové domy s komerčnímiprostory v Krásném Březně v Ústeckém kraji.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Na květen připravil dražebník Mgr. Miroslav Pokorný tři dražby. Všechny tři dobrovolné. Administrativní komplex v Mělníku se bude dražit v pátek11. května, bytové domy v Krásném Březně ve středu 16. května 2007.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Ve středu čtvrtého dubna 2007proběhla dražba souboru nemovitostí pod názvem „Objekt bývalého pivovaru, Masarykova 655, Holešov“. Tuto dobrovolnou dražbu připravila Dražební společnost Morava s. r. o. Přestože na ni dorazilo pět zájemců, vyvolávací cena nešla nahoru, ale dolů!!!  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Na čtvrtek 26. dubna 2007 připravila dražební společnost EURODRAŽBY CZ, a. s. se sídlem v Ústí nad Labem sedm dražeb. Dražit se budou čtyři byty – v okresech Beroun a Karlovy Vary a dále v Příbrami - a tři domy – v okrese Tachov, Písek a Jičín.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Na čtvrtek 29. března 2007 naplánovala, připravila a zorganizovala brněnská dražební společnost PROKONZULTA, a.s. dražbu areálu Lignum, a to včetně zařízení. Vzhledem k jeho ideálnímu umístění – u hlavní komunikace z Hodonína na Slovensko – a díky rozumné ceně – se vydražil velmi dobře, hned v prvním kole.  
30.12.2007  

 
V dražebním souhrnu 12. týdne roku 2007 se budeme věnovat dražbám nemovitostí určených k bydlení, a to jak trvalému, tak rekreačnímu. Upozorníme i na dražby, které byly neúspěšné, a tak je pravděpodobné, že se budou opakovat – to je případ dražby rodinného domu v Tvarožné Lhotě na jižní Moravě,dvou domů v Bednárečku v Jihočeském kraji nebo bytu 3+1 v Litobratřicích na Znojemsku.  
30.12.2007  

 
Na pondělí 23. dubna 2007 připravila dražební společnost EURODRAŽBY CZ, a. s. se sídlem v Ústí nad Labem šest dražeb. Dražit se budou čtyři rodinné domy – v okresech Mladá Boleslav (Nová Telib), Jičín (Nevratice), Svitavy (Borová) a Náchod (Velká ves u Broumova) – a dva byty, jeden ve Vamberku, druhý v Třemošnici u Chrudimi.  
30.12.2007  

 
Na středu 4. dubna 2007 připravila Dražební společnost Morava s. r. o. dobrovolnou dražbu bývalého pivovaru v Masarykově ulici v Holešově. Možnosti jeho využití jsou široké. Dražba proběhne v aukční síni v sídle dražebníka ve Zlíně, na adrese Dlouhá ulice 4433.  
30.12.2007  

 
Na pátek 30. března 2007 připravila Dražební společnost Morava s.r.o. čtyři dobrovolné dražby nemovitostí ve Zlínském kraji. Dražit se bude farma s přilehlými pozemky, rodinný dům, podíl na parcele a podíl na vlastnictví lesa. Dražby proběhnou v aukční síni v sídle dražebníka ve Zlíně,na adrese Dlouhá ulice 4433.  
30.12.2007  

 
Na čtvrtek 29. března 2007 připravila zlínská Dražební společnost Morava s.r.o. šest dražeb.Jejich předmětem je víceúčelový provozní objekt Zlín-Louky, rodinný dům ve Zlíně, skladové zásoby (pletené zboží) a pletařské stroje a kancelářské vybavení společnosti MAARA holding, s.r.o.. Dále připravila dražbu osobního automobilu Peugeot a rekreačního objektu na Sázavě – Ratajích.  
30.12.2007  

 
Na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2007 připravila dražební společnost Morava několik dražeb. Dražit se budou např. rodinné domy ve Zlíně, areál mléčnéfarmy ve Zlíně, rekreační objekt v Ratajích nad Sázavou nebo lesní pozemky a vodní plochy na Zlínsku.  
30.12.2007  

 
Na úterý 20. února a středu 21. února2007 připravil JUDr. J. Podkonický, Ph.D., dražby několika nemovitostí. Dražit se bude provozní hospodářský objekt v okrese Sokolov, budova s pozemky na Berounsku a Pelhřimovsku a budova s pozemky v okrese Karviná. Vše za nízké vyvolávací ceny.  
30.12.2007  

 
Úspěšnou a mimořádnou dražbou uplynulého týdne byla bezesporudražba obytného činžáku v Praze 6 v atraktivní lokalitě Dejvic. Na dražbu dorazilo devět zájemců a zájem byl skutečně veliký. Během krátké doby skočila cenao více než 20 000 000 Kč.  
30.12.2007  

