Společnost

OBSAH.
Na této stánce najdete:


 

STÁTNÍ SPRÁVA
Různé úřady, které potřebuje skoro koždý občan.


 • UŽITEČNÉ CENTRÁLNÍ PORTÁLY Většinou rozcestníky, integrované služby občanům, ..
  • Státní správa Vynikající portál státní správy ČR.
  • Portál veřejné správy ČR Portál Ministerstva informatiky ČR zahájil ostrý provoz 7.10.2003.
  • PODATELNY.CZ Projekt podatelny.cz je konkrétním krokem k naplnění vize eGovernment. Hlavním cílem projektu je umožnit občanům a podnikatelům podávat libovolná podání prostřednictvím Internetu na úřady všech úrovní státní správy i samosprávy.
  • Centralní adresa Oficiální informační systém o veřejných zakázkách, dražbách a ostatních nabídkách.
  • PSP - rozcestník Státní správa České republiky na Internetu.
  • KRAJSKÉ ČI MÍSTNÍ ÚŘADY Portály pro kraje, města a obce.
   • KRAJSKÉ ÚŘADY Portál všech 14 Krajských úřadů ČR nabízí o každém z nich všechny základní informace včetně odskoku na jeho vlastní WWW sídlo.
   • Asociace krajů České republiky je zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.
   • ePUSA Elektronický portál územních samospráv zřídilo Ministerstvo vnitra. Obsahuje všechny základní informace a kontaktní údaje měst a obcí.
   • Města a obce online Tento portál územní samosprávy poskytuje informace o úřadech měst, obcí a krajů a nabízí řešení pro veřejné informační služby těchto úřadů s možností dálkového přístupu.
   • Portál regionálních informačních systémů Poslouží spíše pro odskoky na některé jiné servery. Zatím nemá naplněna data.
   • ÚŘADY PRÁCE Rozcestník na všechny Úřady práce, které jsou při každém okresním městě ČR. Při každém Úřadu práce většinou působí informační a poradenské středisko, kde lze získat další informace.
   • MuNet Stránky Komise pro informační systémy Svazu měst a obcí ČR (dříve MuNet: síť městských a obecních úřadů).

 • STÁTNÍ INSTITUCE
  • Poslanecká sněmovna ČR První komora parlamentu České republiky.
  • Senát ČR Druhá komora parlamentu České republiky.
  • Vláda ČR Úřad vlády České republiky.
  • Prezident ČR Nejen jeho kancelář, ale i veškerý informační servis, kalendář akcí, Pražský hrad a jeho správa, ..
  • Ombudsman Kancelář veřejného ochránce práv může posloužit každému z nás.
  • Celní správa Stránky pro každého kdo potřebuje převážet věci přes státní hranice. Velmi užitečný zdroj stále se měnících celních předpisů.
  • Ústavní soud Možná budete potřebovat nahlédnout do některého rozsudku této nejvyšší soudní instituce ČR. Najdete zde také informace pro podání stížnosti. Je zde dokonce i elektronická podatelna.
  • BIS Bezpečnostní informační služba patří mezi zpravodajské služby, které jsou standardní součástí exekutivy, sloužící k získávání informací.
  • Národní bezpečnostní úřad Patří mezi ústřední orgány státní správy a působí v oblasti ochrany utajovaných skutečností.
  • Fond národního majetku ČR Odkaz na tento server asi nepřinese řadovému občanovi nic užitečného. Ledaže byste se pohybovali ve světě velkých peněz.
  • Česká konzolidační agentura Tento právní nástupce Konsolidační banky má za úkol snížit objem ztrátových a jinak ohrožených aktiv v ČR.
  • Energetický regulační úřad (ERÚ) ERÚ byl zřízen jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Zaměřuje se na podporu hospodářské soutěže, na využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a na ochranu zájmů spotřebitelů.
  • Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ provádí dozor nad dodržováním zákona při zpracování osobních údajů.
  • Česká správa sociálního zabezpečení ČSSZ působí v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby.
  • Czech Invest Agentura pro podporu cizích investic.

 • DAŇOVÁ A JINÁ PODÁNÍ PŘES INTERNET
  • Daňová přiznání Na stránkách Ministerstva financí je možné podávat daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitostí a různá oznámení s využitím elektronického podpisu.

