Několik slov webmastera

OBSAH.
Na této stánce najdete:


 

ÚVOD
A neb, za jakých okolností to celé vzniklo.


(25.4.2001) Toto WWW sídlo bylo zprovozněno na bázi operačního systému BSDi (BSD/OS UNIX verze 4.2) v březnu 2001 a WWW prezentace na něm byla zpřístupněna 23. dubna 2001. Již v roce 1996 jsem rozchodil vůbec první WWW sídlo na Ústavu přístrojové techniky a začal nabízet svou osobní WWW prezentaci. Od té doby jsem založil a udržoval celou řadu WWW serverů včetně sídla našeho Evropského kongresu a poučného WWW2 experimentálního serveru.

Po celou tu dlouhou dobu přežívaly mé osobní stránky ve značně (hlavně technologicky) zanedbaném stavu a tak jsem si řekl, že jim to vynahradím a první ostré WWW sídlo založené na interaktivním přístupu jsem použil (celkem sobecky, že ano) právě pro svoji osobní prezentaci. Tak se také stalo a vy si můžete prohlížet tyto mé nové stránky, kam je rovněž automaticky přesměrována původní adresa http://www.isibrno.cz/~petr/.

Linky nejen na mé původní stránky, ale i na ostatní ústavní adresy (které většinou rovněž spravuji), najdete přímo na liště hlavní nabídky této prezentace.

SMYSL TOHOTO SÍDLA
Několik slov o tom jak a proč to celé vzniklo.


Toto sídlo nevzniklo proto, abyste se mohli kochat množstvím grafických prvků, animovaných objektů nebo dokonce ozvučených videosekvencí. Nasazené technologie jsou sice natolik pokročilé, že umožňují všechny vyjmenované efekty, ale skutečným cílem této prezentace je nabízet vám hodnotné a aktuální informace, které by se daly rychle vyhledat. V prvopočátcích stavby tohoto sídla byl tedy kladen hlavní důraz na přítulnou navigaci, aby se uživatel v systému neztrácel, nebyl utápěn v informačním šumu a aby na každé stránce nacházel východisko k cestě za novou informací. Modulární stavba sídla umožňuje a předpokládá, že v budoucnu budou vyvíjeny další navigační nástroje, včetně fulltextového vyhledávání.

Posledním impulsem ke vzniku této prezentace vlastně byla moje marná snaha o aktualizaci některých mých zanedbaných WWW stránek, především těch osobních, které ještě nějaký čas budou sloužit na nové adrese http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/.

Už při budování a údržbě svého nejdůležitějšího WWW sídla, 12. Evropského kongresu elektronové mikroskopie, jsem se dostal do vážných problémů jak zajistit rozšiřování obsahu a především navigační nabídky při gigantickém nárustu počtu prezentovaných stran. Už tenkrát (v r. 1998) jsem došel k nezvratnému přesvědčení, že jediným možným řešením je radikální omezování "ruční" aktualizace a přechod na jakousi automatizaci procesu. Tenkrát jsem to řešil uplatněním UNIXových skriptů, které dokázaly rozpoznat potřebu aktualizace a v předepsaných intervalech automaticky vygenerovaly (a tím nabídly k WWW prezentaci) všechny aktualizované stránky. Byl to sice značný pokrok, ale interaktivním přístupen se to ještě označit nedalo.

Já jsem však toužil po nefalšované interaktivní (on-line) prezentaci a to mi k mému velkému překvapení umožnily Open Source projekty. Tyto projekty nabízejí neuvěřitelné množství kvalitních softwarových produktů, které jsou, a to je velice důležité, zdarma.

NĚCO O WWW SERVERU
Moderní interaktivní technologie na základě Apache s podporou PHP a MySQL.


Interaktivní technologie se vyznačují především dvěma základními výhodami. V prvé řadě jsou různým uživatelům nabízeny různé informace a to podle nejrůznějších kritérií doručených prohlížečem uživatele. Druhým základním rysem je to, že data jsou udržována ve snadno udržovatelné struktuře na jediném místě (třeba i na jiném serveru počítačové sítě) a jednou zaznamenaná data jsou okamžitě k dispozici celému prezentačnímu systému obluhovanému WWW serverem, v mém konkrétním případě serverem Apache.

