Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 14. 06. 2024, 18:26  
Sídlo je postaveno na stavebnicových modulech s velkou možností variability.
Nabídka nápovědy prezentace:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
SLOVO WEBMASTERA
 
ORIENTACE V PREZENTACI
 
POKYNY PRO AUTORY
 
PRAVIDLA PRO VYHLEDÁVÁNÍ
 
RSS KANÁLY
 
POZASTAVENÍ SLUŽBY "CENTRUM MONITOROVÁNÍ INTERNETU"
 
REKONSTRUKCE SLUŽBY "CENTRUM MONITOROVÁNÍ INTERNETU"
 


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Pravidla pro vyhledávání

OBSAH


  Základní vyhledávání

K zadání požadavku jen napište hledaná slova do okénka a stiskněte klávesu ENTER (nebo kliknite na vyhledávací tlačítko). Získáte seznam odpovídajících stránek.

K vyhledání důležitých relevantních stránek vyhledávač používá důmyslné textové technologie. Například, když vyhledávač analyzuje stránku, zjišťuje texty linek, které se na ni odvolávají. Vyhledávač rovněž přisuzuje vyšší relevanci stránkám, na kterých se vaše hledané výrazy objevují blízko sebe.

Automatické "and" dotazy

Standardně vyhledávač vrací pouze stránky, které obsahují všechny vaše hledané výrazy. Není zapotřebí vkládat "and" mezi výrazy.

Například, při vyhledávání problématiky češtiny na počítačích jednoduše napište

K většímu omezení vyhledávání pouze zapište více výrazů

"OR" vyhledávání

Vyhledávání podporuje logické "OR" operátory. K získání stránek, které obsahují slovo A nebo slovo B použijte slovo OR zapsaný velkými písmeny.

Například, při pátrání po grantových agenturách nebo vládní podpoře napište právě

Vyloučená slova

Vyhledávač ignoruje běžná slova a znaky (známá jako vyloučená slova), neboť tyto zpomalují vyhledávání bez vlivu na kvalitu výsledků. Výrazy jako "kde" a "jak", stejně jako určitá samostatná písmena, nejsou začleněny do vyhledávání pokud nevyznačíte, že jsou podstatné.

Můžete to učinit použitím znaménka "+" zapsaného před výrazem. Ujistěte se, že máte před znaménkem "+" mezeru, která může být rovněž použita při vyhledávání frází.

Například, k vyhledání 'vol. I' použijte

Sledujte nalezené výrazy v širší souvislosti

Každý výsledek vyhledávání obsahuje přinejmenším jeden výňatek z nalezené webovské stránky, který ukazuje v jaké širší souvislosti jsou váše hledané výrazy použity na oné stránce. Vaše hledané výrazy jsou znázorněny tučně, takže na první pohled můžete posoudit zda nalezenou stránku chcete navštívit.

Stemming

Vyhledávač nepoužívá k získání přesných výsledků "stemming" ani nepodporuje "wildcard". Jinými slovy, vyhledávač vyhledává přesná slova, která jste vložili do rámečku. Vyhledávání "slov" nebo "slov*" nenajde stránky obsahující "slovo" či "slovník". Pokud si nejste jisti, zkuste oba výrazy: například "slovník" a "slovníky".

Záleží na velkých písmenech?

Vyhledávání není citlivé na velká či malá písmena. Všechna písmena, bez ohledu na to jak je napíšete, budou chápána jako malá písmena. Například, vyhledávání "M. Hibino" a "m. hiBiNO" vždy vrátí stejný výsledek.

 

Stránka aktualizována: 16. 11. 2001, 15:42
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 14. 06. 2024, 18:26  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.