Počítače a internet

Kdyby nebylo mých aktivit v oblasti počítačů, těžko byste si teď prohlíželi tyto WWW stránky.

Je tedy zřejmé, že mým velkým profesionálním koníčkem jsou, kromě elektronové mikroskopie, i moderní informační technologie, především na platformě UNIXu či LINUXu (se zaměřením na servery Apache, skriptovací technologie, hlavně PHP, a databázové SQL servery). Co však už není vidět na první pohled, to jsou mé aktivity v oblasti vědecko-technických simulací, rešeršních technologií, tiskových prezentací (se zaměřením na grafiku, PostScript, ..) a mé aktivity v oblasti podpory aplikací a samotných operačních systémů platformy MS Windows.

Moje zkušenost při práci v oblasti informačních technologií potvrzuje, že volně šířitelné progamy jsou pro práci na počítačích naprosto nepostradatelné. Přitom není lehké orientovat se v záplavě dosažitelných programů. Proto také vznikl můj archív oblíbených programů, který může posloužit i ostatním. Archív je mnohem větší než je zde zveřejněno, ale není v mých silách nabídnout vše okamžitě a tak se budou další programy objevovat postupně podle jejich důležitosti. Možná, že vám budou užitečné i mé zkušenosti při zápasení s hardwarem PC. Pokud některý problém překonám, podělím se zde o své vědomosti.

Tato část prezentace by mi také mohla trochu usnadnit život a odlehčit od různých častých proseb o pomoc při záchraně vašich milovaných PC. Hlavně do položky 'Windows 9x/ME' bych chtěl zapisovat různé rady, tipy a triky, které jsem už nashromáždil a které ještě časem nashromáždím, protože Microsoft je stoprocentní zárukou takové potřeby.

Významnější akce mých počítačových aktivit (jako je například seminář o nových informačních technologiích, přednesený na ÚPT dne 16. března 2001) zde jsou uváděný pod samostatnými položkami.

 

Stránka aktualizována: 20. 07. 2001, 18:00
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.