S nasazením WWW serveru Apache, který je vlastně společně s LINUXem nejznámějším produktem Open Source a který je provozován na více než 50 % WWW serverů internetu, mám již mnohaleté zkušenosti. Tak je jasné, že jsem hledal interaktivní podporu právě pro tento WWW server. Nakonec jsem jako nejvýhodnější (a nakonec i nejrozšířenější) programovací, přesněji skriptovací, podporu zvolil modul PHP a jako databázový prostředek SQL server MySQL.

PHP je meziplatformní skriptovací jazyk zapustitelný do HTML určený pro stranu serveru. Pro ty z vás, kteří se nechtějí topit v podrobnostech, podoručuji podívat se alespoň na přehledovou stránku o Programování na straně serveru mého semináře na ÚPT. MySQL je velmi dobrý databázový SQL server. Poskytuje vynikající prostředky pro tvorbu WWW aplikací. Navíc je přímo podporován jazykem PHP. Umožňuje pracovat mnoha uživatelům s mnoha databázemi současně. Každá databáze může obsahovat mnoho tabulek, které mohou, ale nemusí, být navzájem provázány. Základní přehled o možnostech MySQL a a několik pravidel o systému řízení báze dat s využitím SQL serveru najdete opět na příslušné stránce již zmíněného semináře.

K tomu, abych překonal všechny taje nejen výroby interaktivních WWW stránek, ale především problémy UNIXové instalace a konfigurace WWW a SQL serverů, zprovoznil jsem už v roce 2000 svůj experimentální server WWW2, kde také můžete najít mnoho podrobností souvisejících s nasazením zmíněných moderních informačních technologií.

KONTROLA NEFUNKČNÍCH HYPERLINEK
Jak se vyhýbám nepříjemným hlášením typu ERROR 404 - File Not Fond.


(7.5.2001) Káždý správce WWW prezentace to zná. V lepším případě ho na to někdo taktně upozorní, ale často o tom správce dlouho ani neví. Řeč je o nefunkčních linkách, hlavně o těch vnějších, které sice byly kdysi poctivě odzkoušeny, ale časem je to všechno jinak.

Vžycky mi to nahánělo hrůzu. Sotva člověk dokončí opravy nefunkčních linek své prezentace, které směřují na vnější servery, už klidně může začít znovu. Inu, správci ostatních serverů jsou různí a mnohdy se nenamáhají ošetřit přesuny na svých serverech. A tak se ani nelze moc divit, že je dost těžké udržet databáze rozcestníků stoprocentně funkční. Kupodivu, nejvíce pozornosti vyžadují linky vedoucí za naše státní hranice.

Proto jsem na této svě prezentaci nasadil nové automatické metody vyhledávání nefunkčních linek. Prezentace je tak od chybných linek čistěna a chyby typu ERROR 404 - File Not Fond by se měly objevovat spíše ojediněle. Součástí analýzy problémů sídla je množství protokolů, které ukazují jak se linky mění s časem, ale především dávají důkladné statistiky chyb, varování a doporučení včetně grafických výsledků. Tím je stanoven jakýsi "RATING" prezentace vypovídající o její kvalitě.

PRVNÍ NAROZENINY
Několik slov o tom jaký je stav prezentace k prvnímu výročí jeho provozu.


(24.4.2002) K prvnímu výročí provozu tohoto WWW sídla je dobré udělat alespoň nějakou bilanci. Prezentace je členěna do 12 základních kategorií, přičemž některé z nich snesou kritéria, která jsou běžně kladena na samostatné prezentace. Za zmínku stojí především diskuzní fórum a sledování návštěvnosti. Stránky obsahují celkem 2563 linek.

WWW sídlo (http://www.petr.isibrno.cz/) bylo spuštěno 23. dubna 2001. V době vzniku mělo jen několik základních oddílů s nemnoha stánkami. Po prvním roku provozu server nabízí prostřednictvím svých 557 PHP skriptů 1034 interních a 870 externích HTML stránek a dalších 352 interních a 273 externích dokumentů jiných formátů. Pro odborníky ještě dodám, že rating kvality sídla je 93 (maximum je 100), což je docela slušný výsledek. Samozřejmě je co napravovat. Ke svým prvním narozeninám nemělo sice sídlo ani jediný vadný interní odkaz, ale mělo 82 nedobrých externích odkazů. To je, bohužel, více závislé na práci správců WAN a správců externích sídel a nedá se to nikdy naprosto odstranit. Pomalých stránek mělo sídlo v době svých narozenin 13, to se dá rozhodně zlepšit, některé nápady budou rychle uplatněny. Vadné ukotvení některých interních linek (jen 4 chyby) je vždy snadno odstranitelné, ale je to běžná daň změnám struktury sídla. Asi bude dobré pravidelněji testovat ukotvení interních linek.