 
Dražební společnost Morava s.r.o. připravila na pátek 2. března 2007 dražbu provozního objektuse sklady a dílnami v areálu Štěchovice v západní části města Kroměříže. Jehohlavní výhodou je vhodné umístění při výjezdu z města směrem na Vyškov a Brno a dobrý technický stav.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Ve dnech 12. a 26. února a 12.března 2007 proběhnou zadávací kola veřejných elektronických aukcí na pohledávky CAC LEASING v objemu 150 000 000 Kč bez příslušenství, které jsou rozdělenydo tří souborů. Administrátorem uvedených elektronických aukcí je společnost eCENTRE.  
30.12.2007  

 
V pátém týdnu letošního roku převládaly na dražbách prodeje pozemků, a to ke komerčnímu využití, ale i zemědělských. Z dražeb věcí movitých se kromě tradičních dražeb pohledávek dražily také položky, které se na dražbách tak často neobjevují – drahé kameny, safíry a rubíny, ale také umělecká díla a umělecké předměty.  
30.12.2007  

 
Na středu 24. ledna 2007 připravila dražební společnost REAL SPEKTRUM, a.s. dvě dražby. Předmětem té první bylypozemky - lesní i zemědělské, sad a vinice na Břeclavsku, předmětem druhé dražby byl pozemek ke komerčnímu využití o výměře 2161 m2 v Hodoníně.  
30.12.2007  

 
Ve třetím lednovém týdnu se dražily rodinné domy. Do našeho přehledu jsme vybrali dražbu domů v Barchovicích ve Středočeském kraji, ve Zlíně a v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Všechny tři se vydražily. Z dalších kategorií nemovitostí se podíváme na dražbu rekreační chaty u Frýdku- Místku a na dvě velmi úspěšné dražby garáží.  
30.12.2007  

 
Na středu 14. února 2007 připravil soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský dražbu rodinného domu v Černošicích u Prahy.  
30.12.2007  

 
Ovocnýsad v Hustopečích a dvě garáže v Brně přilákaly na dražební den do sídla společnosti REAL SPEKTRUM v Lidické ulici v Brně celkem třináct zájemců. A všichni měli o nabízené nemovitosti velký zájem. Na druhé dražbě padlo čtyřicet sedm příhozů, na třetí dvacet devět.  
30.12.2007  

 
30.12.2007  

 
Na pátek 23. 2. 2007 připravila olomoucká dražební společnost LARYNEX, s.r.o. pět dražeb nemovitostí v kraji Vysočina. Dražit se budou dva hotely - jeden v historické části Telče, druhý na centrálním Masarykově náměstí v Jihlavě. Předmětem dalších dražeb je byt 2+1 v Jihlavě, pivnice v lukrativní části Jihlavy a zemědělské pozemky ve Větrném Jeníkově. A připravena je i dražba pohledávekakciové společnosti ICOM.  
30.12.2007  

 
Nový rok se ve světě dražeb a aukcí rozbíhá spíše pomalu. Je jich méně než v jiných obdobích roku. Z dražeb nemovitostí převládaly dražbyrodinných domů, bytů a stavebních pozemků, dražilo se také několik rekreačníchchalup a hotelů, z dražeb věcí movitých vedou dražby pohledávek a podílovýchlistů. Od některých dražeb bylo na poslední chvíli upuštěno nebo byly odročeny.  
30.12.2007  

 
V dražebním souhrnu posledních dvou týdnů roku 2006 se podíváme na dražby věcí movitých i nemovitých. Z dražeb movitých se zastavíme u dražby loveckých a sportovních zbraní Zbrojovky Brno, z dražeb nemovitostí připomeneme dražbu průmyslové haly s pozemkem u dálnic D1 a D2 nebo rodinných domů v České Lípě, v Českém Ráji či v Dvoře Králové.  
30.12.2007  

 
Na středu 17. ledna a středu 24. ledna 2007 pro Vás připraviladražební společnost REAL SPEKTRUM, a.s. pět dražeb nemovitostí.  
30.12.2007  

 
Dění na dražbách v polovině prosince bylo velmi živé. Na řadě dražeb padaly příhozy v řádech milionů korun. Z těchto dražeb připomeneme dražbu činžovního domu v Ostravě nebo dražbu administrativních objektů neboubytovny v Karviné. Z dalších dražeb se ještě zastavíme např. u dražby rekreačního zařízení u Jablunkova.  
30.12.2007  

 
Na předvánoční týden připravila pražská dražební společnost Clanroy Sales, a.s. dražbu tří vzájemně propojených chovných rybníků. Přestože byla vyvolávací cena rozumná a dražená nemovitost skýtá zajímavé komerční využití, např. pro sportovní rybolov, vydražit se ji nepodařilo.  
30.12.2007  

