Aktivity v Československé společnosti pro elektronovou mikroskopii

V letech 1995 až 2002 jsem byl tajemníkem Československé společnosti pro elektronovou mikroskopii (CSEM). V rámci této funkce jsem musel vyvíjet a od r. 2002 jako člen výboru přejmenované Československé mikroskopické společnosti nadále vyvíjím celou řadu aktivit na domácí i zahraniční scéně mikroskopické komunity.

V rámci aktivit v CSEM byl 9. - 14. července 2000 uspořádán v Brně i '12th EUROPEAN CONGRESS ON ELECTRON MICROSCOPY', kterému je věnována samostatná položka této prezentace. Pravidelně však organizujeme mnohem menší, avšak svým významem ne méně důležité konference. Každé 2 roky jsou pravidelně organizovány 'International Seminars on Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation'. Poslední již 8. Seminář se uskutečnil v roce 2002. Od r. 2003 jsou nově organizovány kurzy 'Podzimní školy základů elektronové mikroskopie'.

Více informací o mých aktivitách v CSMS (dříve CSEM), můžete najít na příslušných stránkách Československé společnosti pro elektronovou mikroskopii nebo nově na stránkách Československé mikroskopické společnosti.

 

Stránka aktualizována: 31. 10. 2003, 17:30
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.