Prezentace tedy mohutní, ale tím se zároveň stává méně přehlednou, což bude zapotřebí urychleně řešit. Asi bude především dobré zjednodušit výchozí stránku, tak aby jevila větší známky "inteligence", tedy aby byla více interaktivní a zobrazení se přizpůsobovalo zájmům uživatele.

TŘETÍ VÝROČÍ PROVOZU
Malé bilancování stavu tohoto WWW sídla v dubnu 2004.


(29.4.2004) Když už jsem vynechal komentář u příležitosti druhých narozenin této prezentace, neuškodí pár slov alespoň teď, kdy slavíme třetí výročí provozu. Asi jste už všichni zaregistrovali, že od posledního bilancování v r. 2002 se prezentace rozrostla o 2 základní kategorie, ale do budoucna se už neočekává výrazné navyšování hlavních položek její struktury.

Struktura prezentace je natolik funkční a vyčerpávající, že už nevyžaduje žádné významné zásahy. Je to přiměřeně mohutné pro návštěvníky a přiměřeně pracné pro mne, který to musí nějak udržovat v chodu a hlavně udržovat aktuální a zároveň nešidit své pracovní povinnosti. Při svém druhém bilancování vás již nebudu zatěžovat pro vás málo důležitými čísly o počtu PHP skriptů, interních a externích HTML stránek a dokumentů jiných formátů. Snad postačí sdělení, že nárust objemu informací je v posledních letech už méně výrazný a rating kvality sídla se dlouhodobě udržuje kolem hodnoty 93 (maximum je 100), což je stále velmi uspokojivý stav. Mnohem zajímavější bude ohlédnout se za návštěvností. Následující tabulka udává počet návštěv za 1 měsíc (vždy v prvním měsíci každého čtvrtletí) během doposud sledovaného období.

Období říjen 2001 leden 2002 duben 2002 červc 2002 říjen 2002 leden 2003 duben 2003 červc 2003 říjen 2003 leden 2004 duben 2004
Počet návštěv 508 1021 795 1207 1524 1756 1679 1844 2291* 2925 3319

*V říjnu 2003 započítano jen 24 dnů z důvodů ukončení staré verze služby. Uvedená statistika nepotřebuje komentář, snad jen poznámku: do října 2003 nebyly evidovány jednotlivé návštěvy podle dnešní definice, takže do zmíněného měsíce jsou uvedeny počty unikátních IP adres, což však dává jen málo odlišné hodnoty. Čísla jsou samozřejmě zatížena přirozenou fluktuací, ale je dostatečně vidět, že za poslední 2 roky vzrostl počet návštěv přinejmenším třikrát. Vypovídá to nejen o rozvoji internetu, ale i o narůstající oblibě této prezentace.

Co se od minulé bilance podařilo? Nejužitečnějším přírustkem je určitě zprovoznění služby 'WebMail' v červenci r. 2003. Mám radost, že je hojně využívána i když je určena (a jinak to ani není možné) výhradně uživatelům, kteří mají své e-mailové schránky na našich doménách ISIBrno.Cz a Brno.CAS.Cz. Ostatní návštěvnící spíše ocení novou kategorii odkazů na významné servery a stránky ÚPT. Na základě zcela přepracovaných skriptů začaly být v březnu 2004 nabízeny nové statistiky auditu této prezentace. Díky aktuálnosti a užitečnosti se podařilo udržet vysokou návštěvnost českých stránek s odkazy na vědu, techniku, samozřejmě také stránek o počítačích. Ovšem nejvyhledávanější byla česká stránka 'Orientace a hledání v internetu'. Nejvyhledávanějšími anglicky psanými stránkami jsou 'Petr's Microscopy Resources'.

Co se od minulé bilance nepodařilo? Nejvíce mě mrzí, že jsem nenašel dostatek sil na zprovoznění serveru pro fulltextové indexování, aby prezentace mohla být vybavena vlastním, nezávislým a dokonalejším vyhledáváním. Měl bych si také najít čas na přebudování výchozí stránky prezenatace, tak aby nabídka v levém pruhu byla více interaktivní. Chtěl bych také zvýšit spolehlivost UNIXovského SQL serveru, aby byli uživatelé ušetřeni občasných výpadků korektního zobrazování stránek.

 

Stránka aktualizována: 11. 05. 2004, 11:21
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.