Aktivity při 12. Evropském kongresu elektronové mikroskopie

V roce 2000 vyvrcholilo jedno mé velké životní úsilí. 9. - 14. července se v Brně uskutečnil '12th EUROPEAN CONGRESS ON ELECTRON MICROSCOPY'.

Byl jsem místopředsedou organizačního výboru tohoto Kongresu, společně s profesorem B. Jouffreyem z Francie také předsedou symposia 'Filters, analysers and detectors', a konečně i zvaným řečníkem na téma 'Performance of detector elements for electron microscopes'. Určitě na tyto stránky jednou napíši některé zážitky a zkušenosti z tak obrovského vědeckého setkání, kterého se zúčastnilo celkem 1248 osob ze 44 zemí, přičemž bylo prezentováno celkem 785 vědeckých příspěvků. Navíc proběhly 3 satelitní konference a asi 20 kursů (Open Labs), obojí s desítkami dalších vědeckých prezentací. Na výstavě bylo zastoupeno celkem 47 firem ve 43 stáncích na ploše 780 čtverečních metrů.

Než se tady objeví více informací, můžete se podívat na příslušné stránky jiných mých serverů, především na webovské sídlo Kongresu , nebo třeba na zajímavý souhrn prezentovaný pro výbor Československé společnosti pro elektronovou mikroskopii.

 

Stránka aktualizována: 17. 05. 2001, 18:22
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.