Přehled o vzdělání a zaměstnání

DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ
Vysokoškolské a postgraduální studium.


 • 1972 Universita: Přírodovědecká fakulta, Universita J. E. Purkyně (nyní Masarykova Universita) Brno, Katedra fyzikální elektroniky.

 • 1974 Doktor přírodovědy (RNDr.): Přírodovědecká fakulta, Universita J. E. Purkyně (nyní Masarykova Universita) Brno, Katedra fyzikální elektroniky.

 • 1982 Disertace (CSc.): Elektrotechnická fakulta, Vysoké učení technické Brno, (disertační práce: "Studium katodoluminiscenčních vlastností YAG a YAP monokrystalů").

 

ZAMĚSTNÁNÍ
Včetně práce během postgraduálního studia.


 • 1972 - 1975 Postgraduální studium, Katedra fyziky, Vysoká škola zemědělská Brno, (Elektronika tenkých vrstev).

 • 1972 - 1986 Externí učitel, Stavební fakulta, Vysoké učení technické Brno (cvičení z fyziky).

 • 1975 - 1978 Postgraduální studium, Ústav přístrojové techniky, Československá akademie věd (nyní Akademie věd České republiky - ÚPT AVČR), (katodoluminiscence, scintilátory pro SEM).

 • 1978 - 1982 Odborný pracovník, ÚPT ČSAV, (katodoluminiscence, monokrystalické scintilátory pro SEM).

 • 1982 - 1983 Vědecký asistent, ÚPT ČSAV, (katodoluminiscence, monokrystalické scintilátory a stínítka pro SEM).

 • 1983 - 1988 Vědecký pracovník, ÚPT ČSAV, (detektory elektronů pro SEM, katodoluminiscenční stínítka pro EM, interakce elektronů ve scintilátorech a CL stínítkách, počítačová simulace).

 • od 1988 Samostatný vědecký pracovník, ÚPT AVČR, (monokrystalické scintilační detektory elektronů pro SEM - katodoluminiscence, přenos světla světlovody, kolekce elektronů, počítačová simulace).

 • 1993 - 2003 Vedoucí Laboratoře elektronové mikroskopie (ÚPT AVČR).

 • 2003 - 2009 Zástupce vedoucího Oddělení elektronové optiky (ÚPT AVČR).

 • 2000 - 2003 Školitel doktorského studijního programu Materiálové vědy, studijní obor Materiálové inženýrství na Fakultě chemické VUT v Brně.

 • od 2001 Školitel doktorského studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství, studijní obor Fyzikální a materiálové inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

 • od 2001 Asistent ředitele pro styk s vysokými školami (ÚPT AVČR).

 • od 2003 Školitel doktorského studijního programu Materiálové vědy, studijní obor Chemie materiálů na Fakultě chemické VUT v Brně.

 • od 2010 Školitel doktorského studijního programu Fyzika, obor Fyzika kondenzovaných látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

 

 

Stránka aktualizována: 26. 04. 2011, 12:33
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.