 • FORMULÁŘE STÁTNÍ SPRÁVY
 • OSTATNÍ
  • ISSS Internet ve státní správě a samosprávě - konference věnované této problematice přinášejí zajímavé informace o situaci v ČR.

 

POLITIKA
Politické dění především v České republice.


 • Politické strany
  • ČSSD Česká strana sociálně demokratická.
  • KDU-ČSL Křesťanská demokratická unie - čs. strana lidová.
  • KSČM Komunistická strany Čech a Moravy.
  • ODS Občanská demokratická strana.
  • US Unie svobody.

 • Poslanecká sněmovna ČR První komora parlamentu České republiky.

 • Senát ČR Druhá komora parlamentu České republiky.

 • Volební server ČSÚ Volby v ČR Výsledky voleb od roku 1994.

 

PRÁVO A PORADENSTVÍ
Důležité instituce soudnictví, zákony a také právní poradenství.


 • JUSTICE Portál Ministerstva spravedlnosti.
 • E-PRÁVO Nejlepší právní portál v ČR.

 • ASPI Právní a ekonomické informace. Sbírka předpisů, rozhodnutí ústavního soudu, věstníky krajů, soudní judikatura, ekonomická poradna, ekonomické zpravodajství, ..

 • ITprávo Server o internetovém a počítačovém právu.

 • SBÍRKY ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK
  • E-PRÁVO Vynikající zdroj s možností rychlého vyhledávání.
  • Sbírka předpisů České republiky Volně přístupné jsou jen částky a předpisy vydané za poslední 4 týdny.
  • Sbírka MVČR Sbírka zákonů na serveru Ministerstva vnitra ČR je v PDF, ale je nejblíže originálu.
  • Sbírka - ASPI Nabízí zdarma předpisy ze Sbírky zákonů ČR a Sbírky mezinárodních smluv ČR za poslední 2 týdny. Navíc všechny předpisy, které byly v této souvislosti novelizovány. K dispozici jsou vazby na nadřazené, prováděcí, speciální a subsidiární předpisy. Fulltextové vyhledávání.
  • OSTATNÍ ZDROJE Neobsahují kompletní množinu zákonů a vyhlášek, ale nabízejí plné znění.
   • ON LINE DATA Dobře tříděné a umí vyhledávat, takže snadno zjistíte, zda to tady existuje.

 • PORADENSTVÍ
  • Sagit Toto nakladatelství ekonomické a právní literatury nabízí kromě svých známých příruček také informace z práva, daní a účetnictví. Vybírat si můžete ze 47 tématických oblastí (daně z příjmů, obchodní právo, živnostenské podnikání atd.), které najdete v rejstříku.
  • Účetní svět Poradí nejen v oblasti zákonů týkajících se účetnictví (daně, pojištění, smlouvy, obchodní a pracovní právo, ..).
  • Verlag Dashöfer Poradenství (knížní forma je doplňována elektronickou - e-mailové noviny) v oblastech právo a management, daně a účetnictví, mzdové účetnictví, výroba a doprava, stavebnictví, zdravotnictví, nezisková sféra, města a obce, ..
   • InfoPortál Brána do světa informací v oblasti práva a managementu pro podnikatele, jednatele a ředitele.
   • Daně a účetnictví - Aktuality, kurzy měn, daňový kalendář, sazby čnb, články, dotazy, adresář úřadů, cestovní náhrady, sbírka zákonů, ..
   • PAM Práce a mzdy - server pro poradenství. Legislativa, trh práce, dotazy a odpovědi, vzory, pomůcky, ..

 

PŘEHLEDOVÉ INFORMACE A STATISTICKÉ ÚDAJE
Informace v číslech, analýzy, přehledy, průzkumy veřejného mínění, ankety, ..


 • ČSÚ Server českého statistického úřadu nabízí čísla ze života v 4eské republice.
 • ŠÚSR Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 • ČESKÝ SLAVÍK Najdete zde i ty nejpodrobnější informace o známé anketě o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu České republiky.

 

 

Stránka aktualizována: 13. 08. 2012, 13:09
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.