Tým pro řešení projektů v oblasti scintilačních a katodoluminiscinčních systémů

Už od roku 1975 se v Ústavu přístrojové techniky (ÚPT) AVČR zabývám scintilačními detektory elektronů pro elektronovou mikroskopii. Práce na řešených projektech umožnila, aby se postupně vykrystalizoval badatelský tým pracovníků z ÚPT.

 

OBSAH.
Na této stránce najdete:


 

SLOŽENÍ TÝMU
V současné době se zúčastňují prácí na projektech souvisejících se scintilátory a katodoluminiscencí níže uvedení lidé. Mnozí badatelé pracují současně na několika vědeckých projektech a tím jsou začleněni i v několika vědeckých týmech.


  • RNDr. Petr Schauer, CSc.
  • Ing. Jaroslav Sobota, CSc.
  • Ing. Ivan Vlček, Ph.D.
  • Ing. Tomáš Fořt, Ph.D.
  • Mgr. Ondřej Lalinský
  • Jaroslav Lahoda
  • Miroslav Dirga

 

Bývalí členové týmu: V minulosti se navíc zúčastňovali prácí na projektech souvisejících se scintilátory a katodoluminiscencí níže uvedení lidé.

  • Prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
  • Prof. Ing. Armin Delong, DrSc.
  • Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
  • Mgr. Jan Bok, Ph.D.
  • Ing. Jan Dupák, CSc.
  • Ing. Martin Zobač, Ph.D.
  • Mgr. František Matějka
  • Ing. Miroslav Horáček, Ph.D.
  • Ing. Milan Matějka
  • RNDr. Jiří Runštuk
  • Eduard Kunc
  • Mojmír Sirný
  • Petr Kapounek
  • Jiří Sýkora

 

ZAMĚŘENÍ TÝMU
V průběhu své existence se tým orientoval na fyzikálními i technickými problémy při excitaci elektronovým svazkem.


Tým se soustřeďuje na studium interakce elektronů v pevných látkách, katodoluminiscenci, transport fotonů a výzkum jevů souvisejících se šumem. Studium scintilačních detektorů a stínítek (především na bázi monokrystalů YAG:Ce) pro elektronovou mikroskopii a studium katodoluminiscence v organo-křemíkových hybridních strukturách je hlavní náplní současné činnosti. Tým má zkušenosti v těchto oblastech bádání:

 • FYZIKA PEVNÝCH LÁTEK - studium interakce elektronů v pevných látkách.
  • Katodoluminiscence - její využití v detektorech elektronů a stínítkách pro elektronové mikroskopy.
  • Scintilátory - zavedení scintilačních detektorů nové generace, které jsou významným exportním artiklem českého průmyslu.

 • MODELOVÁNÍ Modelování interakce elektronů v pevné látce a souvisejících optických jevů.
  • Monte Carlo - simulace metodou Monte Carlo.
  • Konstrukce detektorů - zavedení teoretických základů pro konstrukci detekčních systémů.

 • LUMINISCENCE A ŠUM Výzkum jevů spojených s luminiscencí a šumem.
  • Šumy komponent - studium fluktuačních jevů v prvcích pro detekci elektronů.
  • DQE detektorů v EM - analýza detekční trasy elektronových mikroskopů a stanovení DQE detektorů.

 

ŘEŠENÉ PROJEKTY TÝMU
Práce na projektech týkající se problematiky scintilátorů a katodoluminiscence započaly na ÚPT již v roce 1975.


Podrobněji je projektům grantových agentur, které tým řeší nebo v minulosti řešil věnován samostatný oddíl této prezentace.

 

Stránka aktualizována: 17. 10. 2017, 16:39
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.