 
Na první pátek nového roku, na pátek 5. ledna 2007 připravila dražební společnost 1. Pohledávková s.r.o. dražbu bývalého hotelu HUBERTUS v Karlově Studánce v Moravskoslezském kraji a pozemků k němu patřících. Karlova Studánka je nejvýše položenou obcí bruntálského okresu a je vstupní branou na druhý nejvyšší vrchol České republiky – Praděd.  
30.12.2007  

 
Na středu 20. prosince 2006 připravila pražská dražební společnost Clanroy Sales, a.s. dražbu tří propojených chovných rybníků - o rozloze vodníplochy 20 hektarů - a dalších pozemků (mj. zahrady a ovocného sadu) v obci Zdechovice v Pardubickém kraji. Jeden ze tří rybníků je ideálně využitelný i ke sportovnímu rybolovu.  
30.12.2007  

 
Na úterý 28. listopadu 2006 připravila pražská dražební společnost Clanroy Sales, a.s. dražbu skladů a pozemků v areálu Skrochovice v Brumovicích v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Hned v úvodu prozraďme, že se nemovitosti v tomto kole dražby nevydražily.  
30.12.2007  

 
Letošní 47. dražební přehled přináší výsledky dražby administrativní budovy v Hustopečích, dále ovocného sadu tamtéž. Z naší rekapitulace můžete získat také představu o tom, za kolik je možné koupit dům s prodejnoua dvěma byty v Podještědí či stavební parcely u Karviné. Zastavíme se i u dražby zemědělského družstva na Jihlavsku.  
30.12.2007  

 
Na čtvrtek 14. prosince 2006 pro Vás připravila dražební společnost EURODRAŽBY.CZ s.r.o. pět dražeb.  
30.12.2007  

 
Na úterý 16. ledna 2007 připravila dražební společnost St. Hubert, s.r.o., čtyři dražby rodinných domů. Jeden dům je v Ústeckémkraji v Lubenci, další se nachází v Kralicích na Hané, třetí dům je Barchovicích ve Středočeském kraji a čtvrtý bude možno prostřednictvím dražby zakoupit v Moravskoslezském kraji v Dolním Benešově. Společným jmenovatelem všech čtyř dražeb je nízká vyvolávací cena.  
30.12.2007  

 
Tentokrát bude dražební ohlédnutí za uplynulým týdnem věnováno nejprve dražbě rekreačního objektu v Hradeckém kraji, pak se zastavíme u dražby rodinných domů v Českém ráji, na Havlíčkobrodsku a Milevsku. Dozvíte se také, za kolik se dá koupit malý byt v Chrudimi či klub s barem v samotném centru Přerova.  
30.12.2007  

 
Na úterý 21. listopadu 2006 připravila pražská dražební společnost Clanroy Sales, a.s. dražbu bývalého nákupního střediska s pozemky v obci Otvovice ve Středočeském kraji. Zájemci se dostavili, a tak se středisko během deseti minut vydražilo. A za mnohem víc než za vyvolávací cenu.  
30.12.2007  

 
Na úterý 12. prosince 2006 připravila dražební společnost EURODRAŽBY.CZ s.r.o. pět dražeb. Dražit se budou tři rodinné domy v Ústeckém kraji, jeden ve Středočeském kraji a také roubená chalupa u České Lípy.  
30.12.2007  

 
Na středu 6. prosince 2006 připravila dražební společnost EURODRAŽBY.CZ s.r.o. celkem šest dražeb. Dražit se budou postupně tři byty, dva rodinné domy a jedna restaurace, a to v Plzeňském, Pardubickém, Středočeském a také Jihočeském kraji.  
30.12.2007  

 
Na úterý 21. a 28. listopadu 2006připravila pražská dražební společnost Clanroy Sales, a.s. dvě dražby. Na té první bude nabízet – a to za sníženou cenu - bývalé nákupní středisko v obci Otvovice ve Středočeském kraji. Předmětem druhé dražby jsou stavby a pozemky v areálu Skrochovice - sklady U 500 v okrese Opava v Moravskoslezském kraji.  
30.12.2007  

 
Na úterý 28. a středu 29. listopadu připravil Judr. J.Podkonický, Ph.D. celkem třináct dražeb.  
30.12.2007  

 
Dražbu uspořádala krnovská dražební společnost 1. Pohledávková, s.r.o. Předmětem dražby byl bývalý hotel v Karlově Studáncel. Ačkoli v letech 2000 a 2001 opakovaně vyhořel a byl značně poškozen, umístění hotelu v turisticky oblíbeném místě přitáhlo na dražbu zájemce, kteří byli ochotni za něj zaplatit mnohem více než odhadní cenu.  
30.12.2007  

