Centrum monitorování internetu

V průběhu prosince 2018 došlo k poruše filtrace monitorovaných zdrojů u témat Počítače a IT, Ekonomika, Sport a Kultura. Bohužel, chyba byla odhalena az ke konci prosince. V současné době již byla filtrace zmíněných témat napravena, takže odkazy jsou již načítány bezchybně. Zároveň byly odstraněny nevhodně načtené záznamy z databaze. Bohužel, dodatečně načtené záznamy za prostřední dva prosincové týdny nejsou kompletní.

6. prosince 2018 byla zdokonalena filtrace monitorovaných zdrojů. To si však vynutilo opuštění doprovodných ilustrací. Vzhledem k tomu, že filtrace načítá i hluboko do minulosti, mohou se objevovat i starší odkazy bez ilustrací.

13. listopadu 2018 bylo ukončeno monitorování v rámci tématu "Události".

Zde jsou nabízeny výsledky monitorování českých (u některých témat i slovenských, vyjímečně i jiných) zpravodajských portálů. Vyberte si oblast svého zájmu kliknutím buď na příslušné téma aktuálního zpravodajství, nebo kliknutím na odpovídající téma v archívu.

Aktuální (on-line) stránky nabízí vždy 100 nejaktuálnějších článků na vybrané téma. Starší odkazy v příslušném archívu nabízí všechny články od počátku monitorování (přičemž počáteční datum monitorování je pro každé téma odlišné). Projekt je založený na využívání RSS kanálů a mnohé chyby mohou vznikat jako důsledek chyb v přebíraných zdrojích. I když je filtrace zdrojů neustále zdokonalována, mohou nastat potíže při zobrazení. Pokud se tak stane, prosím o upozornění na moji adresu.

V rámci jednotlivých témat je nabízena možnost fulltextového prohledávání, což doporočuji používat přinejmenším v archívech, neboť se tak výrazně zkrátí doba načítání požadované stránky. Prohledávat můžete buď zadáním hledaného textového výrazu, nebo hledáním kteréhokoliv slova ze zadané skupiny slov.

V rámci Centra monitorování internetu nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Shromažďovány jsou v podstatě jen titulky a velmi zkrácené anotace článků zveřejňovaných na zpravodajských portálech. Monitoring je založen na klíčových slovech, přičemž žádné z nich nezahrnuje osobní údaj. Je vyvíjena maximální snaha, aby výsledky monitorování byly v souladu s právními předpisy EU o ochraně osobních údajů (známými pod zkrakou GDPR) i se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů včetně změn zákonů v pozdějším znění. Pokud se zde i přes všechna opatření vyskytnou osobní údaje v rozporu se zmíněnými právními předpisy, dotčená osoba může požádat o jejich odstranění prostřednictvím mé e-mailové adresy.

Snad vám tato moje aktivita dobře poslouží. Proč shánět informace na mnoha místech internetu, když vše může být přístupné pěkně z jediného místa.

 

Stránka aktualizována: 23. 03. 2019, 17:37
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.