Seminář - 6. SQL server MySQL a jeho administrace


ZPĚT NA PŘEHLED  |   ZAČÁTEK  |   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA  |   DALŠÍ STRÁNKA

Data by měla být uložena v relačních databázích (dále jen databáze), které jsou tvořeny navzájem propojitelnými (prolinkovanými) tabulkami. MySQL umožňuje: Databáze by měly být ošetřovány a využívány prostřednictvím Systému řízení báze dat (dále jen SŘBD) a s využitím databázového (SQL - Structured Query Language) serveru.
ZPĚT NA PŘEHLED  |   ZAČÁTEK  |   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA  |   DALŠÍ STRÁNKA
Zpracoval © Petr Schauer, březen 2001
Aktualizováno: 07. 05. 2002, 13:48