 
Na středu 18. října 2006 připravila dražební společnost REAL SPEKTRUM, a.s., dvě dražby.  
30.12.2007  

 
Na úterý 21. listopadu 2006 připravila dražební společnost Reality GAIA, spol. s r. o., se sídlem v Hodoníně, dražbu rodinného domu v Hlávkově u Jihlavy a vodárny a drůbežárny v Kalhově na Jihlavsku.  
30.12.2007  

 
Ne vždy se na dražbách prodávají jen nemovitosti za milionykorun. Dražba je výhodným nástrojem k prodeji i menších nemovitostí. A právě ztěch jsme sestavili náš dnešní dražební přehled. Zastavíme se např. na dražbě objektu bývalé stolárny v Kyjově-Boršově, dílny ve Větrném Jeníkově, rodinného domu na Svitavsku či statku na Jihlavsku.  
30.12.2007  

 
Na středu 22. listopadu2006 připravila dražební společnost REAL SPEKTRUM, a.s. dvě dražby.  
30.12.2007  

 
Tentokrát se podíváme mj. na dražbu sklárny u Kamenice nad Lipou, která byla jedinou firmou na světě vyrábějící rubínové sklo. Z dražeb rodinných domů připomeneme dražby domů v Kunštátě, v Ivani u Novomlýnských nádraží a v Dlouhé Loučce na Olomoucku. A dozvíte se také, za kolik se dá koupit mezonetový byt 6+1 v Praze – Zbraslavi.  
30.12.2007  

 
Ve středu 20. září proběhla dražba čerpací stanice pohonných hmot v obci Hlohovec v okrese Břeclav. Dražbu připravila a uspořádala dražební společnost REAL SPEKTRUM, a.s. Dorazili na ni čtyři zájemci a začal kolotoč příhozů, který se zastavil až po devětačtyřiceti příhozech.  
30.12.2007  

 
Na úterý 3. října 2006 připravil JUDr. J. Podkonický, Ph.D., dražby šesti nemovitostí ze tří krajů České republiky.  
30.12.2007  

 
V našem druhém zářijovém přehledu se zaměříme hlavně na rodinné domy. Ty se dražily po celé republice, mj. např. v Praze, v jihočeských Volarech, ve Velkém Újezdu u Olomouce nebo v Dyjákovičkách v okrese Znojmo. Podíváme se také na dražbu bytu, a to na Ústecko. Daleko větší zájem však vzbudiladražba ze zcela jiné kategorie, a to dražba internetových domén.  
30.12.2007  

 
Náš seriál o dražbách hotelů pokračuje dražbou luxusního hotelu Manna. Minulý týden jsme přinesli informaci o dražbě pražského hotelu Acord a hotelu v Rabštejně nad Střelou na Plzeňsku. Ve středu 6. září 2006 proběhlo druhé kolo dražby hotelu Manna na Příbramsku u Slapské přehrady. Připravila ji dražební společnost RAK CZ, a.s.  
30.12.2007  

 
Na středu 18. října 2006 připravila dražební společnost REAL SPEKTRUM, a.s., dvě dražby.  
30.12.2007  

 
Na středu 16. srpna 2006 připravilapražská dražební společnost RAK CZ, a.s. dražbu hotelu Manna u Slapské přehrady. Přestože byl nabízen za velmi dobrou cenu, v tomto kole dražby se ho vydražit nepodařilo. A tak chystá dražebník kolo další, proběhne již začátkem září a za nižší vyvolávací cenu.  
30.12.2007  

 
V úterý 29. srpna 2006 v 11 hodin dopoledne proběhla dražba zavedeného hotelu v Rostislavově ulici v Praze 4. Dražbu připravila a zorganizovala dražební společnost CLANROY SALES, a.s. Vzhledem k atraktivní lokalitě a dobrému technickému stavu objektu nebyl s prodejem žádný problém.  
30.12.2007  

 
V dražebním přehledu se tentokráte podíváme na dražby rodinných domů, a to v Českém ráji a na Havlíčkobrodsku. Hned na úvod řekněme, že se tyto nemovitosti nevydražily. Dále se zastavíme u dražby bytu v paneláku v okrese Frýdek-Místek a turistické ubytovny v Jeseníkách. A náš souhrn proběhlých dražeb zakončíme na dražbě nedokončeného chladícího skladu v Blansku.  
30.12.2007  

 
Strana 3 z 889 Jdi na stranu: |<  <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ..  >  >|

Nalezeno celkem 88893 článků.

 

Stránka aktualizována: 9. 05. 2021, 13:05
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘIODKAZY V ÚPT
DISKUZNÍ FÓRAWEB MAILARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 9. 05. 2021, 13:05  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.