Grantové agentury

  • GAČR Grantová agentura České republiky.

  • GAAV Grantová agentura Akademie věd České republiky.

 

 

Stránka aktualizována: 27. 04. 2001, 12:49
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.