Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 18. 05. 2024, 06:30  
Nabídka nápovědy prezentace:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
SLOVO WEBMASTERA
 
ORIENTACE V PREZENTACI
 
POKYNY PRO AUTORY
 
PRAVIDLA PRO VYHLEDÁVÁNÍ
 
RSS KANÁLY
 
POZASTAVENÍ SLUŽBY "CENTRUM MONITOROVÁNÍ INTERNETU"
 
REKONSTRUKCE SLUŽBY "CENTRUM MONITOROVÁNÍ INTERNETU"
 


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Nabídka RSS kanálů zdejší prezentace

RSS kanály byly v této prezentaci zprovozněny v říjnu 2005. Tato technologie byla vyžadována především čtenáři rychle se měnících odkazů v "Centru monitorování internetu". Na tomto místě budou uvedeny podrobnosti pro využívání zdejších kanálů a také se pokusím o základní osvětu pro běžné uživatele.

OBSAH


 

 

Zdejší RSS kanály
Podrobnosti pro využívání zdejších kanálů.


RSS kanály zdejší prezentace budou nabízeny postupně, podle toho jak si to vývoj WWW sídla vynutí. V počátečním stadiu jsou kanály nabízeny na výchozí (domácí) stránce, na stránce novinek a na všech stránkách "Centra monitorování internetu".

Konkrétně zde tedy najdete:

 

Kompletní seznam RSS kanálů je RSS čtečkám nabízen při této právě čtené stránce. Používáte-li prohlížeč, který podporuje RSS kanály, všimněte si oranžové ikonky ve stavovém řádku prohlížeče (barva a umístění ikonky mohou být u některých prohlížečů i jiné). Pokud chcete uvedené RSS kanaly využívat a nevíte jak se s nimi pracuje, potom čtěte dále.

 

Co je RSS?
Základní pojmy technologie RSS.


RSS (Really Simple Syndication) je technologie, která se používá jako vynikající nástroj pro často aktualizované weby. I když RSS kanály najdeme nejčastěji na weblozích nebo na zpravodajských serverech, je to užitečný nástroj i pro běžnou prezentaci, pokud nechceme uživatele nechat pracně vyhledávat novinky. Jedná se vlastně o přesně specifikované XML soubory s vlastními URL. V mé prezentaci se využívají RSS kanály specifikace RSS 2.0, která byla zavedena na podzim roku 2002.

Běžný uživatel může RSS technologii jednoduše chápat jako nástroj, který pravidelně kontroluje vybrané zdroje informací a informuje ho o novinkách, jež našel. Při praktické práci na vašem počítači to funguje tak, že pokud navštívíte stránku podporující RSS a přidáte ji do své čtečky RSS kanálů, pokaždé, když je taková stránka aktualizována, počítač vás na to nejen upozorní, ale na požádání přimo zobrazí nový přehled a popis odkazů. To znamená, že RSS umožňuje uživateli z jediného místa sledovat informace zveřejňované na různých webech. Ale nástrojem pro sledování obsahu RSS nemusí být jen desktopové RSS čtečky, ale třeba i různé webové agregátory a další programy.

Popsáno počítačovou terminologií, RSS kanál je podmnožinou XML a je určen pro poskytování obsahu. RSS má několik variant, od počáteční, stále velmi rozšířené, RSS 0.91 až k současné velmi pokročilé RSS 3.0 Lite. Dnes nejběžnější specifikace RSS 2.0 má poměrně jednoduchý formát, především díky samopopisným názvům elementů a atributů. Hlavní osobou, která stojí za specifikací RSS 2.0, je Dave Winer. V současnosti je specifikace RSS 2.0 nabízena pod licencí Creative Commons. Specifikaci RSS 2.0 spravuje Berkman Center for Internet & Society (Harvard Law School). Pokročilí uživatelé internetu kromě RSS znají pravděpodobně také další formáty pro "syndikaci" - ATOM, ICE, OML, OPML nebo SyncML. Běžného uživatele ale tyto zkratky trápit nemusí. Většina čteček totiž zvládne zobrazení minimálně ve všech RSS formátech a také formátu ATOM, který je druhý nejrozšířenější.

 

Kde a jak se to nejčastěji využívá?
Typické skupiny serverů a nástroje pro využití.


Vývoj RSS kanálů začal už v roce 1996. Tato technologie a nástroje k tomu určené se ze začátku používaly v publikačních systémech pro blogy, neboť především nepřehledné servery s velkým počtem webových stránek a s nepravidelně aktualizovanými informacemi představují pro RSS kanály ideální způsob využití. Dnes jsou však RSS kanály nasazovány především na zpravodajských serverech s online deníky. První zpravodajský zdroj, který RSS ve verzi 0.9 používal, byl portál MyNetscape. V roce 2004 začala RSS používat například agentura Reuters a celá řada významných informačních serverů jak ve světě, tak i v České republice.

Pro využívání RSS kanálů se nabízejí v podstatě čtyři základní možnosti, rozlišitelné podle druhu RSS čtečky. Kromě desktopové RSS čtečky rozlišujeme ještě čtečky integrované do webového prohlížeče, do klienta elektronické pošty a také RSS čtečky pracující na straně WWW serveru. Společným rysem všech způsobů je podpora automatické aktualizace po uplynutí doby stanovené uživatelem, což je důležité právě u zpravodajských serverů, kde se dnes aktuality shromažďují online a objevují se průběžně. Čtečky integrované do webových prohlížečů Firefox, Opera, Maxthon i mnohých dalších poznají automaticky přítomnost RSS kanálů a uživatele na ně upozorní. V takových případech se vám zobrazí zpravidla oranžová ikonka ve stavovém řádku prohlížeče. Kliknutím na ikonku lze vložit adresu RSS kanálu do čtečky a kanál je tím připraven k využívání. Čtečka si totiž sama stáhne název kanálu a umožní definovat interval pro kontrolu příslušného zdroje. Bohužel nic podobného vám nenabídne nejrozšířenější, ale zaostávající prohlížeč MS Internet explorer.

Užitečné RSS čtečky všech kategorií najdete například na serveru Slunečnice.Cz

 

 

Stránka aktualizována: 24. 02. 2013, 11:33
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 18. 05. 2024, 06:30  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.